Dagens nyheter från SwebbTV: WHO vill ta makten över länders suveränitet för att underlätta global tvångsvaccinering

publicerad 4 maj 2022
- av NewsVoice
Bild: WHO. Foto: SwebbTV

VÄRLDEN. Dagens nyheter från SwebbTV tar upp att WHO vill att utöka kontrollen över människor i världen. Den 22-28 maj hålls en konferens i Schweiz där kravet framförs att medlemsländerna ska ge upp sin nationella suveränitet i händelse av naturkatastrofer eller pandemier.

Tips: spola fram till 5 minuter och 44 sekunder

Kritiker menar att det handlar om en världsregering som är fientlig mot alla demokratier.

"Allt färre villl ta den fjärde sprutan mot förkylningsviruset Covid-19 trots alla uppmaningar från Folkhälsomyndigheten. Allt fler rapporterar långvariga och allvarliga biverkningar såsom myocardit och andra hjärtproblem och blodproppar." - SwebbTV

Video: Dagens nyheter från SwebbTV | Sammanställning: NewsVoice

Dagens nyheter från SwebbTV är mer faktakorrekt och börjar ersätta motsvarande nyhetssändningar från svenska TV-massmedier som SVT och TV4, konstaterar NewsVoice redaktion.