Oröjda skogar brinner lättare

publicerad 23 maj 2022
- Tege Tornvall
Grönskande skog vid flod. Foto: Lutz Dieckmann. Licens: Pixabay.com
Grönskande skog vid flod. Foto: Lutz Dieckmann. Licens: Pixabay.com
Grönskande skog vid flod. Foto: Lutz Dieckmann. Licens: Pixabay.com

NATUREN. I svenska media debatteras våra skogar. Men sällan utifrån att de skall förse oss och mänskligheten i övrigt med nyttiga råvaror. Oftare för att de skall bevara ett ursprungligt naturtillstånd utan mänsklig påverkan.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Det betyder en snårig, oröjd skog med rötter, bark, barr, löv, kvistar, grenar och annat som lätt tar eld och brinner varma och torra dagar. Precis sådant som vållar skogsbränder – och alltid har vållat skogsbränder.

Men nu påstås dessa vara människans fel. Varhelst något olämpligt händer i världen, är det människans fel. Även när skogvaktare vill röja och rensa brandfarligt material ur skogar, är det ändå människans fel om det tar eld.

Både kaliforniska och australiska skogs- resp. buskbränder beror främst på att material som ris, sly och löv inte rensats bort utan blivit kvar på marken. Vid torrt väder kan minsta gnista sätta eld på det.

Vanliga brandorsaker är blixtar, vådeld och – tyvärr- även medvetet anlagda bränder. Även ren självantändning förekommer.

I torrt väder brinner illa röjt och rensat material snabbt med rik tillgång till syre. Bättre skogsvård minskar dessa risker. Under de senaste hundra åren har antalet amerikanska och australiska skogs- och buskbränder kraftigt minskat .

Men de senaste åren har antalet bränder börjar öka igen, eftersom naturvårdande myndigheter vill behålla oröjd naturskog för att bevara dess biologiska mångfald.

I Europa är bara Finland och Sverige utpräglade skogsländer. Nära tre fjärdedelar av Finland är skog, och nära två tredjedelar av Sverige. Både brukbar och naturskog.

Genomsnittet för hela Europa är knappt 40 procent skog. Frånsett bergstrakter är mycket odlings- och kulturlandskap, och främst i England även parklandskap.

Vem klagar på det?

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq