Karl Hedin om valet 2022: “Vi måste få till en regering, som kan och vill regera!”

publicerad 16 mars 2022
- Gästskribent
Kar Hedin, 2021. Foto: SVT
Karl Hedin, 2021

Vi har idag en situation som pekar mot en mycket jämn situation mellan blocken vid valet i september. Detta trots att MSM och Public Service (PS) har en tydlig vänstervridning. 

Text: Karl Hedin | Artikeln har tidigare publicerats i Det Goda Samhället | #valet2022

Allt pekar på att, för att S skall kunna behålla makten, krävs det stöd av V och C. Stödet från V är visserligen problematiskt för C, men det är nog Lööf beredd att krångla sig ur. Hennes mål är säkert, att som alla andra politiker få makt och bra positioner för sitt parti. Hon kommer att satsa på att få en vågmästarroll. Om MP är ute ur leken, får hon troligen det.

För dem som inte är trakterade av vänsterpolitik är C det svaga kortet då C försöker signalera mitten/höger, men svänger vänster. C har nog fortfarande en tung del av sina röster på landsbygden (vaneröstare). Landsbygden är en av de stora förlorarna med den vänsterpolitik som förts de senaste åtta åren. Kan detta göras tydligt, påverkar det C:s röster och därmed var valets segrare återfinns.

Vi kan förvänta oss, att valrörelsen kommer att präglas av ”röstköp” och vänsterpropaganda på olika sätt via MSM och PS.

Motpolen finns hos alternativmedia på den borgerliga sidan. Dessa är många men små relativt MSM och PS. Förutom att vara små konkurrerar man med varandra, samtidigt som man attraherar olika grupper i samhället. Inför valet är det viktigt, att alla dessa röster kan enas kring ett centralt budskap, samtidigt som man jobbar på inom sina traditionella områden.

Det budskap jag kan tänka mig bör tas in i alla inlägg är att Sveriges största problem är att landet inte har någon egentlig ledning. Vi måste få till en regering, som kan och vill regera!  

Här följer min analys av sjukdomsbilden för ”Moder Svea” idag:

Nuvarande regering regerar inte. Landet styrs av en brokig skara tjänstemän på olika positioner. Det är därför Sveriges regering märkligt nog, visar sig vara beredd att acceptera t.ex.:

 • att landet försätts i en byggnadskris genom en stängning av Cementas inhemska kalkbrytning, liksom att fortsatt gruvbrytning äventyras av miljöskäl,
 • att vi utsätts för en hemmagjord energikris med energifattigdom, genom att stänga ned vår fungerande kärnkraft och försöka göra det omöjliga, ersätta denna med opålitlig vindkraft,
 • att stänga ner stora delar av skogsbruket och därmed vår för exportintäkterna livsviktiga skogsindustri och glesbygdens viktigaste arbetstillfällen, huvudsakligen för att agera kolsänka för andra EU-länder,
 • att vi idag har världens högsta dieselpris på grund av automatiska tokhöjda skatter på drivmedel och hemmagjorda betydligt hårdare regler, än andra EU-länder, för inblandning av biodrivmedel i dieseln,
 • att ökningen av icke fossila oljor i dieseln samtidigt leder till ökad avskogning i tropikerna, för att öka palmoljeproduktionen, tar de miljötroende ingen hänsyn till,
 • att de skyhöga drivmedelspriserna där ca. 60 procent av priset är skatt, starkt hotar vår redan alltför låga inhemska livsmedelsproduktion och alla vägtransporter, vilket kommer att betyda skenande prishöjningar på det mesta vi konsumerar,
 • att allt detta sammantaget, innebär mycket svåra påfrestningar, ett allvarligt hot mot sysselsättningen, landets ekonomi och medborgarnas fortsatta välstånd.

De som åstadkommer dessa avgörande självmål är tjänstemän, som trosvisst kör efter egna agendor under hänvisning till lagar och förordningar de själva tolkar och t.o.m. skapar. Regeringens ansvar för den farliga utvecklingen ligger i, att den inte styr upp och prioriterar det som är viktigt för landet och rensar bort det, som är oviktigt och rent av skadligt.

Detta sker för att de som utgör regeringen idag inte har kunskap nog, för att utöva sitt nödvändiga ledarskap.  Regeringschefen – statsministern – har inte förmågan att se till, att den kunskapen finns. För att demokratin skall fungera, måste riksdagens vilja respekteras av regeringen, det finns alltför många exempel på att detta inte sker. Riksdagen måste också följa upp att dess beslut verkligen genomförs, det sker inte heller. Vidare måste det finnas en ”tredje statsmakt” d.v.s. fria media, som ständigt granskar hur makten sköter sig. Det finns inte heller i dagens Sverige, rikstäckande media är alltför ofta maktens megafoner.

Vi behöver en ledning som tydligt visar vad som gäller. Den första åtgärden måste bli att återställa tjänstemannaansvaret på ett sådant sätt, att det blir kännbara straff om lagarna, reglerna och objektiviteten inte respekteras och följs. 

Om makten kan föras tillbaka till riksdag och regering, bör en högt prioriterad åtgärd vara, att se till att det som skapar välstånd d.v.s. produktionen av varor och tjänster, inte längre kan stängas av beroende på tankemässiga politiskt styrda galenskaper. Som t.ex. att Sverige skulle befinna sig i någon form av akut klimatkris, beroende på våra utsläpp av koldioxid.

Koldioxid är livets gas och tillsammans med solljuset en förutsättning för allt liv och växande på jorden. Eller att den biologiska mångfalden skulle vara ett problem för Sverige.

Om vi som publicerar oss i alternativmedia konsekvent upprepar detta budskap, kan det göra skillnad i valet 2022. 

Text: Karl Hedin

Karl Hedin, 72, har jobbat i skogsindustrin sedan 1972 varav 32 år som VD i familjeföretaget AB Karl Hedin där han numera är arbetande styrelseordförande. AB Karl Hedin omsätter sex mdr och har 1000 anställda i Sverige och Estland. Företaget bedriver sågverksrörelse, bygghandelsverksamhet och emballagerörelse. Karl Hedin äger inom bolaget och privat 39 000 ha produktiv skogsmark i Mellansverige. Han har jagat huvudsakligen älg med egna hundar i 52 år.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Karl Hedin är en god person, hans 7 punkter är naturligtvis korrekta, vad han anser om åtgärder är naturligtvis lika korrekta, han är en hederlig sk företagskapitalist som varit delaktig i att bygga Vårt hemland. Men han är en av de få som är kvar med den inställningen. Varför det, hur har det kunnat bli så här. Varför är en hederlig företagskapitalist som vill vara med o bygga sitt hemland, såå sällsynt. Jag vet inte, men min okvalificerade gissning ligger i att det handlar om ett monoråglobalistiskt gäng som konsoliderat rubbet, allt som går att köpa upp, dammsugning helt enkelt. Hur länge ska vi acceptera att en shittgrupp köper upp o ruinerar alla andra på ‘köpet’. Hur länge kan det vansinnet pågå. Jo, tror jag, så länge där är stooges i ett dårhus som kallas för ‘parlament’, o som gång på gång insisterar på att bli ‘omvalda’. O nu e de dags för en ny ‘kamp’ mll ‘skillda sk politiska’ uppfattningar, emedan de sålt sig för 100 000/mån o som varit det viktiga för dessa sippos att behålla. När ska folk vakna till clownernas manege in plain sight. Deet undrar jag

  • Jonny när clownernas manege väl är krattad .. så kommer merparten försvara rådande förhållanden .. med näbbar och klor.. det är precis som om vaxxet merparten tagit förändrar medvetandet hos befolkningen utan att dom förstår det vilket troligtvis är meningen..

  • Varför så sällsynt, jo därför att anglosaxerna vill ha det så. Vill ha oss splittrade och med sk vänsterkrafter i olika shatteringar som möjliggör splittringen trots att dessa anglosaxer alltid kan tillsätta respektive störta vad dom vill.
   Och få majoriteten att tycka saker som är till skada för oss.
   Två länder har länge kunnat leva med permanenta handelsunderskott: England och Usa.
   Peter Haisenko skriver att det är produktiva Tyskland som har finansierat Usas militärmakt genom att ‘sälja’ sin produktion till Usa i utbyte mot Usas bluffpengar.

 • Nej Karl Hedin, svenska folket måste få tillbaka rätten att avpollettera politiker och tjänstemän som missbrukat vårt förtroende.
  Ge oss tips om hur det skall utföras rent praktiskt!
  Vi skall väl förhoppningsvis inte behöva ”röstskolka” för att slippa den röda terrorn i Sverige?

 • När välvilja finns, beslutsamhet, och handlingskraft!

  Så är ju nästa steg kunskapen att agera på de krafterna med.

  Sveriges “riksdag och regering” har aldrig styrt Sverige. De är knähundar som lyder när husse apporterar.

  Men visst vill de regera, men det helt utan ansvar.Men skådespelet med “höger” och “vänster” verkar de flesta fortfarande köpa av någon konstig anledning?

  Att välmenande och annars intelligenta människor inte förstår att med det upplägg man har idag så kan man införa det sämsta från var sida, och skylla på andra sidan. Samtidigt så införs aldrig det bra från någon av blocken, vilket också kan skyllas på den “andra” sidan.

  Så länge vår värld styrs av människor som blir allt rikare rent materiellt, och det på allt fler människors bekostnad. Så länge det tänket tillåts styra så kommer inget förändras. Människor vars andliga fattifdom är en avgrund så djup att den sväljer allt av godo.Det är inte vänster mot höger. Det är vi människor som tror att allas välgång gynnar kollektivet, och i slutändan oss själva.

  Och de vars enda agenda är makt och att “regera”. De vars tillit till livet är lika med noll, och däför deras behov av att vara Gud är så offantligt stort.

  https://www.youtube.com/watch?v=NNV2tEgPb9I

  Om nu människor tror på demokrati? Då borde man väl sluta rösta helt på det system vi har idag där inget egentligen går “demokratiskt” till, men gömmer sig bakom den masken. Eller om samtliga röstar på knapptryckarna eller direktdemokraterna eller liknande, där initiativet åtminstone är riktig demokrati.

  Men ju fler partier som dyker upp och aspirerar på makt, och att “regera”, ju mer föder man det system vi har som är default by design redan från början. Bara Sveriges valprocses är ju löjlig. Du måste vara multimiljonär innan du ens kan få ut valsedlar till alla.

  Om alla slutar rösta så sluta skådespelet. Så kan vi bygga något nytt, med den faktiska intentionen till “demokrati”.

  • Så sant. Att det fortfarande finns människor som överhuvudtaget tror på den enes auktoritet över den andre. Uttrycket ”Vi behöver en ny regering” är som att vilja ersätta en sjukdom med en annan. Auktoritet är en illusion och kan endast upprätthållas om rädsla inbjuds.

   • Ja ganska enkelt egentligen!

    Jag vill ha så absolut mycket makt det bara går, över mitt eget liv.
    Och så absolut lite makt över andra människor som möjligt.

    Samma med ansvar. Jag tar ansvar för mitt eget liv i största möjliga mån. Och ansvar för andras liv i minsta möjliga mån.

    Sen har vi gemensamma sfärer naturligtvis, som polis, försvar osv. Och det blir då att ju mer makt en människa har över saker som berör andra, ju mer ansvar. Jag ser inget problem med att människor har mer kunskap och auktoritet på specifika områden. Men det utövas då för allas bästa.

    Ja ja, förenklat. Men idag är det ju löjligt. Man lägger sig i allt man inte skall lägga sig i, men lägger sig inte i det man borde lägga sig i. Ska peta och bestämma över det mesta, som vad jag får stoppa i min kropp eller inte. Men tvingar däremot i mig saker jag inte vill ha i den.

    Fullständigt utan ansvar.

    Strålningsfrågan är ju ett utmärkt exempel. Man exponerar alla i sina egna hem för ett experiment ingen sett slutprodukten av. Ingen tar någon som helst ansvar för vad man gör. Däremot har man mycket frenetiskt stoppat alla försök att begränsa det experimentet. Utan att ta något som helst ansvar för vad man gör för att stoppa människor från att slippa experimentet.

    En gränslöst oansvarig socialistisk regim som använder befolkningen som labbråttor för sina experiment.

 • Och vår mest lönnliga och tillintetgjorda grundlagsprocedur. Vi har genom tiderna sett hur analfabetiska riksdagsmän släppt fram att Sverige skall styras ifrån Bryssel. Och annat trams som om att lilla Sverige äventyrar hela världen. Grundlag skall direktväljas!!
  Räkna tankbåtar på AIS på hur många tankers är på väg till Kina? Och oljan, hör och häpna, blir senare koldioxid (överkurs).

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *