17000 läkare: Brott mot mänskligheten gällande massvaccinationerna mot Covid-19 måste uppmärksammas

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 maj 2022
- Torbjörn Sassersson
Global Covid Summit, 11 maj 2022.

INTRO. Ett gemensamt videouttalande (11 maj) som representerar 17 000 läkare och medicinska forskare slår fast att nödläget i USA måste avslutas, att vetenskaplig integritet måste återställas och att brott mot mänskligheten gällande massvaccinationerna mot Covid-19 måste uppmärksammas.

Biden-administrationen meddelade den 17 maj att USA ska ha en fortsatt nödsituation gällande Covid-19 fram till minst den 15:e juli, enligt två förvaltningstjänstemän som talat med CNN.

NewsVoice har översatt läkarnas uttalande till Biden-administrationen och den amerikanska läkarkåren.


Deklaration IV – Återställ vetenskaplig integritet

Vi, världens läkare och medicinska vetenskapsmän, förenade genom vår lojalitet till Hippokratiska eden, inser att den katastrofala Covid-19-folkhälsopolitiken som ålagts läkare och våra patienter är kulmen på en korrupt medicinsk allians av läkemedel, försäkringar och vårdinstitutioner, tillsammans med de finansiella stiftelser som kontrollerar dem.

De har infiltrerat vårt medicinska system på alla nivåer och skyddas och stöds av en parallell allians av Big Tech [Google, Facebook, Twitter m fl], media, akademiker och statliga myndigheter som tjänat på denna orkestrerade katastrof.

Denna korrupta allians har äventyrat integriteten hos våra mest prestigefyllda medicinska sällskap som vi tillhör, och skapat en illusion av vetenskaplig konsensus genom att ersätta sanning med propaganda. Denna allians fortsätter att föra fram ovetenskapliga påståenden genom att censurera data och skrämma och avskeda läkare och forskare enbart för att de publicerar faktiska kliniska resultat eller behandlar sina patienter med beprövad, livräddande medicin.

Dessa katastrofala beslut kom på bekostnad av de oskyldiga, som tvingats drabbas av hälsoskador och dödsfall orsakade av att ett avsiktligt undanhållande av kritiska och tidskänsliga behandlingar, eller som ett resultat av tvångsinjektioner av genetisk terapi, som varken är säkra eller effektiva.

Det medicinska samfundet har nekat patienter den grundläggande mänskliga rätten att ge verkligt informerat samtycke för experimentella Covid-19-injektioner. Våra patienter blockeras också från att få den information som behövs för att förstå riskerna och fördelarna med vacciner och deras alternativ, på grund av utbredd censur och propaganda som sprids av regeringar, folkhälsotjänstemän och media.

Patienter fortsätter att utsättas för påtvingade lockdowns som skadar deras hälsa, karriärer och barns utbildning och som skadar sociala band och familjeband som är avgörande för civilsamhället. Detta är ingen slump. I boken med titeln “COVID-19: The Great Reset” har ledarskapet för denna allians tydligt uttryckt sin avsikt att utnyttja Covid-19 som en “möjlighet” för att återställa hela vårt globala samhälle, kultur, politiska strukturer och ekonomi.

Våra 17 000 läkare och medicinska forskare [för det Globala Covid-toppmötet] representerar en mycket större, upplyst global medicinsk gemenskap som vägrar att bli kompromissad och som är enade och villiga att riskera vreden från den korrupta medicinska alliansen för att försvara sina patienters hälsa.

Uppdraget för det globala covid-toppmötet är att få slut på denna orkestrerade kris, som olagligt har påtvingats världen, och att formellt förklara att denna korrupta allians agerande utgör inget mindre än brott mot mänskligheten.

Vi måste återställa folkets förtroende för medicin, som börjar med fri och öppen dialog mellan läkare och medicinska forskare. Vi måste återställa medicinska rättigheter och patientens autonomi. Detta inkluderar den grundläggande principen för det heliga förhållandet mellan läkare och patient. Det sociala behovet av detta är decennier försenat, och därför är vi, världens läkare, tvungna att vidta åtgärder.

Efter två år av vetenskaplig forskning, miljontals patienter behandlade, hundratals kliniska prövningar utförda och vetenskapliga data delade, har vi visat och dokumenterat vår framgång med att förstå och bekämpa covid-19.

När vi överväger riskerna kontra fördelarna med stora politiska beslut, har vårt globala COVID-toppmöte med 17 000 läkare och medicinska forskare från hela världen nått samförstånd om följande grundläggande principer:

  1. Vi förklarar och data bekräftar att injektionerna av experimentell genetisk terapi med COVID-19 måste avslutas.
  2. Vi förklarar att läkare inte bör blockeras från att ge livräddande medicinsk behandling.
  3. Vi förklarar att det nationella undantagstillståndet, som underlättar korruption och förlänger pandemin, bör avbrytas omedelbart.
  4. Vi förklarar att medicinsk integritet aldrig mer bör kränkas, och alla restriktioner för resor och sociala förhållanden måste upphöra.
  5. Vi förklarar att masker inte är och har aldrig varit ett effektivt skydd mot luftburet luftvägsvirus i samhället.
  6. Vi förklarar att finansiering och forskning måste etableras för vaccinationsskador, dödsfall och lidande.
  7. Vi förklarar att ingen möjlighet bör nekas, inklusive utbildning, karriär, militärtjänst eller medicinsk behandling, på grund av ovilja att ta en injektion.
  8. Vi förklarar att överträdelser av det första ändringsförslaget och medicinsk censur från regerings-, teknik- och medieföretag bör upphöra, och Bill of Rights upprätthållas.
  9. Vi förklarar att Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca och deras möjliggörare, undanhållit och medvetet utelämnat information om säkerhet och effektivitet från patienter och läkare, och bör omedelbart åtalas för bedrägeri.
  10. Vi förklarar att myndigheter och medicinska myndigheter måste hållas ansvariga.

Se hela videon nedan och diskutera med läkare och supportrar här. Om du har problem med att se videon, här är en alternativ länk.

Översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Källa: Declaration IV – Restore Scientific Integrity

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq