Dr Robert Malone: Covidvacciner förstör människors immunitet och industrin kände till riskerna

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 22 juli 2022
- Torbjörn Sassersson
Dr. Robert Malone, own work
Dr. Robert Malone, own work
Dr. Robert Malone, own work, rwmalonemd.com

VACCINKRISEN. ”Varför drabbas de människor, som har fått dessa upprepade vaccinationer, av de allvarligare infektionerna, sjukdom och död? Det är en paradox”. Det frågar sig forskaren Robert Malone retoriskt. Joshua Philipp på Epoch Times har intervjuat honom.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Se senaste intervjun på Epoch Times

Inom vaccinvetenskapen finns ett känt fenomen som kallas ”immunavtryck” (immune imprinting) som innebär att frekventa vaccinationer kan platta till en befintlig naturlig immunitet hos människor. Fenomenet har blivit ett särskilt växande problem för de som fått Covid-19-vacciner, eftersom människor massvaccineras mot virusstammar som till stor del inte längre förekommer efter att virusen muterat.

Enligt dr Robert Malone (rwmalonemd.com), som är en av uppfinnarna av mRNA-vaccinteknologin och en av grundarna av International Alliance of Physicians and Medical Scientists, borde man ha förväntat sig att vaccinernas effektivitet bleknar med tiden. Malone varnar också för att nästa våg av vaccinationer mot Omicron och nya varianter, vaccinationskampanjer som planeras i augusti och september. Det bör ringa varningsklockor nu, säger han.

”Sanningen är nu att det är de högvaccinerade som sätter oss alla i riskzonen för vidare utveckling av detta virus.”

Malone är även starkt kritisk till att barn ska vaccineras med dessa experimentella injektioner. Han skriver på Substack:

”…why is there unanimous agreement by the empaneled expert vaccine thought leaders who provide independent oversight of the FDA and CDC review process for SARS-CoV-2 vaccination, that very young children who are at their peak period for thymic development and maturation, should be administered genetic vaccines encoding a viral antigen derived from a largely extinct viral strain?

Particularly when the data concerning the role of immune imprinting on development of viral escape and negative vaccine effectiveness against the Omicron variants are becoming so compelling?”

Dödlig konformitet i läkarkåren

Malone frågar sig varför det finns en konform överenskommelse bland vaccinexperter, som egentligen borde tillhandahålla en oberoende översyn av myndigheter som FDA och CDC, att mycket små barn ska injiceras med genetiska vacciner som kodar för ett viralt antigen som härrör från en i princip utdöd virusstam.

I en annan videointervju på Epoch Times rubricerad: ”What Are They Hiding?—Dr. Robert Malone on the Pfizer Documents and Evidence of Cardiotoxicity, Birth Defects, and the Rise in All-Cause Mortality”, påpekar Malone att tillverkarna av Covid-19-vaccin faktiskt kände till många av injektionernas risker (inklusive dödsfall) och biverkningar, men ändå redovisades inte dessa formellt för patienterna.

”Jag tror att det finns många inom advokatkåren som tittar på detta och ställer frågor om huruvida detta faktiskt uppfyller kriterierna för bedrägeri när det gäller att undanhålla information.”

En majoritet av de som är inlagda på sjukhus för Covid-19 är vaccinerade individer, säger Malone.

”Det finns många människor nu som har vaccinskador, och de kan inte få någon kompensation. Och det finns inga pengar som investeras i att försöka förstå deras sjukdomar och komma på sätt att lindra dem”.

”Ju fler doser av dessa produkter du får, desto högre är risken för infektion, sjukdom och död, jämfört med de som förblir ovaccinerade”, säger Dr Malone.

Samtidigt misstänker Malone att de flesta som är ovaccinerade förmodligen ändå har naturlig immunitet mot Covid-19.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Se senaste intervjun på Epoch Times


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq