Regeringen: Ukrainas biolabbforskare får en fristad för sin verksamhet i Sverige: Martin Stensö granskar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 31 mars 2022
- NewsVoice redaktion
Anna Ekström. Foto: Regeringen.se

VETENSKAP. Martin Stensö ställer frågor om varför det är så viktigt att den forskning som ryssarna bombar i Ukraina får fortsätta i Sverige, dessutom med understöd på 50 miljoner kr från tre av de största Wallenbergstiftelserna. Varför ska forskningen flyttas tillfälligt till Sverige och sedan flyttas tillbaka till Ukraina efter krigets slut. Varför är den så viktig?

Onsdagen den 30 mars 2022 höll regeringen, under ledning av utbildningsminister Anna Ekström, en pressträff för att presentera ett regeringsuppdrag om att ukrainska forskare och deras labbverksamhet ska flyttas till Sverige.

Vid pressträffen medverkade Maria Thufveson, direktör och ställföreträdande generaldirektör på Vetenskapsrådet och Sara Mazur strategisk forskningsdirektör för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Vetenskapsrådets syfte är att finansiera forskning, att vara rådgivare åt regeringen och att stimulera internationella forskningssamarbeten. Wallenbergs stiftelser satsar normalt cirka 2 miljarder kronor per år i forskning. De har även kontroll över juristutbildningar i Baltikum.

Anna Ekström säger:

”För de forskare som nu kommer på flykt till EU och till Sverige är det viktigt att kunna få en fristad vid ett lärosäte och där kunna fortsätta sitt arbete och sin forskning. Den forskning som man utförde i Ukraina, den ska kunna fortsätta i största möjliga mån”.

Den svenska Stiftelsen för Strategisk Forskning har till exempel avsatt 30 miljoner kronor och HK-stiftelsen 50 miljoner kronor för att stödja dessa forskare. Listan är lång på hjälpande svenska organisationer för dessa forskare.

Sammanställning: NewsVoice | Källa: Martin Stensö Officiell


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq