Mattias Desmet om massbildning – “mass formation psychosis” – Ett modernt psyop-verktyg

publicerad 6 juni 2022
- Gästskribent
Professor Mattias Desmet. Foto: Banned Video
Professor Mattias Desmet.

Världen befinner sig i ett grepp av massbildning – en farlig, kollektiv typ av hypnos – när vi bevittnar hur ensamhet, fritt svävande ångest och rädsla ger vika för censur, förlust av privatliv och övergivna friheter. Allt detta sporras av en enskild, fokuserad krisberättelse som förbjuder avvikande åsikter och förlitar sig på destruktivt grupptänkande.

Text: Lennart Fröderberg, Samhällsdebattör med fokus på hälsa

Mattias Desmets arbete med teorin om massbildning [mass formation psychosis] har uppmärksammats i The Joe Rogan Experience och i stora alternativa nyhetsbyråer runt om i världen. Läs den här boken för att komma bortom ljudklippen.

Totalitarism är ingen tillfällighet och bildas inte i ett vakuum. Den uppstår ur en kollektiv mass- psykos som har följt ett förutsägbart manuskript genom historien, där dess bildande har ökat i styrka och hastighet för varje generation – från jakobinerna till nazisterna och stalinisterna – i takt med att tekniken går framåt.

Regeringar, massmedia och andra mekaniserade krafter använder rädsla, ensamhet och isolering för att demoralisera befolkningar och utöva kontroll, och övertalar stora grupper av människor att agera mot sina egna intressen, alltid med destruktiva resultat.

I boken The Psychology of Totalitarianism dekonstruerar den världsberömde professorn i klinisk psykologi Mattias Desmet de samhälleliga förhållanden som gör det möjligt för denna kollektiva psykos att få fäste.

Genom att titta på vår nuvarande situation och identifiera fenomenet “massbildning” – en typ av kollektiv hypnos – illustrerar han tydligt hur nära vi är att ge oss hän åt totalitära regimer.

Med detaljerade analyser, exempel och resultat från flera års forskning beskriver Mattias Desmet de steg som leder till massbildning, bland annat:

  • En allmän känsla av ensamhet och brist på sociala kontakter och band.
  • Brist på mening – otillfredsställande “skitjobb” som inte erbjuder något syfte.
  • Fria rörelser och missnöje som uppstår på grund av ensamhet och brist på mening.
  • Manifestation av frustration och aggressivitet på grund av ångest.
  • Uppkomst av en konsekvent berättelse från tjänstemän vid regeringen, folkhälsomyndigheten, läkemedelsverket, massmedia osv. som utnyttjar och kanaliserar en stegrande frustration och ångest.

Förutom en tydlig psykologisk analys – och med utgångspunkt i Hannah Arendts viktiga verk om totalitarism – ”The Origins of Totalitarianism” – erbjuder Mattias Desmet en skarp kritik av det kulturella “grupptänkande” som fanns före pandemin och som utvecklades under Covid-19-krisen.

Han varnar för farorna med vårt nuvarande samhällslandskap, vår hjärntvättande mediekonsumtion och vårt beroende av manipulativ teknik och erbjuder sedan enkla lösningar – både individuella och kollektiva – för att förhindra att vi frivilligt offrar våra friheter.

“Vi kan hedra rätten till yttrandefrihet och rätten till självbestämmande utan att känna oss hotade av varandra”, skriver Mattias Desmet. “Men det finns en punkt där vi måste sluta förlora oss själva i mängden för att uppleva mening och sammanhang. Det är den punkt där totalitarismens vinter ger vika för en vår av liv.”

“Mattias Desmet har en … viktig syn på allt som händer i världen just nu.” – Aubrey Marcus, podcastvärd.

“Mattias Desmet väcker många människor till liv om den farliga plats vi befinner oss på nu med en briljant destillation av hur vi hamnade här.” -Robert F. Kennedy, Jr.

Mattias Desmets beskrivning av den Covid-19-media inducerade mass-psykos som styrt världen sedan mars 2020 för att abrupt avslutas när konflikten i Ukraina tog över medias stafett, inte helt olikt det scenario som beskrevs i ”Kejsarens nya kläder” av den danske författaren H.C. Andersen, utgiven 1837.

Text: Lennart Fröderberg, Samhällsdebattör med fokus på hälsa

Källor

  • The Psychology of Totalitarianism by Mattias Desmet
  • PM launches Government’s first loneliness strategy
  • Surgeon general: Americans must address loneliness epidemic How Long Is the Coast of Britain? (Mandelbrot)
  • The Origins of Totalitarianism by Hannah Arendt
  • The Crowd: A Study Of The Popular Mind by Gustav Le Bon

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq