Knapptryckarna gör det möjligt för människor att besluta med direktdemokrati

publicerad 27 maj 2022
- av NewsVoice
Ulf Bejerstrand, Knapptryckarna

VALET 2022. Det politiska partiet Knapptryckarna använder sig av digital teknik för att tillhandahålla folket äkta direktdemokrati. Det är ett system som ger folkets röst ett omedelbart inflytande i alla viktiga politiska och ekonomiska frågor.

“Systemet ger medborgarna en kontinuerlig möjlighet att delta och fatta beslut varje dag, inte bara vart fjärde år. Schweiz med sina folkomröstningar är en förebild, men här tar vi det till 2,0”, säger Ulf Bejerstrand, grundare.

När en fråga ska röstas på i Riksdagen läggs frågan upp på Knapptryckarnas sajt. Som privatperson går du in på Knapptryckarna.se för att där rösta för eller emot något. Därefter röstar folkets representanter som sitter i Riksdagen i enighet med folkets vilja.

Det betyder att inga representanter som nu sitter i de olika politiska partierna längre behövs i Riksdagen. Sakfrågorna beslutas istället direkt via en röstgenerator och genomförs verkställs sedan av administrativ personal.

Intervju av Robert Rosenkvist för NewsVoice | #valet2022