Elena Malmefeldt: WHO vill snabbare kunna omstarta hela lockdown- och restriktionscirkusen

publicerad 13 juni 2022
- av Gästskribent
Elena Malmefeldt

VÄRLDEN. Världshälsoförsamlingen (WHA) är det forum genom vilket Världshälsoorganisationen (WHO) försöker styra de 194 medlemsländerna. Det är världens högsta organ för hälsopolitik och består av hälsovårdsministrar från medlemsstaterna.

Text: NewsVoice, uppdaterad kl 23:03

Se även del 2: Elena Malmefeldt: WHO kopplar injektioner till 14 delmål i Agenda 2030

Världshälsoorganisationen och WHO:s forum Världshälsoförsamlingen vill med nya förslag snabbare kunna besluta när det är dags för nästa pandemi. Med hjälp av kontroll- och övervakningssystem vill WHO bevaka dig så att du sköter dig och tar alla de sprutor som WHO beslutar att hela världens befolkning ska ta.

Restriktionscirkusen

WHO har ändrat definitionen för vad som ska betraktas som en pandemi så att en vanlig smitta kan klassas som en pandemi för att globalt kunna starta upp hela restriktionscirkusen igen. Därmed kan WHO besluta att även vanligt förekommande smittsamma sjukdomar kan leda till att lockdown och restriktioner införs samt att du tvingas vaccinera dig.

Den första av WHO-pandemin gick av stapeln år 2009 och fick namnet svininfluensapandemin. Händelseutvecklingen ledde fram till den största massvaccineringen i Sverige med påföljande narkolepsiskandal.

Ett artificiellt företagsproducerat immunförsvar

WHO/WHA vill besluta att du ska ta sprutor för tex: HIV, Ebola, smittkoppor och apkoppor. Organen kan även - med nya övegripande styrdirektiv -  försöka tvinga dig att ta C-19-boosters. Organisationerna anser att flockimmunitet endast nås via dessa sprutor som i flera fall inte är helt godkända innan de börjar användas på världens befolkningar.

WHO anser inte att flockimmunitet längre ska kopplas till genomgången infektion. Det naturliga immunförsvaret ska ersättas av ett artificiellt "immunförsvar" och kräva en aldrig sinande ström av nya injektioner och boosters.

Många anser att WHO är en säljorganisation för vaccinindustrin och att WHO leder arbetet att alla länder i världen skall följa WHO:s immuniseringspolitik är ett faktum.

"Sverige står bakom och kräver att alla länder skall gå med på detta. Sverige kallar det ”One Health Approach”. Sverige driver deras agenda genom att upprätta nya lagar mm. Svenska makthavare duckar inte för denna mardröm, de vill göra den till verklighet."

I den här avsnittet redovisar Malmefeldt lagändringar, möten, vad som har skett över tid och hon visar att Sverige gör allt för att förverkliga denna nya världsordning.

Under WHA-mötet i maj 2022 gav svenska regeringen sitt stöd för WHO:s ambition, men utan att fråga vad de svenska medborgarna tycker. Ett väloljat SVT informerade inte heller folket om att detta var på gång.

Referenser och källa: Elena Malmefeldt på Bitchute | #restriktionscirkusen