Frihetsrörelsen återuppstår: “Vi ger frihetsrörelsen till Folket!”

publicerad 1 februari 2022
- av Gästskribent
Max Winter och Natalie Jonsson. Foto: Ingemar Ljungqvist
Max Winter och Natalie Jonsson.
Max Winter och Natalie Jonsson. Foto: I. L.

KULTUR. Dagen efter att frihetsrörelsen som organisation upplöstes återuppstår Frihetsrörelsen i ny tappning med två personer vid rodret, Max Winter och Natalie Jonsson, som kallar sig språkrör för Frihetsrörelsen. NewsVoice publicerar deras pressmeddelande.

Ingen kan äga en rörelse. Frihetsrörelsen kommer alltid att tillhöra folket.

Vi har mött många utmaningar på vägen genom att med struktur och ordning försöka skapa bättre förutsättningar för människors frihet. Det vi har lärt av detta är att en Frihetsrörelse inte gynnas av att gå framåt med dessa medel. En Frihetsrörelsen är precis vad det låter som, något som är i ständig rörelse och förändring. Den består endast av de fantastiska människor som står upp för frihet och gör skillnad.

Frihetsrörelsens nya logo 2022
Frihetsrörelsens nya logo 2022

Vi har med en god intention försökt styra upp en organisation för att tillgodose olika initiativ för frihet med vad de behöver för att nå framgång. Men med mer erfarenhet och förståelse om den tid vi befinner oss i, så har vi nu insett att vi utgått från fel ände. Frihetsrörelsen är folkets och dess initiativ för frihet, vilket är allt som behöver belysas i de kanaler som bär dess namn.

En organisation kan inte ta inte ta sig på rollen av att vara en rörelse, en rörelse organiserar sig själv.

På grund av detta är det därför dags att göra något nytt. Två av initiativtagarna bakom plattformen Frihetsrörelsen, Max Winter och Natalie Jonsson, som har varit med sedan start och lagt tid och energi på att skapa detta utrymme för frihetsarbetet genom dess kommunikationskanaler, kommer ideellt att fortsätta arbetet för att få rörelsen att växa.

Fokuset kommer att ligga på att lyfta fram och belysa de initiativ som tas över hela landet för frihet, och skapa ett medieorgan som gynnar dessa.

Vi kommer därför att fortsätta driva dess kanaler, med intentionen av att verka som språkrör - och belysa det arbete som sker för friheten i Sverige. Vår intention är att skapa mer bredd och inkludering, och att hjälpa rörelsen att växa.

Frihetsrörelsen kommer att leva vidare, med mer tydlighet, styrka och transparens än någonsin. Då det nu är folket som står bakom den och ingen annan. Att försöka smutskasta rörelsen för olika saker som ideologiska föreställningar, toppstyrning, kontrollerad opposition, felaktig hantering av pengar, kommer att vara fullständigt omöjligt då det blir som att försöka beskylla alla i Sverige som står bakom budskapet frihet. Även om dessa saker aldrig haft någon verklig förankring eller grund.

Några försökt till infiltration har vi inte haft, däremot hot om övertag efter personliga intressen – något vi lyckats stoppa. Och vi kommer att säkerställa att detta är fallet för all framtid. Vi hoppas nu att denna transparens kommer att kväva utrymmet för splittring, och skapa enighet för folket i Sverige.

Frihetsrörelsen fortsätter att vara det den egentligen alltid har varit… FOLKETS RÖRELSE.

Vad är vi?

  • Kanaler som belyser det arbete för frihet som pågår i landet
  • Kommunikation om olika projekt som tas för frihet och stöd för dessa
  • Två språkrör och frihetsförespråkarare som belyser den folkliga rörelsen

Vad är vi inte?

  • En organisation som arbetar för att skapa förutsättningar för frihe
  • En grupp individer som tar beslut om rörelsens framtid och riktning
  • En struktur som påverkar hur rörelsen växer och fungerar i Sverige

Enade för frihet.

Vid pennan: Max Winter och Natalie Jonsson, språkrör för Frihetsrörelsen