Myndigheter stoppar jättestudie av covidvaccinernas risker och effektivitet

publicerad 3 februari 2022
- Gästskribent
Leifs Värld

VACCINSKANDALEN. Svenska myndigheter stoppar en jättestudie som skulle jämföra effektivitet och säkerhet av de godkända vaccinen mot covid-19. Invändningarna var bland annat att studien kan minska viljan att vaccinera sig.

Text och video: Leifs Värld The News

Beslutsfattande enhetschef på Läkemedelsverket som slutligen stoppade studien kommer tidigare från Astra Zeneca. Ett av de bolag vars vaccin skulle jämföras. Också det bolag som förmodligen skulle ha mest att förlora på en sådan studie, då Astra Zenecas vaccin hittills verkar vara det som har haft mest problem med effektivitet och säkerhet.

00:00 sammanfattande intro
03:31 Studiens innehåll
05:35 Etikprövningsmyndighetens avslag pga av minskad vaccinationsvilja
08:15 Överklagande av beslutet till Överklagandenämnden
09:05 Läkemedelsverket beslut, stoppar studien
10:20 Läkemedelsverkets invändningar om minskad vaccinationsvilja etc.
16:08 Beslutsfattande Enhetschef stoppar studien
17:55 Hör vad forskaren säger, samtal med ansvarig Uppsala Clinical Research Center
21:07 Hör Enhetschef Gunilla Andrew-Nielsen Läkemedelsverket
29:00 Tidigare granskning JÄV Läkemedelsverket SVD
30:40 kort sammanfattning

Etikprövningsmyndigheten stoppade studien med hänvisning till att en studie skulle kunna minska viljan att vaccinera sig och att det vore oetiskt, kunskap om ett vaccin som befolkningen ska ta skulle alltså vara oetiskt. Man skulle kunna tycka tvärtom, att det vore oetiskt att inte ta fram kunskap om ett vaccin som ska gå ut till en hel befolkning.

Läkemedelsverkets stoppade studien för att de menade att man inte kunde lämna ett medgivande när man inte får välja vaccin, vilket ingen får i dag ändå. Läkemedelsverket hade också en rad invändningar som också de handlade om att studien riskerade att minska tilltron till myndigheter och minska viljan att vaccinera sig mot covid-19 och vaccin i allmänhet.

Inte nog med att beslutsfattande enhetschef på läkemedelsverkets kommer direkt från många år på Astra Zeneca, risken för JÄV är uppenbar, det är också uppenbart att myndigheterna är utanför ramen för sitt uppdrag är att se till viljan att vaccinera sig när de ska bedöma en klinisk studie.

Jag har pratat med forskarna, vad de har att säga. Jag har även pratat med enligt chefen på läkemedelsverket. Hör vad de har att säga

Referenser


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq