Sverige tappar miljontals i intäkter när allt fler väljer utländska casinon

publicerad 18 juni 2022
- Gästskribent
Spela på utländska casinon Foto: Michal Parzuchowski Licens: Unsplash
Spela på utländska casino Foto: Michal Parzuchowski Licens: Unsplash
Spela på utländska casino Foto: Michal Parzuchowski Licens: Unsplash

Skaran av de svenska spelare vilka väljer att prova lyckan hos en av de spelplattformar i utländska casinon, vilka för närvarande återfinns utanför rikets gränser ökar för varje dag som går. Det hela medför att den svenska statskassan går miste om stora pengar i form av potentiella skatteinkomster.

Enligt uppskattning så ligger skatteförlusterna på cirka 50 miljoner EURO för det gångna kalenderåret (~ 500 miljoner SEK), en summa som i sin tur kunnat nyttjas åt att bekosta fler än 1000 vårdanställda, 1500 poliser eller 600 politiker.

Men hur har det kunnat bli så här och vilka är de olika incitament som de utländska aktörerna erbjuder svenska spelare som i sin tur bidragit till att det hela utvecklas i en den riktigt som vi idag får bevittna?

För att besvara ovanstående funderingar så kommer vi i denna artikel att gå in på djupet gällande det hela, där vi även men även diskutera varför svenska spelare väljer att söka sig till de utländska spelplattformarna.

Spellicensen har inte lyckats stävja det hela

I och med införandet av den svenska spellicensen under januari 2019 så ämnade regeringen göra det svårare för spelbolag att komma undan med att betala skatt när det verkade inom rikets gränser.

ArcanumSkolan 2024

Det hela medförde att alla de spelbolag vilka hade siktet inställt om att verka på den svenska spelmarknaden blev faktiskt tvungna att ansöka om att få göra så i form av den spellicens som utfärdas av Spelinspektionen.

En av de krav som återges i spellicensen definieras i form av att spelbolaget i fråga måste betala skatt på alla de vinster som man genererar, något som i sin tur minska den potentiella vinsten för aktören i fråga.

Å andra sidan så slipper de svenska spelarna att beskattas för potentiella vinster, något som i slutändan medför att de får behålla en stor del av den vinst som de mäktat med att generera hos det specifika spelbolaget.

Striktare spelregler för de svenska spelarna

Det uppenbarades relativt snabbt att den svenska spellicensen ej fick den effekt som man hade hoppats på. Spelinspektionen blev således redan i maj 2020 tvungen att granska det hela mer ingående.

Man fruktade att den rådande Covid-19 pandemin skulle medföra en högre risk för spelberoende, där många individer i sin ensamhet valde att söka sig till online baserade spelplattformar.

Som ett led i att stävja det hela så tog man ett radikalt beslut, nämligen att under den period som pandemin fortgick så skulle de svenska spelbolagen vara tvungna att införa begränsningar gällande hur mycket en viss spelare kunde sätta in på en veckovis basis.

Som om det inte vore nog så tog Spelinspektionen även ett radikalt beslut (med facit i hand) gällande den bonus som erbjuds, något som knappast togs emot med öppna armar av de svenska spelarna.

I korthet så innebär det hela att spelbolagen i fråga blev helt plötsligt tvungna att begränsa storleken på den bonus som tillhandahålls, ett beslut som ganska snart skulle visa sig vara ödesdigert-

Den motsatta effekten resulterade i att de svenska spelarna vägrade finna sig i att begränsa sig själva i form av spelsättet, samtidigt som de krävde att få valuta för sina insatta pengar, då i form av lukrativa och generösa bonusar.

Indirekt så innebär det hela att den svenska regeringen får finna sig i att se potentiella inkomster, då i form av skattepengar vilka kunnat genereras via de licensierade spelbolag istället hamna utomlands!

Varför väljer svenska spelare utländska casinon?

Vi berörde ovanstående frågeställning kortfattat i föregående kapitel, men kommer härnäst att fokusera mer ingående på att redogöra för varför de svenska spelarna väljer utländska spelbolag.

Även om man vid första anblicken kan få uppfattningen om att spelarna önskar få ta del av högre bonusar så är det hela lång ifrån sanningen. Som ett led i att göra dig införstådd med själva problematiken som återges så redogör vi nedan för de främsta anledningarna till att svenska spelare väljer jus utländska spelplattformar:

  • Bonusar – Vi nämnde redan i föregående kapitel att bonusar utgör en av de största anledningarna till att spelare väljer utländska spelbolag till förmån för de svenska konkurrenterna. Framförallt så handlar det hela om att utländska bolag erbjuder betydligt högre summor, men även det faktum att variation av bonusar som erbjuds är betydligt större i jämförelse med de svenska bolagen.
  • VIP-klubbar – Lojalitetsklubbar blev ett minne blott i och med att den svenska spellicensen infördes under januari 2019. Idag så kan man dock fortfarande ta del av möjligheten att gå med i en VIP-klubb, som dock innebär att man måste välja en av de utländska aktörerna vilka för närvarande ej innehar den svenska spellicensen. Dock så måste man även komma det faktum att endast de spelare vilka satsar större belopp kommer få möjligheten att bjudas in till dessa.
  • Insatser – Vid spel på utländska spelplattformar så behöver man ej förhålla sig till en rad olika regler gällande de satsningar som man önskar genomföra. Istället så får man satsa på det sättet som man anser det vara befogat, utan att för den delen behöva rätta sig efter de gränser som de svenska spelsidorna lyder under.
  • Betalningsmetoder – Avsaknaden av betalmetoder gör att man vid spel på svenska spelsidor får finna sig i att nyttja endast de som stipuleras i den svenska spellicensen Dock så erbjuder de utländska plattformarna betydligt fler alternativ än så, där du får möjligheten att ta del av allt ifrån e-plånböcker vidare till kryptovalutor, både när det kommer till insättningar/uttag av dina medel.

Ovanstående element utgör de främsta anledningarna till att svenska spelare väljer att börja spela hos de utländska spelplattformarna, vilka för närvarande ej lyder under de regler och lagar som återges i den svenska spellicensen.

En tuffare framtid väntar för casinon utan svensk licens

För att avrunda det hela så måste det till en rad förändringar i den svenska spellicensen för att man ska komma tillrätta med den stigande förekomsten av svenska spelare vilka väljer att söka sig till de utländska plattformarna.

Framförallt så bör man fokusera på att utvärdera hur det helal kan anpassas utan att de svenska spelarna upplever sig som begränsade och låsta i sitt spelande. Därför har Spelinspektionen vidtagit en rad åtgärder för att säkerhetsställa en mer sund spelmarknad. I senaste remissen så är planen att göra livet betydligt svårare för utländska spelbolag.

Detta i sin tur kommer medföra betydligt större möjligheter till att lägga beslag på de 100-tals miljoner som årligen försvinner till de utländska spelbolagen.

Hittills så har man tyvärr misslyckats med att åstadkomma detta, något som i skrivande stund innebär att fler och fler spelare väljer att prova lyckan hos de utländska spelbolagen!

Extern skribent

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq