IPCC ser global uppvärming på en dryg grad sedan Lilla istidens slut som ett hot

publicerad 25 juli 2022
- Tege Tornvall
Almirante Brown forskningsstation på Antraktis, 2021. Foto: Twenty20photos. Licens: Elements.envato.com

KLIMATET. Tege Tornvall: “Geologiska, historiska och förhistoriska data visar entydigt att kyla är det stora hotet mot Jordens liv – och att det gynnas av värme. Världens högkulturer har alla haft varmt klimat – och fått försörjningsproblem i kallare.”

Text: Tege Tornvall, Klimatsans

Återvändande forskare finner sina läger täckta av snö och is på Grönland och i Antarktis. Där är nämligen rejält kallt året runt. Istäckets medelhöjd är på Grönland 1,5 km och på Antarktis 2,2.

Årsmedeltemperaturen i det inre av Grönland är 20-30 minusgrader. Uppe på isarna i det inre av Antarktis är den under 50 minusgrader. Isarna växer när det snöar.

Med landisar i både norr och söder har Jorden istid sedan 2,5 miljoner år. Först ca 40.000 år långa nedisningar och sedan en miljon år ca 100.000 år långa – avbrutna av 10-15.000 års värmeperioder, varav vi troligen lever i slutet av den senaste.

Dessa nedisningar sätter det mesta av Jordens liv på sparlåga med härdiga växter och stryktåliga, stora djur med värmande päls, men varje värmeperiod har sett rikare växtlighet och djurliv – precis som nu.

Sedan senaste nedisning har vi haft växlande värme- och köldperioder. Varmast var Holocen optimum för 9-6.000 år sedan. Minst lika varma som nu var också bronsåldern, romartiden och medeltiden.

Lilla istidens slut

Kallare än nu var däremot den tidiga antiken, tidig medeltid samt Lilla Istiden med periodvis besvärande kyla.

Geologiska, historiska och förhistoriska data visar entydigt att kyla är det stora hotet mot Jordens liv – och att det gynnas av värme. Världens högkulturer har alla haft varmt klimat – och fått försörjningsproblem i kallare.

Men FN:s klimatpanel IPCC och västvärldens politiker och media varnar inte för kyla utan för värme. Att världen sedan Lilla Istidens slut för runt 150 år sedan globalt värmts en dryg grad ser IPCC som ett hot.

I stället skall vi vara glada för det. Vem älskar is?

Text: Tege Tornvall, Klimatsans

Relaterat

Lilla istidens slut
Montage: NewsVoice.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • återkommande mönster går inte att utvinna politiska fördelar ur. Således bättre att ljuga och förvrida synen på folk. NASA rapporterade för ca 15 år sedan att både Mars och Jupiter var utsatta för global uppvärmning. Troligen var det vår CO2 eller våra miljögifter som skapade det.
  Att det pågår förändringar i hela solsystemet och utanför det, som påverkar oss, det förtigs.

 • återkommande mönster går inte att utvinna politiska fördelar ur. Således bättre att ljuga och förvrida synen på folk. NASA rapporterade för ca 15 år sedan att både Mars och Jupiter var utsatta för global uppvärmning. Troligen var det vår CO2 eller våra miljögifter som skapade det.
  Att det pågår förändringar i hela solsystemet och utanför det, som påverkar oss, det förtigs.

 • Ang den “medeltida varma perioden”. Så här skriver den välinformerade skeptical science
  “While the Medieval Warm Period saw unusually warm temperatures in some regions, globally the planet was cooler than current conditions.”

  https://skepticalscience.com/medieval-warm-period.htm

  Det handlar om det globala medelvärdet inte om enskilda uppåt eller nedåt avvikande mätställen
  Hur många av er som tar upp saken har kollat på skepticalscience?
  Hur många av er använder sökmaskinerna för att aktivt söka info som ifrågasätter era uppfattningar?

 • Ang den “medeltida varma perioden”. Så här skriver den välinformerade skeptical science
  “While the Medieval Warm Period saw unusually warm temperatures in some regions, globally the planet was cooler than current conditions.”

  https://skepticalscience.com/medieval-warm-period.htm

  Det handlar om det globala medelvärdet inte om enskilda uppåt eller nedåt avvikande mätställen
  Hur många av er som tar upp saken har kollat på skepticalscience?
  Hur många av er använder sökmaskinerna för att aktivt söka info som ifrågasätter era uppfattningar?

 • Alla som studerat klimatet vet ju att det funnits betydligt varmare perioder under historiens gång. Lilla istiden började på allvar ca 1350 och avtog i slutet av 1800-talet. Man kan läsa gamla krönikor från klostren i Sverige och de odlande munkarna förde register över vädret och det var vanligt att träden var gröna redan i början av april i södra Sverige på 1200-talet och att det sällan var snö på vintern. De sista vikingarna på Grönland gav upp i början av 1400-talet för att det gick inte att ha boskap eller odla längre där!

 • Alla som studerat klimatet vet ju att det funnits betydligt varmare perioder under historiens gång. Lilla istiden började på allvar ca 1350 och avtog i slutet av 1800-talet. Man kan läsa gamla krönikor från klostren i Sverige och de odlande munkarna förde register över vädret och det var vanligt att träden var gröna redan i början av april i södra Sverige på 1200-talet och att det sällan var snö på vintern. De sista vikingarna på Grönland gav upp i början av 1400-talet för att det gick inte att ha boskap eller odla längre där!

 • Nej Tege dom ser inte en grad som ett hot utan den trend som omsider ger en större verkan. Eftersom många skeptiker faktiskt inte litar på klimatvetenskapen och anför ogiltig kritik mot den, hoppas dom på att trenden inte finns i verkligheten.

  Det vore mycket bättre om skeptikerna i stället ägnade sig åt konstruktiv kritik mot politikerklassens faktiskt förda politik som ofta innehåller irrationella beslut.

  Tvivlen på vetenskapen bara fördröjer saneringen av det i många fler avseenden inkompetenta ledarskapen i väst. Både skeptiker och etablissemang är indoktrinerade av olika delar av Usa-imperiets propaganda. Självständigt tänkande lyser med sin frånvaro.

 • En socialist är alltid en patologisk lögnare, till skillnad från en konservativ som går efter klara spelregler och följer överenskommelser.
  Klimatbluffen kan inte vara annat är en avledare från något ännu värre. (1984).
  Man kan ju fråga vad Sverige har för nackdelar av några grader varmare klimat?
  All den skogsförstörelse, fågel och insektsavrättning beror på gifter bl.a. från SAI. När såg ett nutida barn en klarblå himmel?

  • Havsytan stiger och mindre landyta blir kvar. Det var 40 grader i England nyss. Hur blir det söderut och blir det flyktingströmmar som vill mot kallare trakter?

   • Kan vara bra att hålla sig till och reda ut en sak i taget. Jag hoppas du är medveten om att havsytan i Sverige sjunker? Det är problem norrut med att bryggor hamnar för högt etc. Därför kan man inte häva ur sig ett sådant generaliserande uttalande som “havsytan stiger”!
    Om vi tar Maldiverna som ett annat exempel så har man sagt nu i flera decennier att “ön kommer att försvinna inom tio år”. En svensk forskare vid namn Nils-Axel Mörner (Stockholm Universitet) spenderade en stor del av sitt liv med att slå hål på alla myter om att Maldiverna sjunker och hade till och med en mätstation där och studerade havsnivån grundligt. Resultatet visade att någon havsnivåhöjning inte visat sig på de senaste 30 åren kring Maldiverna. Studierna visade att havsnivån steg som mest under 1600-talet (cirka 50 centimeter). För att sedan faktiskt sjunka cirka 20 centimeter under 1970-talet. Och sedan dess har havsnivån varit stabil, enligt denna studie. Om du inte tror på dessa fakta kan du själv gå in och titta på strandlinjen som ser likadan ut genom åren. Hursomhelst så kan vi konstatera att Maldiverna finns kvar och inte sjunkit ner i havet som förutspåtts om och om igen av “klimatexperter”. Ganska övertygande bevis på att någon har allvarligt fel och att man borde dra öronen åt sig och bli mer kritisk..

    • Jo, så är det nog. Under min 80-åriga livstid har Stockholms skärgård höjt sig över 50cm. Där jag som barn paddlade kanot står nu skarvarna och torkar fjädrarna och gräset växer grönt.
     Om nu hela nordkalotten planeten runt reser på samma sätt vart skall det undanträngda vattnet ta vägen?

    • Beträffande ordet “vetenskap” är mycket av det politiska pysslet är politiskt agenda anpassat, så ett nytt ord för det fenomenet kan vara på plats. Det kanske redan finns? Annars t.ex. politen-skap?

    • Jo jag har sett den officiella kartan över var det är landhöjning. Havsytan norrut sjunker men stiger söderut i Sverige. Minst några decimeter i Skåne år 2100
     I Holland kommer det på sikt att krävas dyra åtgärder. 3m höjning säger dom är krisartat men det dröjer förstås långt bortom nuvarande pensionärers livstid
     Och nej Mörner och andra har inte alls motbevisat att havsytan globalt stiger även om det är variationer kring medelvärdet och stigandet är naturligt relaterat till avsmältningen. Globala data påverkas inte mycket av att enskilda mätpunkter avviker eller av att enskilda påståenden var fel. Forskarna kallar den typen av argumentation för cherry-picking och den sker vanligen tillsammans med att man ignorerar helhetsbilden. Kanske minst 3mm/år nu jmf med lägre värden tidigare. Accelerationen kommer antagligen att synas mer efter hand om civilisationen tillför CO2 etc i samma takt.

 • “Minst lika varma som nu var också bronsåldern, romartiden och medeltiden”.
  Men det borde väl framgå av den mellersta grafen, vilket det inte gör såvitt jag kan utläsa iallafall.
  Hursomhelst, väldigt bra artikel som vanligt. Men grafen borde förstärka artikelns trovärdighet, inte tvärtom ..

   • Den mellersta grafen är den s. k. “hockeyklubban”, som raderar ut både medeltidens värme och Lilla Istidens periodvisa kyla. Den för till den sista grafen, som därmed är missvisande. Jag ber därför redaktionen att ta bort de två nedre graferna.

 • Nej Tege dom ser inte en grad som ett hot utan den trend som omsider ger en större verkan. Eftersom många skeptiker faktiskt inte litar på klimatvetenskapen och anför ogiltig kritik mot den, hoppas dom på att trenden inte finns i verkligheten.

  Det vore mycket bättre om skeptikerna i stället ägnade sig åt konstruktiv kritik mot politikerklassens faktiskt förda politik som ofta innehåller irrationella beslut.

  Tvivlen på vetenskapen bara fördröjer saneringen av det i många fler avseenden inkompetenta ledarskapen i väst. Både skeptiker och etablissemang är indoktrinerade av olika delar av Usa-imperiets propaganda. Självständigt tänkande lyser med sin frånvaro.

 • En socialist är alltid en patologisk lögnare, till skillnad från en konservativ som går efter klara spelregler och följer överenskommelser.
  Klimatbluffen kan inte vara annat är en avledare från något ännu värre. (1984).
  Man kan ju fråga vad Sverige har för nackdelar av några grader varmare klimat?
  All den skogsförstörelse, fågel och insektsavrättning beror på gifter bl.a. från SAI. När såg ett nutida barn en klarblå himmel?

  • Havsytan stiger och mindre landyta blir kvar. Det var 40 grader i England nyss. Hur blir det söderut och blir det flyktingströmmar som vill mot kallare trakter?

   • Kan vara bra att hålla sig till och reda ut en sak i taget. Jag hoppas du är medveten om att havsytan i Sverige sjunker? Det är problem norrut med att bryggor hamnar för högt etc. Därför kan man inte häva ur sig ett sådant generaliserande uttalande som “havsytan stiger”!
    Om vi tar Maldiverna som ett annat exempel så har man sagt nu i flera decennier att “ön kommer att försvinna inom tio år”. En svensk forskare vid namn Nils-Axel Mörner (Stockholm Universitet) spenderade en stor del av sitt liv med att slå hål på alla myter om att Maldiverna sjunker och hade till och med en mätstation där och studerade havsnivån grundligt. Resultatet visade att någon havsnivåhöjning inte visat sig på de senaste 30 åren kring Maldiverna. Studierna visade att havsnivån steg som mest under 1600-talet (cirka 50 centimeter). För att sedan faktiskt sjunka cirka 20 centimeter under 1970-talet. Och sedan dess har havsnivån varit stabil, enligt denna studie. Om du inte tror på dessa fakta kan du själv gå in och titta på strandlinjen som ser likadan ut genom åren. Hursomhelst så kan vi konstatera att Maldiverna finns kvar och inte sjunkit ner i havet som förutspåtts om och om igen av “klimatexperter”. Ganska övertygande bevis på att någon har allvarligt fel och att man borde dra öronen åt sig och bli mer kritisk..

    • Jo, så är det nog. Under min 80-åriga livstid har Stockholms skärgård höjt sig över 50cm. Där jag som barn paddlade kanot står nu skarvarna och torkar fjädrarna och gräset växer grönt.
     Om nu hela nordkalotten planeten runt reser på samma sätt vart skall det undanträngda vattnet ta vägen?

    • Beträffande ordet “vetenskap” är mycket av det politiska pysslet är politiskt agenda anpassat, så ett nytt ord för det fenomenet kan vara på plats. Det kanske redan finns? Annars t.ex. politen-skap?

    • Jo jag har sett den officiella kartan över var det är landhöjning. Havsytan norrut sjunker men stiger söderut i Sverige. Minst några decimeter i Skåne år 2100
     I Holland kommer det på sikt att krävas dyra åtgärder. 3m höjning säger dom är krisartat men det dröjer förstås långt bortom nuvarande pensionärers livstid
     Och nej Mörner och andra har inte alls motbevisat att havsytan globalt stiger även om det är variationer kring medelvärdet och stigandet är naturligt relaterat till avsmältningen. Globala data påverkas inte mycket av att enskilda mätpunkter avviker eller av att enskilda påståenden var fel. Forskarna kallar den typen av argumentation för cherry-picking och den sker vanligen tillsammans med att man ignorerar helhetsbilden. Kanske minst 3mm/år nu jmf med lägre värden tidigare. Accelerationen kommer antagligen att synas mer efter hand om civilisationen tillför CO2 etc i samma takt.

 • “Minst lika varma som nu var också bronsåldern, romartiden och medeltiden”.
  Men det borde väl framgå av den mellersta grafen, vilket det inte gör såvitt jag kan utläsa iallafall.
  Hursomhelst, väldigt bra artikel som vanligt. Men grafen borde förstärka artikelns trovärdighet, inte tvärtom ..

   • Den mellersta grafen är den s. k. “hockeyklubban”, som raderar ut både medeltidens värme och Lilla Istidens periodvisa kyla. Den för till den sista grafen, som därmed är missvisande. Jag ber därför redaktionen att ta bort de två nedre graferna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *