Kampanjen #Talaomdet – Våga prata med varandra om vaccinskadorna!

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 april 2022
- NewsVoice redaktion
Sandra Wigrenleder kampanjen #talaomdet

VACCINSKADOR & DEBATT. Trots 30 års debatt fortsatte svenska myndigheter att förneka riskerna med amalgam, som diskret fasades ut. Det tog 40 år för myndigheterna att sluta förneka riskerna med rökning. Ytterligare en utdragen skandal är vaccinerna och aldrig förr har så många skadats som av de experimentella mRNA-injektionerna. Återigen förnekas riskerna av ett faktaresistent etablissemang, men kampanjen ”Tala om det”, vill väcka samhället.

Text: Sandra Wigren (Talaomdet.se) och Torbjörn Sassersson (intro och redigering) | Läs mer nedan om hur du kan delta genom att berätta om dina egna vaccinskador

Amalgamförgiftning i världen kallades den största förgiftningsskandalen i modern tid, men den hamnar i skuggan av skadorna från mRNA-vacciner, anser den grupp som driver kampanjen ”Tala om det” (#talaomdet).

Miljontals har fått allvarliga vaccinskador – många har avlidit

Alldeles för många har drabbats av allvarliga biverkningar efter att ha injicerats med så kallade Covid-19-vacciner. De skadade behöver hjälp.

Kampanjen #talaomdet samarbetar med många organisationer, läkare, jurister och även berörda personer- internationellt. Vittnesmål samlas in genom intervjuer och projektet hjälper människor att våga träda fram och berätta sina historier om vaccinskadorna.

Projektet hjälper även de drabbade med stöd, pepp, tips och information samt arbetar i brett vaccinperspektiv kopplat till arbetsmiljö på arbetsplatser, anhöriga till drabbade samt skolor och barn.

Kravet som ställs är att alla som har skadats av injektionerna ska få den hjälp de behöver och skälig ersättning för sina skador. De ansvariga ska ställas till svars och  massvaccination mot Covid-19 ska omedelbart stoppas.

Manifestation den 30:e april 2022 kl 14:00 i Stockholm

Den 30:e april 2022 kl 14:00 hålls en stor manifestation i Stockholm för att ställa upp för de skadade. Arrangörerna ger dem en scen tillsammans med läkare och advokater för att få tala ut och låta världen se och höra deras vittnesmål.

Informerat samtycke, säkerhetstester och rätten att bestämma över sin egen kropp är grundläggande mänskliga rättigheter och bör upprätthållas av alla demokratiska regeringar för att skydda sina folk. Så är inte fallet. Regeringar och mediehus har böjt sig under aktiv påverkan från en medicinsk jätteindustri som dikterat villkor och narrativ.

Massmedierna håller tyst om skadorna och läkemedelsföretagen har via kontrakt friskrivit sig allt ansvar i samarbete med regeringar. Läkemedelsbolagen hemlighåller även graverande data som visar att bolagens ledningar från start har haft kännedom om både skador och risker.

Dessutom har de flesta läkare inte tillräckligt kunskap och inte heller mod för att klara av att koppla ihop biverkningar med injektioner. Inte heller dokumenteras skadorna som de borde i sjukrapporterna.

Det finns en enorm svaghet i samhället som försätter människor i en mycket sårbar och farlig situation, där de inte kan kontrollera sin egen hälsa. Människor saknar också information och kunskap för att kunna fastställa vilka skador vaccinerna orsakar.

”Över 101 000 biverkningar rapporterade i Sverige, av är dessa nästan 400 dödsfall”.

Biverkningarna är ett stort mörkertal då inrapporteringarna är få till antal, enligt data hos Läkemedelsverket.

En öppen och global dialog om Covid-19-vaccinskador

Kampanjen #talaomdet’s sociala medier syftar till att starta en öppen och global dialog om Covid-19-vaccinskador med människor som delar med sig av sina berättelser och erfarenheter.

Dessa berättelser har tystats av massmedia. De vill inte visa världen att det finns miljontals människor som lider på grund av den globala massinjektionsagendan, för att inte tala om de långtidsskador som kommer att fortsätta utvecklas globalt.

Kampanjen #talaomdet ska samla in pengar för att stödja de juridiska processer som syftar till att skapa rättvisa åt de som drabbats av detta tragiska medicinska experiment.

Dessutom blir människor som lider av dessa allvarliga biverkningar inte hörda eller hjälpta av sina läkare och deras regering. De tystas.

Att betrakta biverkningarna som en brådskande fråga är därför inte bara en fråga om brott mot mänskligheten, utan också ett akut behov av att stoppa massvaccinationen globalt för att skydda mänskligheten från ytterligare oåterkalleliga skador.

#talaomdet

Kampanjen #talaomdet ska lyckas i sociala medier trots censurförsök och du kan delta

För att i möjligaste mån undvika censur på sociala medier kommer projektet att använda den neutra hashtaggen #talaomdet. Målet är att att starta samtal om vaccinskador genom att uppmuntra människor och deras vänner och familj att delta i kampanjen #talaomdet.

Att dela sina berättelser för att avslöja den globala bluffen och stoppa massvaccinationskampanjen. Människor kommer att bli ombedda att spela in ett kort videoklipp där de berättar sin historia och lägger upp den på sociala medier för att visa världen att detta inte är en minoritetsfråga.

Insamling för de drabbade

Kampanjen #talaomdet syftar också till att samla in pengar till offer för vaccinskador och öka medvetenheten för att stoppa massvaccinationen och medicinskt tyranni.

Att lyfta fram människors berättelser kommer att visa världen den massiva felaktiga framställningen av covid-vaccindrabbade och hur massivt denna verkligen är. Sociala medier ska översvämmas med vittnesmålen.

Kampanjen har  även en extra hash-tagg: #jagstårmeddig för att visa stöd och att donera.

Delta med ditt vittnesmål i kampanjen #Talaomdet

  1. Spela in en kort video med din telefon. Berätta din historia enligt dessa riktlinjer: vilket vaccinmärke tog du? Hur lång tid tog det innan du fick några reaktioner?
  2. Berätta om din biverkningar.
  3. Berätta om du fått något stöd eller hjälp av myndigheter eller läkare.
  4. Lägg upp din video i dina egna sociala mediekanaler och i grupper och använd hash-taggarna #talaomdet och #jagstårmeddig så att ditt vittnesmål kan hittas av andra.

Alla kan hjälpa till tex donera en slant på projektets hemsida Talaomdet.se. Pengarna kommer att användas till juridiska initiativ som kommer att ge rättvisa åt covid-vaccinoffren och deras familjer.

Text: Sandra Wigren och Torbjörn Sassersson (intro och redigering)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq