President Joe Biden väljer att bryta mot Högsta domstolens abortbeslut

publicerad 28 juli 2022
- av Christian Pavón
Joe Biden. Foto: Gage Skidmore. Licens: CC BY-SA 2.0
Joe Biden. Foto: Gage Skidmore. Licens: CC BY-SA 2.0
Joe Biden, 21 August 2019. Foto: Gage Skidmore. Licens: CC BY-SA 2.0

VÄRLDEN. Efter att den högsta domstolen i USA valde att bryta upp den gamla domen Roe mot Wade som är ett prejudikat för aborträtt valde nyligen USA:s president Joe Biden att skriva en exekutiv order för att: ”Säkerställa kvinnors rätt till abort.” Hur detta ska gå till rent praktiskt har dock inte Biden preciserat men att denna exekutiva order bryter emot maktfördelningsprincipen går dock inte att förneka.

Text: Christian Pavón

Abortfrågan har blivit en väldigt laddad fråga i USA och demokrater samt republikaner står väldigt långt skilda från varandra i den. Republikaner har vanligtvis en mer nyanserad uppfattning och majoriteten av republikaner vill inte totalförbjuda abort utan tillåta den i fall som till exempel vid sexuella övergrepp och fara för moderns liv.

Däremot är den demokratiska ledningens kärna i USA väldigt liberala till abort, till den grad att det i New York tillåts fram till och med den sjätte månaden utan undantagsfall. Detta är intressant eftersom efter 6 månaders graviditet har pågått så har medvetande börjat uppstå och ett foster är då inte enbart en samling ”ihopklumpade” celler utan har börjat utveckla medvetande om än på ett primitivt plan.

Bidens agerande sätter en kraftfull strålkastare emot Demokraternas dubbla måttstockar. Under Trumps ledning var en av de springande punkterna i demokraternas kritik att Trump ansåg sig stå över domstolarna och inte respekterade maktfördelningsprincipen. Dock tycker samma personer som kritiserar Trump inte att samma kritik bör appliceras på de själva.

Elisabeth Warren, en demokratisk senator från Massachusetts som samtidigt var en av Trumps främsta kritiker hade detta att säga om Högsta domstolens beslut:

“They have burned whatever legitimacy they may still have had, They just took the last of it and set a torch to it”.

Budskapet som detta sänder är att demokraterna i USA inte ser några problem med att göra det som de anklagar sina motståndare för, nämligen att gå över nationell lagstiftning till förmån för att tillfredsställa sin väljarbas.

Text: Christian Pavón | Källor: City of New York, Expressen och The Guardian