Bok: Frisk utan statiner – Konsten att förebygga hjärtsjukdomar utan att använda statinläkemedel

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 maj 2022
- NewsVoice redaktion
Aseem Malhotra: Frisk utan statiner

HÄLSA & LITTERATUR. Hjärt­sjukdomar kan stabiliseras och fås att gå tillbaka med hjälp av diet-  och livsstilsförändringar. Statiner har ingen tydlig effekt för att  fördröja utveckling av hjärtsjukdomar. Boken ”Frisk utan statiner” ger dig många insikter.

Annonstext: Karneval Förlag

Aseem Malhotra: Frisk utan statiner
Aseem Malhotra: Frisk utan statiner

Det är två av de slutsatser som den brittiske kardiologen Aseem Malhotra kommer fram till i Frisk utan statiner, där han undersöker i vilken mån den etablerade synen  på statiner är vetenskapligt grundad.

I sin bok presenterar han en alternativ, statinfri metod för att förebygga och reversera hjärt­sjuk­domar, där fokus ligger på hälsosamma matvanor och livstilar.

Aseem Malhotra tar även upp hur man på ett tidigt sta­dium kan bli medveten om riskfaktorerna för hjärt- sjukdomar och hur man kan beräkna dem.

Hjärtsjukdomar är den främsta dödsorsaken i västvärlden och den vanligaste medicinen mot dem är statiner. När statinläkemedlen introdu­cerades trodde forskare att de helt skulle eliminera hjärtsjukdomar, men så blev inte fallet.

Aseem Malhotra är överläkare inom kardiologi och professor i evidensbaserad medicin

Han medverkar som expert i ­brittiska och inter­na­tionella medier och skriver i vetenskapliga tidskrifter som British Medical Journal och ­European Scientist. År 2020 utgav han boken Bättre immunförsvar på 21 dagar (Karneval).

I Storbritannien är Aseem Malhotra en fram­trädande representant för den ”livsstilsmedi­cinska” rörelsen. År 2018 utnämndes han av företaget Onalytica till den mest inflytelserika läkaren i världen vad gäller opinionsbildning kring fetma.

”Det finns ett bra talesätt: man kan klättra snabbt uppför karriär­stegen men dessvärre upptäcka att den står lutad mot fel vägg. Jag tycker att min vän och kollega dr Aseem Malhotra har valt helt rätt vägg när han skrev den här boken.

I sitt elegant skrivna, noggrant genomarbetade och revolutionerande verk lägger han fram ett mycket övertygande argument mot den omfattande användningen av statiner som behandlingsmetod och presenterar solida forskningsresultat som visar att 50 års ältande om vådan av mättat fett har visat sig vara felaktigt.

Jag rekommenderar att du läser den här boken eftertänksamt och noga, och nästa gång du går till din husläkare eller kardiolog ska du fråga efter evidens från forskning som inte har kopplingar till läkemedelsbranschen och som visar att statiner verkligen är så effektiva som påstås.” – Ur dr Ross Walkers förordet

Ross Walker är en praktiserande australisk läkare, specialiserad på preventiv kardiologi. Han har publicerat sju böcker.

Aseem Malhotra: Varför är hjärtsjukdomar fortfarande dödsorsak nummer ett?

Under läkarutbildningen fick vi lära oss vilka de traditionellt ­vikti­gaste riskfaktorerna för hjärtsjukdomar är: högt kolesterol, ­diabetes, rökning, högt blodtryck och hög ålder. Dagens undervisning förmedlar samma budskap. Ändå har vi, trots decenniers forskning, inte bara misslyckats med att utrota ­hjärt­sjukdomarna de är fortfarande dödsorsak nummer ett i västvärlden.

Hur ska man förklara det?

Det beror först och främst på att hälso- och ­sjukvårdens primära medel för att förebygga och behandla hjärtproblem har fokuserat på läkemedel (vilket har haft mycket begränsad effekt), istället för att ta itu med ­bakomlig­gande orsaker.

För det andra beror det på att de konven­­tio­­­nella kostråden om att begränsa kolesterol genom att minska konsumtionen av mättat  fett inte bara är felaktiga, utan också san­nolikt har ökat risken för hjärtsjukdom genom att stimulera den enskilt viktigaste faktorn bakom kranskärlssjukdom och hjärt­infarkt, nämligen insulin­resistens.

Text: Karneval Förlag


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq