Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Brzezinski: “Om du är jihadist eller nazist spelar ingen roll, bara du hatar Ryssland”

publicerad 1 mars 2022
- Hans Myrebro
Zbigniew Brzezinski, 2012. Foto: PBS NewsHour

Citatet i rubriken är från Zbigniew Brzezinski, som på 1970-talet fungerade som Jimmy Carters säkerhetsrådgivare och som haft ett mycket stort inflytande på västvärldens topp-psykopater ända fram till sin död 2017. Hans hat emot Sovjet och Ryssland var helt oresonligt.

Text: Hans Myrebro, pseudonym | Bild: Zbigniew Brzezinski, 2012. Foto: PBS NewsHour

Någon gång på 1970-talet lade Zbigniew Brzezinski fram en plan för sin chef. Planen gick ut på att stödja grupper som var i opposition till den kommunistiska regimen i Afhganistan och därigenom dra in ett redan problemfyllt Sovjet i ett krig, som skulle bli svårt att vinna, och därigenom utmatta Sovjet till döds.

En rykande aktuell bok, väldokumenterad och vass, länkad till hemsidan
“Oppositionella grupper” kom att bli ett jihadiskt Mojahedeen där arbetslösa unga män fick betalt genom en av CIA-organiserad knarkhandel. En broschyr med instruktioner i terrorverksamhet trycktes upp i Kanada och allt kom att fungera till USA:s belåtenhet. 35.000 unga män utbildades i terrorverksamhet.

Historisktkorrekt.se
ANNONS: Historisktkorrekt.se

Sovjet drogs in i ett långvarigt krig i de afhganska bergen och efter cirka tio år upplöstes Sovjetunionen. Brzezinskis djävulska plan hade fungerat maximalt.

Resultaten blev sex miljoner ryssars död i samband det ekonomiska, sociala kaos med den massarbetslöshet, som unionsupplösningen innebar. Det var detta som Vladimir Putin kallade en geopolitisk katastrof. Oräknat den afhganska och sovjetiska förödelsen i människoliv samt materiell förstörelse, oräknad är den sådd av ondska som uppbyggnaden av en livskraftig terrororganisation innebar, vilken i olika förgreningar än idag lever och frodas.

Zbigniew Brzezinski har i en intervju med professor Michael Chossudovsky i oktober 2001 berättat att Jimmy Carter i juli 1979 signerade ett dokument som innebar stöd till terrorgrupper i Kabul, och det var så det började. Vi vet hur det slutade.

Michael Chossudovsky frågade då Brzezinski om han ångrade sin plan. Hans svar blev:

”Ångrade vad då? Den hemliga planen var en exelent idé. Den drog in ryssarna i den afhganska fällan, och du undrar om jag ångrade den?”

NATO ett monster på katastrofkurs - Hans Myrebo
NATO ett monster på katastrofkurs – Hans Myrebro

Absolut inte. Nej är man psykopat, har man naturligtvis ingenting att ångra. Det fungerade bra att anlita jihadister för att krossa Sovjetunionen och frågan uppstod då en bit inpå 2000-talet bland västliga toppolitiker, om det skulle gå lika bra att lura in Ryssland i en nazististisk fälla.

Det mest nazi-influerade landet visade sig då vara Ukraina. I det landets västliga delar hade nazistgrupper hållit sig vid liv alltsedan andra världskriget, kraftigt understödda genom support och propaganda-material från USA. President Ike Eisenhover var den första att ge det stödet till nazismen i Ukraina genom Operation Cladius, ett stöd vilket sedan EU kom att bygga på.

En figur från Andra världskriget, Stephan Bandera, glorifierades för vad han utfört genom sitt rysshat och sin antisemitism under kriget. Det var mord och tortyr över hövan som stod på hans program.

Hans hängivna anhängare har i våra dagar ostörda kunnat marschera på Kievs gator viftande med hakkors och besläktade symboler. Ukrainas strategiska läge innefattande Krim var också perfekt för en andra fas av Brzezinskis program, nämligen att störta en rysk regim med hjälp av nazistiska krafter.

Den målinriktningen finns även dokumenterad genom Wolfovitch-doktrinen från 1992 samt Buch-doktrinen från 1996. En röd linje fastställs där:

”ingen stat får hädanefter bli så stark så att den kan utmana USA eller föra en självständig utrikespolitik gentemot USA.”

NATO fick uppdraget att se till så att doktrinerna hölls heliga. Ryssland hade blivit för starkt, därför skulle den fragmenteras, elimineras.

I februari 2014 ägde en statskupp rum i Ukraina. Kuppen var från början till slut en amerikansk angelägenhet. Förberedelserna hade börjat redan under Eisenhovers tid som president. Men nu var krypskyttar satta på plats och högerextrema typer fick sin del av försörjnings kakan för visad aggressivitet på Maidantorget.

Den folkvalde presidenten, Janukovitj, avsattes under hot och USA:s representant, Viktoria Nuland tillsatte en ny premiärminister, Jatsenjuk, som i sin tur formade en ny regering där fyra nazister ingick. Car Bildt, som sprang runt på Maidan- torget lovordade den nya regeringen som ”fullt rimlig.”

Nazister i Ukraina. Foto: Okänd fotograf.
Nazister i Ukraina. En icke ovanlig syn på Kievs gator under senare åren, så öppet som möjligt. Foto: Okänd fotograf.

Här startade så det rasistiska nazistrally i vilket det gällde att göra livet svårt och riskabelt för landets ryssar. Rallyt, där den nazistiska Azov-bataljonen snabb tog täten och såg till så att Ukraina blev för dessa en mardröm, där endast Donbass-regionen kunde upplevas som tämligen säker mellan alla granatkrevader som russofoba brunklädda element gärna serverade.

Där någonstans finner du utgångspunkten för dagens situation. Den finner du dock först sedan 14.000 ryssar dödats och ett par miljoner lyckats fly in i Ryssland. Putin agerade för att avsluta det åtta år långa krig som hade sitt ursprung på Maidan-torget.

Brzezinskis plan för att förstöra Sovjet hade lyckats och han kunde med stolthet berätta om hur det kapital som CIA intjänad genom knarkhandel givit utdelning då ett helt världsvälde störtats med hjälp av jihadister. Nästa projekt måste då bli att låta ukrainska nazister dra ner Ryssland i den fördärvets grop, som NATO har grävt.

I dagens läge ser det ut som om man kommit en god bit på väg genom att man med en dåres envishet vägrat att ge Ryssland den säkerhetsgaranti, vilket varje land som är inringat av 30 stater med en dold agenda har självklar rätt till.

Dessa 30 ”demokratiska” stater har enligt en vetenskaplig undersökning utförd av professor, James Lucas, kostat mer än 20 miljoner människor livet i 37 olika krig och militära interventioner under efterkrigstid, där USA hela tiden gått i spetsen. Nu hjälper givetvis USA/NATO/EU till med en hägrande kommande gravsättning av Moder Ryssland, alltmedan västerländska goyim jublar.

Text: Hans Myrebro, pseudonym


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq