Morgan Johansson varnar för risken med humor i ny påverkanskampanj

publicerad 24 maj 2022
- av Torbjörn Sassersson red.
Morgan Johansson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play
Morgan Johansson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play
Morgan Johansson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play

ANALYS. Justitie­minister Morgan Johansson och general­direktör Henrik Landerholm på Myndigheten för psyko­logiskt försvar höll i dag en presskonferens om desinformation och cyber­säkerhet samtidigt som ministern och generaldirektören invigde sajten Bliintelurad.se där allmänheten varnas för desinformation och risken med skratt.

Regeringen skriver på sin hemsida att den rådande säker­hetspolitiska situationen innebär en ökad risk för desinformation och man syftar på Ryssland och Ukraina-konflikten. Alla försök till aktiv och yttre påverkan kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande, varnar regeringen.

“Vi ser att Ryssland bedriver påverkanskampanjer på hemmaplan för att rättfärdiga kriget i Ukraina. Samtidigt vet vi att Ryssland använder desinformation som verktyg för att påverka andra. Därför är det viktigt att upplysa vår egen befolkning om vad som pågår och förstå att vi måste vara vaksamma mot alla försök till desinformation och påverkanskampanjer”, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Regeringen påpekar dock att:

“Hittills har det inte förekommit några större avvikelser av inrapporterade IT-störningar”.

Morgan Johansson föreslår 15 miljoner kronor extra till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att stärka hanteringen av IT-attacker/incidenter och för att stärka förmågan hos privata och offentliga aktörer i samhället.

Henrik Landerholm. Foto: Regeringskansliet
Henrik Landerholm GD på Myndigheten för psykologiskt försvar. Foto: Regeringskansliet

Henrik Landerholm ser med allvar på humor

Henrik Landerholm, som är generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF), berättade att MPF har ett särskilt uppdrag från regeringen att skydda Sverige inför valet 2022.

Landerholm tror att befolkningen har en god motståndskraft mot påverkanskampanjer men att främmande makt kan inrikta sig på sårbara grupper i samhället tex personer som tar till sig nyheter på främmande språk och som har låg tillit till samhället.

Henrik Landerholm slog ett slag för den nya sajten Bliintelurad.se som lanserades i veckan. Sajten ska öka befolkningens beredskap och motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan och desinformation.

Jerzy Sarnecki och Morgan Johansson. Bild: Jeander
Farlig satir från Ryssland? Kriminalprofessor Jerzy Sarnecki och justitieminister Morgan Johansson. Bild: Jeander.com (svensk bildkonstnär)

Bibehåll tron på den inhemska makten

Allt kan övervakas, så även misstänkt påverkan genom humor. På det psykologiska försvarets sajt Bliintelurad.se finns sidan “Skratt som kan skada”. Här misstänkliggörs “farlig humor”. Myndigheten skriver att humor, parodi och satir kan användas för att sprida vilseledande information och förlöjliga eller kritisera personer eller åsikter. Memes nämns som ett vanskligt verktyg att se upp för.

Myndigheten för psykologiskt försvar förklarar:

“Memes är bilder, citat och filmer – ofta med humoristiskt innehåll – som sprids på nätet och som skapar igenkänning inom en viss kultur. Memes kan användas för att flytta fokus från en viss fråga, ta över och ändra riktningen i en debatt eller för att stötta en dold agenda.”

“Det finns de som vill få dig att tappa fokus eller vilseleda dig från fakta. Ibland är lättsamt innehåll en täckmantel eller ett rött skynke i en viktig fråga.”

Innehållet på Bliintelurad.se påminner om argumentationsbloggen Skeptikerskolan.se som undertecknad lanserade år 2010. Skillnaden är att Skeptikerskolan lär ut hur en skeptiker kan förkastas medan Bliintelurad.se försöker få dig att tänka som en myndighet vill att du ska tänka.

Varför inte läsa på båda sajterna, så att du inte blir lurad att tro att du fattat något trots att du egentligen blev aktivt påverkad att tro något som avsändaren vill att du ska tänka?

Jag tror det viktigaste att förstå är att MPF:s primära uppdrag egentligen inte är att skydda svenskar från påverkan från främmande makt utan snarare att få svenskarna att bibehålla tron på den inhemska makten och etablerade narrativ.

Text: Torbjörn Sassersson