WHO har med IHR överstatlig kontroll över det svenska krishanteringssystemet

publicerad 19 maj 2022
- av Gästskribent
Emilia Ögell och WHO:s huvudkvarter i Geneve. Foto: Yann. Licens: CC BY-SA 3.0

VÄRLDEN. Många människor har under de senaste månaderna uppmärksammat att man nu i Sverige håller på att se över våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter och nu till hösten är tanken att riksdagen ska se över om man med hjälp av smittskyddslagen kan införa sanktioner mot enskilda individer vid eventuella framtida pandemier.

Text: Emilia Ögell (Facebook)

Tanken är att grundlagen ska stå stadigt, vara svår att utmana eller förändra och genom detta skapa en trygghet och ett skydd för folket. Därför är detta något som har skapat stor oro hos många och frågan som många ställer sig är vad detta skulle ha för konsekvenser för vår rörelsefrihet eller det fria valet vid medicinska ingrepp. Kanske är det så att ett större hot av vår rörelsefrihet redan har implementerats?

Vad är IHR (International Health Regulations) och vad har dessa föreskrifter för makt?

IHR:s syfte är att på ett internationellt plan samarbeta för att tidigt upptäcka eventuella hälsohot och på så sätt kunna begränsa spridningen.

IHR verkar för att stoppa alla hot som möjligen skulle kunna drabba folkhälsan oavsett om de sprids av misstag eller avsiktligt. Utöver smittsamma sjukdomar inkluderas även allt från kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) hot.

 • Står IHR över svensk grundlag hur skyddar vi då våra fri- och rättigheter?
 • Är det någon idé att fortsätta kampen för att stärka grundlagen?

Många människor har aldrig hört talas om IHR och känner inte till att Sverige gick med på IHR år 2005 och att dessa föreskrifter implementerades i svensk rätt via lagen (2006:1570). IHR är ett globalt rättsinstrument och det är juridiskt bindande för 196 länder. De föreskrifter som ingår i IHR åsidosätter och står över den svenska grundlagen.

Genom dessa föreskrifter har Folkhälsomyndigheten uppdraget att se till att beredskap finns vid globala hälsohot och agera som språkrör för Sverige angående uppdateringar om de åtgärder som ska vidtas.

Folkhälsomyngheten har även i uppgift att agera som kontaktpunkt till WHO. Den svenska myndigheten har skyldighet att rapportera om den aktuella lägesbilden. IHR är idag en stor del av vårt svenska krishanteringssytem och därför behöver Sverige rätta sig efter de krav IHR ställer gällande övervakning, rapportering, anmälan och hantering av hälsohot.

Den 18 januari 2022 valde USA att lägga in ett par förslag om tillägg i IHR:s föreskrifter som innebär att vi ger bort ännu mer av vår suveräniteten och i hög grad ger WHO makten att begränsa våra hälsorelaterade rättigheter och friheter.

Detta förslag kommer det att röstas om den 22-28 maj 2022 i Genève, Schweiz när Världshälsoförsamlingen har sitt 75:e möte och mycket pekar på att förslaget kommer att gå igenom och införas i internationell lag.

Då Sverige redan har gått med på att ge bort en stor del av vår suveränitet genom IHR och via vårt medlemskap i FN och WHO behöver inte dessa ändringar godkännas av den svenska regeringen.

Nämnvärt är även att IHR och WHO har upprättat ett förhandlingsorgan som heter INB och dess uppgift är att aktivt förhandla om en global handlingsplan för att förhindra pandemier samt förberedelser inför sådana.

Min kommentar om WHO och IHR

Sjävklart bör vi fortsätta kämpa. Ingen vet helt säkert vad som väntar oss framöver, och vi kan heller inte bara ge upp. Vi kan inte bara stå och se på när rätten till våra egna kroppar tas ifrån oss. Vi behöver agera och vi behöver se till att våra röster blir hörda.

Vi har under det senaste året fått bevittna hur det införts lockdown och obligatorisk vaccination i andra länder, trots att det inte hindrar varken smittspridning eller sjukdom. Det har även byggts anläggningar som smittobärare blir bortförda till.

Obligatorisk vaccination är ett otroligt stort övergrepp och kampen för äganderätten till våra kroppar är en kamp ingen borde släppa taget om. Detta skulle kunna bli en verklighet i Sverige när nästa globala hälsohot slår till.

Jag har hopp! Jag är övertygad om att så länge vi står enade tillsammans, inte ger vika och samarbetar så kommer vi göra skillnad på ett eller annat sätt. Sluta aldrig att ifrågasätta, ha ett kritiskt tänkande, leta information på många håll och följ sedan din intuition.

Text: Emilia Ögell (Facebook)

Relaterat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20061570-om-skydd-mot-internationella-hot_sfs-2006-1570

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007156-om-skydd-mot_sfs-2007-156

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20158/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20159/

https://www.who.int/health-topics/international-health-regulations#tab=tab_1

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/internationella-halsoreglementet/internationellt-hot/

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328559/A72_8-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1082&from=en

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/emergency-preparedness/international-health-regulations/


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det är betydligt värre än att WHO, FN, FHM eller vår regering är korrupta och definitivt inte önskar vår bästa utan snarare vill utöva kontroll och använda oss för att gagna egen profit. En stor del av maten vi äter är undermålig det har faktiskt ett syfte hur konspiratoriskt det nu än låter: att sätta ned vår hälsa för att göra oss beroende av läkemedel som i sin tur oss gör oss sjukare. Läkemedel är en av de vanligaste dödsorsakerna och bristen på näringsrika livsmedel torde också ligga högt på listan. Samma ägastruktur bakom läkemedel, livsmedel och tyvärr det mesta vi köper, om det kommer från storföretag.

  Sen kan vi fortsätta med en dekadent kultur som förminskar oss, får oss att agera och tro i viss önskad riktning, ett utbildningssystem som till stora delar är korrupt, sjukvården bygger på läkemedelsbranschens förkastliga idéer, politiska system som är genomkorrupta med syftet att skada, söka söndring och polarisering. Korrupt mainstream media. Mest skit kan det tyckas och ja. Ytterst finns ett gäng rövhål med mycket pengar som agerar via regeringar, organisationer, stiftelser, hjälporganisationer, myndigheter, företeelser som utåt ser lovvärda ut men egentligen är styrda av ondska såsom BLM, Greta T, klimatorganisationer osv. Lägg därtill alla som ovetandes går ondskans ärenden utan att ha en aning om det, och det är huvuddelen av dom som ställer till elände. Så vakna upp, säg nej och sätt stopp för skiten genom att göra tvärtom mot vad dom önskar.

 • Tack för infon om IHR och WHO! Ja jag har oxå hopp och är övertygad om att om vi alla drar våra strån till stacken i en allt större Frihetsrörelse fortsätter att informera sanna fakta till alla som vill höra, de vaccin skadade samlas i allt större skala till slut når vi ut och fram, vi får aldrig sluta att kämpa!

 • Notera noga vilka partier som tar strid för oss i denna fråga och hur de röstar. De som röstar för bör aldrig få din röst igen.

 • Ja Anti livs rörelsen jobbar hårt nu!!

  Vad alla behöver göra är ju att sluta agera som om det fanns någon form av legitimitet i deras handlande. De förgriper sig på jorden, livet och människor och deras hälsa punkt slut. De är emot allt som är naturligt, friskt och gott.

  Bara för att ett barn gått med på att äta glass efter maten istället för före, så betyder ju inte det att det är OK när föräldern senare våldtar barnet.

  Men själv tycker jag väl alla behöver sluta bete sig som barn. Sluta se det som att alla dessa “policys” lagar och regler på något sätt skulle vara rättfärdiga, legitima, eller något vi i sammtycke kommit fram till. De förgriper sig på allt som är sunt med våran civilisation.

  Men förmodar “psykopaten pappa staten” måste bete sig så sinnesjukt att alla är villiga att fly relationen innan något händer på riktigt?

  https://folketsradio.podbean.com/e/att-lamna-en-destruktiv-relation/

 • Varje land måste börja inse att ge bort sin makt till olika bokstavsorganisationer (EU, NATO, TC, FN,WEF, WHO, IHR etc.) kommer att urholka landets egenbestämmande i snart allting. Det är dessutom inte folket själva som ger bort sitt lands suveränitet eller sin makt, egenbestämmande, integritet, det är våra förbenade köpta politiker som ger bort något som inte ens är deras att ge bort. Det är vår frihet, vårt land, vår säkerhet de ger bort. Det är våra barns framtid de säljer till satan. Är man det minsta begåvad så vet man redan att alla dessa bokstavsorganisationer är hoplänkade och styrs av samma lilla grupp, som också äger alla investbolag och därmed alla storföretag världen över inkl. banker, mediabolag.

  Organisationerna är bara till som fasad, medan dessa bakom skynket, (ibland helt öppet,) monterar ner de få hinder som finns kvar för totalitär globalism och världsherravälde.
  Dessutom ligger de självklart även bakom alla stora lobbygrupper som antingen hotar, utpressar eller köper organisationer, regeringar, politiker, partier, forskare etc. Folken däremot de grundluras genom köpt media. De som ändå lyckats vädra morgonluft efter att ha vaknat up ur dvalan, de tystas effektivt eller köps för deras tystnad. Bokstavsorganisationer är av ondo, och bör motarbetas och bemötas med avsky.

  Vår största tillgång är antalet människor vi faktiskt är. Hade vi storskaligt organiserat vårt missnöje hade fienden aldrig haft en chans. Fienden vet detta, så de ser till att vi istället fortsätter vara ointresserade, okunniga och upptagna med dagligsaker, men framför allt ser de till att vi är splittrade i grupper där vi motarbetar varandra snarare än går samman och slåss mot den riktiga fienden. Men så länge vi fortfarande är stor majoritet, finns hoppet kvar om att vända allt och ta tillbaka de Gudomliga rättigheter vi fötts med. Vi måste fortsätta hitta nya vägar att väcka den sovande majoriteten. Samtidigt som några av oss måste våga ta på sig rollerna som ledare.

  • Mycket väl igenkänt och skrivet, alla borde tänka efter och sätta press på politikerna och demonstrera annars har vi inget mer att säga i vårt land!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *