Mattias Desmet om massbildning – “mass formation psychosis” – Ett modernt psyop-verktyg

publicerad 6 juni 2022
- Gästskribent
Professor Mattias Desmet. Foto: Banned Video
Professor Mattias Desmet.

Världen befinner sig i ett grepp av massbildning – en farlig, kollektiv typ av hypnos – när vi bevittnar hur ensamhet, fritt svävande ångest och rädsla ger vika för censur, förlust av privatliv och övergivna friheter. Allt detta sporras av en enskild, fokuserad krisberättelse som förbjuder avvikande åsikter och förlitar sig på destruktivt grupptänkande.

Text: Lennart Fröderberg, Samhällsdebattör med fokus på hälsa

Mattias Desmets arbete med teorin om massbildning [mass formation psychosis] har uppmärksammats i The Joe Rogan Experience och i stora alternativa nyhetsbyråer runt om i världen. Läs den här boken för att komma bortom ljudklippen.

Totalitarism är ingen tillfällighet och bildas inte i ett vakuum. Den uppstår ur en kollektiv mass- psykos som har följt ett förutsägbart manuskript genom historien, där dess bildande har ökat i styrka och hastighet för varje generation – från jakobinerna till nazisterna och stalinisterna – i takt med att tekniken går framåt.

Regeringar, massmedia och andra mekaniserade krafter använder rädsla, ensamhet och isolering för att demoralisera befolkningar och utöva kontroll, och övertalar stora grupper av människor att agera mot sina egna intressen, alltid med destruktiva resultat.

I boken The Psychology of Totalitarianism dekonstruerar den världsberömde professorn i klinisk psykologi Mattias Desmet de samhälleliga förhållanden som gör det möjligt för denna kollektiva psykos att få fäste.

Genom att titta på vår nuvarande situation och identifiera fenomenet “massbildning” – en typ av kollektiv hypnos – illustrerar han tydligt hur nära vi är att ge oss hän åt totalitära regimer.

Med detaljerade analyser, exempel och resultat från flera års forskning beskriver Mattias Desmet de steg som leder till massbildning, bland annat:

 • En allmän känsla av ensamhet och brist på sociala kontakter och band.
 • Brist på mening – otillfredsställande “skitjobb” som inte erbjuder något syfte.
 • Fria rörelser och missnöje som uppstår på grund av ensamhet och brist på mening.
 • Manifestation av frustration och aggressivitet på grund av ångest.
 • Uppkomst av en konsekvent berättelse från tjänstemän vid regeringen, folkhälsomyndigheten, läkemedelsverket, massmedia osv. som utnyttjar och kanaliserar en stegrande frustration och ångest.

Förutom en tydlig psykologisk analys – och med utgångspunkt i Hannah Arendts viktiga verk om totalitarism – ”The Origins of Totalitarianism” – erbjuder Mattias Desmet en skarp kritik av det kulturella “grupptänkande” som fanns före pandemin och som utvecklades under Covid-19-krisen.

Han varnar för farorna med vårt nuvarande samhällslandskap, vår hjärntvättande mediekonsumtion och vårt beroende av manipulativ teknik och erbjuder sedan enkla lösningar – både individuella och kollektiva – för att förhindra att vi frivilligt offrar våra friheter.

“Vi kan hedra rätten till yttrandefrihet och rätten till självbestämmande utan att känna oss hotade av varandra”, skriver Mattias Desmet. “Men det finns en punkt där vi måste sluta förlora oss själva i mängden för att uppleva mening och sammanhang. Det är den punkt där totalitarismens vinter ger vika för en vår av liv.”

“Mattias Desmet har en … viktig syn på allt som händer i världen just nu.” – Aubrey Marcus, podcastvärd.

“Mattias Desmet väcker många människor till liv om den farliga plats vi befinner oss på nu med en briljant destillation av hur vi hamnade här.” -Robert F. Kennedy, Jr.

Mattias Desmets beskrivning av den Covid-19-media inducerade mass-psykos som styrt världen sedan mars 2020 för att abrupt avslutas när konflikten i Ukraina tog över medias stafett, inte helt olikt det scenario som beskrevs i ”Kejsarens nya kläder” av den danske författaren H.C. Andersen, utgiven 1837.

Text: Lennart Fröderberg, Samhällsdebattör med fokus på hälsa

Källor

 • The Psychology of Totalitarianism by Mattias Desmet
 • PM launches Government’s first loneliness strategy
 • Surgeon general: Americans must address loneliness epidemic How Long Is the Coast of Britain? (Mandelbrot)
 • The Origins of Totalitarianism by Hannah Arendt
 • The Crowd: A Study Of The Popular Mind by Gustav Le Bon

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Ja vi lever i Weimarrepubliken version 2 för ögonblicket.

  Samma folkslag då som nu äger banker och tidningar, och använder dessa i destruktiva syften.

  Läs på om Frankfurterskolan, när den skolans grundare jagades ut ur Tyskland, flyttade dom bara sin perversa verksamhet till USA.

 • Ja vi lever i Weimarrepubliken version 2 för ögonblicket.

  Samma folkslag då som nu äger banker och tidningar, och använder dessa i destruktiva syften.

  Läs på om Frankfurterskolan, när den skolans grundare jagades ut ur Tyskland, flyttade dom bara sin perversa verksamhet till USA.

 • Återigen! Rädsla är inget annat än laddning, mycket lik statisk elektricitet.
  Ladda ur rädslan och den ger sig på sekunder. Problemet med detta är att det kostar gratis. Inga pengar att göra, Lika som N. Teslas fria energi.
  Rädslan är en pol, så sätt dit en pol till utan laddning – swich borta.
  Ta rädsla som exempel, Kom ihåg den tid du förlorat på att vara rädd och jämför det konceptet med en vacker/estetisk scen växelvis.
  Var lite kreativ och världen blir ny.

  • Det du nämner låter mkt intressant. Har aldrig hört någon som framför denna liknelse eller jämför rädsla med en pols energi. Men samtidigt förstår jag ändå inte riktigt hur du menar? “Rädslan är en pol, så sätt dit en pol till utan laddning – swich borta” Pallar du förklara lite tydligare? För det känns som om du verkligen har en poäng där någonstans. Så jag vill gärna förstå det bättre.

    • Nu om du läst in kodensatorns funktion, här en fungerande analogi, kan man ta steget till applikation. Den enklaste metoden jag känner och som 8-åring klarar av att använda är EFT, EmotionalFreedomTechnic. Det finns flera tekniker som är grundade på samma upptäckt såsom Satori protocol.
     2 olika poler tillåter en laddning att flyttas- och en hög frekvens skingrar en låg. Detta gäller all fungerande terrapi.

     • Tack! Jag förstår ändå inte liknelsen mellan en kondensator och att få bort rädsla genom att man på något sätt skapar en ny pol. Men jag förstår att du inte orkar förklara närmre. Men tack för infon jag skall försöka sätta mig in i det, jag har redan kollat upp en del av det du nämnde. Tapping är tydligen en form av EFT, visste inte om det. Men även om jag förstår tapping, som på många sätt är lik akupunktur så tyckte jag ditt sätt att beskriva processen var mer intressant när du jämför med energi poler och kondensator.

 • Återigen! Rädsla är inget annat än laddning, mycket lik statisk elektricitet.
  Ladda ur rädslan och den ger sig på sekunder. Problemet med detta är att det kostar gratis. Inga pengar att göra, Lika som N. Teslas fria energi.
  Rädslan är en pol, så sätt dit en pol till utan laddning – swich borta.
  Ta rädsla som exempel, Kom ihåg den tid du förlorat på att vara rädd och jämför det konceptet med en vacker/estetisk scen växelvis.
  Var lite kreativ och världen blir ny.

  • Det du nämner låter mkt intressant. Har aldrig hört någon som framför denna liknelse eller jämför rädsla med en pols energi. Men samtidigt förstår jag ändå inte riktigt hur du menar? “Rädslan är en pol, så sätt dit en pol till utan laddning – swich borta” Pallar du förklara lite tydligare? För det känns som om du verkligen har en poäng där någonstans. Så jag vill gärna förstå det bättre.

    • Nu om du läst in kodensatorns funktion, här en fungerande analogi, kan man ta steget till applikation. Den enklaste metoden jag känner och som 8-åring klarar av att använda är EFT, EmotionalFreedomTechnic. Det finns flera tekniker som är grundade på samma upptäckt såsom Satori protocol.
     2 olika poler tillåter en laddning att flyttas- och en hög frekvens skingrar en låg. Detta gäller all fungerande terrapi.

     • Tack! Jag förstår ändå inte liknelsen mellan en kondensator och att få bort rädsla genom att man på något sätt skapar en ny pol. Men jag förstår att du inte orkar förklara närmre. Men tack för infon jag skall försöka sätta mig in i det, jag har redan kollat upp en del av det du nämnde. Tapping är tydligen en form av EFT, visste inte om det. Men även om jag förstår tapping, som på många sätt är lik akupunktur så tyckte jag ditt sätt att beskriva processen var mer intressant när du jämför med energi poler och kondensator.

 • I början av 2020,visades en filmsnutt från Wuhan,det låg döda i affärer o på gator på grund av covid! En stor jävla bluff,= indoktrinering eller hjärntvätt,välj själv.

 • Fenomenet som beskrivs ovan kommer alltid att finnas så länge vi är inlåsta i våra egon – vi befinner oss ständig i ett förhypnotiskt tillstånd. Vad som måste till är en utveckling av människors medvetenhet och det kan, tyvärr, inte ske kollektivt utan det måste till en personlig inre önskan och vilja, som inte väcks så länge vi är under medianernas förtrollning.

  Sker det å andra sidan utökat medvetandetillstånd kan inte makten spela oss som de marionettdockor vi är i dag.

   • Ja, samma här inget från Arla. Bra för konkurrensen i Sverige, Arla ska ju ta igen för sina knäböjningar inför EU. Grattis Ryssland.

 • Det låter som han främst beskriver det som ett psykologiskt fenomen och i texten ges exempel på Jacobinism Nazism och Stalinism vilket inte avslöjar vem som i verkligheten låg bakom alla dessa yttringar nämligen det anglosaxiska imperiet. Jacobinismen kan tex hänföra till Franska revolutionen där britterna låg bakom och både nazism och kommunism fick avgörande ideologiskt stöd från anglosaxerna. Det var inte något som bara uppstod och kan psykologiseras utan det var avsiktligt och intelligent uttänkt. Och moderna exempel är just anglosaxernas egna samhällen styrda av de egna psykologiska och samhällsvetvetenskapliga experterna för de anglosaxiska eliternas räkning. En studie i ämnet är Christopher Simpson, Science of Coercion: Communication Research and Psychological Warfare, 1945-1960. (1994)
  Och att kollektivism har använts och givits stöd av anglosaxerna förklaras av vad John Ruskin förklarade: avsikten var att deras aristokrati skulle uppskattas av massorna (genom att massornas domptörer var ekonomiskt beroende av aristokraterna som Ruskin inte nämnde) så att aristokratin accepterades som det översta maktskiktet
  Man kan även säga att globalisternas gillande av demokrati har samma grund: dom bestämmer vilka som blir massornas domptörer och våra politiker accepterar utan protester att den anglosaxiskt ledda aristokratin bestämmer ALLT.

 • Minns väl i början av 2020,filmsnutt från Wohan folk ligger döda i affärer o på gator .Början till världens största bedrägeri,eller bluff.Är det sånt man kallar för indoktrinering?

 • I början av 2020,visades en filmsnutt från Wuhan,det låg döda i affärer o på gator på grund av covid! En stor jävla bluff,= indoktrinering eller hjärntvätt,välj själv.

 • Fenomenet som beskrivs ovan kommer alltid att finnas så länge vi är inlåsta i våra egon – vi befinner oss ständig i ett förhypnotiskt tillstånd. Vad som måste till är en utveckling av människors medvetenhet och det kan, tyvärr, inte ske kollektivt utan det måste till en personlig inre önskan och vilja, som inte väcks så länge vi är under medianernas förtrollning.

  Sker det å andra sidan utökat medvetandetillstånd kan inte makten spela oss som de marionettdockor vi är i dag.

   • Ja, samma här inget från Arla. Bra för konkurrensen i Sverige, Arla ska ju ta igen för sina knäböjningar inför EU. Grattis Ryssland.

 • Det låter som han främst beskriver det som ett psykologiskt fenomen och i texten ges exempel på Jacobinism Nazism och Stalinism vilket inte avslöjar vem som i verkligheten låg bakom alla dessa yttringar nämligen det anglosaxiska imperiet. Jacobinismen kan tex hänföra till Franska revolutionen där britterna låg bakom och både nazism och kommunism fick avgörande ideologiskt stöd från anglosaxerna. Det var inte något som bara uppstod och kan psykologiseras utan det var avsiktligt och intelligent uttänkt. Och moderna exempel är just anglosaxernas egna samhällen styrda av de egna psykologiska och samhällsvetvetenskapliga experterna för de anglosaxiska eliternas räkning. En studie i ämnet är Christopher Simpson, Science of Coercion: Communication Research and Psychological Warfare, 1945-1960. (1994)
  Och att kollektivism har använts och givits stöd av anglosaxerna förklaras av vad John Ruskin förklarade: avsikten var att deras aristokrati skulle uppskattas av massorna (genom att massornas domptörer var ekonomiskt beroende av aristokraterna som Ruskin inte nämnde) så att aristokratin accepterades som det översta maktskiktet
  Man kan även säga att globalisternas gillande av demokrati har samma grund: dom bestämmer vilka som blir massornas domptörer och våra politiker accepterar utan protester att den anglosaxiskt ledda aristokratin bestämmer ALLT.

 • Minns väl i början av 2020,filmsnutt från Wohan folk ligger döda i affärer o på gator .Början till världens största bedrägeri,eller bluff.Är det sånt man kallar för indoktrinering?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *