“Inlärningsfattigdom” – 70% av 10-åringarna lider av allvarliga lässvårigheter efter covid-lockdowns

publicerad 14 juli 2022
Martin Armstrong (2017) - Eget arbete

VÄRLDEN. Martin Armstrong skriver om fenomenet inlärningsfattigdom. “Barn drabbades av de värsta långsiktiga konsekvenserna av covid-nedstängningarna. “The State of Global Learning Poverty: 2022 Update,” fann att 70 % av 10-åringar i mellanklassen och de lägre samhällsklasserna över hela världen inte kan läsa.”

Text: Martin Armstrong, Armstrongeconomics.com | Översättning: NewsVoice | Hashtag: #inlärningsfattigdom

Det finns ingen större frihet än kunskap och läsförståelse är avgörande för vår moderna tillvaro.

“Endast de rikare delarna av befolkningen – de med bredbandsanslutning, tillgång till enheter för användning av varje familjemedlem, en plats att studera, tillgång till böcker och läromedel och en gynnsam hemmiljö, bland andra förhållanden – kunde upprätthålla en rimlig nivå av utbildningsengagemang”, säger studien.

Vi är nu mitt i en utbildningskris där barn kanske har hamnat för långt efter för att hinna i kapp sina skolkamrater.

Latinamerika, Karibien och Sydasien såg de mest anmärkningsvärda nedgångarna i lärande eftersom skolor där helt stängdes och många inte hade tillgång till online-utbildning.

Tyvärr vill många av de organisationer som drivit på för nedstängningar och skolnedläggningar, såsom Bill & Melinda Gates Foundation, gå in för att hjälpa till att omskola dessa barn. De vill försöka omforma en hel generation av utsatta barn på de sätt som de tycker är lämpligt.

“Att bekämpa denna inlärningskris är vår tids utmaning om vi inte vill förlora denna generation av barn och ungdomar”, heter det i rapporten.

“Covid-19 har ödelagt lärande runt om i världen och dramatiskt ökat antalet barn som lever i inlärningsfattigdom”, säger Jaime Saavedra, Global Director for Education vid Världsbanken.

“Med 7 av 10 av dagens 10-åringar i låg- och medelinkomstländer nu oförmögna att läsa en enkel text, måste politiska ledare och samhället snabbt arbeta för att återhämta denna generations framtid genom att se till att samhällena lär sig återhämtningsstrategier och gör investeringar.”

Inlärningsfattigdom

De kallar detta fenomen för “inlärningsfattigdom” (learning poverty), men frågan är inte baserad på klass. Denna drastiska nedgång i läsförståelse är en direkt följd av nedstängningar och skolnedläggningar.

Rapporten försöker hävda att “inlärningsfattigdom” var utbredd före lockdown, men det går inte att förneka att det här problemet orsakade detta problem, det vill säga att tillåta barn att missa 273 dagar i skolan i vissa delar av världen.

Rapporten säger att utbildningsfattigdom kränker barns rätt till utbildning, men nedstängningarna och det tyranniska tillslaget mot ett i stort sett ej livsfarligt virus skadade alla barn över hela världen.

Så nu riskerar barn att förlora 21 biljoner dollar i livsinkomster, motsvarande 17 % av global BNP. Vår modell [Socrates] har i många år förutsett år 2030 som en stor vändpunkt.

Föga överraskande hävdar den här rapporten att om vi följer riktlinjerna från samma myndigheter som tvingade skolstängningar, kan vi uppnå en nyindoktrinerad, jag menar “utbildad”, befolkning till år 2030.

Text: Martin Armstrong, Armstrongeconomics.com | Översättning: NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq