Så vill EU strypa oberoende nätmedier för att stärka regimvänliga systemmedier

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 april 2022
- NewsVoice redaktion
kritiskt tänkande, källkritik. Foto: UX Indonesia. Licens: Unsplash. Montage: NewsVoice (dump från SVT Play)

MEDIA. Fria Tider sammanfattar hur nya EU-regler ska tvinga Big Tech att ta bort kritik mot makthavare, kritik mot migrationspolitik och EU-ländernas covidrestriktioner från internet. Allt är finförpackat som en lag mot ”hatpropaganda och desinformation”, rapporterar AP.

Lagstiftningspaketet kallas för lagen om digitala tjänster (DSA) och den klubbades igenom den 24 april efter en överenskommelse mellan EU-kommissionen och EU-parlamentet. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot.

DSA ska reglera påstådd desinformation och propaganda på internet till exempel kritik mot EU-regeringar och medlemsländernas politik.

”Enligt betänkandet utgör kombinationen av alternativmedier och sociala medier ett hot mot EU-medborgarnas grundläggande rättigheter”.

”Den massiva spridningen av nyheter från olika källor som är svåra att verifiera och den allt större roll som spelas av sociala medier och meddelandetjänster påverkar EU-medborgares grundläggande rättigheter negativt”, skriver Fria Tider.

EU-parlamentet skriver i betänkandet det inte går att kontrollera eller verifiera riktigheten i den massiva mängd av nyheter och information som sprids via oberoende nätmedier (alternativmedia) och sociala medier. ”Fel information” uppges påverka EU-medborgares grundläggande rättigheter negativt.

Europaparlamentet fördömer i samma andetag vad man kallar konspirationsteorier vars syfte kan vara att svärta EU. Betänkandet tar även upp kritisk journalistik och gör den akrobatiska bedömningen att kritik av tex coronarestriktioner kan leda till både högerextremism och rasism.

Parlamentet ser ett samband mellan covid-19-desinformation och högerextrema och populistiska grupper och politiker och att denna desinformation använts som ett vapen mot minoritetsgrupper och invandrare.

De stora IT-jättarna (Big Tech) som tex Google, Facebook med flera har en viktig part i denna bekämpning av ”desinformation” och ”alternativ journalistik”.

EU har inrättat det ”Europeiska observatoriet för digitala medier”, som ska hjälpa myndigheter och makthavare i EU att identifiera ”desinformation” och ”hatpropaganda”, skriver Fria Tider.

Sammanställning: NewsVoice (text uppdaterad)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq