Dr Mercola: Gurkmeja kan lindra Covid-19

publicerad 19 mars 2022
- av Christian Pavón, jurist
Gurkmeja - Foto: Will Power, CC BY 2.0
Gurkmeja kan lindra Covid-19 - Foto: Will Power, CC BY 2.0
Gurkmeja - Foto: Will Power, CC BY 2.0

HÄLSA. Curcumin är den huvudsakliga biologiskt aktiva polyfenoliska föreningen av gurkmeja och ger kryddan dess gula färg. Ny forskning visar att curcumins biologiska aktivitet minskar svårighetsgraden av covid-19. Resultaten rankar curcumin bland de fem bästa ämnena av 25 testade när de används tidigt för att minska sjukdomar och dödsfall från covid.

Text: Dr Joseph Mercola, Mercola.com | Översättning: Christian Pavon

Rangordningen baserades på flera studier utförda under 2020 och 2021. I en studie engagerade forskare 41 patienter som uppfyllde kriterierna mild till måttlig covid-19. Det var 21 i gruppen som fick nanocurcumin och 20 fick placebo.

Forskarna övervakade symptom och laboratoriedata och fann att symtomen i interventionsgruppen försvann betydligt snabbare och patienternas syremättnad var högre efter bara två dagars behandling. Det förblev högre än kontrollgruppen under 14 dagar. Forskare fann det också anmärkningsvärt att ingen av patienterna som fick nanocurcumin försämrades under den 14 dagar långa uppföljningsperioden, men 40 % av kontrollgruppen gjorde det.

En annan studie publicerad i Frontiers in Pharmacology i början av 2021 mätte skillnaderna i dödlighet mellan en kontrollgrupp och interventionsgrupp, som var och en inkluderade 70 patienter. Kontroll- och interventionsgrupperna fick konventionell covid-19-behandling.

Dessutom fick de i interventionsgruppen curcumin med piperin två gånger om dagen och de i kontrollgruppen fick probiotika två gånger om dagen. Forskarna fann att patienter som hade milda, måttliga och svåra symtom i interventionsgruppen visade tidig symtomatisk återhämtning och mindre försämring.

Sammantaget hade de bättre kliniska resultat och en lägre dödlighet än kontrollgruppen. Baserat på sina resultat drog forskarna också slutsatsen att curcumin kan vara ett terapeutiskt alternativ för att förhindra blodproppar efter covid.

Text: Dr Joseph Mercola, Mercola.com | Översättning: Christian Pavon

Källa