17000 läkare: Brott mot mänskligheten gällande massvaccinationerna mot Covid-19 måste uppmärksammas

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 maj 2022
- Torbjörn Sassersson red.
Global Covid Summit, 11 maj 2022.

INTRO. Ett gemensamt videouttalande (11 maj) som representerar 17 000 läkare och medicinska forskare slår fast att nödläget i USA måste avslutas, att vetenskaplig integritet måste återställas och att brott mot mänskligheten gällande massvaccinationerna mot Covid-19 måste uppmärksammas.

Biden-administrationen meddelade den 17 maj att USA ska ha en fortsatt nödsituation gällande Covid-19 fram till minst den 15:e juli, enligt två förvaltningstjänstemän som talat med CNN.

NewsVoice har översatt läkarnas uttalande till Biden-administrationen och den amerikanska läkarkåren.


Deklaration IV – Återställ vetenskaplig integritet

Vi, världens läkare och medicinska vetenskapsmän, förenade genom vår lojalitet till Hippokratiska eden, inser att den katastrofala Covid-19-folkhälsopolitiken som ålagts läkare och våra patienter är kulmen på en korrupt medicinsk allians av läkemedel, försäkringar och vårdinstitutioner, tillsammans med de finansiella stiftelser som kontrollerar dem.

De har infiltrerat vårt medicinska system på alla nivåer och skyddas och stöds av en parallell allians av Big Tech [Google, Facebook, Twitter m fl], media, akademiker och statliga myndigheter som tjänat på denna orkestrerade katastrof.

Denna korrupta allians har äventyrat integriteten hos våra mest prestigefyllda medicinska sällskap som vi tillhör, och skapat en illusion av vetenskaplig konsensus genom att ersätta sanning med propaganda. Denna allians fortsätter att föra fram ovetenskapliga påståenden genom att censurera data och skrämma och avskeda läkare och forskare enbart för att de publicerar faktiska kliniska resultat eller behandlar sina patienter med beprövad, livräddande medicin.

Dessa katastrofala beslut kom på bekostnad av de oskyldiga, som tvingats drabbas av hälsoskador och dödsfall orsakade av att ett avsiktligt undanhållande av kritiska och tidskänsliga behandlingar, eller som ett resultat av tvångsinjektioner av genetisk terapi, som varken är säkra eller effektiva.

Det medicinska samfundet har nekat patienter den grundläggande mänskliga rätten att ge verkligt informerat samtycke för experimentella Covid-19-injektioner. Våra patienter blockeras också från att få den information som behövs för att förstå riskerna och fördelarna med vacciner och deras alternativ, på grund av utbredd censur och propaganda som sprids av regeringar, folkhälsotjänstemän och media.

Patienter fortsätter att utsättas för påtvingade lockdowns som skadar deras hälsa, karriärer och barns utbildning och som skadar sociala band och familjeband som är avgörande för civilsamhället. Detta är ingen slump. I boken med titeln “COVID-19: The Great Reset” har ledarskapet för denna allians tydligt uttryckt sin avsikt att utnyttja Covid-19 som en “möjlighet” för att återställa hela vårt globala samhälle, kultur, politiska strukturer och ekonomi.

Våra 17 000 läkare och medicinska forskare [för det Globala Covid-toppmötet] representerar en mycket större, upplyst global medicinsk gemenskap som vägrar att bli kompromissad och som är enade och villiga att riskera vreden från den korrupta medicinska alliansen för att försvara sina patienters hälsa.

Uppdraget för det globala covid-toppmötet är att få slut på denna orkestrerade kris, som olagligt har påtvingats världen, och att formellt förklara att denna korrupta allians agerande utgör inget mindre än brott mot mänskligheten.

Vi måste återställa folkets förtroende för medicin, som börjar med fri och öppen dialog mellan läkare och medicinska forskare. Vi måste återställa medicinska rättigheter och patientens autonomi. Detta inkluderar den grundläggande principen för det heliga förhållandet mellan läkare och patient. Det sociala behovet av detta är decennier försenat, och därför är vi, världens läkare, tvungna att vidta åtgärder.

Efter två år av vetenskaplig forskning, miljontals patienter behandlade, hundratals kliniska prövningar utförda och vetenskapliga data delade, har vi visat och dokumenterat vår framgång med att förstå och bekämpa covid-19.

När vi överväger riskerna kontra fördelarna med stora politiska beslut, har vårt globala COVID-toppmöte med 17 000 läkare och medicinska forskare från hela världen nått samförstånd om följande grundläggande principer:

 1. Vi förklarar och data bekräftar att injektionerna av experimentell genetisk terapi med COVID-19 måste avslutas.
 2. Vi förklarar att läkare inte bör blockeras från att ge livräddande medicinsk behandling.
 3. Vi förklarar att det nationella undantagstillståndet, som underlättar korruption och förlänger pandemin, bör avbrytas omedelbart.
 4. Vi förklarar att medicinsk integritet aldrig mer bör kränkas, och alla restriktioner för resor och sociala förhållanden måste upphöra.
 5. Vi förklarar att masker inte är och har aldrig varit ett effektivt skydd mot luftburet luftvägsvirus i samhället.
 6. Vi förklarar att finansiering och forskning måste etableras för vaccinationsskador, dödsfall och lidande.
 7. Vi förklarar att ingen möjlighet bör nekas, inklusive utbildning, karriär, militärtjänst eller medicinsk behandling, på grund av ovilja att ta en injektion.
 8. Vi förklarar att överträdelser av det första ändringsförslaget och medicinsk censur från regerings-, teknik- och medieföretag bör upphöra, och Bill of Rights upprätthållas.
 9. Vi förklarar att Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca och deras möjliggörare, undanhållit och medvetet utelämnat information om säkerhet och effektivitet från patienter och läkare, och bör omedelbart åtalas för bedrägeri.
 10. Vi förklarar att myndigheter och medicinska myndigheter måste hållas ansvariga.

Se hela videon nedan och diskutera med läkare och supportrar här. Om du har problem med att se videon, här är en alternativ länk.

Översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Källa: Declaration IV – Restore Scientific Integrity


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Önskar alla en trevlig week-end! Jag har nu översatt artikeln till italienska och snarast sätter jag in den med fotot på Facebook. Vi här är det land i Europa som har hårdaste restriktioner. Och även om covidfallen minskar var dag, oftast är det de vaccinerade som får virusen. Vi kallar det diktatur. Och dom förbereder nu den fjärde vaccinationen, vansinne! Tack för all info jag får!

 • Önskar alla en trevlig week-end! Jag har nu översatt artikeln till italienska och snarast sätter jag in den med fotot på Facebook. Vi här är det land i Europa som har hårdaste restriktioner. Och även om covidfallen minskar var dag, oftast är det de vaccinerade som får virusen. Vi kallar det diktatur. Och dom förbereder nu den fjärde vaccinationen, vansinne! Tack för all info jag får!

 • Desto fler kockar desto sämre soppa, brukar man säga. stora Media är ju duktiga på hur det är i slutna länder, där inte fria röster för höras. men i det här fallet faller de ju i samma grop, som dom, dom just mässar över. precis som man gör i Diktatoriska Länder. förlöjligar samt tystar bort grupper till hel tystnad, men det kan också få en motsatt effekt, när det blir för genomtydligt, än vad dom hade tänkt sig.

 • Tusen tack för att Ditt mod & Din energi ALDRIG har svikit Dig, Torbjörn, under den långa kamp som pågått, och pågår! Du är fantastisk!
  Tillsammans med Grand-jury.net, The HighWire, Childrens Defender, dessa 17 000 läkare m.fl. har Du och alla andra sanningssökande människor gjort, och gör, ett hjältemodigt arbete och ni alla är FANTASTISKA – NI är VÄRLDENS HJÄLTAR!
  Tack, tusen tack för att ni ALDRIG har svikit oss, aldrig givit upp och för att Ni står upp för våra barns & barnbarns framtid!

  • Stort tack för den kommentaren. Det är sådana som driver en vidare, vetskapen att ens arbete gör nytta!

   • Jag ställer mig i hyllningskören. Tack Torbjörn för allt som publicerats i NV. Jag har blivit av med min förbannade psoriasis som plågat mig natt som dag i flera år tack vare NV. En metod med annan infallsvinkel än den du beskriver men jag fick upp ögonen tack vare NV. Samtliga läkare och specialister jag besökt har alla givit mig kortison vilket inte hjälper ett skit!

 • Ledsen att säga det!

  Men den som väntar på att psykopaterna skall arrestera sig själva för brott mot männskligheten väntar nog förgäves……

  17 000 läkare! Visst är uppmärksamhet ett första steg. Men lag och ordning kommer nog inte återställas av dem som vigt sina liv åt att förstör just det.
  WHO, world homoside organisation, borde väl ersättas med att tex World doctors alliance tar sig rätten att stoppa hälsokatastrofer å folkets vägnar.

  Kan psykopaterna skapa ett WHO för att förstöra folkhälsan, utan folkligt stöd och utan advekat utbildning. Så kan väl vi vända på det?

  Men kanske har jag varit lite naiv? Trodde väl alla skulle ha insett plandemibedrägeriet vid det här laget. Kanske är det “uppmärksamhet” som är det nuvarande steget ännu?

 • Desto fler kockar desto sämre soppa, brukar man säga. stora Media är ju duktiga på hur det är i slutna länder, där inte fria röster för höras. men i det här fallet faller de ju i samma grop, som dom, dom just mässar över. precis som man gör i Diktatoriska Länder. förlöjligar samt tystar bort grupper till hel tystnad, men det kan också få en motsatt effekt, när det blir för genomtydligt, än vad dom hade tänkt sig.

 • När ett initiativ av sådan dignitet ignoreras av mainstream media bekräftar det hur korrupt media är men också hur lögnaktigt berört etablissemang är som fruktar en diskussion och debatt med öppna kort. Ett indirekt erkännande att man fruktar sanningen, dvs. det är ett medvetet fulspel.

  Svenska myndigheter och regering arbetar frenetiskt mot sin egen befolkning och det var hårresande att höra att Lövéns förtroende ökade under pandemin. Vilket vidrigt arsel denne trollgubbe är som dessutom använt våra skattepengar för att köpa sig en karriär efter landsförräderiet. Och då gödslat en av ondskans högborgar – FN!

 • Tusen tack för att Ditt mod & Din energi ALDRIG har svikit Dig, Torbjörn, under den långa kamp som pågått, och pågår! Du är fantastisk!
  Tillsammans med Grand-jury.net, The HighWire, Childrens Defender, dessa 17 000 läkare m.fl. har Du och alla andra sanningssökande människor gjort, och gör, ett hjältemodigt arbete och ni alla är FANTASTISKA – NI är VÄRLDENS HJÄLTAR!
  Tack, tusen tack för att ni ALDRIG har svikit oss, aldrig givit upp och för att Ni står upp för våra barns & barnbarns framtid!

  • Stort tack för den kommentaren. Det är sådana som driver en vidare, vetskapen att ens arbete gör nytta!

   • Jag ställer mig i hyllningskören. Tack Torbjörn för allt som publicerats i NV. Jag har blivit av med min förbannade psoriasis som plågat mig natt som dag i flera år tack vare NV. En metod med annan infallsvinkel än den du beskriver men jag fick upp ögonen tack vare NV. Samtliga läkare och specialister jag besökt har alla givit mig kortison vilket inte hjälper ett skit!

 • Jag undrar hur mycket bevis behövs det innan vansinnet stoppas, hur många måste bli skadade o dö, ondskan har inget ansikte eller gränser, hur kan dessa människor se sig i spegeln utan att må illa. Jag är säker, räkenskapens timme kommer, då hoppas jag att dödstraffen återförs för ledarna  

  • Jag förstår och sympatiserar med din frustration men är inte dödsstraff för lindrigt? Till Gud har jag dock förslag att utifrån lagen om karma kunde en kategori återfödas som laboratorieråttor och utsättas för otrevliga försök med injektioner av diverse sjukdomar. Det kan med fördel upprepas. Jag hoppas det finns överseende med att jag har svårt att inte döma och förlåtelse finns inte på kartan.

   • Inge vettig människa är för dödstraff, men även där finns gränser, hur många får man skada o mörda innan dödstraffet är berättigat, dödstraff är för lindrigt, labb råttor känns mera acceptabelt, det skall dras ut på tiden så lidandet blir riktigt långt o smärtsamt
    

   • Visst stämmer det du skriver. Ta inte mina rader så bokstavligt. Det var ett försökt till ironi och jag försökte få till det att allt det du ger ut kommer tillbaka och det människor utsätts kan liknas vid det försöksdjur utsätts för. Att avrätta de rövhål som utsatt mänskligheten för det största brottet i alla tider är alldeles för enkelt och för vem fyller det en funktion? Dödsstraff är ju bara godnatt utan möjlighet till att se vad man orsakat. Dessutom håller jag med dig att man inte svarar på samma nivå som våldsverkarna för då är vi kvar i malströmmen och har inte lärt oss. Jag har ingen bra lösning på hur straff utmätes. Har varit inne på att dödsstraff är den enda praktiska lösningen, inte som straff, men hur hanterar med deras fortsatta levnad? Jag tror att lösningen kommer av sig själv.

    Även om jag förstår orsak och verkan så dömer jag dom i detta läge, avskyr och äcklas. Det utifrån det lidande de orsakar och jag är inte mer människa än så. Dock hatar jag inte men önskar att asen ska få möta konsekvensen av sina gärningar. Livet är självjusterande, tror jag, och då löser sig även det.

  • Intressant och hemsk läsning som alla borde ta sig tid att läsa och åtminstone reflektera över. Men det kommer tyvärr inte ske. Människor har inte tid. “Mello” är viktigare för vår -imho- fullständigt hjärntvättade befolkning.

 • Ledsen att säga det!

  Men den som väntar på att psykopaterna skall arrestera sig själva för brott mot männskligheten väntar nog förgäves……

  17 000 läkare! Visst är uppmärksamhet ett första steg. Men lag och ordning kommer nog inte återställas av dem som vigt sina liv åt att förstör just det.
  WHO, world homoside organisation, borde väl ersättas med att tex World doctors alliance tar sig rätten att stoppa hälsokatastrofer å folkets vägnar.

  Kan psykopaterna skapa ett WHO för att förstöra folkhälsan, utan folkligt stöd och utan advekat utbildning. Så kan väl vi vända på det?

  Men kanske har jag varit lite naiv? Trodde väl alla skulle ha insett plandemibedrägeriet vid det här laget. Kanske är det “uppmärksamhet” som är det nuvarande steget ännu?

 • När ett initiativ av sådan dignitet ignoreras av mainstream media bekräftar det hur korrupt media är men också hur lögnaktigt berört etablissemang är som fruktar en diskussion och debatt med öppna kort. Ett indirekt erkännande att man fruktar sanningen, dvs. det är ett medvetet fulspel.

  Svenska myndigheter och regering arbetar frenetiskt mot sin egen befolkning och det var hårresande att höra att Lövéns förtroende ökade under pandemin. Vilket vidrigt arsel denne trollgubbe är som dessutom använt våra skattepengar för att köpa sig en karriär efter landsförräderiet. Och då gödslat en av ondskans högborgar – FN!

 • Jag undrar hur mycket bevis behövs det innan vansinnet stoppas, hur många måste bli skadade o dö, ondskan har inget ansikte eller gränser, hur kan dessa människor se sig i spegeln utan att må illa. Jag är säker, räkenskapens timme kommer, då hoppas jag att dödstraffen återförs för ledarna  

  • Jag förstår och sympatiserar med din frustration men är inte dödsstraff för lindrigt? Till Gud har jag dock förslag att utifrån lagen om karma kunde en kategori återfödas som laboratorieråttor och utsättas för otrevliga försök med injektioner av diverse sjukdomar. Det kan med fördel upprepas. Jag hoppas det finns överseende med att jag har svårt att inte döma och förlåtelse finns inte på kartan.

   • Inge vettig människa är för dödstraff, men även där finns gränser, hur många får man skada o mörda innan dödstraffet är berättigat, dödstraff är för lindrigt, labb råttor känns mera acceptabelt, det skall dras ut på tiden så lidandet blir riktigt långt o smärtsamt

   • Visst stämmer det du skriver. Ta inte mina rader så bokstavligt. Det var ett försökt till ironi och jag försökte få till det att allt det du ger ut kommer tillbaka och det människor utsätts kan liknas vid det försöksdjur utsätts för. Att avrätta de rövhål som utsatt mänskligheten för det största brottet i alla tider är alldeles för enkelt och för vem fyller det en funktion? Dödsstraff är ju bara godnatt utan möjlighet till att se vad man orsakat. Dessutom håller jag med dig att man inte svarar på samma nivå som våldsverkarna för då är vi kvar i malströmmen och har inte lärt oss. Jag har ingen bra lösning på hur straff utmätes. Har varit inne på att dödsstraff är den enda praktiska lösningen, inte som straff, men hur hanterar med deras fortsatta levnad? Jag tror att lösningen kommer av sig själv.

    Även om jag förstår orsak och verkan så dömer jag dom i detta läge, avskyr och äcklas. Det utifrån det lidande de orsakar och jag är inte mer människa än så. Dock hatar jag inte men önskar att asen ska få möta konsekvensen av sina gärningar. Livet är självjusterande, tror jag, och då löser sig även det.

  • Intressant och hemsk läsning som alla borde ta sig tid att läsa och åtminstone reflektera över. Men det kommer tyvärr inte ske. Människor har inte tid. “Mello” är viktigare för vår -imho- fullständigt hjärntvättade befolkning.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *