Skydda våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter – Namninsamling

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 6 april 2022
- NewsVoice redaktion
Lagboken, Sveriges Rikes Lag. Foto: Wolters Kluwer. Licens: CC BY 3.0
Lagboken, Sveriges Rikes Lag. Foto: Wolters Kluwer. Licens: CC BY 3.0
Lagboken, Sveriges Rikes Lag. Foto: Wolters Kluwer. Licens: CC BY 3.0

OPINION & SAMHÄLLET. “Det är viktigare än någonsin att vi visar hur många vi är som förstår och vågar agera för att försvara Sveriges grundlag.” Det säger Max Winter som varit initiativtagare och startat kampanjen skydda grundlagen tillsammans med Natalie Jonsson.

Grundlagen har fungerat som en stoppkloss för inskränkningar på våra rättigheter och vår frihet och kommer vara avgörande för att vi inte lever i ett framtida kontroll samhälle.  Med stöd av Partiet Rikslagen.

Nu har kampanjen Skydda Grundlagen nått 15 000 namnunderskrifter.

För att en grundlagsändring ska ske grundlagsändring måste det röstas igenom två gånger med ett riksdagsval emellan. Regeringen skyndar* nu på denna utredning och om riksdagen bifaller den lagda propositionen i sommar och återigen bifaller förslaget efter valet i höst, så kommer en permanent “Pandemilag” vara ett faktum och våra styrande kommer att kunna införa omänskligt stränga åtgärder vi har sett i en del andra europeiska länder och i Australien och Nya Zeeland.

Förslaget innebär att:

  • regeringen kommer att ha permanent befogenhet att bestämma vilka åtgärder samhället skall följa under en pandemi (sanktioner som innebär böter eller fängelse om man inte efterlever reglerna)
  • införa totala lockdowns vid pandemier, samt kunna vidta olika tvångsåtgärder (ex. husarrest, förhindra oss från att lämna vårt kvarter, vår stadsdel, vår stad eller vår region.)
  • vid behov ha möjlighet att begränsa folksamlingar för att minska risken för smittspridning vid nya sjukdomsutbrott.
  • kunna tvinga fram testning och smittspårning på alla medborgare, ex. provtagning vid alla inrikesresor eller utöva reseförbud inom landet. (ex. poliskontroller på vägar in- och ur städer)
  • ställa krav på att särskilda boenden och isolera av smittskyddsskäl, vårda smittade separat inom särskilda boenden. (låsa in under tvång)
  • pandemivaccinationer ska inkluderas i nationella vaccinationsregistret.  

Regeringens proposition: Utredning ska se över smittskyddslagen inför framtida pandemier

Genom att regeringen då har en ändrad grundlag behöver en regering inte gå till riksdagen och be om befogenheter.

Detta innebär kraftiga inskränkningar av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Svenska folket, måste stoppa denna ändring av vår grundlag som inom kort är på väg att genomföras. Skriv på namninsamlingen och stöd kampen mot förslaget att ändra grundlagen. Det är bråttom!

Text: Max Winter och Natalie Jonsson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq