Kampanjen #Talaomdet – Våga prata med varandra om vaccinskadorna!

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 4 april 2022
- NewsVoice redaktion
Sandra Wigrenleder kampanjen #talaomdet

VACCINSKADOR & DEBATT. Trots 30 års debatt fortsatte svenska myndigheter att förneka riskerna med amalgam, som diskret fasades ut. Det tog 40 år för myndigheterna att sluta förneka riskerna med rökning. Ytterligare en utdragen skandal är vaccinerna och aldrig förr har så många skadats som av de experimentella mRNA-injektionerna. Återigen förnekas riskerna av ett faktaresistent etablissemang, men kampanjen “Tala om det”, vill väcka samhället.

Text: Sandra Wigren (Talaomdet.se) och Torbjörn Sassersson (intro och redigering) | Läs mer nedan om hur du kan delta genom att berätta om dina egna vaccinskador

Amalgamförgiftning i världen kallades den största förgiftningsskandalen i modern tid, men den hamnar i skuggan av skadorna från mRNA-vacciner, anser den grupp som driver kampanjen “Tala om det” (#talaomdet).

Miljontals har fått allvarliga vaccinskador – många har avlidit

Alldeles för många har drabbats av allvarliga biverkningar efter att ha injicerats med så kallade Covid-19-vacciner. De skadade behöver hjälp.

Kampanjen #talaomdet samarbetar med många organisationer, läkare, jurister och även berörda personer- internationellt. Vittnesmål samlas in genom intervjuer och projektet hjälper människor att våga träda fram och berätta sina historier om vaccinskadorna.

Projektet hjälper även de drabbade med stöd, pepp, tips och information samt arbetar i brett vaccinperspektiv kopplat till arbetsmiljö på arbetsplatser, anhöriga till drabbade samt skolor och barn.

Kravet som ställs är att alla som har skadats av injektionerna ska få den hjälp de behöver och skälig ersättning för sina skador. De ansvariga ska ställas till svars och  massvaccination mot Covid-19 ska omedelbart stoppas.

Manifestation den 30:e april 2022 kl 14:00 i Stockholm

Den 30:e april 2022 kl 14:00 hålls en stor manifestation i Stockholm för att ställa upp för de skadade. Arrangörerna ger dem en scen tillsammans med läkare och advokater för att få tala ut och låta världen se och höra deras vittnesmål.

Informerat samtycke, säkerhetstester och rätten att bestämma över sin egen kropp är grundläggande mänskliga rättigheter och bör upprätthållas av alla demokratiska regeringar för att skydda sina folk. Så är inte fallet. Regeringar och mediehus har böjt sig under aktiv påverkan från en medicinsk jätteindustri som dikterat villkor och narrativ.

Massmedierna håller tyst om skadorna och läkemedelsföretagen har via kontrakt friskrivit sig allt ansvar i samarbete med regeringar. Läkemedelsbolagen hemlighåller även graverande data som visar att bolagens ledningar från start har haft kännedom om både skador och risker.

Dessutom har de flesta läkare inte tillräckligt kunskap och inte heller mod för att klara av att koppla ihop biverkningar med injektioner. Inte heller dokumenteras skadorna som de borde i sjukrapporterna.

Det finns en enorm svaghet i samhället som försätter människor i en mycket sårbar och farlig situation, där de inte kan kontrollera sin egen hälsa. Människor saknar också information och kunskap för att kunna fastställa vilka skador vaccinerna orsakar.

“Över 101 000 biverkningar rapporterade i Sverige, av är dessa nästan 400 dödsfall”.

Biverkningarna är ett stort mörkertal då inrapporteringarna är få till antal, enligt data hos Läkemedelsverket.

En öppen och global dialog om Covid-19-vaccinskador

Kampanjen #talaomdet’s sociala medier syftar till att starta en öppen och global dialog om Covid-19-vaccinskador med människor som delar med sig av sina berättelser och erfarenheter.

Dessa berättelser har tystats av massmedia. De vill inte visa världen att det finns miljontals människor som lider på grund av den globala massinjektionsagendan, för att inte tala om de långtidsskador som kommer att fortsätta utvecklas globalt.

Kampanjen #talaomdet ska samla in pengar för att stödja de juridiska processer som syftar till att skapa rättvisa åt de som drabbats av detta tragiska medicinska experiment.

Dessutom blir människor som lider av dessa allvarliga biverkningar inte hörda eller hjälpta av sina läkare och deras regering. De tystas.

Att betrakta biverkningarna som en brådskande fråga är därför inte bara en fråga om brott mot mänskligheten, utan också ett akut behov av att stoppa massvaccinationen globalt för att skydda mänskligheten från ytterligare oåterkalleliga skador.

#talaomdet

Kampanjen #talaomdet ska lyckas i sociala medier trots censurförsök och du kan delta

För att i möjligaste mån undvika censur på sociala medier kommer projektet att använda den neutra hashtaggen #talaomdet. Målet är att att starta samtal om vaccinskador genom att uppmuntra människor och deras vänner och familj att delta i kampanjen #talaomdet.

Att dela sina berättelser för att avslöja den globala bluffen och stoppa massvaccinationskampanjen. Människor kommer att bli ombedda att spela in ett kort videoklipp där de berättar sin historia och lägger upp den på sociala medier för att visa världen att detta inte är en minoritetsfråga.

Insamling för de drabbade

Kampanjen #talaomdet syftar också till att samla in pengar till offer för vaccinskador och öka medvetenheten för att stoppa massvaccinationen och medicinskt tyranni.

Att lyfta fram människors berättelser kommer att visa världen den massiva felaktiga framställningen av covid-vaccindrabbade och hur massivt denna verkligen är. Sociala medier ska översvämmas med vittnesmålen.

Kampanjen har  även en extra hash-tagg: #jagstårmeddig för att visa stöd och att donera.

Delta med ditt vittnesmål i kampanjen #Talaomdet

 1. Spela in en kort video med din telefon. Berätta din historia enligt dessa riktlinjer: vilket vaccinmärke tog du? Hur lång tid tog det innan du fick några reaktioner?
 2. Berätta om din biverkningar.
 3. Berätta om du fått något stöd eller hjälp av myndigheter eller läkare.
 4. Lägg upp din video i dina egna sociala mediekanaler och i grupper och använd hash-taggarna #talaomdet och #jagstårmeddig så att ditt vittnesmål kan hittas av andra.

Alla kan hjälpa till tex donera en slant på projektets hemsida Talaomdet.se. Pengarna kommer att användas till juridiska initiativ som kommer att ge rättvisa åt covid-vaccinoffren och deras familjer.

Text: Sandra Wigren och Torbjörn Sassersson (intro och redigering)

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Kolla också hos FLCCC.net om ni inte redan känner till dem. De jobbar bl.a. med post vaccination syndrome, samma protokoll som långcovid tror jag.

 • Hej
  Jag tittade igenom vilka ni följer på GETTR, och saknar flera som ni kan få information från, t.ex:
  @DrNaomiRWolf
  @rwmalonemd
  @stkirsch
  @EdwardDowd
  @pierrekory
  @FLCCCAlliance
  och det finns säkert fler om ni tittar igenom vilka dessa konton följer

 • När människor inser att det faktiskt är vi som är ansvariga för att det ser ut som det gör och sätter foten, och tar eget ansvar för sina egna liv och hälsa, först då -och inte tidigare- kommer våra samhällen att förändras.
  Vi måste mao komma till insikt att det ser ut som det gör pga att vi är som vi är.

  Detta motsäger inte att engagera sig och diverse olika upprop.
  Vad jag vill påpeka är vikten av att förstå vad som är grunden till att saker och ting sker. Det är inte eliten och de rikas “fel”. De är också en del av mänskligheten och agerar utifrån sina premisser precis som vi “vanliga” människor gör utifrån våra.

 • Var och en som förstår hur förstörande för kroppen vazziner överhuvudtaget är fattar förstås att dom förstör kroppen. Vazzinerna är det värsta din kropp ska utsättas för, dom är förödande för immunförsvaret. Att bara skicka in i kroppen kemikalier som inte är ett dugg hälsosamma för kroppen bör vara kriminellt. Men inte i sverige.

 • Finns ett litet problem med det här, dem flesta av dagens “vuxna” kommer aldrig och erkänna att dem har blivit grundlurade i två års tid,inte heller kommer dem och skylla sina skador på det sk. vaccinet,den är helig för dem.
  Testa och prata med ett par så får ni se.
  (vi snackar f*cktards deluxe av högsta rank)
  Dem var/är helt övertygade om att dem är inblandade i nånting som skall rädda mänskligheten,och för dem flesta av dem så var det antaligen första gången i sina liv dem fick vara med om nånting viktigt.
  Lite visste dem att det hela var en gigantisk bluff,och dem var värdefulla idioterna som gjorde bluffen möiljg.
  Trots min bitterhet så tycker jag det här är en fantastiskt bra ide och det måste hända.

  • Jag håller med dig Eddie , men snälla använd de/dem rätt (hälsar språkpolisen i all välmening 🙂

 • En artikel i Lancet redovisar de positiva affekter som kom efter den andra dosen. Artikel bifogas i Länk
  Artikeln redovisar antalet dödsfall från baslinjen och inom 2 veckor från andra vaccinationstillfället. Det finns ingen jämförelse med antalet ”naturliga” dödsfall.  
  Enligt min uppfattning redovisar artikeln en överdödlighet till följd av vaccinationerna.

  • Tack för länk Knutte!
   Jag har börjat läsa artikeln, men undrar direkt hur du kom fram till din uppfattning om överdödlighet till följd av vaccinationerna när artikelförfattarnas interpretation är att resultatet styrker bevisen för nyttan i att administrera den 3e boostern.

   Bara för att förtydliga så är min grundläggande ståndpunkt oerhört vaccinkritisk, men jag vill samtidigt förstå vad de olika sidorna menar när de propagerar för olika saker.

   • I artikeln nämns i Figur 1 att 3939 exposed individuals died 
    within 14 days after baseline and were excluded. Baserat på kohortens storlek kan antalet normala dödsfall beräknas, vilket blir ett mindre tal. Men rätta mig om jag har fel!

 • Mer om biverkningar hittar du på Europa/EU:
  EMA, Hemsida http://www.ema.europa.eu European Medicines Agency. Språket är engelska.

  På EMA:s hemsida finns rapporter om hur säkra de olika företagens injektioner är med rapportering om bieffekter med datum. Den här informationen finns enbart på engelska.  Här kan man se grafer över olika yrkesgruppers utsatthet, bl. a vårdsektorn. Exempel: https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-14-july-2021_en.pdf

  Data om biverkningar ges in till EMA via EudraVigilance: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance
  Här finns manualer och instruktioner om hur man rapporterar biverkningar, men dessa ska gå via en läkare eller vårdcentral. Man avråds från att försöka rapportera biverkningar själv.  Info på engelska. https://www.adrreports.eu/docs/ADR_reporting_FINAL_EN.pdf

  EMA ger också ut informationsbad om de olika företagens produkter på europeiska språk med listning av de vanligaste biverkningarna och varningar för dessa. Dessa är intressanta att läsa.
  Cominarty: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_sv.pdf
  Spikewax: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_sv.pdf
  Vaxzervia: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_sv.pdf
  Janssen: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_sv.pdf

 • Till på fredag den 8:e april kan man kommentera EU:s förslag att förlänga kraven på COVID-pass, värdelösa och plågsamma tester samt deltagande i medicinska experiment. Texten finns 23 språk inkl. svenska och du skapar ett eget log in för att svara.

  Använd INTE dina sociala medier trots att du erbjuds. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_en

  Läs gärna statistik om biverkningar på https://vaers.hhs.gov/, EU: https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages, WHO: Vigiaccess.org se också FDA:s dokument från oktober 2022, sid 17 https://www.fda.gov/media/143557

 •  En artikel i Lancet redovisar de positiva affekter som kom efter den andra dosen. Artikel bifogas. Länk
  Artikeln redovisar antalet dödsfall från baslinjen och inom 2 veckor från andra vaccinationstillfället. Det finns ingen jämförelse med antalet ”naturliga” dödsfall.  

 • I en tidigare artikel Studie: 89% av de som dog av Covid-19 var vaccinerade – NewsVoice anges att 40 000 anmälts döda pga. av va@@inen. Detta enligt EudraVigilance officiella sida, enligt artikeln. Det framstår som obegripligt absurt att sprutkampanjen fortsätter trots detta när man tidigare stoppat va@@inationer efter tiotals döda. Och lika otroligt att inte ett ljud nämns i media. Är det någon som har djupare insikt i detta? Tidigare eftersökte jag en direktlänk till statistiken.

  • Sten B
   Det mest absurda är att folk fortsätter ta dessa giftsprutor och – än värre – utsätter sina barn för dem. Hur puckad får man vara som förälder???

   • Hörde från min mor att min bror tyckte det vara förenat med livsfara att hon inte tog den 4:e dosen…brodern köper helt etablissemangets story och han blir milt sagt förbannad när jag försöker upplysa honom med alternativ information. Ärligt talat har jag oerhört svårt för honom.

 • Stort tack för engagemanget!

  Känner väl själv att hela covidioti plandemin stått en upp i halsen. Men det är ju nu det i det tysta förbereds för fullständig tyranni. Nu har man ju fått narrativet på plats i “problem reaction solution ” kedjan.

  Men kan man få upp till ytan hur gränslöst ansvarslöst det hela varit. Hur genomruttet, korrupt och framförallt dyrt. För att då inte tala om alla de skadade.

  Som elöverkänslig tycker jag väl det också skulle behöva ett “tala om det”. Men kan bara krasst konstarea att jag aldrig tidigare sett så många skadade som av genmodifieringsprogrammet.

  Inte “en tyst vår” utan två tysta år”.Ett offantligt lidande för alla de invalidiserat.

  Och godhetsknarkarna i vanlig media låtsas som det regnar…..
  En ruttnare skara får man leta efter.

  • Anledningen till att bli elöverkänslig är en kombination mellan kvicksilver och amalgam men även andra tungmetaller spelar roll och elektromagnetiska fält.

   Väldigt många kommer bli elöverkänsliga vart efter att 5g körs igång.
   Anledningen är den att graphenhydroxide finns i injektionsvätskan som så många låtit sig besprutas med är en extrem elektrisk ledare. Värre än något annat material. Hela 40 gånger starkare än diamant också för den delen.
   Svårt överleva detta vilket också är en del av planen.

   • Om grafen finns i stor omfattning i va@@inen och folks skadas i av det i kombination med 5G så finns det säkerligen en plan för att bortförklara det, åtminstone skylla på något annat. Vill man eliminera folk så ingår det i planen att det ska ske i det tysta. Kommer fakta ut till allmän kännedom så brakar skiten ihop.

 • Inte en sekund för tidigt. Det kan vara en sådan aktion som räddar oss från vaccintvång efter valet. Gäller att väcka den sovande medievärlden också – ren skandal att public service inte agerar för medborgarnas bästa!!

  • Det viktigaste är att få stopp på motionen som Morgan nu försökt få igenom i flera år.
   att staten ska frånta oss rätten att bestämma över vår egen kropp
   att vi olydiga ska bestraffas och kunna sättas i förvar
   och troligtvis som i Canada även få ekonomiska inskränkningar.
   riksdagen ska som vi vet rösta om detta i maj
   vem litar på oppositionen?
   Biderbergaren Kristersson och hans anhang?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *