Totalitära injektionsregler kan införas i New York State den 15:e februari

publicerad 12 februari 2022
- av NewsVoice
Kathy Hochul svärs in som guvernör i New York State, 2021.

NEW YORK STATE. Den icke folkvalda guvernören Kathy Hochul vill den 15:e februari klubba igenom totalitära regler för att ta kontrollen över medborgarna genom påtvingade munskyddskrav och injektioner av både barn och vuxna utan informerat samtycke.

Den amerikanska konstitutionen tillåter dock ingen av de föreslagna punkter som listas nedan. Dessa nya regler utgör ett stort angrepp på USA:s och New Yorks konstitutionella rättigheter och friheter samt det saknas ett lagstiftande godkännande.

Förslagen på nya totalitära injektionsregler

  1. På obestämd tid häkta alla som hon eller hennes kollegor förklarar anses utgöra en "hälsorisk" av något slag och av någon anledning. Vare sig rättegång eller överklagande är möjligt.
  2. Skolsköterskor ska tillåtas att vaccinera vilket barn som helst, oavsett föräldrarnas önskemål. Informerat samtycke elimineras. Inget undantag, rättegångsförfarande eller överklagande är möjligt.
  3. Krav på att ovaccinerade personer alltid måste bära munskydd, utan att det föreligger någon form av hälsonödsituation. Inget undantag, rättegångsförfarande eller överklagande tillåts.
  4. Det antal anställda som måste ta Covid-19-vaccinet utökas kraftigt. Inget undantag gäller och varken rättegångsförfarande eller överklagande är möjligt.
  5. Inga religiösa undantag kommer att tillåtas för anställda, och arbetsgivare måste föra register över vaccinationsstatus och göra dessa register tillgängliga för Hälsomyndigheten i New York State.

Washington State och Utah State har för närvarande valt att följa samma totalitära ordning. I New York uppmanar nu den civilrättsliga rörelsen att medborgarna gör maximalt motstånd så att delstaten inte inför dessa totalitära föreskrifter.

Text: NewsVoice | Källa: Opensourcetruth.com (faktakontrollerad)