Oröjda skogar brinner lättare

publicerad 23 maj 2022
- Tege Tornvall
Grönskande skog vid flod. Foto: Lutz Dieckmann. Licens: Pixabay.com
Grönskande skog vid flod. Foto: Lutz Dieckmann. Licens: Pixabay.com
Grönskande skog vid flod. Foto: Lutz Dieckmann. Licens: Pixabay.com

NATUREN. I svenska media debatteras våra skogar. Men sällan utifrån att de skall förse oss och mänskligheten i övrigt med nyttiga råvaror. Oftare för att de skall bevara ett ursprungligt naturtillstånd utan mänsklig påverkan.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Det betyder en snårig, oröjd skog med rötter, bark, barr, löv, kvistar, grenar och annat som lätt tar eld och brinner varma och torra dagar. Precis sådant som vållar skogsbränder – och alltid har vållat skogsbränder.

Men nu påstås dessa vara människans fel. Varhelst något olämpligt händer i världen, är det människans fel. Även när skogvaktare vill röja och rensa brandfarligt material ur skogar, är det ändå människans fel om det tar eld.

Både kaliforniska och australiska skogs- resp. buskbränder beror främst på att material som ris, sly och löv inte rensats bort utan blivit kvar på marken. Vid torrt väder kan minsta gnista sätta eld på det.

Vanliga brandorsaker är blixtar, vådeld och – tyvärr- även medvetet anlagda bränder. Även ren självantändning förekommer.

I torrt väder brinner illa röjt och rensat material snabbt med rik tillgång till syre. Bättre skogsvård minskar dessa risker. Under de senaste hundra åren har antalet amerikanska och australiska skogs- och buskbränder kraftigt minskat .

Men de senaste åren har antalet bränder börjar öka igen, eftersom naturvårdande myndigheter vill behålla oröjd naturskog för att bevara dess biologiska mångfald.

I Europa är bara Finland och Sverige utpräglade skogsländer. Nära tre fjärdedelar av Finland är skog, och nära två tredjedelar av Sverige. Både brukbar och naturskog.

Genomsnittet för hela Europa är knappt 40 procent skog. Frånsett bergstrakter är mycket odlings- och kulturlandskap, och främst i England även parklandskap.

Vem klagar på det?

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • De bränder i CAL. Paradise området var anlagda big time. När bilar har runda hål brända genom plåten och motorn blivit smält aluminium, med träden näst intill stående orörda, är en mänsklig hand med i spelet.

 • Hela Dalarna är snart ett enda lapptäcke av kalhyggen. Begreppet “skog” borde defineras bättre både i artikeln ovan och generellt. Enligt min mening är en granodling inte skog, lika lite som snabbväxande “energiskog”som mer är buskar av pil, sälg vide för flis på en åker än “skog”.

  Man avverkar kolossala mängder skog. Trädens rötter håller då inte vatten längre. Vid regn blir allt goja, och vid “torka” (egentligen torrare perioder som riktig skog klarar), så blir riset på kalhyggen som ligger kvar snustort. Läckor från skogsmaskinerna ger diselfläckar osv. Maskinerna avsätter flisor i sten med gnisbildning, samt varma motorer som ligger mot torrt ris.

  Glasburkar, skärvor osv kommer i dagen av markförstörningen från maskinerna, och trädkronorna finns inte där som skydd från solens strålar längre.

  En av orsakerna att man avverkar så mycket sägs vara brandrisken som kommer med “klimatförändringarna”. Så skapar man de bästa förutsättningarna för en katastrof. Eller som i Portugal där man planterar eukalyptus, med extremt lättantändliga oljor osv i. Och brandmän som tuttar på för att ha sina jobb kvar.

  Men hela diskussionen är överflödig. Med en större uppsättning brandbombningsplan hade man kunna släcka de flesta bränder omedelbart. Flera dagar i veckan hör man nu militärflygen dundra runt och bränna uppskattningsvis 40 000 kr i timmen. Men advekat brandbekämpning har vi tydligen inte råd med?
  Eller har någon varit lite “naiv” kanske? Putte lär väl inte erbjuda sina plan nästa gång.

  Skogsbränder kan idag samtliga ses som anlagda, man skapar alla förutsättningar för brand, och undviker vidta de åtgärder som kunnat stoppa dem.
  Hur mycket av de två tredjedelar som sägs vara skog av Sverige är urskog?
  https://www.youtube.com/watch?v=OeOxQcQ_EtU

  • Tack. Intressant information. För en inte så långt tid tillbaka var skogarna så mycket större, täckte större del av norra Europa och brann det då så brann allt ner, vilket la grunden för en ny skog – skogsbrand är alltså varken skadligt eller något onaturligt. Skog är för mig i vart fall urskog (praktisk taget ogenomtränglig för människan) och urskog blir skogen om den inte avverkas på säg 100 år. Vi har mycket skog i Sverige och mindre än en procent är urskog.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *