Frihetsmarscher för att stoppa grundlagsändringar den 19 mars i Stockholm – Göteborg – Malmö

publicerad 15 mars 2022
- av NewsVoice
Demonstration mot vaccinpass i Stockholm, 22 jan 2022. Foto: Viktor Thorell

SVERIGE. "Vaccinpassen slopades och folket segrade, men kampen för frihet är långt ifrån över. Många har valt att slappna av sedan passen togs bort". Det skriver Max Winter och Natalie Jonsson som uppmanar till nya frihetsmarscher i tre städer den 19:e mars.

Det finns nya planer på att ändra i Grundlagen, och det sker mer eller mindre i smyg i skuggan av Ukrainakonflikten. Den svenska Grundlagen är en stoppkloss i Sverige som skiljt oss från många andra länder som tog till inskränkande åtgärder, förklarar Max Winter i ett utskick. Får politikerna igenom en grundlagsändring, kan vår mötes- och yttrandefrihet omintetgöras.

"Vi har därför ingen tid att vänta. Vi behöver resa oss nu för att visa på styrkan hos folket, och att vi inte kommer acceptera inskränkningar på våra grundlagsstiftande rättigheter. Står vi inte upp nu, så är risken att vi kommer ångra oss under hösten om nya lockdowns kommer kunna göras på ett mer frihetsinskränkande sätt än tidigare." - Max Winter och Natalie Jonsson

Tre stora demonstrationer kommer att genomföras i Stockholm, Göteborg och Malmö för att visa på styrkan när folket står enade för samma sak.

  • Stockholm - Medborgarplatsen kl. 14:00
  • Göteborg - Gustav Adolfs Torg kl. 14:00
  • Malmö - Stortorget kl. 14:00

"Visa att även du kommer att delta i denna avgörande stund i svensk historia - för att skydda våra rättigheter och bevara den grundlag som vart orsaken till att vi haft färre inskränkningar på vår frihet i Sverige." - Max Winter och Natalie Jonsson

Text: NewsVoice

Relaterat