Flera frihetsmarscher genomförs 19 mars 2022 mot planerade tvångsvaccinationskrav

publicerad 4 mars 2022
- av Extern resurs
Frihetsmarsch. Foto: Marcus Borg

OPINION. Regeringen vill nu ändra grundlagen. Den behöver vi tillsammans skydda. Den 19 mars enas World Wide Demonstration och Frihetsmarschen i Malmö, Göteborg och Stockholm. Vårt budskap är: RÖR INTE GRUNDLAGEN. Initiativtagare till detta är Petrit Latifi, Max Winter, Miranda Törnqvist, Natalie Jonsson och Mikael Cromsjö.

Text: Petrit Latifi | Foto: Marcus Borg (originalfoto) | #talaomdet

Frihetsmarscherna har minskat sedan restriktionerna drogs in den 9 februari. Trots detta behöver vi fortsätta delta då grundlagsändringar berör oss alla oavsett medicinsk status. Riksdagen vill ändra våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Nya tvångsvaccinationskrav!

Under hösten 2022 kommer det sannolikt, med hjälp av smittskyddslagen, att införas nya sanktioner.

“Tillsyn” mot enskilda individer och begränsningar för att resa och vistas på allmän plats kan bli verklighet. Sanktioner kan komma att grundas på medicinsk status där till exempel ovaccinerade inte får handla mat.

Myndigheter kommer att kunna omhänderta och tvångsmedicinera ovaccinerade och vaccinerade. Den politiska agendan är tydlig och främjar ett starkt globalt kontrollsystem som inskränker rörelsefriheten. Det får inte hända.

Jag skulle vilja dela ett citat från en vis man som uttalade sig när restriktionerna drogs in i februari:

”Jag är inte glad över att få tillbaka mina fri- och rättigheter som jag föddes med. Jag är arg för att dem någonsin togs ifrån mig. Jag firar inte att restriktionerna tas bort, lika lite som jag firar att luften runt omkring oss är fri att andas. Ska jag fira när någon hållit ett stryptag om halsen på mig äntligen släpper taget eller ska jag jaga fatt i förövaren och se till att det aldrig händer igen”.

Vi vet nu ungefär 1 år efter att MRNA-vaccinationerna startade att de varken hindrar spridning eller sjukdom.

  • Ska folket tillåta att grundlagen ändras där tvångsmedicinering eller tvångsinjektion tolereras?
  • Varför ska vi fortsätta injiceras med ett preparat som inte fungerar vid första eller andra dosen?

Många har drabbats av allvarliga biverkningar och skador som består livet ut. De som drabbas av komplikationer tas inte på allvar och de får inte hjälp. “Mitt kropp mitt val” är ett begrepp som inte gäller längre. Det kan börja gälla igen om vi väljer att tillsammans sätta ner foten. Låt oss enas och tillsammans göra det vi kan! Vi ses i någon av städerna Malmö, Göteborg eller Stockholm den 19 mars.

Glöm inte: #talaomdet för alla som vaccinskadats!

Text: Petrit Latifi | Foto: Marcus Borg