Regeringen vill förbjuda oregistrerade kontantkort och använda hemliga tvångsmedel för mer övervakning

publicerad 17 mars 2022
- av Torbjörn Sassersson red.
Justitieminister Morgan Johansson i februari 2022. Pressfoto: Magnus Liljegren, Regeringskansliet

ÖVERVAKNING & DEBATT. Regeringen vill förbjuda oregistrerade kontantkort för mobiltelefoner och man vill även använda hemliga tvångsmedel för att kunna genomföra hemlig övervakning av elektronisk kommunikation mellan privatpersoner, enligt två pressmeddelanden idag. Syftena beskrivs som hederliga, men är Regeringen öppen med alla tillämpningar? 

"Det är mycket vanligt att oregistrerade och anonyma kontantkort till mobiltelefoner används i samband med brottslig verksamhet. Det gör att polis och åklagare går miste om viktig och ibland avgörande information. I en proposition lämnar regeringen därför förslag som innebär förbud mot oregistrerade kontantkort." (källa)

"Regeringen har beslutat om flera nya uppdrag till den pågående utredning som ser över delar av lagstiftningen om hemliga tvångsmedel. Det handlar bland annat om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation för att lokalisera personer som håller sig undan fängelse och andra påföljder." (källa)

Citat av Sofie Rudh som är pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet

NewsVoice kommentar - Morganiserad förebyggande brottslighet?

Hur ska de övervakande myndigheterna klara av att rama in vad som kan anses vara verklig brottslig verksamhet, relevant  undersökande journalistik och systemkritik? I dessa tider blir det ofta så att systemkritik klassas som samhällsomstörtande verksamhet och att undersökande journalistik uppfattas som misstänkt spioneri för främmande makt.

Att Regeringen ens kommer på idén att vilja förbjuda oregistrerade kontantkort och utöka möjligheterna att kunna använda hemliga tvångsmedel för att radikalisera övervakningen vittnar om att politikerna inte litar på sin befolkning. Det kan omvänt även vara ett tecken på att politikerna vet att befolkningen inte längre litar på sin Regering.

Vad som skulle behövas idag är ökad transparens i andra riktningen. Vad sägs om att befolkningen får befogenheter att lyssna på vad politikerna egentligen tycker om folket och vad de egentligen säger i Riksdagens och Regeringskansliets mötesrum?

Befolkningen vill även veta vilka bakgrundsaffärer som politiker och tjänstemän gör med industrin och främmande makter. Kanske det skulle bli övertydligt varför Regeringen avskaffat omröstningar i frågor som djupt berör befolkningen?

Text: Torbjörn Sassersson | #Morganiserad förebyggande brottslighet