Så här styr BlackRock, Vanguard och State Street världen

uppdaterad 28 maj 2023 publicerad 27 februari 2022
- av NewsVoice
Sorelle, 2022, eget verk