Därför har svensk socialdemokratisk politik misslyckats

"...en hård dom över det svenska kollektivistiska samhällssystemet, som bara massindoktrineringen får svenskarna att tro vara överlägset"

Publicerad

Författare

Ämne

OPINION. Eftersom socialdemokratin innehade makten efter andra världskriget med de exceptionellt gynnsamma förutsättningar som svensk export då hade, kunde partiet grundlägga ett rykte om sig, att det skött svensk ekonomi mycket framgångsrikt, men skälet var den enorma efterfrågan på svenska exportvaror pga återuppbyggnaden av Europa.

Text: Dan Ahlmark | #valet2022 | socialdemokratisk politik

Eftersom Sverige kunnat hålla sig utanför kriget, hade vi oskadade industriella resurser och svenska varor – järnmalm, trä och maskiner – var också just vad som intensivt efterfrågades i Europa. Den snabba tekniska utvecklingen efter kriget möjliggjorde också en rad nya konsumentvaror (exempelvis bilen) till priser, som tillät masskonsumtion.

Svenskarna upplevde en snabb ökning av levnadsstandarden, och vilken socialdemokratin tog åt sig äran av, men äran ligger – förutom i utländska innovationer och teknologi – hos duktiga svenska tekniker, arbetare och företagare samt vår allmänna effektivitet och arbetssamhet.

Resultatet av den ekonomiska politiken fram till 90-talet, den period socialdemokratin kunde genomföra sin traditionella högskattepolitik, öka den offentliga sektorn och hårt kontrollera ekonomin, var sannolikt klart sämre än vad en borgerlig regering skulle presterat (1).

Schweiz, som i mycket liknade Sverige i industristruktur, var också neutralt under kriget och med en liknande storlek på befolkningen, kunde så småningom gå om och blev klart överlägset gällande ekonomisk standard.

Socialistisk dogmatism och fientlighet till fri företagssamhet hindrade mycket utveckling i Sverige. Ett försök att ändå socialisera de större företagen i vårt land med så kallade löntagarfonder (trots all erfarenhet om socialismens underlägsenhet) hindrades dock genom den första borgerliga valsegern 31 år efter kriget.

Skälet till svenskars tro på socialdemokratisk skicklighet avseende ekonomisk styrning av landet beror istället till nämnvärd del på den massindoktrinering av befolkningen – utan motstycke bland västerländska demokratier – och som med alla tillgängliga medel genomförts sedan 1950-talet (2).

De borgerligas splittring och oförmåga att presentera gemensamma alternativ innebar också ett för svagt motstånd på alla plan mot den ideologiska regering, som drev en klassinriktad politik. Den lyckades också – bl a med hjälp av fackföreningarna – hålla sig vid makten främst på basis av arbetarklassen.

Även om socialdemokratin avsagt sig våld och pga motståndet inte kunde med demokratiska medel socialisera äganderätten till företag, kunde man ändå genom den offentliga sektorn och skattepolitiken socialisera stora samhällssektorer och med sin funktionssocialism också ta över bestämmanderätten gällande viktiga frågor inom den fria företagssektorn. Många socialdemokrater på alla nivåer var starkt marxistiskt influerade, även om man höll det Moskvatrogna kommunistpartiet hårt kontrollerat.

Denna ideologiska mentalitet och beslutfattarnas ofta marxistiska tänkesätt och motivation drev fram kollektiva samhällssystem i Sverige, som inte tog hänsyn till individers önskemål om utformningen och viljan att själva besluta i många frågor.

Anslagstavlan om depression
Anslagstavlan är sedan 1972 ett stående socialistiskt inslag i SVT med samhällsinformation främst från svenska myndigheter. Bild SVT

Genom massindoktrineringen kunde tillräckligt många väljare hållas kvar i de vanföreställningar om klassmotsättningar och människoförtryckande kapitalism och andra osanningar. Dessa lögner förkastades inte, förrän realsocialismen så öppet bröt samman runt 1990. Då avslöjades slutligen för alla den socialistiska samhällsmodellens brist på realism och allmänna oduglighet.

Den svenska offentliga sektorn och dess system, vilka byggdes innan dess, var genom sin kollektivistiska uppbyggnad, byråkrati och likgiltighet för individuella beslut och val historiska misstag, som ledde till stark maktkoncentration hos det offentliga och maktlöshet för medborgarna. Den svenska offentliga verksamheten präglas dessutom allmänt av höga kostnader dvs ineffektivitet.

Så – strukturen av den offentliga sektorn och dess system har i mycket orsakats av den tidigare socialdemokratiska maktställningen grundad på politiska missuppfattningar om marknadsekonomin baserad på en lögnaktig men i Sverige mycket inflytelserik politisk ideologi, vilket genom den mäktiga socialdemokratiska partiapparaten och massindoktrineringen av svenskar kunde medföra segrar i val och folkomröstningar.

Det finns därför nu avgörande skäl att ersätta dessa system med sådana, som bygger på respekt för den enskilda individens rättigheter och åsikter.

Några exempel på socialdemokratisk politik

Socialdemokratins inställning till västdemokratierna jämfört med östblocket var länge ambivalent. Man syntes ofta vara mera kritisk mot marknadssystemet än planekonomin. Särskilt USA kritiserades för sitt samhällssystem. Och i valet av länder för U-hjälp valdes ibland rent socialistiska, vilka självfallet var diktaturer.

Även sådana blodsbesudlade länder som Nordvietnam och Zimbabwe gavs betydande hjälp. Denna attityd att inte konsekvent inta en kritisk ställning till förtrycket i östblocket och andra socialistiska länder slutade först vid murens fall.

Den socialdemokratiska massindoktrineringen sker genom många kanaler: massmedia, där TV och radio är särskilt viktiga; skolan; vissa fakulteter på universitet och högskolor; kultursektorn, där exempelvis statsstödet kan utnyttjas; museer och bibliotek; den offentliga sektorn, där partimedlemmar och anhängare kan utnyttja lämpliga tillfällen för påverkan, samt fackföreningarna osv.

Sociala media hjälper på vissa områden nu till med censur av inlägg gällande viss politik.

Indoktrineringen genom offentligfinansierade och vänsterorienterade privata organisationer spelar en inte obetydlig roll. Folkbildningsorganisationer som ABF, könsorienterade organisationer som RFSL, invandrarorganisationer och så vidare har därför betydelse för att införa nya synsätt och påverka människor i kollektivistisk riktning.

Även Svenska Kyrkan, där vänsterblocket dominerar kyrkomötet, används som megafon för nysocialistisk påverkan. Politisk Korrekthet, vilken tjänar just kulturmarxistiska/nysocialistiska ändamål, är en censurmetod, som användes brett. Hur en frihetlig regering skulle kunna motverka indoktrineringen i Sverige har beskrivits (3).

Boktipset
Boktipset var ett socialistiskt TV-program om litteratur för yngre publik som sändes i SVT 1976–1989.

Den svenska skolans förfall är ett långsiktigt hot mot Sverige. Den kunskapsmässiga förberedelsen för högre studier och förvärvsarbete får mindre plats genom improduktiva lärometoder och även försöken att indoktrinera.

Kollektivismen frodas, och elevernas utveckling saktas ned genom bristande krav och felaktiga läroplaner. Tävlingsmoment utnyttjas alltför sällan. Duktiga ungdomar får mindre uppmärksamhet och används för att stötta mindre kompetenta. Deras potential utvecklas inte alls på det sätt den borde.

Skillnaden i krav på lärande och prestationer mellan högstadiet och tidigare år är alldeles för stor, och medför att vissa elever onödigt upplever en press i gymnasiet, som de inte har förberetts på. Man slösar i princip bort oersättlig tid för personlig utveckling genom de låga kraven under tidigare år.

Genom missledande inslag i läroböcker, annat material och givna uppgifter sker en indoktrinering av ungdomarna, som ofta känner, att de måste anpassa sig till lärarens åsikter för att inte försämra sina betyg.  Friskolorna ger viss valfrihet och når bättre studieresultat, och kritiseras kanske just därför, eftersom de också avslöjar det nuvarande systemets ineffektivitet.

De principer, som tillämpas i skolan och som leder till dess brister, har troligen valts pga att de tilltalar beslutsfattarnas politiska syn. Skolans brister får så småningom klara nationalekonomiska effekter.

Covid-epidemin avslöjade en rad brister i sjukvårdssystemet trots de stora resurser samhället ägnar åt sektorn. Effektiviteten brister uppenbarligen, och skälet är sannolikt den politiska styrningen och byråkratiseringen av sektorn. De privata initiativen välkomnas av dogmatiska skäl inte tillräckligt. Valfriheten för patienten är därför fortfarande alldeles för låg. Sektorn borde prestera betydligt bättre och bör reformeras.

Göran Perssons socialdemokratiska regering drev 2005 fram en ytterst generös invandringspolitik, som i sig skulle förvandlat det svenska samhället Skälet var att nå en ny proletär väljargrupp, som länge kunde ge sådant stöd, att socialdemokraterna kunde behålla makten, eftersom ställningen bland svenskar successivt försvagades.

Moderaterna var vid den tidpunkten inne i sitt omvälvningsskede, och Reinfeldt insåg inte frågans fundamentala vikt. Och väljarna fick inte inverka på en fråga, som för dem så småningom skulle få en avgörande betydelse.

De tidiga effekterna av den nya invandringen var skälet till att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010. Den senare ökningen av massinvandringen från 2014 var bara grädde på moset för vänstern. Socialdemokratin lyckades i sitt politiska uppsåt, vilket kommer att omvandla Sverige till ett ytterst högt pris för svenskarna (4).

Enbart dessa exempel visar, att landet Sverige i så många avseenden pga socialdemokratin valt sämre utvecklingsalternativ än nödvändigt, ifall svenskens valfrihet, personliga integritet och ekonomiska standard varit målet.

Om man sedan jämför med andra mycket liknande länder såsom Schweiz, har detta lands borgerliga samhällssystem länge lyckats att hålla en mycket högre standard för invånarna än Sverige. År 2017, vilket är sista året data redovisas enligt Global Economy, som utgår från offentlig statistik (5), uppgår Sveriges BNP per capita i procent av Schweiz motsvarighet till: 61 % (constant dollars 2010) och 64,5 % (current dollars).

Detta innebär väsentligen, att schweiziska invånare har en levnadsstandard, som överstiger den svenska med ca 50 %. Det är en ytterst stor skillnad mellan två likartade länder med likartade förutsättningar, som startade från samma ekonomiska nivå sju decennier tidigare. Det är också en hård dom över det svenska kollektivistiska samhällssystemet, som bara massindoktrineringen får svenskarna att tro vara överlägset.

Text: Dan Ahlmark | #valet2022 | socialdemokratisk politik

Läs mer av Dan Ahlmark

RelateratMer läsning

Martinez Zogo. Photo: Embouteillage

Martinez Zogo – Another Investigative Journalist Killed in Cameroon

0
On Sunday 22nd January 2021, at Obogo near Soa, situated 21,4km from Yaounde, the capital of Cameroon, a lifeless body of an unknown person...
Generalsekreterare Ban Ki-moon (till höger) träffar prinsessan Bajrakitiyabha Mahidol av Thailand. Pressfoto: Eskinder Debebe, FN

Thailand kan riva avtal med Pfizer efter att kungadömets kronprinsessa hamnat i koma

7
För 51 dagar sedan, den 14 december 2022 föll Thailands kronprinsessa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati (44) plötsligt i koma och hålls sedan dess vid liv i...
Dan Ahlmark, ekonomie licentiat samt jur.- och fil. kand. Foto: Realia Förlag. Retusch: NewsVoice.se

Dan Ahlmark: Synen på indvider, partier och institutioner – Del 1

1
ANALYS. Världens människor och länder står idag inför stora politiska utmaningar. Kollektivistiska ideologier som kulturmarxism - dvs den samhälleliga tillämpningen av postmodernism – och...
World Economic Forum Annual meeting 2023

När ska utsläpparna i Davos börja prata om de verkliga miljöproblemen?

3
OPINION. Ännu en gång samlades utsläpparna i Davos för att prata om jordens framtid och skrämma medborgarna på jorden om ett framtida klimathot på...
Misstänkt kinesisk övervakningsballong

Pentagon oroat av mycket stor oidentifierad ballong över USA – Kina misstänkt

5
En enorm ballong för underrättelseinhämtning, som med största sannolikhet har skickats upp av Folkrepubliken Kina, svävar för närvarande mystiskt över USA, meddelade försvarsdepartementet på...
Torbjörn Sassersson, 2019. Selfie

Linkedin stängde NewsVoice men Riksdagen och Journalistförbundet beviljar presskort

16
REDAKTÖREN. Publicister som inte är en del av den rådande statsstödda public service-aktivismen har tuffa tider. NewsVoice har aldrig haft en så dålig ekonomi...
Temabild: forskning på biovapen. Foto: Seventyfourimages. Licens: Elements.envato.com

Uppgifter om biovapenlab i Ukraina blir viral efter att Twitter återställer visselblåsarkonto

2
UKRAINAKRIGET. Rysslands försvarsministerium säger att de har erhållit tusentals dokument som bekräftar Washingtons satsningar för att utveckla biovapen i Ukraina. Det bekräftar många andra...
Sergey Lavrov, utrikesminister i Ryssland. Foto: en.kremlin.ru

Diana Magnay from Sky News is Lectured by Foreign Minister Sergey Lavrov on International...

4
WORLD. Diana Magnay, a reporter from British Sky News, challenged foreign minister Sergey Lavrov during a press conference in January 2023. The reporter asked...
Dan Ahlmark
Dan Ahlmark
Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Dags att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

11 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

11 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
jonnyjonson
jonnyjonson
Gäst
2 maj 2022 kl 17:23

‘Intressant’ (dvs vidrigt) att de lurade boktipsprogramledaren att sätta sig i rockfeller rotschildpedofilfärgsoffan (redan då..)(och djärfjör djee utökar akronymkombinationen till nya nivåer av idioti). Men indoktrinering ‘ska ju börja’ tidigt.. Och ja då, det är pedofilfärger. De pushar numera öppet för att sänka’ åldern..om ni förstår vad jag menar. Vill inte skriva ut det, med risk för att jag blir fysiskt illamående vv våra stackars små som ska utsättas för deras bestialiteter. Även sk zoofili ska enl monsterna, vara tillåtet, om det förstås vad jag menar (dvs inga gränser enl monsterna ska existera, mer än alltså allla gränser för hindra kritik mot monsterna sk själva). Stoppar här, men hoppas NewsVoice tar in repliken, för det är verkligheten..

Ulf ClaréusD
2 maj 2022 kl 14:53

Tryckfel upptäckt: 9-11-2021 skall vara 9-11-2001 förstås.

Ulf ClaréusD
2 maj 2022 kl 14:49

En bra sammanfattning, Dan, av tiden efter 1945, men jag vill lägga till en brytpunkt, nämligen 1995, som förändrat mycket. Formellt EU-inträdet. Myndighetshandläggarna vill nu ut i världen, SIDA-pengar finns och intresset för de egna svenska väljarna går mot noll, när nu fina internationella karriärer hägrar (när pensionen närmar sig).

I USA under Bill Clinton’s vakt, tar neocons över och planerar för en NWO: en gränslös, multikulturell, monopolär världsregering, i händerna på den enda kvarvarande supermakten, den anglo-amerikansk-sionistiska, Kalla Krigets “självklara” vinnare.
Sverige har haft och kommer fortsätta att ha en biroll genom Wallenbergsfärens telekom- och energiindustrier. Ericsson finns ju överallt och tillsammans med FRA och svenska lagar, fortsätter vi att vara en betydande spioncentral, en roll vi fick under VKII.

Sextio år efter Saltsjöbadsavtalet (1938), får vi en version 2.0 av avtalet. Först 2011 får vi veta (genom Mats Svegfors) att LO och SAF, båda samtidigt säljer sina flaggskepp Aftonbladet och Svenska Dagbladet till tre storbanker på Wall Street, 1998. (Center-extremisterna säljer även ut alla sina tidningar och blir två miljarder rikare).
Allting tar en ny vändning, men knappast någon märker det före 9-11-2021, då när landskapet förändras stort. De efterföljande tjugo dystra åren känner alla till.

Den djupa staten, som via valfusk, upprätthåller sin makt i USA och nu även i Makaronens Frankrike, har nu genom proxy-förfarande låtit oskyldiga ukrainare klä skott för sina erövringsambitioner, nu när Putins Ryssland fått nog och sedan drygt två månader har låtit militär kinetisk energi ta över.

Den djupa statens propagandalögner maler dock på härstädes och i USA, där desperationen efter Elon Musk’s skojfriska Twitter-uppköp fått Biden’s “democratic outfit” att fullständigt tappa besinningen i o m inrättande av ett “sanningsministerium” och medföljande chefs-tokstolla.

Eddie Felson
Eddie Felson
Gäst
2 maj 2022 kl 00:38

Ett misslyckande antyder viljan att lyckas med något.
Med över 100 års facit i hand så kan väl ingen påstå att nån socialist rörelse nånstans i världen har haft människors välbefinnande som drivande motiv,eller mål.
Jag tycker inte dem har misslyckats med nånting,allting har gått plan enligt.

Dan Ahlmark
Dan Ahlmark
Gäst
Reply to  Eddie Felson
2 maj 2022 kl 13:49

Du har naturligtvis rätt i frågan,att vissa politikers avsikter, vilka vara att etablera en stat kontrollerad av dem själva, har lyckats och kanske över förväntan. Men om vi ser på ideologins löften på olika områden om friare människor, bättre fungerande skolor, den offentliga sektorns överlägsna effektivitet och och förmåga till överlägsen behovstillfredsställelse osv ser vi bara misslyckanden. .Det är dessa jag avsåg med ordet “misslyckats” i rubriken..

Eddie Felson
Eddie Felson
Gäst
Reply to  Dan Ahlmark
2 maj 2022 kl 15:51

Det förstog jag 🙂
Ideologin är enbart fasaden och glittret på eländet som gömmer sig under.
Man tycker det är högtid att folk börjar se igenom det här,och kallar ut dessa människor för vad dem igentligen är;landsförrädare.
Och det spelar noll roll om det är vänster höger eller center.
Det är samma parasiter som kontrolleras av samma källa.

jonnyjonson
jonnyjonson
Gäst
Reply to  Eddie Felson
2 maj 2022 kl 19:22

Bra ordstäv där, ska jag ta med mig o citera dig; ett misslyckande antyder viljan att vilja ha lyckats med ngt. Mkt bra,, påminner om Jfk,s sentens om; inte fel att göra misstag, felen uppstår när man inte tar till sig av misstagen

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
1 maj 2022 kl 21:01

Instämmer om socialdemokratins begränsningar men statens kvalitet beror på vilka som organiserar den.
Dan liksom många ekonomer talar om fri företagsamhet men inte om innovationsförmågan och hur utbildning och annat kan stärka den. Snilleproduktionen.
Big government gav mikroprocessorn.

samuelafugglasD
samuelafugglas
1 maj 2022 kl 20:16

1. Svenska folket har fråntagits rätten att sparka/avpollettera. korrupta politiker som missbrukar väljarnas förtroende.
2. All egendom tillhör staten. Det sörjer skattesystemet för.
3. Socialisterna har avsiktligt fördrivit medborgarna från LANDSBYGDEN.
4. En ”folkpartist” initierade fördrivningen av landsbygdsbefolkningen den Juni 1932.
5. 1976 blev konfiskation genom ALLEMANSRÄTT lag i RF kap 2 par 15.
6. Nu fattas bara gift sprutan så är ditt LIV
stulet.

Det är socialismens konsekvenser.

Benny H
Benny H
Gäst
1 maj 2022 kl 18:42

Att sossarna trots sitt misslyckande de senaste 30 åren ändå lockar ca 30% av väljarna tyder på en långtgående indoktrinering via regimmedia som SVT/SR och fackförbundens tidningar. Att importera valboskap från Mellanöstern kommer att sluta illa den dag de börjar rösta på sitt eget islamska parti Nyans men som vanligt ser sossarna det inte komma…Tyvärr kommer denna politik att kosta Sverige stabilitet, ekonomi och demokratin blir ett minne blott men maktgalna sossar bryr sig bara om makten så länge de kan!

jonnyjonson
jonnyjonson
Gäst
Reply to  Benny H
2 maj 2022 kl 20:23

Benny, tror inte det är ett sk misslyckande. Kan vara så, men tror inte det. Ingen kan misslyckas så mkt och under så lång tid. Det är helt enkelt bakom-kuliss’krafterna’ som åsamkat eländet sedan början på 70t (o ännu längre tillbaka såklart, omvärldsmässigt). Feldt, Fälldin, Palme, Boman etc, försökte motverka (min gissning)(nej själv inte sk politisk, el affilierad) men nu är vi här idag. Vad ska Vi göra..