Trots kraftig ökning av biverkningar av coronavacciner – Ingen samhällsrespons

publicerad 16 juli 2022
- av Harriet Larsson
Experimentellt mRNA covidvaccin. Licens: Shutterstock.com

OPINION. Till sist tvingas storebrors myndigheter motvilligt att vakna. Mönstret hos makthavare är alltid detsamma, när deras åtgärder utsätts för kritik, ger det initialt förnekelse och svartlistning. När kritiken ökar kommer också repressalierna mot demonstranter och alternativa medier, eftersom den gamla blundar och sover.

Text: Harriet Larsson

Till sist blir det ohållbart och makthavarna kan tillsätta en utredning, som får god tid innan redovisning med förhoppning att allt skall vara glömt. Till sist landar den på regeringens bord, men denna gång fungerar inte deras strategi, när maktens egna organ tvingas redovisa fakta, dock med uttalad långsamhet.

Här är fakta från Dagens Medicin: Kraftig ökning av rapporterade biverkningar

“Antalet biverkningsrapporter ökade kraftigt förra året till drygt 99 000, visar Läkemedelsverkets statistik. Det är en tiofaldig ökning mot normalt. Merparten – 90 732 rapporter – gällde misstänkta biverkningar av covid-19-vaccin. Bara 8 479 handlade om andra läkemedel…”, rapporterar Läkemedelsvärlden

Nu agerar allt fler vårdanställda över denna masspsykos av vaccineringar och tvivlet på den Big Pharma-lojala läkarkåren ökar, men det finns glädjande undantag, som dr Sanna Ehdin med många kollegor, som kämpar med fakta som vapen, trots storebrors repressalier och där NewsVoice tidigt har rapporterat från internationella artiklar, rapporter och kliniska erfarenheter om vaccinets baksida.

Socialminister Lena Hallengren lovade väl Big brothers att Sverige skall köpa mer vaccin mot omikrons mutationer av ren tacksamhet för att hon blev inbjuden till Bilderbergmötet i Washington i våras. Hennes allierade, regionernas smittskyddsläkare, hejar på. Så här låter vår, Britt Åkerlind i Region Östergötland:

“Man behöver fylla på vaccinet eftersom viruset förändras och då behöver skyddet vara starkare.”

Tänk så härligt för Big Pharma att ha uppfunnit denna evighetsmaskin, där miljarder trillar in varje dag av folkets pengar.

Vaccinets smittskyddseffekt avtar efter bara tre månader och siffror från Folkhälsomyndigheten under 2021 visade att andelen vaccinerade bland de avlidna ökade rejält sedan årets början. Under perioden 1–24 september var sju av tio av de covidrelaterade dödsfallen personer som vaccinerats med två doser mot covid-19.

Varken Britt Åkerlind eller socialminister Lena Hallengren läser nog kommentarer från sjukhuspersonal.

Läsarkommentarer efter artikeln i Dagens Medicin:

Läkare:

“Har sett ganska många patienter med vad som verkade som covid vaccin biverkningar då dessa sammanföll i tiden. Tyvärr finns ingen specifik diagnos för dessa biverkningar så de rapporteras i underkant, tror jag. Det är patienter som plötsligt fick allergiska reaktioner utan tecken vid tester på allergi, det är patienter med både lung- och magbiverkningar, huvudvärk, försämringar av tidigare symtom mm mm”.

Stefan, Sjuksköterska:

“Varför lyfter ni detta först nu? Siffrorna över de massiva antalet biverkningar har ju publicerats en gång i veckan på LMV:s hemsida!?
””Dessa siffror är från 2022-03-31.
Förra rapportens status inom parentes (2022-03-23).
Antal svenskar som rapporterat biverkningar sedan första dosen i Sverige gavs på morgonen söndagen den 27 december 2020; 102468 (102305) st.
Jämför med att LMV tog emot 100284 biverkningsrapporter för samtliga marknadsförda humanläkemedel i Sverige under perioden 2007-2020, dvs 14 års samlade data. (51670 (https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/publikationer/rapporter#hmainbody1) biverkningsrapporter för 2015-2020)
Antal handlagda rapporter; 25361 (24753) st.
Av de handlagda finns således registrerat (tills motsatsen bekräftas personligen av någon på LMV): Misstänkt antal dödsfall: 388 (384) st.
Misstänkt allvarliga biverkningar: 10384 (10336) st.
Envar kan hitta denna info på LMV:s hemsida.
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner)

Akos, sjuksköterska:

“Det är underligt att trots dessa biverkningar fortsätter man inom FHM, liksom regeringen att uppmana svenska folket för höstens bolusdoser och att läkare skall fortsätta ordinera trots ökade alvarliga fall av biverkningar. Jag har aldrig hört en läkare informera sina patienter före en Covid-vaccin ordination (detta gäller även övrig vårdpersonal som ger vaccin) om de biverkningarna som de olika vaccinerna kan bidra till.
Det var tillräckligt att 40 tal personer insjuknade i narkolepsi vid förra pandemin, men nu utifrån de vaga rapporter som finns, ca 80 000 misstänkta biverkningar, (mörkertalet kan vara flera hundra tusen) stoppas vaccinationsprogrammet inte. Istället hetsas och skräms svenska folket av både regeringen och kändisar till att ta nästa spruta. 
Läs gärna även Läkemedelsverkets felaktiga och olagliga hantering av de uppkomna biverkningar så som Lennart Waldenlind F.d. oberoende expert i den Europeiska Läkemedelsmyndighetens biverkningskommitté uttryckte.
Länk: https://epochtimes.se/Debatt-Lakemedelsverket-forringar-biverkningsrapporternas-betydelse-701290.”

Legitimerad specialistsjuksköterska med 21 års erfarenhet:

“Det märkliga har varit hetsen och bristande gehör när man tagit [upp] upplevda biverkningar. Vaccin är ju läkemedel som annat. Vid allergiska reaktioner vid MRNA vacciner har man fått uppmaning att ta ytterligare MRNA vaccin vilket är helt galet. Då borde man rekommendera andra alternativ.” 

Lina [anställd inom vården]:

“Tycker att det är anmärkningsvärt att många läkare inte vet hur man anmäler en biverkning. Myokardit/perikardit har skjutit i höjden sedan vaccinationerna började. Speciellt bland unga som inte hade blivit speciellt sjuka av covid. Ingen tar ansvar för alla de tusentals som drabbats. Jag skäms över att arbeta inom vården. Siffror manipuleras.
Som patient räknas du som ovaccinerad om du ligger inne trots att du fått 2 st sprutor. Statistiken är missvisande. Media kan skriva att det är 100% ökning av ovaccinerade om vi har 2 st som ligger inne hos oss 1 v och veckan efter har vi 4 st. Det säljer mera. Skrämmande hur dessa biverkningar inte tas på allvar. Som tur är det flera läkare/sjuksköterskor som nu slår larm…”

Hur många måste dö och skadas av experimentvaccinerna?

Jag undrar hur många fler döda regeringen kräver för att stoppa detta massmord på medborgarna, som hetsas till att gång på gång kavla upp ärmen?

388 döda och 90732 biverkningar minus 8479 = 82.253

Kom ihåg att dessa siffror är i kraftig underkant pga av stor motvillighet från vården att rapportera in, när patienten inte orkar själv.

Neurosedynskandalen under 60 -talet med fler än 10.000 missbildade barn i 46 länder och ett stort antal fosters död bleknar i jämförelse, när förlåten på Big Pharma nu åter rämna, men den byggas alltid upp igen.

Efter neurosedynskandalen kom opiatskandalen, denna industri med beroendeframkallande smärtlindring gav företaget gigantiska vinster. Sedan kom svininfluensan med vaccinet Pandemrix som gav sömnsjuka för vissa unga barn och nu rullar miljarderna åter in med icke utvärderad mRNA-teknik, som kan förändra geners egenskaper efter en påstådd pandemi, som är en vanlig, men svår influensa, som riktigt gamla inte klarar av med nedsatt immunförsvar.

Personer utan sjukdom, unga och absolut inte barn ska inte förstöra sina immunförsvar med dessa experimentvacciner.

“Rapporteringen kring »opiatepidemin« i USA har pågått i flera år. En halv miljon amerikaner har under de senaste tjugofem åren dött i överdoser av opioider som antingen förskrivits på recept eller införskaffats illegalt” skriver Jarkko Kalliomäki, medicine dr, specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring i sin recension av boken “Empire of Pain -The Secret Story of The Sackler Dynasty”, i Läkartidningen.

Vilka ska skriva boken om coronavaccinets imperium om den hemliga historien bakom Pfizers och Modernas experiment vacciner, Bill Gates dynastin och hur världens makthavare med WHO åter blev Big Pharmas nyttiga idioter?

Text: Harriet Larsson