Liera inte Sverige med en annan krigsförbrytare – NATO

publicerad 21 april 2022
- Hans Sternlycke
NATO-styrkor i Europa - Foto från NATO-video: NATO.int

KRIGSZONER. Därför att Ryssland begår krigsförbrytelser i Ukraina är det inte läge att gå in i NATO och liera sig med en annan krigsförbrytare. USA har startat flertalet krig och störtat flest regimer, även demokratiska, sedan andra världskriget. Ofta har man motiverat det med lögner, som i Vietnam och Irak.

Text: Hans Sternlycke

Sverige har villigt deltagit som lakej, som i Libyen och Afghanistan. Insatsen i det landet kostade Sverige 16 miljarder kronor. Ändå måste USA dra sig tillbaka, liksom i Vietnam.


Blir vi medlemmar i NATO blir vi skyldiga att delta i USA:s krig och
hysa deras kärnvapen. Vi blir ett bombmål och ökar världens polarisering i stället för att kunna bidra till fred genom att ta initiativ till
fredsförhandlingar, som vi kunnat som neutrala.

USA vill ha ett proxykrig mot Ryssland

NATO borde skrotats när Warszawapakten upphörde. Ryssland fick löfte om att inte få några militära baser nära dess gräns. Det följdes inte. USA kräver världsherravälde och vill inte tillåta några länder att bli för självständiga.

Rand Corporation startades under kalla kriget som en militär tankesmedja. 2019 kom man med en rapport om hur man skulle vinna opinion och knäcka Ryssland genom sanktioner. Det gällde att gillra en fälla och få Ryssland att anfalla Ukraina för att skapa ett proxykrig där, ett ställföreträdande krig.

Det förklarar Bidens motvilja mot förhandlingar. Och man har lyckats. Med medias rapportering om alla hemskheter i Ukraina har fått oss att glömma USA:s alla krigsförbrytelser och Sverige och Finland vill söka snabbt medlemsskap i NATO.

Sanktionerna kommer att leda till ekonomisk recession för Europa, och för Ryssland, men det är inte säkert att Putin störtas. Kina kan stötta och dra fördel av det. Yenen kan bli reservvaluta i stället för dollarn. Vi kan få ett dollarfall som gör att USA inte längre kan stå för två fjärdedelar av världens krigsutgifter.

USA kräver att vi skall öka försvarsutgifterna till två procent av BNP, 10,8 miljarder kronor, tre och en halv miljard kronor mer än nu. Pengar som i stället borde använts för civil motståndskraft. Sverige borde inte liera sig med en krigsförbrytare mot en annan utan bli en tredje kraft tillsammans med Europa.

Text: Hans Sternlycke

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice