Piloter stämmer Biden-administrationen för vaccinbiverkningar

publicerad 11 januari 2022
- Gästskribent
USA-pilot. Foto: Real America´s Voice

Piloter stämmer FAA efter att ha tvingats flyga efter att ha tagit icke-FDA-godkända Covid-19-vacciner mot FAA:s föreskrifter.

Transkription: extern skribent | Videokälla: Gettr.com/user/realamvoice

Transkription

Mina vänner, i detta ögonblick överlämnas ett brev till Federal Aviation Agency och Vd:arna och chefsjurister i alla större flygbolag, samt deras försäkringsbolag. Det är för att göra dessa luftfartsföretag uppmärksamma på att de har ignorerat och handlat i strid med följande av sina egna federala luftfartsföreskrifter, nämligen avdelning 14 i Code of Federal Regulations, avsnitt 65.13 och dess vägledning, som i huvudsak förbjuder medicinskt godkännande av alla piloter som har tagit produkter som inte är godkända av FDA.

Som ni kanske vet finns det inga FDA-godkända COVID-vacciner i handeln tillgängliga just nu i USA. Detta innebär i princip att varje enskild pilot som flyger just nu, som har vaccinerats mot COVID-19 i USA, flyger med produkter i sitt system som inte är godkända av FDA.

Dessa “Föreskrifter och riktlinjer för att inte utfärda eller flyga,” klart och tydligt säger och jag citerar:  ”Utfärda inte/Flyg inte. Flygmedicinska granskare ska inte utfärda medicinska intyg för personer som använder dessa klasser av läkemedel eller produkter: Icke-FDA/FDA-godkända mindre än 12 månader sedan.

FAA kräver i allmänhet minst ett års erfarenhet av ett nytt läkemedel efter att det har släppts ut på marknaden, innan det övervägs om det ska godkännas för flygmedicinsk certifiering. Denna observationsperiod ger tid för ovanliga men flygmedicinska betydelsefulla negativa effekter att manifestera sig.”

Orsaken till detta förbud kan inte anses överdrivet. Det har faktiskt just markerats i de federala regler som jag citerade för er. Vi kan inte ha flygmedicinska betydande negativa händelser som påverkar piloterna medan de är i luften, eftersom de inte bara utgör en risk för piloten själv.

Det utgör en risk för alla amerikaner, hundratals amerikaner som flyger med dem i det kommersiella jetplanet.

Allt jag kan säga om FAA i nuläget är att de har blundat för detta. Inte bara på det faktum att dessa piloter flyger med nyligen godkända produkter i sina system som de borde ha väntat ett år med, innan de kan tillåta att det sker, men med helt icke godkända FAA-produkter i sina system.

Ännu värre är att FAA tillåter vissa flygbolag att faktiskt kräva dessa vacciner i strid mot lagen, inte bara till den förordning som jag just sagt, utan även Federal lagstiftning i svart bokstavsform, och Lagen om tillstånd för användning i nödsituationer, som förbjuder varje krav på en produkt medan det fortfarande befinner sig i försöksstadiet.

I dagsläget, är vi medvetna om flygmedicinska betydande negativa effekter, som har inträffat och sannolikt kommer att fortsätta att inträffa i dessa pilotgrupper. Det finns en pilot som kommer att tala inom kort, om när han väl kom upp i luften, citerar:

”…kände ett extremt tryck i hjärnan, som orsakade honom att bli yr, skakade och blev illamående, fick sedan i huvudsak en blackout vid kontrollen, så att han inte har något minne av att ha landat planet.”

Transkription: extern skribent | Videokälla: Gettr.com/user/realamvoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq