Karl Hedin om valet 2022: “Vi måste få till en regering, som kan och vill regera!”

publicerad 16 mars 2022
- av Gästskribent
Kar Hedin, 2021. Foto: SVT
Kar Hedin, 2021. Foto: SVT
Kar Hedin, 2021. Foto: SVT

OPINION. Vi har idag en situation som pekar mot en mycket jämn situation mellan blocken vid valet i september. Detta trots att MSM och Public Service (PS) har en tydlig vänstervridning. 

Text: Karl Hedin | Artikeln har tidigare publicerats i Det Goda Samhället | #valet2022

Allt pekar på att, för att S skall kunna behålla makten, krävs det stöd av V och C. Stödet från V är visserligen problematiskt för C, men det är nog Lööf beredd att krångla sig ur. Hennes mål är säkert, att som alla andra politiker få makt och bra positioner för sitt parti. Hon kommer att satsa på att få en vågmästarroll. Om MP är ute ur leken, får hon troligen det.

För dem som inte är trakterade av vänsterpolitik är C det svaga kortet då C försöker signalera mitten/höger, men svänger vänster. C har nog fortfarande en tung del av sina röster på landsbygden (vaneröstare). Landsbygden är en av de stora förlorarna med den vänsterpolitik som förts de senaste åtta åren. Kan detta göras tydligt, påverkar det C:s röster och därmed var valets segrare återfinns.

Vi kan förvänta oss, att valrörelsen kommer att präglas av ”röstköp” och vänsterpropaganda på olika sätt via MSM och PS.

Motpolen finns hos alternativmedia på den borgerliga sidan. Dessa är många men små relativt MSM och PS. Förutom att vara små konkurrerar man med varandra, samtidigt som man attraherar olika grupper i samhället. Inför valet är det viktigt, att alla dessa röster kan enas kring ett centralt budskap, samtidigt som man jobbar på inom sina traditionella områden.

Det budskap jag kan tänka mig bör tas in i alla inlägg är att Sveriges största problem är att landet inte har någon egentlig ledning. Vi måste få till en regering, som kan och vill regera!  

Här följer min analys av sjukdomsbilden för ”Moder Svea” idag:

Nuvarande regering regerar inte. Landet styrs av en brokig skara tjänstemän på olika positioner. Det är därför Sveriges regering märkligt nog, visar sig vara beredd att acceptera t.ex.:

  • att landet försätts i en byggnadskris genom en stängning av Cementas inhemska kalkbrytning, liksom att fortsatt gruvbrytning äventyras av miljöskäl,
  • att vi utsätts för en hemmagjord energikris med energifattigdom, genom att stänga ned vår fungerande kärnkraft och försöka göra det omöjliga, ersätta denna med opålitlig vindkraft,
  • att stänga ner stora delar av skogsbruket och därmed vår för exportintäkterna livsviktiga skogsindustri och glesbygdens viktigaste arbetstillfällen, huvudsakligen för att agera kolsänka för andra EU-länder,
  • att vi idag har världens högsta dieselpris på grund av automatiska tokhöjda skatter på drivmedel och hemmagjorda betydligt hårdare regler, än andra EU-länder, för inblandning av biodrivmedel i dieseln,
  • att ökningen av icke fossila oljor i dieseln samtidigt leder till ökad avskogning i tropikerna, för att öka palmoljeproduktionen, tar de miljötroende ingen hänsyn till,
  • att de skyhöga drivmedelspriserna där ca. 60 procent av priset är skatt, starkt hotar vår redan alltför låga inhemska livsmedelsproduktion och alla vägtransporter, vilket kommer att betyda skenande prishöjningar på det mesta vi konsumerar,
  • att allt detta sammantaget, innebär mycket svåra påfrestningar, ett allvarligt hot mot sysselsättningen, landets ekonomi och medborgarnas fortsatta välstånd.

De som åstadkommer dessa avgörande självmål är tjänstemän, som trosvisst kör efter egna agendor under hänvisning till lagar och förordningar de själva tolkar och t.o.m. skapar. Regeringens ansvar för den farliga utvecklingen ligger i, att den inte styr upp och prioriterar det som är viktigt för landet och rensar bort det, som är oviktigt och rent av skadligt.

Detta sker för att de som utgör regeringen idag inte har kunskap nog, för att utöva sitt nödvändiga ledarskap.  Regeringschefen – statsministern – har inte förmågan att se till, att den kunskapen finns. För att demokratin skall fungera, måste riksdagens vilja respekteras av regeringen, det finns alltför många exempel på att detta inte sker. Riksdagen måste också följa upp att dess beslut verkligen genomförs, det sker inte heller. Vidare måste det finnas en ”tredje statsmakt” d.v.s. fria media, som ständigt granskar hur makten sköter sig. Det finns inte heller i dagens Sverige, rikstäckande media är alltför ofta maktens megafoner.

Vi behöver en ledning som tydligt visar vad som gäller. Den första åtgärden måste bli att återställa tjänstemannaansvaret på ett sådant sätt, att det blir kännbara straff om lagarna, reglerna och objektiviteten inte respekteras och följs. 

Om makten kan föras tillbaka till riksdag och regering, bör en högt prioriterad åtgärd vara, att se till att det som skapar välstånd d.v.s. produktionen av varor och tjänster, inte längre kan stängas av beroende på tankemässiga politiskt styrda galenskaper. Som t.ex. att Sverige skulle befinna sig i någon form av akut klimatkris, beroende på våra utsläpp av koldioxid.

Koldioxid är livets gas och tillsammans med solljuset en förutsättning för allt liv och växande på jorden. Eller att den biologiska mångfalden skulle vara ett problem för Sverige.

Om vi som publicerar oss i alternativmedia konsekvent upprepar detta budskap, kan det göra skillnad i valet 2022. 

Text: Karl Hedin

Karl Hedin, 72, har jobbat i skogsindustrin sedan 1972 varav 32 år som VD i familjeföretaget AB Karl Hedin där han numera är arbetande styrelseordförande. AB Karl Hedin omsätter sex mdr och har 1000 anställda i Sverige och Estland. Företaget bedriver sågverksrörelse, bygghandelsverksamhet och emballagerörelse. Karl Hedin äger inom bolaget och privat 39 000 ha produktiv skogsmark i Mellansverige. Han har jagat huvudsakligen älg med egna hundar i 52 år.