Swexit: Stoppa maktöverföringen till Bryssel – Lämna EU

publicerad 22 februari 2022
- Gästskribent
Swexit - Statementsclothing.nu

OPINION. Det är dags för Sverige att i likhet med Storbritannien lämna den Europeiska unionen. En ny folkomröstning om EU-medlemskapet bör hållas så snart som möjligt.

Text: Ulrik Petersson | Bild: Swexit, T-shirt, Statementsclothing.nu

Svenska politiker har skrivit in EU-medlemskapet i grundlagen. Det innebär att det krävs två mandatperioders majoriteter för att ändra beslutet, innan man ens kan påbörja sitt utträde.

Sverige bör lämna EU eftersom medlemskapet brutto beräknas kostar Sverige närmare 40 miljarder kronor i år. Det är ungefär lika mycket som hela det svenska rättsväsendet.

Inom kort kommer kostnaden att överstiga hela det svenska försvaret. Per capita betalar du mer som svensk än någon annan i hela EU. Det är bättre att satsa dessa pengar på fattiga länder samt skola, vård och omsorg i Sverige.

Svenska politiker måste våga utlysa en ny folkomröstning om EU. När Sverige röstade ja till ett medlemskap i folkomröstningen 1994 var unionen något helt annat än den är i dag.

Ett monster

EU bestämmer över Sverige. I dag beslutas majoriteten av våra lagar i EU. Vi blir påtvingade nya lagar som aldrig har godkänts i riksdagen. Om Sverige inte gör som EU säger dras vi inför domstol med hot om dryga böter.

Förra utrikesministern Margot Wallström (S) varnade för Brexit. Kanske var hon rädd för ett sammanfallande EU kan innebära en katastrof för politikerlönerna i hela unionen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson anser däremot att EU har blivit ett monster.

Det vi ska arbeta för är att svenska folket själva ska bestämma vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige. Vi måste stoppa maktöverföringen till Bryssel och bryta trenden där unionen gått från mellanstatligt samarbete mot allt mer överstatlighet och federalism.

Svenska folket måste få ta ställning till det EU som vuxit fram i en ny folkomröstning.

Swexit – ja tack! - Ulrik Petersson, privat foto
Ulrik Petersson, privat foto

Överväg att lämna

Min förhoppning är att fler länder, även Sverige, på sikt kommer att följa Storbritanniens väg och kräva att makten flyttas tillbaka till de enskilda länderna.

Om detta inte sker, bör länder överväga att lämna unionen innan EU har blivit den fullskaliga federation vissa vill skapa. Handel och samarbete är en självklarhet, men utan politisk överstatlighet.

EU vill ta makten på så många områden som möjligt ifrån de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid!

EU har öppnat våra gränser för kriminella. EU:s fria rörlighet är roten till en stor del av problemen i vårt land. Över våra gränser flödar nu narkotika, vapen, tiggare och illegala invandrare helt fritt. Så länge vi är kvar i EU kommer vi aldrig att kunna lösa problemet.

Swexit – ja tack!

Text: Ulrik Petersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq