Robert F. Kennedy Jr om CIA:s inblandning i coronakrisen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 3 februari 2022
- NewsVoice redaktion
Bildruta från presentationfilm från CIA.gov

VÄRLDEN. Robert F Kennedy Jr har liksom sin far och farbror John F. Kennedy stått upp för den amerikanska konstitutionen och demokratin och varnar nu för nedmonteringen som går fram med stora steg och inleddes i och med coronapandemin.

Extern skribent, text uppd. kl 22:48, 3 feb | Bild ovan från CIA.gov | Denna artikel baseras på innehållet i Jonathan Ottos videoserie ”Vaccines Secrets reloaded” del 1

Robert F. Kennedy Jr. Photo: Own work. License: Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0
Robert F. Kennedy Jr. License: Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0

I en intervju berättar han hur CIA är inblandat i högsta grad och hur det hela har planlagts och organiserats sedan länge och hur man stegvis går tillväga med syfte att kontrollera hela mänskligheten.

Robert F Kennedy Jr föddes i Virginia 1954. När han var nio år gammal mördades hans farbror, presidenten John F. Kennedy (JFK). 1968 mördades hans egen far, Robert Kennedy, under sin presidentvalskampanj i Los Angeles. Den endast 14 år gamle sonen Robert Jr höll ett tal under faderns begravning och var en av kistbärarna.

Robert F Kennedy Jr utbildade sig till jurist och har specialiserat sig på miljöjuridik och har som aktivist ivrat för förnybar energi, bevarande av vattendrag genom bl.a. stämning av oljebolaget som förorenade Hudsonfloden. Han har även aktivt arbetat för ursprungsbefolkningarnas rättigheter.

Hela Kennedy-familjen involverad i CIA-utredningar

Under 2000-talet agerade han som jurist mot vaccinationsindustrins användning av kvicksilver som konserveringsmedel i barnvaccin. 2016 grundade han World Mercury Project som två år senare bytte namn till Children’s Health Defense.

Under en sammanlagd tid av sex år efter de båda morden var hela familjen involverad i CIA-utredningar, något som gav stor insyn i CIA:s metoder och arbetssätt, vilket Robert F. Kennedy Jr skrivit om i sin bok ”American Values Lessons I. Learned from my Family” (2018).

Denna bok bygger på en stor research från Kennedys sida och vad han fann därvidlag berättar han om i Patrick Gentempos intervjuserie ”Covid revealed”. Denna artikel är ett referat av intervjun.

American Values: Lessons I Learned from My Family
American Values: Lessons I Learned from My Family

”När Event 201 ägde rum för öppen ridå 18 oktober 2019 visste jag att detta inte var ensam händelse. I min research inför ovan nämnda bok fann jag nämligen hur CIA under 30 års tid har utvecklat tekniker för att förstöra ursprungsbefolkningarnas samhällen och påtvinga dem centraliserad kontroll.

CIA utvecklade tekniker för mind control samt tekniker för att kontrollera och begränsa befolkningarnas tillväxt. De går in för att förstöra lokala ekonomier, traditionella relationer och institutioner. De åstadkommer kaos med hjälp av propaganda och censur och får folk att sluta prata med varandra.

Den sanna verkligheten göms undan. Planen är att när väl fullt kaos tagit över skall en slags centraliserad kontroll sättas in. Man kan se en massa tekniker i arbetet bakom det här. Men låt oss börja med nutiden.”

12 september 2019 – tecken på första coronaviruset i Wuhan

Den information som är tillgänglig just nu är att viruset cirkulerade i Wuhan redan i mitten av september 2019. Förmodligen var datumet 12 september.

Sjukhusparkeringen var fylld av bilar och diskussionen pågick bland folk i Wuhan: laboratoriearbetare från Wuhanlaboratoriet (The Wuhan Inst of Virology, Chinese Academy of Sciences) som förmodas inrymma landets mest avancerade labb för bio- och kemvapen, med visst samarbete med USA hade sänts till sjukhuset med covidliknande symtom.

Event 201 – Pandemiövningen

18 oktober 2019 genomfördes Event 201 av John Hopkins Center for Health Security i samarbete med World Economic Forum och med ekonomiska medel från Bill och Melinda Gates Foundation. CIA var involverade liksom militären samt pentagonfolk som DARPA, BARDA och Pentagon agencies.

En mängd mäktiga personer samlades i Pierre Hotel i New York. Bland dessa fanns Bill Gates och CIA:s tidigare Deputy Director April Haynes som idag är chef för National Security under Biden-administrationen. Där fanns även flera framträdande personer från hälsomyndigheten och massmedia.

Event 201 Pandemic Exercise
Event 201 Pandemic Exercise

Läs mer: Event 201 “lärde” världsledare att totalitär övervakning är nödvändig för att kontrollera “pandemier”

Event 201 var en simuleringsövning som skulle:

”illustrera områden där allmänna och privata partnerskap kommer att bli nödvändiga för att minska storskalig ekonomisk nedgång och sociala konsekvenser om en svår pandemi inträffar”.

Simulering innebär att man utför experiment med hjälp av en simuleringsmodell i avsikt att lösa något problem, min anm.

Robert F. Kennedy Jr. berättar:

”Deltagarna i Event 201 simulerade en coronaepidemi och med ett speciellt coronavirus som var labtillverkat och sluppit ut från ett forskningslaboratorium. Och detta Event 201 gick alltså av stapeln en dryg månad efter det att viruset upptäckts men ingen i omvärlden visste vad som hänt.

Deltagarna talade om och övade hur samhället skulle reagera på en pandemi, men det märkliga var att där inte fanns någon representant med medicinsk kunskap då det gällde beprövad erfarenhet. Inga övningar kring hur folk frågade om hur man skulle få tag i vitamin D och zink etc. Inga övningar i hur man skyddar sitt immunförsvar eller skyddar konstitutionella rättigheter.”

”Alla övningar gick istället ut på hur man påtvingar censur och totalitär kontroll med massvaccination på en ovillig befolkning. Och detta är mycket iögonfallande eftersom det aldrig tidigare i mänsklighetens historia har förvägrats effektiva mediciner. Det handlade istället om hur man skulle få folk att vaccinera sig. De talade om afro-amerikanska människors motstånd och hur de skulle gå till väga med dem genom bl.a. censur. De talade om mRNA-vacciner och hur snabbt de kunde få ut dem.

Allt vad de förutsade har infriats.”

CIA:s agerande bakom kulisserna

”Och när jag gjorde research för boken ”American Values Lessons I” upptäckte jag att Event 201 inte var en ensam isolerad händelse utan att CIA hade sysslat med samma sak under tjugo års tid”, fortsätter Robert F. Kennedy Jr att berätta.

”Jag fann avskrifter och de är alla skrivna av folk från CIA inklusive James Woolsey (chef för CIA under president Clinton), Robert Cadillac (delansvarig för samhällets beredskap vid coronautbrottet i USA) och Tara O´toole (tidigare underminister för inrikes säkerhet för vetenskap och teknik).”

”Jag fann även namn på personer som var djupt påtvingade (min översättning av ”imposing”) agendan för biosäkerhet efter mjältbrandsattackerna här i USA 2001 (en vecka efter 11-september-attacken i New York sändes brev med mjältbrandssporer till olika nyhetsredaktioner och ledamöter av USA:s senat, min anm). Det gällde USA:s utrikespolitik och i och med dessa händelser skapades många event och under vart och ett av dessa utfördes topphemliga simuleringar med 100-tals och 1000-tals personer.”

”Nästan alla eventen inkluderade mycket berömda personer, bl.a. senatorn Sam Nunn, dåvarande FN-ambassadören Madeleine Albright, senatorn Frank Church och flera kongressmän. Alla dessa gav en legitimitet till simuleringarna, förmodligen utan att de förstod vad de egentligen ställde upp på.”

”10 000-tals personer över hela USA var involverade i övningarna: frontlinjearbetare inom sjukhus- och polisorganisationerna, Department of Homeland Security, brandmän, FBI, CIA etc.”

”Varje event kunde följas upp med flera under en till fyra månader och det är mycket tydligt att alla nyckelpersoner var på plats varje gång. Många av dessa nyckelpersoner har deltagit och alltså tränats i alla dessa war games att sätta sig över konstitutionen under år efter år.”

”Nästan alla av dessa belönades senare med officiella nyckelpositioner i samhället, varifrån de kunde dirigera covidhanteringen. Ett exempel är April Haines, tidigare biträdande chef för CIA, som idag är chef för den nationella underrättelsetjänsten i Joe Bidens kabinett.”

Simulerings-eventen utfördes i många länder samtidigt

Samtidigt utfördes dessa event i Kanada och i europeiska länder och även på andra platser över hela världen. Det första eventet kallades ”Operation Lockstep”.

Detta är alltså förklaringen till att alla länder handlade lika vid pandemins utbrott. Det har visats sig att folk har drillats i tjugo år. Många har undrat över den snabba samordning som ägde rum mellan länderna i bekämpningen av pandemin och detta är förklaringen. Underrättelsetjänster i USA, Storbritannien och många andra länder har varit involverade.

Simuleringsövningarna har varit till för deltagarna för att de skulle kunna överge sina mest heliga värderingar kring våra konstitutionella och mänskliga fri- och rättigheter. Den egentliga agendan bakom övningarna är enligt Robert F. Kennedy Jr att bli kvitt länders konstitutioner och demokratier.

CIA:s mind kontrollexperiment under senare delen av 1900-talet

CIA har under många år utvecklat mind-kontrolltekniker och manipulerat individuella personer och befolkningar. Under 50-, 60-och tidigt 70-tal pågick topphemliga s.k. MKULTRA-experiment vid 150 universitet i USA, Kanada och söderut ner till Guatemala.

De experimenterade på vad de kallade ”expendable populations”, ”förbrukningsbara befolkningar”, bl.a. personer på slutna institutioner som fängelser och mentalsjukhus med patienter med nedsatta intellektuella funktionshinder samt i militära enheter. De metoder som användes var psykedeliska droger, t.ex. LSD; isolering och psykisk tortyr i form av borttagande av sensoriska intryck; skendränkningar.

CIA kom fram till att den mest effektiva metoden att kontrollera en befolkning var att isolera folk, vilket visat sig vara mer effektivt än någon annan form av tortyr.

Känner vi igen den från hanteringen av corona? (min anm)

Dr. Stanley Milgram
Dr. Stanley Milgram. A still from “Obedience,” a film Stanley Milgram made of his experiments. Collection of Alexandra Milgram

Milgrams lydnadsexperiment

Vid andra världskrigets slut överraskades man i Västvärlden av hur till synes friska och socialt välanpassade människor kunde göra sig skyldiga till övergrepp och mord på civilpersoner under till exempel Förintelsen.

1963 beskrev psykologen Stanley Milgram vid Yale University experiment där 67 % av försökspersoner (från alla samhällsskick) lydde försöksledaren, en person i vit rock, och skruvade upp elström på upp till 450 Volt, trots att en person i angränsande rum vrålskrek av smärta på grund av den förespeglade strömöverföringen.  Dessa försökspersoner visste att de gjorde fel, men lydde trots allt auktoriteten.

CIA fick därmed belägg att läkare, dvs auktoriteter i vita rockar, kan övertala människor att göra saker de vet är felaktiga.

Läs mer i Boston Globe: Stanley Milgram and the uncertainty of evil

Robert F. Kennedy Jr menar att vi alla idag är involverade i ett Milgramexperiment, där Anthony Fauci spelar läkarens roll.

”Han talar om för oss amerikaner att vi behöver bli kvitt konstitutionen, censurera tal och stänga ned alla kyrkor medan spritbutikerna får ha öppet. Vi blev av med egendomsrättigheter, affärsverksamheter och juridiska rättegångar mot detta. Alla skadeståndskrav på vaccinationsindustrin är borttagna.

Resultatet har blivit att vi på ett år brutit sönder konstitutionen i USA, något ofattbart med tanke på alla dem som offrade sina liv för samma konstitutions tillkomst 1776.”

I Milgrams experiment vägrade 33% att lyda order

Det är kanske motsvarande antal som vi ser demonstrera ute på gatorna. De benämns ”Trumpers”, ”motiverade av rasism” eller ”själviska”. Det är inte sant. Det är istället de som ser att det är något som är helt galet och att vägrar lyda order. De ser att hanterandet av covid-19 inte är ett sätt att bota folk utan ett sätt att ta kontrollen över ett folk.

Vi ser att Anthony Fauci har försökt skrämma oss i åratal. Vi behöver en stark ledare som Franklin Roosevelt som en gång sa: ”Det enda som du måste frukta är själva rädslan. Fruktan är vårt lands fiende!”

Extern skribent, text uppd. kl 22:48, 3 feb | Denna artikel baseras på innehållet i Jonathan Ottos videoserie ”Vaccines Secrets reloaded” del 1

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq