Tornvall: Sverige behöver fler arbetande invånare

publicerad 24 januari 2022
- Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

OPINION. Sverige hör till världens kallaste, mörkaste och glesast befolkade länder. På 450.000 km2 yta är vi 10,4 miljoner invånare = 23 personer per km2. Av 197 listade länder i Wikipedia är 157 tätare befolkade än Sverige. Våra grannländer Finland och Norge är ännu något glesare befolkade.

Text: Tege Tornvall

Av världens mer betydande länder är i övrigt bara Australien, Kanada och Ryssland mer glesbefolkade. Kanada och Ryssland med enorma skogar och Australien med mest öken och stäpplandskap. Andra glesbefolkade länder har stora öknar, bergslandskap och skogar – oftast tropiska.

Vad gäller att bo mörkt och kallt kan bara Finland, Norge, nordligaste USA, Kanada och Sibirien konkurrera. Nästan alla andra länders invånare bor varmare och behagligare. Men sällan bättre. Få länder har samma välstånd som Sverige.

Men ännu för några generationer sedan var Sverige fattigt. För att fly fattigdom emigrerade många till USA och andra bättre lottade länder. Men det kommer lätt bort i dagens historielösa Sverige, bortskämt av nu rådande välstånd.

Detta välstånd bygger på att alla deltar och bidrar efter bästa förmåga. Men det blir allt svårare att upprätthålla. Vi blir allt äldre – och börjar arbeta allt senare. Färre tvingas försörja fler. Därför behöver vi fler som arbetar och bidrar.

Vi måste arbeta både tidigare och längre (de som kan) för att bära samhällets ökande kostnader. Vi måste också bli fler för att bättre befolka våra glesbygder och för att fördela våra höga marginalkostnader på fler för att hålla Sverige öppet.

Min gamle rektor Gunnar Arpi på Handelshögskolan i Stockholm var professor i ekonomisk geografi. Han menade att Sverige borde ha runt 30 miljoner invånare för att optimalt utnyttja våra resurser. Då vore vi 67 invånare per km2.

Det är fortfarande glest jämfört med flertalet andra välståndsländer. Men i våra fjälltrakter och stora skogar bor inte många. De flesta bor på en tredjedel av Sveriges yta. Där är vi nu 65-70 invånare per km2.

Inte ens lilla Skåne med 1,4 miljoner invånare har fler än 127 per km2. Den som åker runt på den skånska landsbygden en vanlig vardag ser inte många människor. Sverige har alltså gott om plats för fler.

Men på egen hand alstrar vi för få barn. Så länge svenska kvinnor inte föder minst 2,1 barn var, minskar vår befolkning utan invandring. Färre unga får försörja fler äldre. Därför måste vi ha invandring från andra länder.

Det har vi som bekant också. Åren 2001-2005 invandrade enligt SCB 60-65.000 personer per år. Sedan ökade invandringen och låg 2006-2012 runt 100.000 per år. Åren 2013-16 ökade invandringen från ca 116.000 till 163.000. Sedan minskade den igen och låg förra året på knappt 83.000.

Sedan 2006 har det varit fler män än kvinnor.

Mot invandringen skall ställas runt 90.000 dödsfall per år (98.000 Covid-året 2020) samt runt 50.000 utvandrare per år. De senaste tio åren har Sveriges befolkning ökat med uppåt en miljon personer.

Detta är officiell statistik. Därtill kommer tiotusentals icke registrerade personer per år, som sökt sig till Sverige av olika skäl. Totalt kanske 11 miljoner personer finns nu i Sverige. Officiellt är vi 10,4 miljoner, varav drygt 2 miljoner födda utomlands (SCB).

Av årlig invandring är 15-20.000 personer arbetskraftsinvandring, varav hälften kvalificerat utbildad. Åren 1980-2018 fick totalt 2,4 miljoner uppehållstillstånd. Av dem var 672.000 flyktingar av olika kategorier, 903.000 anhöriga, 372.000 arbetskraft och 200.000 studerande. Runt 250.000 var inte specificerade.

Av 10,4 miljoner invånare är enligt Ekonomifakta 36 procent antingen för unga eller för gamla för att räknas till arbetsmarknaden. De som faktiskt har arbete (anställda eller företagare) är hälften av befolkningen. De försörjer med sitt arbete de övriga. Dessa (14 procent) är antingen officiellt arbetslösa (söker arbete), sjuka, förtidspensionerade eller vuxna studerande.

Hundratusentals personer i Sverige är för sin försörjning beroende av stöd och bidrag. SCB redovisar år 2018 drygt 772.000 helårs bidragstagare. Var femte utrikes född är enligt Ekonomifaktaarbetslös. Det är över 400.000 personer.

Omkring var tionde man med utländsk härkomst driver enligt Ekonomifakta eget företag, och var tjugonde kvinna. Men många saknar utbildning och erfarenhet för arbete. Det gör dem direkt beroende av stöd och bidrag,

De fyller på allt färre svenskar som inte själva kan styra sina liv utan är beroende av offentligt = politiskt stöd. Ju mer och bättre människor klarar sig, desto mindre benägna är de att se sig som offer och söka stöd. De flesta invandrare känner personlig stolthet över att klara sig. Det gjorde Karl-Oskar och Kristina också.

Att hålla stora grupper i utanförskap bäddar för problem – oavsett invandrare eller inhemska. De måste bemötas och välkomnas som enskilda personer, inte som grupper. Politik och social ingenjörskonst älskar grupper, som är lättare att styra och kontrollera. Men det straffar sig längre fram.

Det ser vi nu i vårt samhälle. Det har synts tidigare i andra länder med social oro. Om vi bekämpar grupper, försvarar sig just som grupper. De flesta invandrare från ofria samhällen hoppas nog slippa fortsatt övervakning och kontroll.

Låt oss bistå dem i det!

Text: Tege Tornvall

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Sverige var 1960 #3 ”rikast”i världen efter USA och Schweiz pga av att Sverige hade fungerade industrier skapad av holland,tyskar belgien,england etc pga att landet myglade som sk neutrala..sålde varor till n a z i mfl länder.Lät miljoner av h i t l e r s militär åka tåg till Norge för att kriga.Samt med .Erlander som gillade sovjet och la grunden med Cuba-Palme 1972 till ett marxist styre.Kommuner slogs ihop från flera 1000 till imdag 290 Detta var början på sliútet av Sverige som vi nu ser i kaos och ruin..tyvärr blir det värre..

 • Varför måste vi suga ut andra länder, genom att överbefolka alla områden som inte har förmågan att odla sin egen mat, som Sverige inte har förutsättnigar till! Vi inporterar, och eploaterar det mesta från andra länder vilket leder till utsugning och därav flyktingströmmar! Utan energi från andra länder hade vi haft svält, och nu minskar energitätheten i världen, så förutsättningarna för drömmar minskar!

 • Ju fler vi blir som ska dela på naturresurser ju fattigare blir vi. Vi behöver inte vara fler än att vi kan försvara gränserna.

  Sedan är det ett falskt påstående att det behövs invandring. Däremot bör landet styras så folk trivs och vill ha ungar.

  Sedan så bidrar inte alla som jobbar. Hur många i bästa fall meningslösa jobb finns det och i sämsta fall samhällsnedbrytande anställningar?

  Klimatsamordnare.
  Jämställdhetsansvarig.
  Integreringschef.
  Värdegrundsansvarig.
  Hela invandrarverket.

  Ja, ja fyll gärna på med mer dummjobb under detta inlägg.

 • Det finns en anledning varför norra halvklotet är glest befolkat. Självförsörjning med mat fungerar inte så bra året runt. Att vara beroende av importerad mat är lika farligt som att vara beroende av importerad energi. Ingen mening med att ha flykting invandring för arbetets skull, så länge det bara finns bidragsarbeten. På Karl-Oskars och Kristinas tid så hade det inte hjälpt Sverige med arbetskraft invandring, fanns inte arbeten, precis som nu.

  • På norra halvklotet finns de stora landmassorna. Här bor 90 procent av världens invånare. Därför handlar hela klimatdebatten främst om norra halvklotet.

   • Med det menas Ekvatorn som norr/syd. Min kommenter menar breddgraden från typ Helsingförs och norrut, där bor inte 90 % av världens invånare. Svårigheten med självförsörjning året runt har gjort det helt naturligt med färre invånare norr om Helsingfors breddgraden.

 • Med regeringar som skulle behöva en god man för att sköta ekonomin så spelar det ingen roll hur många som arbetar.

 • jag snackade med en ung man från Syrien, egen företagare, och han var tvärtrött på att betala alla avgifter, licenser, skatter, höga elräkningar, etc.
  Jobba hela dagarna, komma hem trött och inga pengar över till mer än nödvändigt.
  På 60-talet köpte jag en tankbåt och det enda som kollades då, var att båten var tät. Idag behövs en hel telefonkatalog med licenser, examina, behörigheter etc. Det krävs så mycket papper hit och dit, att det blir svårt att byta jobb, eftersom man måste sitta på skolbänken och lära sig en massa nytt trams.
  Det krävs så mycket trams att man blir inlåst i en yrkeskategori.
  En kraftig avreglering av allt politikertrams skulle få fart på det hela.

 • Det handlar väl snarare om att försöka att upprätthålla en kvalitet på saker och ting än att bara öka befolkningen och antalet arbetare? Indien har massor av ung arbetskraft och är tätt befolkat men är ändå inte ett speciellt trevligt land att bo i för den vanlige indiern.

  Sveriges unikhet är ju mer att vi genom att vara effektiva och hittat praktiska lösningar både kunnat kombinera ett bra näringsliv med en någorlunda bra välfärd. Om man vill ha mer barnafödande finns det andra stöd som man kan ge till familjer som väljer att skaffa sitt andra, tredje eller fjärde barn.

  Sedan är väl världens mer glesbefolkade länder som Australien, Kanada, Nya Zeeland, Norge osv rätt så trevliga platser att bo på och kanske just för att varje människa där får ett större värde då det råder brist på dem.

  • Ja, på 50-talet sjösattes ett handelsfartyg varannan dag i Sverige och sjöfartsnäringen gav jobb åt 30K pers. PÅ 70-talet lät det i (S)-ledet, att sånt enkelt skräp kan de hålla på med i Kina. Och vad fick vi istället?

  • Sverige var en 99% homogen nation till 1960 utan arbetslöshet iofs var många ganska fattiga som lät?! sig bli lurad av sossar och centerp/bondepart…och fortfarande tyvärr är..hjärntvättad av mdeia..Eftersom alla partier m.c.l.kd. v sd mp är sossar med ca 20% hos SD.”Sverige är i grunden förstört sedan 1930 talet med marxisten PerAlbinH med två fruar”samt akadeiksossar Erlander.Palme myglaren Myrdal med tvångssterilesering av sk idioter.nu har vi istället tagit några miljoner..som kostar miljarder i bidrag.antalet ”medborgare”är nu ca 13 miljoner varav miljoner är gömda sk papperslösa samt miljon som har samordningsnr.. Sveriges BNP har fallit med ca 28%samt en inflation på ca 15% allt dolt av s finansen som styr.Nu lånas miljarder som dessutom skickas till EU som nu hjälper gamla faciststater som spain o italy..Tragiskt slut på,en nation som var #3 i världen 1955 iofs på konstlad vag..nu är det slut..

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *