USA-finansierade laboratorier i Ukraina forskade på biologiska vapen

publicerad 12 mars 2022
- av NewsVoice
Temabild: forskning på biovapen. Foto: Seventyfourimages. Licens: Elements.envato.com

KRIGSZONER. "Nu vet vi att den USA-finansierade biolabhistorien, som "faktagranskare" påstod sig vara rysk desinformation, har visat sig vara helt sann. Så vad vet vi om vad som fanns inne i dessa 30 eller fler labb?". Det frågar Ben Swann i sitt senaste nyhetsinslag. NewsVoice publicerar några av svaren.

Text: NewsVoice | Temabild: forskning på biovapen. Foto: Seventyfourimages. Licens: Elements.envato.com

På torsdagen fördömde det ryska försvarsministeriets talesperson Igor Konashenkov de biologiska laboratorierna. Han sa att USA finansierade ukrainska biolaboratorier för att utföra experiment på patogener hos fåglar, fladdermöss och reptiler i Ukraina.

Labben skulle även studera möjligheten hur djur kan bära på afrikansk svinpest och mjältbrand och om patogener kan spridas med flyttfåglar, enligt Konashenkov. Allt skedde med finansiering via Pentagon.

Redan tidigare har Igor Kirillov, chefen för den ryska arméns enhet för strålning, kemiska och biologiska försvar, uppgivit att det finns bokföringsdokument som visar att det amerikanska försvarsdepartementet finansierat studier för utveckling av biovapen i Ukraina.

Den 8 mars fick allmänheten kännedom om ett avtal mellan det amerikanska försvarsdepartementet och det ukrainska hälsoministeriet. Avtalet undertecknades redan år 2005 och handlade om finansiering av biolaboratorier, varav ett är beläget i Odessa och skulle ha som syfte att identifiera särskilt farliga biologiska patogener.

The National Pulse skriver i artikeln: U.S. Funds Ukrainian Former Bioweapons Facility Handling ‘Dangerous Materials:

"An article published by the Washington Post on August 30th, 2005 – “U.S. to Aid Ukraine in Countering Bioweapons” – reveals a lab now receiving U.S. government funds formerly “supplied highly lethal pathogens to Soviet bioweapons factories”."

Laboratorierna struderade ebola och andra virus. Labben ska även ha tillhandahållit särskild undervisning för specialister i biosäkerhets- och biosäkerhetsfrågor, som hantering av farliga biologiska patogener.

Källor