Så här klarar du en kommande livsmedelsbrist, bränslebrist och risk för svält

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 1 juli 2022
- Torbjörn Sassersson red.
Hemodling och eget växthus på vintern. Montage. NewsVoice. Foton av Arne Trautmann och Sergey Yakovlev. Licens: Mostphotos.com

SAMHÄLLSKRISEN. “I maj 2020 förutspådde jag, tillsammans med andra experter, att matstörningar och till och med hungersnöd kunde följa covid-19-pandemin. Tyvärr verkar den förutsägelsen gå i uppfyllelse, eftersom matbrist och skyhöga priser kommer att bli långsiktiga fenomen till hösten. Få inte panik, bara förbered dig.” NewsVoice har översatt kärnfulla delar av dr Joseph Mercolas artikel om den eskalerande mat- och bränslekrisen samt hur du kan klara dig.

Textkälla: Joseph Mercola, “How Bad Will the Food Shortage Get?”, publicerad 27 juni 2022 och återpublicerad i Epoch Times | Översättning, nedkortning, redigering och rubriksättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Sammanfattning

 • Det blir allt tydligare att allvarlig matbrist kommer att bli oundviklig, mer eller mindre över hela världen, och vilken mat som än finns tillgänglig kommer att fortsätta att stiga i pris.
 • Kostnaden för produkter som används inom jordbruket, som diesel och gödningsmedel, skjuter i höjden på grund av brist – orsakad av en kombination av avsiktliga och tillfälliga händelser – och dessa kostnader kommer att återspeglas i höjda livsmedelspriser för konsumenterna i höst och under nästa år [2023].
 • Mystiska bränder, påstådda utbrott av fågelinfluensa och andra oförklarliga händelser dödar boskap och förstör avgörande infrastrukturer. Sedan slutet av april 2021 har minst 96 gårdar, livsmedelsbearbetningsanläggningar och livsmedelsdistributionscentra över hela USA skadats eller förstörts.
 • Det globala livsmedelsprisindexet harde i april 2022 stigit 58,5 % över genomsnittet för 2014-2016, på grund av en konvergens av post-pandemisk global efterfrågan, extremt väder, åtstramade livsmedelslager, höga energipriser, flaskhalsar i leveranskedjan, exportrestriktioner, skatter och konflikten mellan Ryssland och Ukraina.
 • Tillsammans gör alla dessa faktorer oss förberedda för garanterad matbrist, livsmedelsinflation och potentiellt svält på vissa ställen, så nu är det dags att förbereda sig.
 • Du kan agera. Se rubriken nedan: “Få inte panik – så här kan du förbereda dig”.

Bakgrund – en kausal utveckling i världen

Du kan nu börja se allvarliga brister i samhället. Förvänta dig förändringar, potentiellt drastiska sådana, under de kommande månaderna och 2023, eftersom det är då de minskade skördarna från den nuvarande växtsäsongen kommer att bli uppenbara, varnarMercola.

För varje vecka som går blir det allt tydligare att allvarlig matbrist kommer att bli oundviklig, mer eller mindre över hela världen, och vilken mat som än finns tillgänglig kommer att fortsätta att stiga i pris.

I maj 2022 började ett antal experter tala om en oundviklig livsmedelsbrist. FN:s generalsekreterare António Guterres varnade för “spöket om en global livsmedelsbrist under de kommande månaderna” om inte internationella åtgärder vidtas, och The Economist presenterade “The Coming Food Catastrophe” på omslaget”.

Under World Economic Forums (WEF) möte 2022 i Davos sa Kristalina Georgieva, verkställande direktör för Internationella valutafonden, till deltagarna att “ångesten för tillgång till mat till ett rimligt pris globalt slår i taket”, och president Biden, i mars 2022, berättade för reportrar att livsmedelsbrist “kommer att bli verklig”.

Läs mer i RT: Bad harvest forecast for EU

En 30 maj 2022, Reuters-rapport visade att det globala livsmedelsprisindexet i april 2022 hade stigit 58,5 % över genomsnittet för åren 2014-2016, på grund av en konvergens av “post-pandemisk global efterfrågan, extremt väder, åtstramande livsmedelslager, hög energi priser, flaskhalsar i försörjningskedjan … exportrestriktioner och skatter” i kombination med Rysslands invasion av Ukraina.

Tillsammans står Ryssland och Ukraina för så mycket som 12 % av alla globalt omsatta kalorier, vilket gör tidpunkten för konflikten särskilt farlig för världen. Inte överraskande har länder som är starkt beroende av import sett de kraftigaste prishöjningarna på livsmedel.

I början av april 2022 publicerade Rockefeller Foundations president Rajiv Shah och Sara Menker, grundare av Gro Intelligence, en artikel i The New York Times där de skyllde på “Putins krig” för den hotande livsmedelskrisen, men vi var uppenbarligen redan på väg mot global hungersnöd långt innan Putin gick in i Ukraina.

Vädret, till exempel – oavsett om det är naturligt eller påverkat – spelar en viktig roll. Som noterats av Shah och Menker plågar “historisk torka” många delar av världen, inklusive USA:s Mellanvästern, Brasilien, Argentina, Nordafrika, Mellanöstern och Indien. Samtidigt drunknar Kinas jordbruksmark under de “tyngsta regnet i 60 år”.

Även om det är svårt att förutsäga hur illa det kommer att bli i ett givet område, verkar det säkert att säga att alla borde förbereda sig på en viss grad av matbrist, oavsett var du bor, eftersom vi tittar på en perfekt storm av förvirrande faktorer som är globala till sin natur och därför kan orsaka långtgående och något oförutsägbara effekter.

David Wallace-Wells noterade i en New York Times-artikel den 7 juni 2022, med hänvisning till prisindexdiagram som publicerats av Reuters och Shah och Menker:

David Beasley, den tidigare republikanske guvernören i South Carolina som nu leder FN:s världslivsmedelsprogram [WFP], säger:

“Risken finns, som ett resultat av en pågående livsmedelskris som förvärras av kriget i Ukraina, klimatförändringarna och de fortsatta effekterna av coronavirus-pandemin, att 323 miljoner människor marscherar mot svält inkluderat att 49 miljoner bokstavligen står vid svältens dörr.”

“Före kriget varnade jag redan världen för att 2022 och 2023 kan bli de värsta två åren i den humanitära världen sedan andra världskriget”.

“Årets priskris kan efterträdas av en genuin försörjningskris, där livsmedel hamnar utom räckhåll för många miljoner, inte bara på grund av priset utan av pågående strukturella förhållanden (inklusive misslyckandet med att så nästa års skörd i Ukraina och prishöjningen på gödselmedel, som kan vara en tredjedel eller mer av jordbrukarnas totala årliga kostnad), och världen skulle kunna uppleva det en gång otänkbara: en verklig brist på mat.”

Enligt Menker är det nuvarande problemet inte cykliskt utan snarare “seismiskt” – “Det är inte ett ögonblick i tiden som kommer att passera.”

David Wallace-Wells skriver om efterfrågechocker orsakade av pandemin och relaterade problem med leveranskedjan, klimatförändringar samt återhämtningen av Kinas grispopulation efter svininfluensan och den resulterande ökade efterfrågan på foder samt problemet med skulder i fattiga länder och priset på en vara driver upp en annan.

Wallace-Wells:

“Var som helst av dessa frågor i sig skulle betraktas som en stor marknadshändelse. Men när fem av dem händer samtidigt, är det det som gör det seismiskt.”

Även om mycket mat produceras och konsumeras lokalt, kämpar bönder överallt med skyhöga omkostnader och brist på nödvändiga produkter. Och om lokala bönder inte kan odla mat på grund av det, kommer det inte att finnas några substitut tillgängliga när [mat]importen släpar efter.

Få inte panik – så här kan du förbereda dig

Även om prognosen är dyster, är panik inte en lämplig respons. Att vidta tydliga åtgärder för att förbereda sig skulle vara mycket bättre. När du väl har skaffat några grundläggande förnödenheter och “backups” kommer du att känna dig mer tillfreds med att veta att du är beredd att hantera alla de kriser som dyker upp härnäst.

När det gäller hur du kan förbereda dig och vad du ska lagra kommer att bero på din individuella situation, var du bor och din ekonomi. En person som bor på landet omgiven av bönder och rena sötvattensreserver står inför en helt annan situation än någon som bor i en betongdjungel.

Säkra en dricksvattenkälla och lär dig metoderna för att rena ej drickbart vatten

Fyll på med vattenreningstabletter eller -droppar eller oberoende vattenfiltreringssystem som kan filtrera bort patogener och andra föroreningar. Du måste klara av en situation om vattenpumpar slutar att fungera och du inte har tillgång till kranvatten.

Även ett litet överlevnadsvattenfiltreringssystem är bättre än ingenting, eftersom  förorenat vatten kan leda till allvarlig sjukdom eller dödsfall. Koppla en regntunna till ett stuprör. Du kan använda den för att vattna din trädgård och du har en källa till färskvatten att dricka, laga mat och tvätta dig med.

Köp lagringsstabila livsmedel

Frystorkade livsmedel har till exempel en hållbarhet på 25 år eller mer. Konserver och torra basvaror som ris och bönor kan också förbli livskraftiga långt efter utgångsdatumet under rätt förhållanden.

Andra bra alternativ är lax på burk, torsklever på burk, sardiner i vatten (undvik sådana som konserveras i vegetabilisk olja), nötter, mjölkpulver och vassle och andra näringspulver du kan blanda ut med vatten.

Helst vill du förvara mat på en sval, mörk plats med låg luftfuktighet. Bulkförpackningar med ris och bönor förvaras bäst i en förseglad hink av livsmedelskvalitet med några syreabsorbenter. Vakuumförsegling av mat kan också förlänga hållbarheten.

Energibackup

För att förbereda dig för eventuell energibrist, spänningsfal i elnätet, strömavbrott eller en fullständig avstängning av elnätet, överväg en eller flera el-backuper, såsom gasdrivna generatorer och solelsgeneratorer Jackery eller Inergy. Att ha reservkraft kan förhindra förlust av mat om ditt hem förlorar tillgång till elektricitet i mer än ett par dagar.

Skala upp och anpassa dig efter vad du har råd med. Helst skulle du vilja ha mer än ett system. Om allt du har är en gasdriven generator, vad gör du om det blir gasbrist eller om gaspriset skjuter i höjden till tvåsiffrigt? Vad gör du om vädret är muletoch du inte kan få solel och ladda ditt solbatteri?

Matlagnings-backup

Du behöver också ett sätt att koka vatten och laga mat under ett strömavbrott. Här finns alternativ som solspisar, som varken kräver el eller eld, små kaminer, propandrivna campingkök och 12-volts-plattor som du kan koppla in i ett reservbatteri.

Odla och producera mat

Överväg att starta en trädgård, och om lokala bestämmelser tillåter kan du lägga till kycklingar för en stadig tillgång på ägg.

Ju mer mat du kan producera hemma, desto bättre har du det. Som ett minimum, fyll på med groddar frön och test också att grodda. Groddar är små kraftpaket när det kommer till näring, de är lätta att odla och kan ätas redan efter dagar snarare än månader.

Konservering

Lär dig grundläggande färdigheter i matförvaring som konservering och betning. Till exempel kan råa, otvättade, hemodlade ägg konserveras i kalkvatten – 1 uns kalk (kalciumhydroxid, aka “betkalk”) till 1 liter vatten – och därmed förlänga äggens hållbarhet upp till cirka två år utan kylning. Kalkvattnet förseglar äggen för att förhindra att de förstörs. Detta fungerar inte med kommersiella ägg, eftersom den skyddande beläggningen, som kallas “blom”, tvättats bort i äggfabriken.

Fermenterad grönsaker. För inspiration, kolla in Mercolas fermenterade vego-recept. Se video nedan.

Mercolas slutord

Kom ihåg att The Great Reset inkluderar omskapandet av det globala matsystemet. Det är därför vi kan vara så säkra på att inget av de nuvarande bristproblemen kommer att åtgärdas eller motverkas effektivt.

De har för avsikt att det nuvarande matsystemet ska falla isär, så att de sedan kan “lösa” problemet genom att introducera ett nytt system baserat på patenterade labbodlade syntetiska och genmanipulerade livsmedel, tillsammans med digital identitet, spårning av koldioxidavtryck och en programmerbar centraliserad digital valuta för att spåra, inte bara vad du äter, utan också allt annat du gör.

Slutspelet (the end game) är total kontroll över den globala befolkningen, och detta kommer att kräva förstörelse och demontering av nuvarande samhällssystem, inklusive livsmedelssystemet. Den enda vägen ut ur detta avsiktliga kaos är att bli mer självförsörjande och skapa alternativa parallella system lokalt, utanför globalisternas kontroll.

NewsVoice kommentar

Dr Mercolas förslag bygger till stor del på att du flyttar ut på landet, till sommarstugan eller att du satsar på en kolonilott alternativt ett boendekollektiv tillsammans med andra människor. Det ser osäkert ut för människor som fastnat i “betongdjungeln” i händelse av en allvarlig och lång samhällskris.

Vi har prarat med en överlevare från Jugoslavienkriget på 90-talet. Denne berättar att de som klarade av situationen bäst var de som hamstrade framför allt mat. En säck med mjöl kunde bytas mot två dyra systemkameror.

Textkälla: Joseph Mercola, “How Bad Will the Food Shortage Get?”, publicerad 27 juni 2022 och återpublicerad i Epoch Times | Översättning, nedkortning, redigering och rubriksättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Källor och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det tragiska är att de mera ”jordnära” medborgarna har sett denna utveckling komma i mer än 30 år, kunniga och vederhäftiga personer som tyvärr blivit hånade och förnedrade av socialistiska propagandister, vilket öde?
  Därför blir nöd och elände, väckarklockan den enda lösningen.

 • Det tragiska är att de mera “jordnära” medborgarna har sett denna utveckling komma i mer än 30 år, kunniga och vederhäftiga personer som tyvärr blivit hånade och förnedrade av socialistiska propagandister, vilket öde?
  Därför blir nöd och elände, väckarklockan den enda lösningen.

 • Man skall inte heller exponera sina tillgångar, i form av livsmedel, drivmedel och så vidare. För när hungern sätter in, är det många som gör vad som helst för komma åt livsmedel eller andra förnödenheter.

 • Man skall inte heller exponera sina tillgångar, i form av livsmedel, drivmedel och så vidare. För när hungern sätter in, är det många som gör vad som helst för komma åt livsmedel eller andra förnödenheter.

 • Alltså, Vii vet vd de handlar om. Rubbet är orkestrerat. Finns inte ett överfsllskrig som de 4 krigsenklaverna någonsin startat (minst 50st fr 1945) son lett till inflation i väst…Meen nu har det skett, därför ‘dessa’ bestämt det..det skaa blii inflation o havoc på västra halvklotet, annars kan inte ‘vårt hemland’ gå ur det som den enda staten som ska få existera..Ska vi leva med det..Nej tror inte det

 • Alltså, Vii vet vd de handlar om. Rubbet är orkestrerat. Finns inte ett överfsllskrig som de 4 krigsenklaverna någonsin startat (minst 50st fr 1945) son lett till inflation i väst…Meen nu har det skett, därför ‘dessa’ bestämt det..det skaa blii inflation o havoc på västra halvklotet, annars kan inte ‘vårt hemland’ gå ur det som den enda staten som ska få existera..Ska vi leva med det..Nej tror inte det

 • https://odysee.com/@AlisonMorrow:6/dutch-farmers-fed-up!-block-highways-in:0
  Dutch farmers fed up! Block highways in protest of crack down || Jared Bedke

  Kommer antagligen att sprida sig….
  Helt artificiella höga priser utan anledning på energi – mat – bränsle och allting – krig – attacker mot småföretagare och lantbruk som skall bort från landsbygden – sanktioner och så mycket annat – lägg till brist på mat och det exploderar i Europa senast till hösten!!!
  Klimatscammen och The Green Deal kommer lösa ut saker….
  (Labkött och insekter i pipeline – allting redan förberett.)
  Svensson vaknar till hösten efter semestern.

  https://www.youtube.com/watch?v=YCIzTcEPcvk
  The Food Processing Plant Masterlist (2021-2022)

 • https://odysee.com/@AlisonMorrow:6/dutch-farmers-fed-up!-block-highways-in:0
  Dutch farmers fed up! Block highways in protest of crack down || Jared Bedke

  Kommer antagligen att sprida sig….
  Helt artificiella höga priser utan anledning på energi – mat – bränsle och allting – krig – attacker mot småföretagare och lantbruk som skall bort från landsbygden – sanktioner och så mycket annat – lägg till brist på mat och det exploderar i Europa senast till hösten!!!
  Klimatscammen och The Green Deal kommer lösa ut saker….
  (Labkött och insekter i pipeline – allting redan förberett.)
  Svensson vaknar till hösten efter semestern.

  https://www.youtube.com/watch?v=YCIzTcEPcvk
  The Food Processing Plant Masterlist (2021-2022)

 • Den ende politiker jag vet som har nämnt något om livsmedelsbristen, är Richthoff som blev utkastad ur SD. Jag har inte sett eller hört någon journalist eller reporter inom media – vare sig alt.- eller systemmedia ställa några frågor där vi kan se sammanhangen i en kommande matbrist. Att tala om WEF är mer tabu än något annat och trots att Magdalena och en hop politiker är djupt insyltade med mångmiljardärerna i Davos så får de inte den enklaste fråga om The Great Reset eller allt annat elände de ställer till med.

 • Den ende politiker jag vet som har nämnt något om livsmedelsbristen, är Richthoff som blev utkastad ur SD. Jag har inte sett eller hört någon journalist eller reporter inom media – vare sig alt.- eller systemmedia ställa några frågor där vi kan se sammanhangen i en kommande matbrist. Att tala om WEF är mer tabu än något annat och trots att Magdalena och en hop politiker är djupt insyltade med mångmiljardärerna i Davos så får de inte den enklaste fråga om The Great Reset eller allt annat elände de ställer till med.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *