Opinion: Anders Tegnell belönas med nytt toppjobb på WHO

publicerad 9 mars 2022
- Torbjörn Sassersson red.
Anders Tegnell gripen av sheriff.

Statsepidemiolog Anders Tegnell lämnar Folkhälsomyndigheten för ett uppdrag på WHO. Hans arbete med att få svenska folket att ta experimentella covidinjektioner, som inte uppfyller villkoren för att få kallas vaccin, belönas med ett toppjobb på vaccinindustrins frontorganisation WHO.

Anders Tegnell ska sluta sitt jobb på Folkhälsomyndigheten på måndag, den 14:e mars. Det nya uppdraget på Världshälsoorganisationen innebär att han ska arbeta som senior expert med globala injektionssfrågor.

“Jag har arbetat med vacciner i 30 år och har samtidigt alltid brunnit för internationella frågor. Nu får jag chansen att bidra i det omfattande internationella arbetet. Det är fortsatt mycket viktigt att vaccinerna når ut till de länder som inte har haft de ekonomiska förutsättningarna att köpa egna vacciner”, säger Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Anders Tegnell – en visselblåsare i görningen?

Anders Lindblom (läkare) blir nästa statsepidemiolog. Lindblom arbetar på FHM:s avdelning för smittskydd och hälsoskydd.

Anders Tegnell får nu möjligheten att på sitt nya WHO-arbete se hur industrin och global folkhälsa tätt hänger samman enligt principen “revolving door”. Det ger honom en mycket bra position för att framgent kunna bli en visselblåsare för genuin folkhälsa.


Relaterat

  • “Revolving door (politics) From Wikipedia, the free encyclopedia In politics, a revolving door is a situation in which personnel moves between roles as legislators and regulators, on one hand, and members of the industries affected by the legislation and regulation, on the other, analogous to the movement of people in a physical revolving door.” – Wikipedia

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice