Den gamla världsordningen är över: Utdrag från Putins ledartal till världen

publicerad 23 juni 2022
- Gästskribent
Vladimir Putin. Foto: Pavel Bednyakov för Sputniknews.com

INTRO. Om du vill läsa en policytolkning om vad som händer i Ukraina, vilken dåre Putin är eller varför Ryssland är orsaken till alla kriser i världen är det bara att läsa vilken valfri och daglig informationskrigsartikel som helst i massmedia. Dessa “artiklar” återger inte heller vad ryssarna försöker kommunicera ut till omvärlden. Därför lägger NewsVoice ut en översättning av några nyckelpunkter från Putins senaste större tal. Sammanställning av Russia Today från den 17 juni 2022. – Redaktionen


Den gamla världen är över: Viktiga punkter från Putins första stora tal sedan Rysslands militära offensiv i Ukraina

Den ryska ledaren har begravt den gamla världsordningen och skissat på Rysslands och världens framtid, i sitt nyckeltal. Nya maktcentra har uppstått, den unipolära världsordningen kommer inte tillbaka, och det “koloniala” sättet att tänka har misslyckats, sa Rysslands president Vladimir Putin till St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) i fredags, i Kreml. Talet beskrivs som ett “extremt viktigt” tal.

Den gamla världsordningen är borta med vinden

När USA utropade en seger i det kalla kriget, utsåg amerikaner sig själva till “Guds budbärare på jorden”, med intressen som betraktas som heliga och utan skyldigheter, sa Putin till publiken på SPIEF. Nya maktcentra har sedan dess uppstått och har rätt att skydda sina egna system, ekonomiska modeller och suveränitet.

Dessa “verkligen revolutionära, tektoniska förändringar i geopolitiken, den globala ekonomin, i den tekniska sfären, i hela systemet av internationella relationer,” är “fundamentala, avgörande och obönhörliga”, sade Putin. “Det är ett misstag att föreslå att man kan vänta ut dessa tider av turbulenta förändringar och att saker och ting kommer att återgå till det normala; att allt blir som det var. Det kommer det inte.”

Antiryska sanktioner slog tillbaka mot väst

När USA och dess allierade startade kampanjen för att kancellera Ryssland över konflikten i Ukraina, hoppades de krascha och undergräva den ryska ekonomin och samhället. Sanktionerna har istället slagit tillbaka mot sina skapare, förvärrat sociala och ekonomiska problem, drivit upp kostnaderna för mat, elektricitet och bränsle och skadat livskvaliteten i västvärlden, men särskilt i Europa.

“Europeiska unionen har fullständigt förlorat sin politiska suveränitet, och dess byråkratiska eliter dansar efter någon annans melodi, accepterar vad de än säger från ovan, vilket skadar sin egen befolkning och sin egen ekonomi”, sa Putin.

EU-medborgare kommer att betala priset för “beslut som är avskilda från verkligheten och som tagits i strid med sunt förnuft”, tillade han, eftersom direkta förluster från enbart sanktionerna kan överstiga 400 miljarder dollar på ett år.

Energipriser och inflation är självförvållade

Att skylla de höga energipriserna och inflationen i väst på Ryssland – “Putins prishöjning”, som Vita huset uttryckte det – är bara “dumhet” och “designad för människor som inte kan läsa eller skriva”, sa den ryske presidenten.
“Klandra inte oss, skyll er själva”, sa Putin.

Att EU “blint tror på förnybara källor” och att överge långsiktiga naturgaskontrakt med Ryssland ledde till ökningen av energipriserna förra året, enligt den ryska ledaren. Samtidigt pekade både USA och EU på Covid-19-pandemin genom att skriva ut biljoner dollar och euro.

“Elitförändring” väntar i väst

Policys som genomförs av EU:s och USA:s ledare förvärrar ojämlikheterna och splittringen i deras samhällen, inte bara när det gäller välfärd utan i termer av värderingar och inriktningar för olika grupper, sade Putin.

“En sådan avskildhet från verkligheten, från samhällets krav, kommer oundvikligen att leda till en uppgång av populism och tillväxten av radikala rörelser, till allvarliga sociala och ekonomiska förändringar, till försämring och, inom en snar framtid, till en förändring av eliten”, sa den ryske ledaren.

Om det blir hungersnöd är det inte Rysslands fel

USA:s och EU:s sanktioner mot Ryssland – i synnerhet export av gödselmedel och spannmål – är en av anledningarna till den växande globala matosäkerheten, påpekade Putin.

Om det råder hungersnöd i världens fattigaste länder, “kommer det här helt och hållet på den amerikanska administrationens och den europeiska byråkratins samvete”.

Problem med livsmedelsförsörjningen har uppstått under de senaste åren – inte månader – på grund av “kortsiktiga handlingar från dem som är vana vid att lösa sina problem på någon annans bekostnad”, som snedvrider handelsflödena genom att skriva ut pengar i ett slags “predatorisk kolonial politik”, sa Putin.

Ryssland är redo att skicka mat till Afrika och Mellanöstern, där hotet om hungersnöd är som mest akut, men står inför “logistiska, ekonomiska, transport-hinder” som påtvingats av väst, sade han.

Orsaker till Ukrainakonflikten

Ryssland skickade in trupper till Ukraina i februari eftersom västvärlden vägrade att följa sina skyldigheter, och det var “helt enkelt omöjligt att nå några nya överenskommelser med dem”, sade Putin. Beslutet var “tvingat, men nödvändigt”, eftersom Ryssland hade all rätt som ett suveränt land att försvara sin säkerhet och skydda sina medborgare och invånare i Donbass från “folkmord av Kiev-regimen och nynazister [azovbataljonen] som fick ett fullt skyddet av väst”.

Västvärlden tillbringade åratal med att förvandla Ukraina till en “anti-ryssland-stat” och pumpa det med vapen och militära rådgivare, sa Putin och påpekade att de [i väst] “inte brydde sig ett dugg” om Ukrainas ekonomi eller dess folks liv, men “de skonade inga kostnader för att skapa ett fotfäste för NATO i öst, riktat mot Ryssland, och för att odla aggression, hat och russofobi”.

“Alla målen för den särskilda militära operationen kommer att uppnås villkorslöst”, sade Putin.

Ekonomisk utveckling är ett uttryck för suveränitet

Under 2000-talet kan suveräniteten inte vara partiell, hävdade Putin. Alla dess element är lika viktiga och kompletterar varandra, och ekonomin är ett av dem. Det finns fem nyckelprinciper som Ryssland kommer att följa i ekonomisk utveckling: Öppenhet, frihet, social rättvisa, infrastruktur och teknisk suveränitet.

Ryssland kommer “aldrig att följa vägen för självisolering och autarki”, utan kommer att utöka interaktionen med alla [länder] som vill ha handel, sa Putin och tillade att det finns “många sådana länder”. Moskva kommer också att stödja privata företag, bygga och reparera sin transportinfrastruktur, försöka minska social ojämlikhet och säkerställa att dess nyckelteknologier inte är beroende av utländsk import.

“Verkligen suveräna stater är alltid engagerade i jämlika partnerskap”, medan “de som är svaga och beroende, som regel, är upptagna med att leta efter fiender, plantera främlingsfientlighet, eller slutligen förlora sin originalitet, oberoende, och blint följa överherren”, sa han.

Sammanställning: Russia Today (RT)  | Översättning: NewsVoice

Relaterat

  • “Bataljon, är ett militärt förband som ofta är specialiserat för en viss militär uppgift. En bataljon är en underavdelning till en brigad eller ett regemente, och består vanligen av mellan fyra och sex kompanier. Antalet soldater i en bataljon varierar mellan 400 och 1 200 man”. – Wikipedia

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq