Kriget i Ukraina får massiva ekonomiska och politiska konsekvenser

publicerad 13 juli 2022
- av Christian Pavón
Kristalina Georgieva. Foto: Friends of Europe
Kristalina Georgieva. Foto: Friends of Europe
Kristalina Georgieva. Foto: Friends of Europe

GEOPOLITIK. Affärsförhållandena under de senaste tre månaderna har "mörkrats avsevärt" och risken för en global ekonomisk recession ökar, enligt chefen för Internationella valutafonden: "Det kommer att bli ett tufft 2022, men kanske till och med ett tuffare 2023", sa IMF:s ordförande Kristalina Georgieva till Reuters på onsdagen.

Kristalina Georgieva nämnde den globala spridningen av inflation, dramatiska räntehöjningar från centralbanker, en avmattning i Kinas ekonomiska tillväxt och icke tidigare skådade sanktioner mot Ryssland bland de faktorer som påverkar världsomspännande marknader.

Enligt IMF:s senaste prognos krävde att den globala ekonomin skulle expandera med 3,6 % i år, men Georgieva sa att fonden kommer att släppa en ny uppskattning under de kommande veckorna som sänker den förväntade tillväxttakten. Flytten skulle representera IMF:s tredje nedrevidering av dess uppskattning i år.

"Vi är i stormigt vatten", sa Georgieva till Reuters och noterade under intervjun att en ekonomisk lågkonjunktur är något som inte kan uteslutas.

IMF-chefens kommentarer läggs till en växande kör av varningar som har tyngt de globala aktiemarknaderna. I juni varnade JPMorgan Chases vd Jamie Dimon för att stormmoln samlas och en möjlig ekonomisk orkan väntar.

Bland de frågor som stör investerare mest är stigande priser på mat, gas och andra varor, förvärrat av kriget i Ukraina som orsakar förödelse på båda marknaderna.

Den amerikanska inflationstakten är den högsta den har varit sedan början av 1980-talet, enligt den senaste rapporten från Bureau of Labor Statistics. Byråns konsumentprisindex ökade med 8,6 % jämfört med föregående år i maj. De stigande priserna har blivit en politiskt ansträngd fråga inför mellanårsvalet i USA.

Senatens minoritetsledare Mitch McConnell försökte rikta skulden mot Biden-administrationen vid ett evenemang i Kentucky denna vecka, och hävdade att stimulansförmåner bidrar till bristen på arbetskraft, vilket driver upp priserna ytterligare.

Men inflationen skjuter i höjden i hela Europa efter att ha upplevt rekordhöga energipriser mitt i Rysslands krig i Ukraina som har begränsat flera europeiska länders tillgång till fossila bränslen och ökat priserna.

En mer långvarig åtstramning av de finansiella förhållandena skulle komplicera de globala ekonomiska framtidsutsikterna, sa Georgieva till Reuters, men tillade att det var avgörande för att få stigande priser under kontroll.

Enligt Epoch-times har  kriget i Ukraina även nu fått följdverkningar för bönderna som till exempel i Nederländerna. Sanktionerna som väst har infört emot Ryssland har gjort det ännu svårare för bönderna att lyckas med att uppfylla klimatmålen om att slopa nitrogen-användning inom jordbruket till år 2030. Detta eftersom det blivit svårare att köpa alternativa och miljövänliga drivmedel på grund av att den ryska marknaden totalstängts för aktörer inom EU.

Nederländska regeringens miljömål kombinerat med EU´s sanktioner emot Ryssland har lett till en situation där 30-50% av bönderna riskerar att få helt lägga ned sina jordbruk.

Enligt tidningen Dutch News så har även EU-slopat bidrag till gödsel vilket gjort jordbrukarnas situation om än mer prekär.

Det tyder allt som allt på att de politiska följdverkningarna av sanktionerna nu börjar nå enorma proportioner och i en tid av kriser som avlöser varandra så ser det i nuläget ut som om de mest slår emot väst och dess medborgare snarare än Ryssland som det var avsett.

Text: Christian Pavón

Källor