Varför får vindföretag rätt att döda fåglar?

publicerad 13 april 2022
- Tege Tornvall
Vindkraft, klimat och vinter. Foto: Jason Blackeye. Licens: Unsplash.com
Vindkraft, klimat och vinter. Foto: Jason Blackeye. Licens: Unsplash.com
Vindkraft. Foto: Jason Blackeye. Licens: Unsplash.com

OPINION. Olje-och elföretag som i sin verksamhet skadar USA:s fisk- och viltbestånd döms till kraftiga böter av USA:s myndighet för skydd av fisk och vilt, men vindföretag kan i stället köpa rättigheter att döda just fisk och vilt.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Vindföretaget NextEra Energy har nyligen dömts till böter på dessa grunder. Men inte för att ha dödat minst 150 örnar sedan 2012. Utan för att inte i förväg ha sökt och fått tillstånd att döda dessa örnar.ann

Den vithövdade örnen är USA:s nationalsymbol med stränga regler för skydd och överlevnad. Men i konflikt med vindkraft vinner vindkraften. Från USA:s myndighet för skydd av fisk och vilt kan vindföretag köpa tillstånd att döda ett visst antal örnar och andra fåglar per år.

Men det kan inte företag som producerar andra energiformer. De bötfälls utan prut, trots att deras energi är mer tillförlitlig för det amerikanska samhället än vindkraft, som bara alstras när det blåser lagom – varken för litet eller för mycket.

Svenska vindkraftverk dödar uppåt 10.000 fåglar per år enligt tillgänglig statistik. För detta utdöms inget ansvar.

Inte heller hindras byggen av nya vindkraftverk av hänsyn till hotade biotoper (djur-och växttyper).

Däremot hindras hus- och vägbyggen av sådana hänsyn. Vindkraften seglar alltså i en skyddad farled jämfört med andra energislag och verksamheter.

Varför?

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq