Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Giftmjölken: Miljögifter i mjölk gör amerikansk mjölk odrickbar för barn

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 maj 2022
- NewsVoice redaktion
Giftmjölken. Foto: TV4
Giftmjölken.

Miljögifter från slam gör amerikansk mjölk odrickbar för barn. Mjölkgårdar i USA tvingas lägga ner. Samma gifter finns i svensk mjölk. I en uppmärksammad artikel i tidningen The Guardian redovisas hur miljögifterna PFAS i avloppsslam sprids till mjölkkor och mjölk i USA. Amerikanska föräldrar och andra konsumenter undviker därför idag mjölk och andra mejeriprodukter.

Text: Gunnar Lindgren | Läs mer om giftig mjölk i NewsVoice

I bilagan “Jag vet inte hur vi ska överleva” – Bönderna står inför ruin i USA  redovisas den allvarliga situationen.

Det stora problemet är att PFAS-gifter inte bryts ned utan är ”eviga” och det är svårt att se en annan framtid än att mjölk- och köttproduktion måste överges i överskådlig framtid i allt fler områden i USA om slamspridningen fortsätter.

Läs mer på TV4: Ny PFAS-skandal: ”Bröt ihop och var rädd att hon skulle dö”

Avlopsslammet och giftmjölken

Även om halterna av PFAS idag är lägre i svensk åkerjord än i USA så ökar den oavbrutet så länge vi sprider slam på åkermark. En dag överskrider vi i Sverige dagens amerikanska nivåer.

Vi måste därför med fullaste allvar se till att all slamspridning på all svensk åkermark upphör omedelbart.

Eftersom slamspridning på åkermark ses av avfallssektorn som ett billigt och enkelt sätt att bli kvitt kemikalier, miljögifter, läkemedelsrester, plast, asfaltrester, gummirester, kadmium, kvicksilver och andra metaller samt ett stort antal okända förorenande ämnen, motarbetar avfallssektorn varje försök att avbryta deponeringen av gifter på jordbruksmark.

Organisationerna Ingenjörer för Miljön samt Läkare för Miljön har nyligen gjort en anmälan angående vilseledande marknadsföring när det gäller slamspridning. Se bilagan, som är början av anmälan.

Avslutningsvis vill jag än en gång be er att medverka på olika sätt till att all slamspridning på vår åkermark upphör. Om detta inte kommer till stånd bör i synnerhet barnföräldrar följa Livsmedelsverkets råd när det gäller dioxiner i barnens mat:

”Foster och spädbarn är extra känsliga för dioxiner och PCB eftersom de utvecklas. För barn, ungdomar och de som vill bli gravida i framtiden är det särskilt viktigt att få i sig så lite som möjligt eftersom en del av de dioxiner och PCB som lagrats i kroppen förs över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken.

Situationen blir idag än mer allvarlig då PFAS förutom dioxiner och PCB sprids med slam och finns i svensk mjölk.

Jag hoppas att ni sprider kunskap om detta och råder barnföräldrar att minska/avbryta barnens konsumtion av mjölk och mejeriprodukter tills beslut om att all slamspridning på jordbruksmark upphör.

I synnerhet patientföreningar för barn bör kontaktas och uppmärksamma denna fråga.

Delge även olika företrädare för mjölkbranschen denna information – mejerier, LRF, mjölkbönder m fl.

Med en önskan om att vi återfår hälsosam mjölk och därmed friska barn!

Text: Gunnar Lindgren | Läs mer om giftig mjölk i NewsVoice

Bilagor

  1. Bönder står inför ruin i USAs kemikaliekris – “Jag vet inte hur vi ska överleva”
  2. Miljögifter i den mjölk som barn dricker
  3. Organisationerna Ingenjörer för Miljön och Läkare för Miljön gör anmälan till Konsumentverket


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq