Fd regeringsrådgivare granskar ursprunget till massinvandringen till Sverige – utan folkets samtycke

publicerad 22 juni 2022
- Gästskribent
Hans Jensevik, 2017. Foto: Dagens Goda Samhälle
Hans Jensevik, 2017. Foto: Dagens Goda Samhälle
Hans Jensevik, 2017. Foto: Dagens Goda Samhälle

OPINION. Tyvärr är det inte många svenskar som riktigt har förstått varför massinvandring blivit ett gigantiskt samhällsproblem. Statsminister Magdalena Andersson har tagit kommandot i NATO-frågan från utrikesministern Ann Linde och de så kallade 261 tjänstemännen i ”Dirty Dozen” på utrikesdepartementet för att slussa ärendet i mål förbi Turkiets invändningar. Hur kunde det bli så här?

Text: Hans Jensevik, ordförande i folkrörelsen Nix to the Six | För intresserade som vill ta del av Hans Jensevik när han utvecklar sin syn på samhällsutvecklingen så vill Newsvoice tipsa dig att på fredag 24 juni, kl 11 besöka Youtube på Swexit TV där Jensevik, i en live-sändning från sin tekniska valsamverkansplattform Nix to the Six, besvarar frågor.

En historielektion inför valet 2022 som alla svenskar oavsett bakgrund och ålder bör ta till sig

Det finns en historia som började med FN:s delningsplan för judarna och palestinierna 1948. Intressant är att över tid ta del av hur den fortsatta städningen av utrikesdepartementet sker.

Varför inte inrätta ett aktiebolag med ett aktiekapital på 500 miljoner och flytta över de 261 UD tjänstemännen dit med beskedet att de som anser sig ha den rätta värdegrunden också har kompetensen att jobba vidare i bolagsform resten av livet och bli rika som produktiva konsulter?

Även massinvandringen till Sverige har ett ursprung i händelserna 1948 vilket är ett problem som statsminister Magdalena Andersson också har i sitt knä.

Frågan är om och när hon anser att detta problem i Sverige ska få sin lösning. Massinvandringen till Sverige började alltså med ett olyckligt FN-beslut då 1948 och den så kallade delningsplanen mellan judarna och palestinierna som direkt resulterade i ett krig dem emellan och därefter en fredsuppgörelse.

I den beslutades av FN att palestinierna skulle få bli medborgare i det område som var vikt för judarna men att de skulle bosätta sig i Israel satte sig judarna kraftigt emot. Det skulle sluta med katastrof för judarna då palestinierna troligtvis skulle massinvandra till Israel.

Att de skulle assimilera sig trodde inte Israelerna på då och det gör de inte nu heller. Men Arabförbundet drev medborgarskapskravet i fredsförhandlingarna med FN då och det gäller även nu. Det har resulterat i många krig i området.

Var ska vi börja?

Kanske i Zimbabwe, som biståndsarbetare kom jag att på regeringens uppdrag vara där under tre år, 1984 – 86. Jag hade mött folket på den svenska ambassaden med Sida-kontor och det var ingen höjdare.

Där fanns personal från studentrevolten 1968, med attityder som jag kände igen från nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet där jag under revolten hade varit lärare.

Många var kort och gott arroganta överklassungdomar som i Marx läror funnit en enkel samhällsanalys i klasskampen och nu skulle de ändra världen. Nu i Afrika 1984, 16 år senare mötte jag dessa idioter i sin ursprungliga gamla grekiska betydelse, dvs de saknade förmågan att förstå hur samhället fungerade och borde vara förbjudna precis som i Grekland några hundratals år före vår tideräkning, då demokratin föddes diskvalificerades de från medverkan i all demokratisk verksamhet.

Olof Palme i Vällingby 1967. Foto: Public Domain, Creative Commons
Olof Palme i Vällingby 1967. Foto: Public Domain, Creative Commons

Sveriges ledande ställning under Olof Palme som pådrivande för en gränslös massmigration

De diskuterade vilket land bland västvärldens demokratier som skulle visa Israel att massinvandring inte var farlig. Att folk från Afrika och Arabvärlden som massinvandrade till en västerländsk demokratisk välfärdsstat med en stark rättsstat snabbt skulle assimilera sig i urbefolkningen och bli en resurs för landet. Har vi hört den förut!?

De här diskussionerna återkom på fredagskvällarna under grillpartyn, ofta i trädgårdarna hos någon tjänsteman som jobbade på något konsulat. Jag tvingades lyssna på dessa tesdrivande revolutionärers orealistiska akademiska hårklyverier som frågan om framväxten av Marx revolutionära läge och införandet av proletariatets diktatur som jag åhört otaliga gånger under studentrevolten 1968. Revolutionärerna var i gång och sökte nu nya vägar att erövra makten.

Det slutade med att jag på fredagskvällarna ofta valde att flyga ut till något vildmarkshotell i något reservat för att studera Afrikas vilda djur. Men jag minns att jag kollade motargumenten noga och israelernas position som var emot erövring av Israel genom ett palestinskt påtvingat folkutbyte.

Befolkningstillväxt i klansamhällen

Enklast och mest närliggande var att studera befolkningsutvecklingen i Zimbabwe där det bodde ca 8 miljoner människor varav 500 000 var vita. Det fanns ingen bra befolkningsstatistik men utskrivningarna till engelska armen under första världskriget indikerade att det 1918 fanns 1 miljon invånare, lika många svarta som vita i dåvarande Sydrhodesia, vilket förvånade mig.

Hade de vita bara reproducerat sig och de svarta vuxit från 500 000 tusen till 7, 5 miljoner? Det var en årlig befolkningsökning på 3 procent i den svarta delen och det var nog så, att en man med fyra hustrur med viss automatik drev på den snabba utvecklingen.

Så glömde jag bort det där med massinvandringen till något utvecklat västerland ända till en sådan skedde i Sverige 2015. Det var dags att fortsätta med befolkningskalkyler efter flyktingvågen 2015, när ingen drog i bromsen för den fria massinvandringen till Sverige. Jag återvände till den israeliska frågan.

Kriget 1948 då Arabförbundet anföll Israel enligt borgerlig uppfattning och att Israel anföll Syrien, Jordanien och Egypten enligt vänsterns historieskrivning resulterade överraskande i att Israel i stort, dock med smärre undantag, lyckades försvara det landområde som FN:s delningsplan skulle ge dem.

Men Egypten tog Gazaremsan, Syrien Golanhöjderna och Jordanien vad som idag är västbanken och då fick namnet Trans Jordanien. Palestinierna blev fångar i tre arabiska riken i stället för att få sina områden. Talesman för palestinierna blev då Arabförbundet. Palestinierna var de stora förlorarna och så kom det att förbli.

Har det gjorts några befolkningskalkyler för palestinierna?

Palestinierna var 1948 ca 700 000 på Gazaremsan och är idag där minst 5,5 miljoner. Återigen resulterar en befolkningskalkyl för en typisk klankultur i en tillväxt av befolkningen på nästan 3 procent per år.

Återigen ett område där en man bor med fyra hustrur eller fler. Få jobbar och många försörjs av miljarder i bidrag som pumpas in dit via FN:s biståndsorgan UNWRA, som under åren har fått tung finansiering genom svenska SIDA.

En korrupt UNWRA-administration strör pengar omkring sig och hur många miljoner som under åren läckt till Hamas martyrfonder för bidrag till offren i krig och aktioner mot Israel förmedlas inte till den svenska skattebetalaren. Israel gillar inte den humanitära stormakten Sverige och det faktiskt på sakliga grunder.

Från 1948 är det inte långt till 1960-talet då palestinierna försågs med en klanledare med lokalisering i Jordanien, dvs Trans Jordanien eller nuvarande Västbanken med namnet Yassir Arafat.

Kung i Jordanien är Hussein. Han var en bildad och aktad man som var Jordaniens kung från 1952 till 1999. Yassir Arafat var hans motsats med uppgiften att bygga en palestinsk milis och en motståndsrörelse med internationella förgreningar från sin bas i Jordanien.

Hussein erbjöd Arafat att få etablera sig i Jordanien och dela land och makt men det tillät inte Arabförbundet och Arafat satte istället i gång med terrorhandlingar runt planeten och specialiteten var flygplanskapningar med gisslanaktioner riktade mot Israel.

Vad värre var för Hussein, var den palestinska milisens ohejdade framfart i landet med brott och framför allt våldtäkter av den jordanska urbefolkningens kvinnor. Det är nu palestinierna grundlägger sitt ryckte som världens råaste våldtäktsmän.

Det slutar med att Hussein tröttnar på Arafat och driver dem ur landet. Han får ta till hela sin arme och lyckas till slut då han förfogar över beduinförband som inte har någon som helst fördragsamhet med palestinierna av förklarliga skäl. De ville ha sina kvinnor i fred.

Palestinierna flyttar till Libanon och påbörjar omgående förstörelsen

I början av 1970-talet flyttar palestinierna till Libanon och fortsätter där sin destruktiva verksamhet. Libanon var då ett spirande välfärdsland som i och för sig hade stora inslag av fredligt klanstyre men kursen mot ett demokratiskt välfärdsland med en stark rättsstat var utstakad.

Vad palestinierna har åstadkommit med Libanon vet vi idag femtio år senare. Vi borde ta varning för vi har stora kontingenter palestinier i Sverige sedan många tiotals år och de härjar mycket fritt här och svensk våldtäktsstatistik är i praktiken hemlig i Sverige, men inte internationellt.

Det blev omedelbart oroligt och palestinierna slog sig ner i Bekaadalen och bildade milisen Hamas med förgreningar ner på Gazaremsan, södra Libanon och in i norra Syrien och binder därifrån i Israel stora stående försvarsstyrkor.

Oroligheterna blir återkommande i Libanon och västmakterna placerar Arafat i Algeriet för att det ska bli lugnt och 1974 besöker Sveriges statsminister Olof Palme Yassir Arafat i Algeriet varvid palestiniernas sak börjar bli Sveriges.

Olof Palme och Sten Andersson går “all in” med Yassir Arafat

Det finns därefter en uppsjö med foton i media på hur Olof Palme och utrikesminister Sten Anderson träffar och vänskapligt umgås med Yassir Arafat. Samarbetet mellan Arafats miliser och internationella kommandoräder och Sverige blir legio.

Hur var då detta möjligt kan man fråga sig, för bara två år tidigare hade massakern vid OS i München ägt rum. Det var ett terrorattentat som inträffade den 5 och 6 september 1972 under Olympiska sommarspelen i München, Västtyskland, som resulterade i mordet på 11 israeliska idrottsmän. Dådet genomfördes av den palestinska organisationen Svarta september.

Det fanns två orsaker som Olof Palme kunde exploatera politiskt, givetvis under stor kritik internationellt och i Sverige från högerkretsar.

I backspegeln fanns sexdagarskriget bara sju år tidigare, som utkämpades 5 juni till 10 juni 1967 mellan Israel på ena sidan och de arabiska grannstaterna Jordanien, Syrien och Egypten på andra.

Det var initierat av Arabförbundet som ännu ett försök att utplåna Israel som stat, men Israel vann. Året därpå ägde studentrevolten 1968 rum och på dagordning stod Marxismen med sin klasskampsretorik, kapitalisterna mot arbetarna.

Alltså, ren skolgårdsmobbing om du vill, vitt mot svart, de goda mot de onda. Liberalismen där ett land består av fria individer med ansvar för sina handlingar ersattes av människans klasstillhörighet och materialismens tvång som gjorde människan ansvarslös för sina påtvingande handlingar i syfte att överleva.

Palme driver de grå folkhemssossarna ut ur partiet

Olof Palme hade lämnat liberalismen, dvs gråsossarna åt sitt öde, och Socialdemokratin blev marxistisk med egna klasskampsbegrepp, enligt den kända populistiska retoriken, ”vi tar från de rika och ger till de fattiga”.

Palme hängde snart på trenden att Israel tillhörde de rika och palestinierna de fattiga. Det kom att bli hela den internationella vänsterns uppfattning. Världens nationer och rörelser delades upp i de rika kapitalistiska utsugarstaterna varav Israel var en tillsammans med USA och flera andra västländer som jag inte behöver räkna upp. Palestinierna tillhörde de utsugna fattiga och deras sak var därför Sveriges (sic!).

Så tre år senare 1972 attentatet i München, Västtyskland och mordet på 11 israeliska idrottsmän. Dådet genomfördes av den palestinska organisationen Svarta september. Hur kunde detta skurkstreck anses som en god handling från den ”goda” vänstersidan?

Tidsandan var sådan vid denna tid att de svaga kunde legitimera sina handlingar även om det rörde sig om de grymmaste terrordåden, dåden var ju framtvingade av de enligt Carl Marx beskrivna materiella omständigheterna.

Det var det som palestinierna kunde använda som ursäkt då deras ideologi gjorde illdåden till fullt försvarbara handlingar. Idag pratar vi inte i termer om materiella omständigheter utan detta kommunistiska begrepp har numera muterat till ”socioekonomiska faktorer”, något som idag gör att man har överinseende och en förlåtande inställning med mycket av brott och kriminalitet. ”Vad har inte denna yngling varit med om tidigare …” är ett känt citat av en berömd polischef med Socialdemokratisk partibok. Det är nu regel!

Två år senare, 1974, i denna vänsteranda träffar Olof Palme, Yassir Arafat, och ömsesidigt personligt tycke och ideologisk samsyn uppstår. Som den radikala person Olof Palme ville vara och som svensk Socialdemokratis affischnamn så vill han visa upp den spirande uppvaktningen av vänsterdiktatorer som Kubas Castro, Rumäniens Ceaușescu och otaliga andra för att inte glömma Zimbabwes Mugabe något senare.

Palestinierna tillhörde de utsugna fattiga och deras sak var Sveriges. Så enkelt var det! Så barnsligt idiotiskt enkelt.

Sveriges vurm för kommunistiska diktatorer slår nu tillbaka ordentligt

Naturligtvis innebar denna uppvaktning av socialistiska och kommunistiska diktatorer och frihetskämpar att Sverige kom att samla på sig en massa politiska surdegar för framtiden som exempelvis nu i samband med NATO-inträdet.

Nu dyker det kurdiska problemet upp i form av en politisk vilde i riksdagen, Amineh Kakabaveh som tar inrikespolitiken som gisslan när hon förfogar över det 175:te mandatet. För henne är kurdernas sak viktigare än den svenska urbefolkningens väl och ve.

Det är ingen överdrift och säga att efterhand som tiden går och massinvandringen får fortsätta så blir den svenska urbefolkningen alltmer andra klassens medborgare i sitt eget land. Kortsiktiga historiska röstköp dyker nu upp som svårhanterliga problem i vår riksdag.

Kurdernas sak är tydligen vår

Kurderna vill ha ett Kurdistan, vilket sker om de kan bryta loss landområden från fem länder, Turkiet, Syrien, Iran, Armenien och Irak. Det stödjer vi i Sverige och det lär vara fråga om miljarder under åren som gått.

Vilket intresse har Sverige att i denna del av världen stödja uppflammande krig med fem länder? I praktiken har vi lierat oss med en folkgrupp som antagligen hade assimilerat sig som medborgare i fem länder om inte Sverige och Palme-gänget intervenerat och sett dessa kurder som en i den internationella klasskampen svag grupp, som förtjänar stöd.

Vad har den svenska urbefolkningen för intresse av att Sverige har en massa uppblåsta vänsterpolitiker som reser runt och leker vänsterambassadörer och strör miljarder omkring sig för ändamål som visar sig suspekta när de senare dyker upp som ogenomtänkta problem?

Vad som inte berättas men som borde varit med i spelet ända från början är att kurderna är de stora heroinsmugglarna från Afghanistan till Europas länder. I Sverige finns inte bara en stor palestinsk kontingent utan också en kurdisk. Detta i ett Sverige med Europas minsta och svagaste rättssystem, hur man än mäter.

Det är ett tystat svenskt folk som styrs av befattningshavare med partiböcker. En företeelse som också har sitt ursprung i studentrevolten är strategin ”den långa marschen genom institutionerna” som just syftar till att sätta in vänsterfolk på viktiga chefsbefattningar inom den offentliga sektorns olika organ.

Det gäller också media, de politiska partierna och andra systemviktiga institutioner. Syftet är att om vänstern förlorar ett val så kan riket ändå styras från Sveavägen 68, 3 tr, från baksätet som man brukar säga. Ibland sker spontana lojalitetsförklaringar som de 261 tjänstemännens från utrikesdepartementet under resebyråföreståndaren Ann Lindes ledning.

Person intar fosterställning. Arrangerad foto från Crestock.com
Person intar fosterställning. Arrangerad foto från Crestock.com

Var är alla svenska män?

Detta innebär att en av världens mest erkända föregångare som feministgrupp, den svenska kvinnliga folkrörelsen, infiltrerades av kommunister och förstördes. Man inbillade kvinnorna att införandet av ett samtyckeskrav i lagen, som skulle gälla den sexuella kärleksakten, var en god sak och så har det också blivit.

Sett till internationell statistik så rusade den svenska statistiken för våldtäkt rakt upp och kom därför att hemlighållas i Sverige. Den är inte helt hemlig men svår att i praktiken rekonstruera.

Detta öppnade upp för gruppvåldtäkter av den svenska urbefolkningens kvinnor i alla åldrar från främst invandrade män. I polisförhör får den våldtagna kvinnan höra att hon var med på det och då två eller flera utsagor står mot en ensam kvinna så får kvinnan rådet att ta tillbaka sin anmälan och kvinnan följer ofta detta råd då en förlorad rättegång skulle åtföljas av ett åtal för hets mot folkgrupp och kvinnan i fråga får då ofta betala skadestånd till förövarna.

Man kan fråga sig varför det är så tyst bland de svenska kvinnorna i denna fråga. Det beror gissningsvis på att det är de naiva och godtrogna kvinnorna som råkat illa ut och nu i skamsenheten inte kan/vill/förmår att göra något i den sociala miljö de befinner sig i, de tvingas därför hålla masken och vara tysta. De finns förmodligen i kretsen kring de som 2015 stod med plakat exempelvis med texten ”Refuge Welcome!” över huvudet. Nu har de mött en grym verklighet.

Var är dessa kvinnors män? Sverige har en befolkning som är extremt fega, som saknar civilkurage, människorna är extremt konflikträdda, få vågar säga vad de tycker, detta har gjort att beslut fattas ibland högt över huvudena på folket eftersom folket inte säger emot. Det skulle behövas mycket mer jävlar anamma och riktig finsk sisu! (Herman Lindqvist 2012).

När politikerna i riksdagen också är anfäktade av detta så finns inga ”bromsar” för en politik som visat sig vara helt fel. Den får pågå helt ohejdad. Inte heller förmår folket sätta ner foten. Demokratin har inte mekanismerna att hejda ett folk som likt ett lämmeltåg rusar i riktning mot sin egen undergång. Hur kommer detta att sluta?

Låt oss återvända till den inledande frågan. Israelerna fruktade 1948, och gör det fortfarande, att om de skulle tillåta palestinsk fri massinvandring så skulle de på sikt gå under genom folkutbyte. De skulle förr eller senare få en palestinsk majoritet emot sig och landet bli som Iran idag, en teokratisk islamisk diktatur. Deras land, givet av FN i en delningsplan från 1948, skulle inte längre vara deras. Det ställer de inte upp på. De har modigt försvarat sin uppfattning i ett antal krig.

Detta har den svenska vänsterns efter studentrevolten 1968 tagit som sin uppgift att fortsätta dreva emot. Deras plan var, som också sattes i verket, att genom fri massinvandring till Sverige visa Israelerna och världens övriga folk att Israels ståndpunkt är en felaktig uppfattning.

Nu finns efter fyra mandatperioder av fri massinvandring facit. Vad värre är, massinvandringen från Afrika och Arabvärlden till Sverige fortgår fortfarande ohejdat. För Israelerna torde slutsatsen kunna dras, med Sverige som exempel, att de hade rätt dock inte så för den svenska urbefolkningen som tåligt inväntar den stora spontana assimilationen av invandrarna i svensk kultur.

Om det som sker nu kommer att få fortgå så kommer Sverige senast 2050 enligt befolkningskalkyler bli en teokratisk islamisk diktatur.

Det kommer sannolikt ske mycket tidigare genom ett krigiskt maktövertagande enligt erfarenheterna i historieböckerna. Muhammed dog 632 och det finns 1 400 års historisk erfarenhet av muslimsk vandel för den som är intresserad.

Sverige har väl definierade externa och interna fiender men oaktat detta har en feministisk regering avrustat landet. Inget synes finnas som kan ändra en obevekligt katastrofal utveckling.

Text: Hans Jensevik, ordförande i folkrörelsen Nix to the Six | För intresserade som vill ta del av Hans Jensevik när han utvecklar sin syn på samhällsutvecklingen så vill vi på Newsvoice redaktionen tipsa alla att på fredag 24 juni, kl 11 klicka in hos på Youtube Swexit TV där det i en livesändning är fritt fram för alla att ställa frågor till Hans Jensevik då han från sin tekniska valsamverkan. 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Ok nu är vi där igen, om “judarna” i tråden…
  Ta den debatten någon annanstans. Tack.

 • Ok nu är vi där igen, om “judarna” i tråden…
  Ta den debatten någon annanstans. Tack.

 • Så har vi invandringsvurmare inom kultursektorn, t.ex. Dick Harrison. Han skrev en artikel i SvD 2015 där han jämförde dagens invandring med den som tyskar stått för. Tyskar står oss nära kulturellt, språkligt och genetiskt och det inflödet har varit av en helt annat art. Hur kan en historieprofessor visa sig vara just så historielös? Historielöshet bakom rädsla för invandring | Dick Harrison | SvD
  Vad säger Harri Dicksson idag?

 • Så har vi invandringsvurmare inom kultursektorn, t.ex. Dick Harrison. Han skrev en artikel i SvD 2015 där han jämförde dagens invandring med den som tyskar stått för. Tyskar står oss nära kulturellt, språkligt och genetiskt och det inflödet har varit av en helt annat art. Hur kan en historieprofessor visa sig vara just så historielös? Historielöshet bakom rädsla för invandring | Dick Harrison | SvD
  Vad säger Harri Dicksson idag?

 • Om inte SVENSKA FOLKET hade givit socialister rätten att plundra oss på LIV och EGENDOM så hade vi förmodligen varit befriade från invasionen av obeväpnade främlingar. Den så kallade ”värdegrunden” tillät det.
  Möjligheter till återerövring av FRIHETEN finns men priset är ännu så länge obekant

 • “Sverige har en befolkning som är extremt fega, som saknar civilkurage, människorna är extremt konflikträdda, få vågar säga vad de tycker”

  Tell me all about it. 

  Detta har nu nått så absurda nivåer (efter pandemin) så för att bevara sig eget förstånd intakt, försöker man inte tänka på eländet. 

  Enligt darwinistisk logik slåss den svage ut av den starke. Nu är vi etniska svenskar i absolut majoritet, överlägset i intelligens samt med fantastiska förmåga till organisation och samarbete och det “SKULLE vara en lätt match att åtgärda problemet som Jens belyser. 

 • Tack Hans!
  Att något varit gravt fel i Sverige har varit tydligt sedan tidigt 60-tal. Själv har jag sett den märkliga och ofta ambivalenta hållningen till både östeuropa och USA, men inte sett den direkta koppling till Israel och palestinier du pekar på.
  Nu vet jag bättre.

 • Om inte SVENSKA FOLKET hade givit socialister rätten att plundra oss på LIV och EGENDOM så hade vi förmodligen varit befriade från invasionen av obeväpnade främlingar. Den så kallade “värdegrunden” tillät det.
  Möjligheter till återerövring av FRIHETEN finns men priset är ännu så länge obekant

 • “Sverige har en befolkning som är extremt fega, som saknar civilkurage, människorna är extremt konflikträdda, få vågar säga vad de tycker”

  Tell me all about it. 

  Detta har nu nått så absurda nivåer (efter pandemin) så för att bevara sig eget förstånd intakt, försöker man inte tänka på eländet. 

  Enligt darwinistisk logik slåss den svage ut av den starke. Nu är vi etniska svenskar i absolut majoritet, överlägset i intelligens samt med fantastiska förmåga till organisation och samarbete och det “SKULLE vara en lätt match att åtgärda problemet som Jens belyser. 

 • Trevligt med lite proisraelisk historiebeskrivning som omväxling mot all muslimsk- och vänsterpropaganda.

   • Ack, va’ fel Jan, Erik och Mats har, liksom artikelförfattaren Hans i sina alltför positiva uppfattningar om “Judar”/israeler. Varför? Jo, i grunden är den demografiska krigföringen, här kallad massinvandring, ett led i en urgammal judisk strävan till förintelse av Gojim, alldeles särskilt kristna och vita europeiska folk.

    I Sverige var det David Schwarz (Wikipedia), med hjälp av Bonnierpressen och Fp, som exalterade av amerikanska judiska organisationers stora framgångar 1965, med att få migrationslagarna helt förändrade och som därefter tillät folk från klotets alla hörn, att bli amerikaner.
    Så var det inte tidigare, men judiska bankmän lyckades 1913 med att manipulera fram Federal Reserve Bank. Samma år som ADL (Anti Defamation League of B’nai B’rith) uppkom, liksom införandet av inkomstskatt i USA, en viktig praktikalitet!

    Vi upplever nu hur de sista spiken i kistan håller på att naglas fast. Här har vi Klaus Schwab, WEF, som vill ge oss Agenda 2030, en ren slavstat alltså och så har vi Bill Gates, som med vaccin åt alla, skall eliminera 6 – 7 miljarder mänskliga varelser. En ny världsordning: Kommunism och Monopol Kapitalism och allt i “judars” händer.

    Men vad är en “jude”? Vi hör att minst 80 procent inte är “judar” i biblisk betydelse, utan härstammar från landområden väster om Kaspiska Havet, alltså inte långt från dagens Ukraina och där ostliga folkstammar bosatte sig. De övergick på 700-talet till judendomen och benämns “khazariska judar”.

    • Det har knappast med en judisk etnicitet att göra. Enligt vissa källor så valde den här omtalade reptilrasen att inkarnera i khazarerna för att folket helt enkelt passade i sin framtoning och mentalitet. Otrevliga släktlinjer uppstod därifrån som råkar vara judiska och dessa otrevliga väsen fortsätter inkarnera i dessa blodlinjer. Har således inte ett dugg med judar i allmänhet att göra.

     Dock verkar det finns ett motiv till att vilja utplåna vita. Familjen Rotschild t.ex. har varit glada för att bidra till diverse krig i Europa, skulle inte förvåna mig om de var inblandade i Spanska sjukan och helt klart i va@@inen. Kanske hade de även ett finger med i spelet då digerdöden härjade i Europa. Trettioåriga kriget? Fler judiska familjer är drivande i det elände vi upplever och individer som t.ex. Soros, Zelinsky m.fl..

     Vad har de emot vita? Känner de sig hotade? Har vita folk ett annat ursprung som stör dessa reptiler?

     • Du får nog definiera vita och judar lite mer nyanserat, ty judar kan även vara vita. Sedan undrar jag lite kring detta med reinkarnationen; efter mina efterforskningar så är det ytterst få som reinkarnerar, utan det är egot som återföds. Den rena reinkarnationen är få förunnat: Jesus, Buddha (osv) som helt lämnat det hatiska, själviska jaget med dess hämndbegär helt bakom sig och endast nu omfattas av: välgörenhet (eller kärlek) glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, mildhet, blygsamhet samt tro och dessa dygder kan man knappast beskylla khazarerna för 🙂

      • Vilka folkslag som är det ena eller det andra är väl av underordnad betydelse när frågan är om det finns en kraft som önskar eliminera människor och själv har gjort en uppdelning. Uppenbarligen finns det ett antal släkter som härjar i huvudsak västvärlden och tycks vilja skapa särskilt stor förödelse här, men det kanske inte har med befolkningarna i sig att göra.

       Din livsåskådning framstår i grova drag som den som mörka krafter påfört oss i väst de senaste 2 000 åren (minst). Syftet har varit att skuldbelägga människor, försätta oss i rädsla, men kanske främst att förminska människor och förvirra oss om vilka vi är. Förvirrade, rädda människor är ju som bekant enkla att manipulera.

       Och jag bollar över till dig att definiera vad du avser med ego och jaget. En vanlig uppfattning är att egot är en illusorisk identitet helt kopplat till det fysiska jordelivet och så länge som människan är slav under detta ego skymmer det vårt sanna jag, vars egenskaper omfattar alla de egenskaper du tillskriver Jesus & co. En del av evolutionen är att medvetenheten ökar och en frigörelse från egot sker, därmed uppstår Enhet och en upplevelse i det fysiska baserat på vår sanna identitet i öppen kanal med det Högre jaget. Det är bara i utflykten till det fysiska som vi kan ha denna upplevelse, därför återföds vi. Detta är min uppfattning som är ingalunda unik.

       • Tror människan ursprungligen var mycket mer kraftfulla än vad vi är idag. Vi har fått evolutionen helt om bakfoten.

        Den evolution som trots allt funnits tror jag inte är ett resultat av en blint urval och slump utan människans utveckling har skett genom egen ansträngning – det är upp till oss att utvecklas eller degenereras – ingen utveckling sker utan ansträngning. 

        Dessa djupa ting är naturligtvis mycket svårt att enkel förklara på ett trovärdigt sätt. Enkelt uttryckt är hela vår ide om oss själva falsk. Vi tror att tankar och känslor definierar vilka i är, och det är här manipulationen sker. Jag ser hela egot, allt som har med jaget att göra, som ett mentals virus. Det är genom att mata detta ego med hat, förtvivlan, hämndbegär osv vi förblir fångna av detta “mellan filter”. 

        Först framkallar makten starka känslor i oss, så starka att vi glömmer vilka vi är och/eller med ideologier. Sedan frågar de oss vad egots tankar och känslor säger om vilka är: rasistiska, hatiska osv (hat och hot) och vi går på det hela tiden. Ser man världen ut detta perspektiv blir allt logiskt. medierna matar oss med allt som egot kan ta till sig, men aldrig något som kan öka vårt medvetande om vilka vi verkligen är och vilka förmågor i egentligen har.

 • Tack Hans!
  Att något varit gravt fel i Sverige har varit tydligt sedan tidigt 60-tal. Själv har jag sett den märkliga och ofta ambivalenta hållningen till både östeuropa och USA, men inte sett den direkta koppling till Israel och palestinier du pekar på.
  Nu vet jag bättre.

 • Trevligt med lite proisraelisk historiebeskrivning som omväxling mot all muslimsk- och vänsterpropaganda.

   • Ack, va’ fel Jan, Erik och Mats har, liksom artikelförfattaren Hans i sina alltför positiva uppfattningar om “Judar”/israeler. Varför? Jo, i grunden är den demografiska krigföringen, här kallad massinvandring, ett led i en urgammal judisk strävan till förintelse av Gojim, alldeles särskilt kristna och vita europeiska folk.

    I Sverige var det David Schwarz (Wikipedia), med hjälp av Bonnierpressen och Fp, som exalterade av amerikanska judiska organisationers stora framgångar 1965, med att få migrationslagarna helt förändrade och som därefter tillät folk från klotets alla hörn, att bli amerikaner.
    Så var det inte tidigare, men judiska bankmän lyckades 1913 med att manipulera fram Federal Reserve Bank. Samma år som ADL (Anti Defamation League of B’nai B’rith) uppkom, liksom införandet av inkomstskatt i USA, en viktig praktikalitet!

    Vi upplever nu hur de sista spiken i kistan håller på att naglas fast. Här har vi Klaus Schwab, WEF, som vill ge oss Agenda 2030, en ren slavstat alltså och så har vi Bill Gates, som med vaccin åt alla, skall eliminera 6 – 7 miljarder mänskliga varelser. En ny världsordning: Kommunism och Monopol Kapitalism och allt i “judars” händer.

    Men vad är en “jude”? Vi hör att minst 80 procent inte är “judar” i biblisk betydelse, utan härstammar från landområden väster om Kaspiska Havet, alltså inte långt från dagens Ukraina och där ostliga folkstammar bosatte sig. De övergick på 700-talet till judendomen och benämns “khazariska judar”.

    • Det har knappast med en judisk etnicitet att göra. Enligt vissa källor så valde den här omtalade reptilrasen att inkarnera i khazarerna för att folket helt enkelt passade i sin framtoning och mentalitet. Otrevliga släktlinjer uppstod därifrån som råkar vara judiska och dessa otrevliga väsen fortsätter inkarnera i dessa blodlinjer. Har således inte ett dugg med judar i allmänhet att göra.

     Dock verkar det finns ett motiv till att vilja utplåna vita. Familjen Rotschild t.ex. har varit glada för att bidra till diverse krig i Europa, skulle inte förvåna mig om de var inblandade i Spanska sjukan och helt klart i va@@inen. Kanske hade de även ett finger med i spelet då digerdöden härjade i Europa. Trettioåriga kriget? Fler judiska familjer är drivande i det elände vi upplever och individer som t.ex. Soros, Zelinsky m.fl..

     Vad har de emot vita? Känner de sig hotade? Har vita folk ett annat ursprung som stör dessa reptiler?

     • Du får nog definiera vita och judar lite mer nyanserat, ty judar kan även vara vita. Sedan undrar jag lite kring detta med reinkarnationen; efter mina efterforskningar så är det ytterst få som reinkarnerar, utan det är egot som återföds. Den rena reinkarnationen är få förunnat: Jesus, Buddha (osv) som helt lämnat det hatiska, själviska jaget med dess hämndbegär helt bakom sig och endast nu omfattas av: välgörenhet (eller kärlek) glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, mildhet, blygsamhet samt tro och dessa dygder kan man knappast beskylla khazarerna för 🙂

      • Vilka folkslag som är det ena eller det andra är väl av underordnad betydelse när frågan är om det finns en kraft som önskar eliminera människor och själv har gjort en uppdelning. Uppenbarligen finns det ett antal släkter som härjar i huvudsak västvärlden och tycks vilja skapa särskilt stor förödelse här, men det kanske inte har med befolkningarna i sig att göra.

       Din livsåskådning framstår i grova drag som den som mörka krafter påfört oss i väst de senaste 2 000 åren (minst). Syftet har varit att skuldbelägga människor, försätta oss i rädsla, men kanske främst att förminska människor och förvirra oss om vilka vi är. Förvirrade, rädda människor är ju som bekant enkla att manipulera.

       Och jag bollar över till dig att definiera vad du avser med ego och jaget. En vanlig uppfattning är att egot är en illusorisk identitet helt kopplat till det fysiska jordelivet och så länge som människan är slav under detta ego skymmer det vårt sanna jag, vars egenskaper omfattar alla de egenskaper du tillskriver Jesus & co. En del av evolutionen är att medvetenheten ökar och en frigörelse från egot sker, därmed uppstår Enhet och en upplevelse i det fysiska baserat på vår sanna identitet i öppen kanal med det Högre jaget. Det är bara i utflykten till det fysiska som vi kan ha denna upplevelse, därför återföds vi. Detta är min uppfattning som är ingalunda unik.

       • Tror människan ursprungligen var mycket mer kraftfulla än vad vi är idag. Vi har fått evolutionen helt om bakfoten.

        Den evolution som trots allt funnits tror jag inte är ett resultat av en blint urval och slump utan människans utveckling har skett genom egen ansträngning – det är upp till oss att utvecklas eller degenereras – ingen utveckling sker utan ansträngning. 

        Dessa djupa ting är naturligtvis mycket svårt att enkel förklara på ett trovärdigt sätt. Enkelt uttryckt är hela vår ide om oss själva falsk. Vi tror att tankar och känslor definierar vilka i är, och det är här manipulationen sker. Jag ser hela egot, allt som har med jaget att göra, som ett mentals virus. Det är genom att mata detta ego med hat, förtvivlan, hämndbegär osv vi förblir fångna av detta “mellan filter”. 

        Först framkallar makten starka känslor i oss, så starka att vi glömmer vilka vi är och/eller med ideologier. Sedan frågar de oss vad egots tankar och känslor säger om vilka är: rasistiska, hatiska osv (hat och hot) och vi går på det hela tiden. Ser man världen ut detta perspektiv blir allt logiskt. medierna matar oss med allt som egot kan ta till sig, men aldrig något som kan öka vårt medvetande om vilka vi verkligen är och vilka förmågor i egentligen har.

 • https://external-content.duckduckgo.com/ip3/sveanyheter.com.icosveanyheter.com › 2019 › 09 › 09 › barcelonaavtalet-socialdemokraterna-och-global-compact-for-migration

  Barcelonaavtalet, Socialdemokraterna och Global Compact for migration
  Under tidsperioden 1995 till 2018 har Sveriges regeringar undertecknat tre avtal som alla syftar till att öka migration, framförallt muslimsk sådan, och muslimskt inflytande i vårt land. Barcelonaavtalet undertecknades 1995. I utbyte mot tillgång till olja och gas undertecknade de då tio EU-länderna avtalet med muslimska länder.

  • Motivet till detta skriver Hans Jensevik om. Men vad får politiker att föra denna destruktiva politik, som ju inget annat är än just “raspolitik”.
   Kom ihåg vad Disraeli sa’ på 1800-talet: Rasfrågan blir framtidens stora ödesfråga.

   Jag påstår, helt utan bevis, att sedan vi blev med i EU, 1995 alltså, måste begreppet “hållhaks-business” beaktas. Jeffrey Epstein/ Ghislaine Maxwell-sagan borde åtminstone ha lärt oss det. Underrättelsetjänster som Mossad, CIA, FSB och MI6 är upptagna av dylik verksamhet. Det gäller även “avlyssning”. Tillgång till avancerad telekom-utrustning är helt avgörande.

   I Sverige finns kanske världen mest kvalitativt och kvantitativt och mest spridda spionutrustning tillstädes, i firma Ericsson, vars produkter finns i mer än 180 länder. Tillsammans med energitillgång (och FRA-lagar) har sedan mycket länge Wallenbergsfären varit framstående, kanske alldeles för mycket, om man beaktar att DOJ sedan slutet av 2019 har full insyn i Ericsson och har också utdelat 10 miljarder kr i böter för skumrask metoder, etc.

   Att politiker berikar sig med alla till buds stående medel och skiter i folkets bästa, har vi lärt oss. Sedan finns en uppsjö av Godhets-Nissar, även kallade “Nyttiga Idioter, men likväl existerar ändå många idealister, som vill ha den värld som Richard von Coudenhove-Kalergi såg framför sig pervers förnöjelse.

 • KULTURELLT BROHUVUD
  Valåret xxxx, då Sveriges blev ett muslimskt brohuvud i Europa!
   
  År 20XX bedöms andelen röstberättigande svenska medborgare, med muslims bakgrund, överstiga det antal som behövs för att vinna ett riksdagsval. 
   
  I samband med detta kommer något av de rika muslimska länder i Mellanöstern att sända en stor påse oljepengar till väl valda svenska muslimer för att de svenska muslimerna skall kunna utveckla ett renodlat och starkt muslimskt parti i Sverige. En tämligen oklok strategi vore det annars, eller hur? 
   
  Det muslimska partiet kommer då att utarbeta ett partiprogram väl anpassat för de trogna.
   
  Inför riksdagsvalet kommer samtliga röstberättigande svenska muslimer av oljepamparna i Mellanöstern att uppmanas att gå till de svenska valurnorna och rösta på just detta parti. Äntligen ett parti som harmonierar med vår filosofi, känner de svenska muslimerna!
   
  Riksdagsvalets resultat blir ett muslimskt parti som helt styr Sverige. Islam har därmed för en synnerligen låg investeringskostnad köpt sig ett land och brohuvud
   
  Över en natt blir det per automatik ett muslimskt totalstyre över Försvarsmakten, Polis och räddningstjänst, skola och universitet, samhället och kulturarbetet, etc. Listan kan göras lång där det kommer att ske stora förändringar med ett muslimskt parti som styr.
   
  What an opportunity,….och helt planerat bakom svenskens förstånd!
   
  Ett vinnande koncept helt enkelt!

  • Ja, visst! Det är detta som Sossarna & Co planerat för länge och de tror som Mujaheddin i Iran före 1979 (var det tror jag) att de skulle få dela makten med muslimerna efter maktövertagandet. Mujaheddin skulle enligt konceptet proletariatets diktatur sköta politiken och mullorna religionen. Men obildade som kommunisterna är förstod de inte att någon maktdelning inte skulle ske och det blev det inte heller. De slaktades ur genom rituell halshuggning, arkebuseringar och hängningar i kranar. Men säg inget om dett till politikerna här i Sverige. Varna dem inte. Låt muslimerna fixa den saken åt oss här också.

   • Vi kan redan nu studera hur sossar och muslimer jobbar tête à tête och det är inom det som förr var Broderskapsrörelsen, sosseriets kristet religiösa flank.
    Det har nu muterat till Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), som fram till 2011 var Sveriges kristna socialdemokraters förbund, en politisk sidoorganisation inom Socialdemokratiska arbetarepartiet, som ursprungligen organiserade protestantiskt kristna socialdemokrater, men sedan 2011 troende (muslimer, judar hinduer, buddhister) inom olika religioner. Ordförande sedan 2020 är Sara Kukka-Salam, en pakistan-finska. Muslim eller kristen, det tiger Wikipedia om, men sosse är hon, hursomhelst.

  • Intressant tanke detta med att islamska intressen för en relativt liten ekonomisk insats och på helt legal väg kan ta sig in i parlamentet. Det började med moskéer, under förevändning av religionsfriheten, för att sedan övergå till partipolitiska påtryckningar (främst den fd 7-klövern) och nu anses tiden mogen att ta nästa steg. Dvs att ta sig in i Riksdagen för att därifrån kunna göra en Kakabaveh i kubik.

   Nyans är vår tids i särklass största hot mot demokratin, detta samtidigt som ursprungssvenskarna fortsätter lita på sina valda ombud i parlamentet. Parlamentsledamöter helt utan ideologisk ledstjärna men överfokuserade på sina privata karriärutvecklingsmöjligheter.

   Sverige ligger helt öppet för en muslimskt maktövertagande och svensken fortsätter säga att SD är ett rasistiskt parti. Förklara detta den som kan.

   • Som skattebetalare kan man ju förvänta sig att svenska myndigheter skall ha en förmåga till strategiska risk- och säkerhetsanalyser. “Brohuvudstanken” baseras ju inte på någon raketforskning precis, men är likväl en rimlig och, som du skriver Jan, ett legalt sätt att överta ett land.

    Jag förväntar mig att svenska myndigheter är väl införstådda med att detta kan komma att se, men i och med att man inte gör något åt detta indikerar för mig att det är ett medvetet val och en plan i att just låta detta övertagande ske.

    Det som i slutändan gör mig mer fundersam är att om man från myndigheters sida planerar sådant här bakom medborgarnas inflytande, hur mycket mer planeras det för utan att medborgarna vet något.

    “All makt utgår från folket”….

   • ” ….. en relativt liten ekonomisk insats ….”. Hmm? Jag kan äta upp min gamla hatt, på att det är vi svenska skattebetalare som pröjsat avsevärt mycket mer i tusen och en olika “bidrag”, till just muslimer, än vad någon rik shejk har betalt förr moské-byggen åt sina agenter.
    Nu tror jag nog, att nästintill alla svenskar kommer lämna det avlånga landet i norr, för något annat ställe, vad det lider ….. . Minst en halv miljon har väl redan stuckit sin kos.
    

    • Jag är en av dessa som “sett detta komma” sedan ganska många år. Men det är när man bosätter sig på distans som man ser den bisarra utvecklingen i Sverige med klarare ögon.

 • Jensevik har gjort ett stort bidrag till folkbildningen som tyvärr folket inte kommer att ta del av.
  Att S varit positiva till denna utveckling är illavarslande och någon klarsyn i dessa frågor har vänsterblocket inte visat.
  Som jag förstått det från annan litteratur så var det väldigt tydligt att Palmes agerande med främst mötet i Algeriet förde in gangstern Arafat i den politiska värmen. Det nämns för sällan. Dvs större betydelse än vad denna ytterst viktiga artikel ger inblick i.
  Ingen artikel DN kan vara intresserad av

  • Det var Olof Palme (och Anna-Greta Leijon) som stod som ansvariga för proposition 1975:26 från 27.2.1975: “Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritets­politiken m. m”, alltså då när det bestämdes att vi skulle bli ett multikulturellt paradis om ett tag …. . Folket hade inte en aaaaning …

 • https://external-content.duckduckgo.com/ip3/sveanyheter.com.icosveanyheter.com › 2019 › 09 › 09 › barcelonaavtalet-socialdemokraterna-och-global-compact-for-migration

  Barcelonaavtalet, Socialdemokraterna och Global Compact for migration
  Under tidsperioden 1995 till 2018 har Sveriges regeringar undertecknat tre avtal som alla syftar till att öka migration, framförallt muslimsk sådan, och muslimskt inflytande i vårt land. Barcelonaavtalet undertecknades 1995. I utbyte mot tillgång till olja och gas undertecknade de då tio EU-länderna avtalet med muslimska länder.

  • Motivet till detta skriver Hans Jensevik om. Men vad får politiker att föra denna destruktiva politik, som ju inget annat är än just “raspolitik”.
   Kom ihåg vad Disraeli sa’ på 1800-talet: Rasfrågan blir framtidens stora ödesfråga.

   Jag påstår, helt utan bevis, att sedan vi blev med i EU, 1995 alltså, måste begreppet “hållhaks-business” beaktas. Jeffrey Epstein/ Ghislaine Maxwell-sagan borde åtminstone ha lärt oss det. Underrättelsetjänster som Mossad, CIA, FSB och MI6 är upptagna av dylik verksamhet. Det gäller även “avlyssning”. Tillgång till avancerad telekom-utrustning är helt avgörande.

   I Sverige finns kanske världen mest kvalitativt och kvantitativt och mest spridda spionutrustning tillstädes, i firma Ericsson, vars produkter finns i mer än 180 länder. Tillsammans med energitillgång (och FRA-lagar) har sedan mycket länge Wallenbergsfären varit framstående, kanske alldeles för mycket, om man beaktar att DOJ sedan slutet av 2019 har full insyn i Ericsson och har också utdelat 10 miljarder kr i böter för skumrask metoder, etc.

   Att politiker berikar sig med alla till buds stående medel och skiter i folkets bästa, har vi lärt oss. Sedan finns en uppsjö av Godhets-Nissar, även kallade “Nyttiga Idioter, men likväl existerar ändå många idealister, som vill ha den värld som Richard von Coudenhove-Kalergi såg framför sig pervers förnöjelse.

 • Bra artikel! Sverige önskan att vara ett moraliskt världssamvete bygger inte på empati utan vänsteridéer som spårat ur i en förvirring där etik, moral blandas med politik och en illusion om att Sverige, och svenska folket, ska offra det som är vår identitet, våra förfäders och det som skapar den sammanhållning som gett Sverige en styrka i århundraden. Hur många reagerar inte negativt på de formuleringarna efter decenniers hjärntvätt att nationalkänsla är fult, likställt rasism och vi ska bejaka alla andra men inte oss själva?

  Palme med flera har haft oproportionerligt stort inflytande med förödande konsekvenser. Otroligt naivt att inte förstå vart det leder om landet fylls upp med invandrare som inte har något gemensamt med svenskar. De flesta är så låg- utbildade att de är en belastning eller kommer att utgöra en underklass med omfattande socioekonomiska konsekvenser i åratal.

  Ja, när blev svensken en sillmjölke i historien? Är det mesar som inkarnerat i svenska folket de senaste hundra åren? Undfallenheten och den sociala svagheten är också svenska folkets undergång. Där finns ett värde i det nordiska, även etniskt, och ja, jag är medveten om hur högexplosivt det är att uttrycka sig så med tanke på hur fascister missbrukat det resonemanget för ondskefulla intressen. Ta tillbaka vår stolthet på sunda värdegrunder!

  Jag ser gärna enhet människor emellan, dömer inte folk efter hudfärg, men det betyder inte att jag kan älska de nordiska folken och avskyr se dem utplånas pga. politiskt missbruk av folkets goda vilja (eller godtrogenhet). Kan tillägga att jag gärna besöker andra länder, önskar utbyte med andra nationaliteter, men det betyder inte att jag önskar se min nation förtäras i ett folkhav av fullständigt väsensskilda individer varav en stor del fullkomligt skiter på vår nation och enbart vill ha vår välfärd.

 • Äntligen Hans,
  får vi en begriplig bild på vad och hur socialisterna lyckats ödelägga Sverige.
  Första gången jag ser Sveavägen 68 nämnas lite mer seriöst. Undrar hur mycket destruktiv elände som skapats på den adressen?
  Hur många svenskar vet vad det handlar om?

 • KULTURELLT BROHUVUD
  Valåret xxxx, då Sveriges blev ett muslimskt brohuvud i Europa!
   
  År 20XX bedöms andelen röstberättigande svenska medborgare, med muslims bakgrund, överstiga det antal som behövs för att vinna ett riksdagsval. 
   
  I samband med detta kommer något av de rika muslimska länder i Mellanöstern att sända en stor påse oljepengar till väl valda svenska muslimer för att de svenska muslimerna skall kunna utveckla ett renodlat och starkt muslimskt parti i Sverige. En tämligen oklok strategi vore det annars, eller hur? 
   
  Det muslimska partiet kommer då att utarbeta ett partiprogram väl anpassat för de trogna.
   
  Inför riksdagsvalet kommer samtliga röstberättigande svenska muslimer av oljepamparna i Mellanöstern att uppmanas att gå till de svenska valurnorna och rösta på just detta parti. Äntligen ett parti som harmonierar med vår filosofi, känner de svenska muslimerna!
   
  Riksdagsvalets resultat blir ett muslimskt parti som helt styr Sverige. Islam har därmed för en synnerligen låg investeringskostnad köpt sig ett land och brohuvud
   
  Över en natt blir det per automatik ett muslimskt totalstyre över Försvarsmakten, Polis och räddningstjänst, skola och universitet, samhället och kulturarbetet, etc. Listan kan göras lång där det kommer att ske stora förändringar med ett muslimskt parti som styr.
   
  What an opportunity,….och helt planerat bakom svenskens förstånd!
   
  Ett vinnande koncept helt enkelt!

  • Ja, visst! Det är detta som Sossarna & Co planerat för länge och de tror som Mujaheddin i Iran före 1979 (var det tror jag) att de skulle få dela makten med muslimerna efter maktövertagandet. Mujaheddin skulle enligt konceptet proletariatets diktatur sköta politiken och mullorna religionen. Men obildade som kommunisterna är förstod de inte att någon maktdelning inte skulle ske och det blev det inte heller. De slaktades ur genom rituell halshuggning, arkebuseringar och hängningar i kranar. Men säg inget om dett till politikerna här i Sverige. Varna dem inte. Låt muslimerna fixa den saken åt oss här också.

   • Vi kan redan nu studera hur sossar och muslimer jobbar tête à tête och det är inom det som förr var Broderskapsrörelsen, sosseriets kristet religiösa flank.
    Det har nu muterat till Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), som fram till 2011 var Sveriges kristna socialdemokraters förbund, en politisk sidoorganisation inom Socialdemokratiska arbetarepartiet, som ursprungligen organiserade protestantiskt kristna socialdemokrater, men sedan 2011 troende (muslimer, judar hinduer, buddhister) inom olika religioner. Ordförande sedan 2020 är Sara Kukka-Salam, en pakistan-finska. Muslim eller kristen, det tiger Wikipedia om, men sosse är hon, hursomhelst.

  • Intressant tanke detta med att islamska intressen för en relativt liten ekonomisk insats och på helt legal väg kan ta sig in i parlamentet. Det började med moskéer, under förevändning av religionsfriheten, för att sedan övergå till partipolitiska påtryckningar (främst den fd 7-klövern) och nu anses tiden mogen att ta nästa steg. Dvs att ta sig in i Riksdagen för att därifrån kunna göra en Kakabaveh i kubik.

   Nyans är vår tids i särklass största hot mot demokratin, detta samtidigt som ursprungssvenskarna fortsätter lita på sina valda ombud i parlamentet. Parlamentsledamöter helt utan ideologisk ledstjärna men överfokuserade på sina privata karriärutvecklingsmöjligheter.

   Sverige ligger helt öppet för en muslimskt maktövertagande och svensken fortsätter säga att SD är ett rasistiskt parti. Förklara detta den som kan.

   • Som skattebetalare kan man ju förvänta sig att svenska myndigheter skall ha en förmåga till strategiska risk- och säkerhetsanalyser. “Brohuvudstanken” baseras ju inte på någon raketforskning precis, men är likväl en rimlig och, som du skriver Jan, ett legalt sätt att överta ett land.

    Jag förväntar mig att svenska myndigheter är väl införstådda med att detta kan komma att se, men i och med att man inte gör något åt detta indikerar för mig att det är ett medvetet val och en plan i att just låta detta övertagande ske.

    Det som i slutändan gör mig mer fundersam är att om man från myndigheters sida planerar sådant här bakom medborgarnas inflytande, hur mycket mer planeras det för utan att medborgarna vet något.

    “All makt utgår från folket”….

   • ” ….. en relativt liten ekonomisk insats ….”. Hmm? Jag kan äta upp min gamla hatt, på att det är vi svenska skattebetalare som pröjsat avsevärt mycket mer i tusen och en olika “bidrag”, till just muslimer, än vad någon rik shejk har betalt förr moské-byggen åt sina agenter.
    Nu tror jag nog, att nästintill alla svenskar kommer lämna det avlånga landet i norr, för något annat ställe, vad det lider ….. . Minst en halv miljon har väl redan stuckit sin kos.

    • Jag är en av dessa som “sett detta komma” sedan ganska många år. Men det är när man bosätter sig på distans som man ser den bisarra utvecklingen i Sverige med klarare ögon.

 • Jensevik har gjort ett stort bidrag till folkbildningen som tyvärr folket inte kommer att ta del av.
  Att S varit positiva till denna utveckling är illavarslande och någon klarsyn i dessa frågor har vänsterblocket inte visat.
  Som jag förstått det från annan litteratur så var det väldigt tydligt att Palmes agerande med främst mötet i Algeriet förde in gangstern Arafat i den politiska värmen. Det nämns för sällan. Dvs större betydelse än vad denna ytterst viktiga artikel ger inblick i.
  Ingen artikel DN kan vara intresserad av

  • Det var Olof Palme (och Anna-Greta Leijon) som stod som ansvariga för proposition 1975:26 från 27.2.1975: “Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritets­politiken m. m”, alltså då när det bestämdes att vi skulle bli ett multikulturellt paradis om ett tag …. . Folket hade inte en aaaaning …

 • Mycket upplysande, borde vara obligatoriskt för våra politiker och läsa, även i skolor och framförallt MSM
  Väl balanserad, lagom med sött, salt och sur
  En bra historielektion, skulle behövas mycket mera
  Kan vi inte vår historia, ja då vet vi inte vad vi kan ha framför oss.   

 • Den här länken kan ses som en fördjupning och komplettering av det i artikeln behandlade ämnet ‘massinvandringen till Sverige’ eller i hur vi blev en mångkultur. Av någon anledning nämner inte Hans Jensevik den betydelse som David Schwarz och Bonnierorganet Dagens Nyheter hade på omvandlingen av Sverige:
   
  ”Iden om Sverige som mångkultur föddes på 60-talet. Sverige hade då en mer eller mindre homogen befolkning. Den polska juden David Schwarz började propagera för flerkultur, framförallt via Dagens Nyheter. Schwarz menade att Sverige måste förbereda sig för att bli mångkulturellt och att Sverige i framtiden inte skulle vara så etniskt enhetligt som det hade varit.

    Schwarz menade att förutom arbetskraftsinvandring skulle Sverige få flera miljoner flyktinginvandrare. I planen ingick även att invandrarna inte skulle anpassa sin kultur till den svenska kulturen utan istället skulle deras egen kultur bejakas. Schwarz nämnde även att det var ingen tvekan om att etnisk variation och rasmotsättningar skulle komma att prägla morgondagens Sverige. Sverige skulle bli ett multietniskt samhälle med sociala och etniska motsättningar”.
   
  Dokumentär: Varför är
  Sverige en mångkultur? (Palaestra Media) – YouTube

 • Jenseviks logik och klokskap träffar som ett hammarslag i skallen.
  varför har vi i stort sett stillatigande låta denna dårskap ske.

 • Bra artikel! Sverige önskan att vara ett moraliskt världssamvete bygger inte på empati utan vänsteridéer som spårat ur i en förvirring där etik, moral blandas med politik och en illusion om att Sverige, och svenska folket, ska offra det som är vår identitet, våra förfäders och det som skapar den sammanhållning som gett Sverige en styrka i århundraden. Hur många reagerar inte negativt på de formuleringarna efter decenniers hjärntvätt att nationalkänsla är fult, likställt rasism och vi ska bejaka alla andra men inte oss själva?

  Palme med flera har haft oproportionerligt stort inflytande med förödande konsekvenser. Otroligt naivt att inte förstå vart det leder om landet fylls upp med invandrare som inte har något gemensamt med svenskar. De flesta är så låg- utbildade att de är en belastning eller kommer att utgöra en underklass med omfattande socioekonomiska konsekvenser i åratal.

  Ja, när blev svensken en sillmjölke i historien? Är det mesar som inkarnerat i svenska folket de senaste hundra åren? Undfallenheten och den sociala svagheten är också svenska folkets undergång. Där finns ett värde i det nordiska, även etniskt, och ja, jag är medveten om hur högexplosivt det är att uttrycka sig så med tanke på hur fascister missbrukat det resonemanget för ondskefulla intressen. Ta tillbaka vår stolthet på sunda värdegrunder!

  Jag ser gärna enhet människor emellan, dömer inte folk efter hudfärg, men det betyder inte att jag kan älska de nordiska folken och avskyr se dem utplånas pga. politiskt missbruk av folkets goda vilja (eller godtrogenhet). Kan tillägga att jag gärna besöker andra länder, önskar utbyte med andra nationaliteter, men det betyder inte att jag önskar se min nation förtäras i ett folkhav av fullständigt väsensskilda individer varav en stor del fullkomligt skiter på vår nation och enbart vill ha vår välfärd.

 • Äntligen Hans,
  får vi en begriplig bild på vad och hur socialisterna lyckats ödelägga Sverige.
  Första gången jag ser Sveavägen 68 nämnas lite mer seriöst. Undrar hur mycket destruktiv elände som skapats på den adressen?
  Hur många svenskar vet vad det handlar om?

 • Uppskattning
  8% muslimer år 2016=> 50% när?
  Om dom växer 3%/år och resten har konstant andel tar det 62 år dvs realiseras år 2078
  Tjeckiens ledare förutsade att det sker här redan 2065
  Långt dessförinnan har starka politiska partier för muslimer övat inflytande. Och det betyder inte att muslimska väljare till stor del behöver vara radikala. Som ni vet är ‘våra’ politiska företrädare inte särskilt intresserade av vad vi vill heller.

  • Nej ursäkta 82,6 år fick jag med de siffror jag utgick från och inte 62, dvs år 2099 bleve det 50%

  • 2065 har dagens invandrarbarn också barn och barnbarn, det stannar inte i 3%, är dom lika barnproduktiva som sina föräldrar, importerar 1, 2, 3, 4 fruar, ja då går det fort, + om vi fortsätter importera 100 -120 – 150 tusen lyxturister varje år, framförallt unga män som tar hit sina fruar och släktingar, det går fort då. 

  • Hej Peter! Min kalkyl är till skillnad från de andra jag sett dynamisk.Det är ju inte så att om en muslimsk befolkningsdel börjar växa dramatiskt och det blir otrevligt att svensken sitter kvar med samma beteende. Svensken handlar i enlighet med migrationsteorin och anpassar sig, vilket innebär att flytta från Sverige. Jag har inte bara en tillväxtprocent på den muslimska delen utan en minskningsprocent för urbefolkningen. Den kan vara låg för det blir i början en låg procent på ett stort belopp. Sedan tycker jag att det är oväsentligt när muslimerna är i majoritet, för det blir de. Om det sker plus eller minus några år saknar betydelse. Och det är min bestämda uppfattning att när de känner sig tillräckligt starka så tar de makten och det sker genom att kalla in klan-bröderna från övriga länder i Europa. Det kan ske snart. Vi vet hur det kommer att sluta. Inte bra!

 • Mycket upplysande, borde vara obligatoriskt för våra politiker och läsa, även i skolor och framförallt MSM
  Väl balanserad, lagom med sött, salt och sur
  En bra historielektion, skulle behövas mycket mera
  Kan vi inte vår historia, ja då vet vi inte vad vi kan ha framför oss.   

 • Den här länken kan ses som en fördjupning och komplettering av det i artikeln behandlade ämnet ‘massinvandringen till Sverige’ eller i hur vi blev en mångkultur. Av någon anledning nämner inte Hans Jensevik den betydelse som David Schwarz och Bonnierorganet Dagens Nyheter hade på omvandlingen av Sverige:
   
  “Iden om Sverige som mångkultur föddes på 60-talet. Sverige hade då en mer eller mindre homogen befolkning. Den polska juden David Schwarz började propagera för flerkultur, framförallt via Dagens Nyheter. Schwarz menade att Sverige måste förbereda sig för att bli mångkulturellt och att Sverige i framtiden inte skulle vara så etniskt enhetligt som det hade varit.

    Schwarz menade att förutom arbetskraftsinvandring skulle Sverige få flera miljoner flyktinginvandrare. I planen ingick även att invandrarna inte skulle anpassa sin kultur till den svenska kulturen utan istället skulle deras egen kultur bejakas. Schwarz nämnde även att det var ingen tvekan om att etnisk variation och rasmotsättningar skulle komma att prägla morgondagens Sverige. Sverige skulle bli ett multietniskt samhälle med sociala och etniska motsättningar”.
   
  Dokumentär: Varför är
  Sverige en mångkultur? (Palaestra Media) – YouTube

 • Jenseviks logik och klokskap träffar som ett hammarslag i skallen.
  varför har vi i stort sett stillatigande låta denna dårskap ske.

 • Uppskattning
  8% muslimer år 2016=> 50% när?
  Om dom växer 3%/år och resten har konstant andel tar det 62 år dvs realiseras år 2078
  Tjeckiens ledare förutsade att det sker här redan 2065
  Långt dessförinnan har starka politiska partier för muslimer övat inflytande. Och det betyder inte att muslimska väljare till stor del behöver vara radikala. Som ni vet är ‘våra’ politiska företrädare inte särskilt intresserade av vad vi vill heller.

  • Nej ursäkta 82,6 år fick jag med de siffror jag utgick från och inte 62, dvs år 2099 bleve det 50%

  • 2065 har dagens invandrarbarn också barn och barnbarn, det stannar inte i 3%, är dom lika barnproduktiva som sina föräldrar, importerar 1, 2, 3, 4 fruar, ja då går det fort, + om vi fortsätter importera 100 -120 – 150 tusen lyxturister varje år, framförallt unga män som tar hit sina fruar och släktingar, det går fort då. 

  • Hej Peter! Min kalkyl är till skillnad från de andra jag sett dynamisk.Det är ju inte så att om en muslimsk befolkningsdel börjar växa dramatiskt och det blir otrevligt att svensken sitter kvar med samma beteende. Svensken handlar i enlighet med migrationsteorin och anpassar sig, vilket innebär att flytta från Sverige. Jag har inte bara en tillväxtprocent på den muslimska delen utan en minskningsprocent för urbefolkningen. Den kan vara låg för det blir i början en låg procent på ett stort belopp. Sedan tycker jag att det är oväsentligt när muslimerna är i majoritet, för det blir de. Om det sker plus eller minus några år saknar betydelse. Och det är min bestämda uppfattning att när de känner sig tillräckligt starka så tar de makten och det sker genom att kalla in klan-bröderna från övriga länder i Europa. Det kan ske snart. Vi vet hur det kommer att sluta. Inte bra!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *