Bjud in Ryssland till fredliga EU-förhandlingar – Krigsorganet NATO drar in oss i krigen

publicerad 4 juli 2022
- Hans Sternlycke
Protester mot kriget i Ukraina. Licens: Envato
Protester mot kriget i Ukraina. Licens: Envato
Protester mot kriget i Ukraina. Licens: Envato

OPINION. Utvecklingen i världen kunde varit annorlunda och gått mot fred i stället för krig. Putin ville från början ha ett fördjupat samarbete med Väst, och att Ryssland skulle bli medlem i NATO, men det bemöttes med kyla av alliansen. Han insåg kanske inte vilken krigsorganisation för att stärka USA:s hegemoni NATO är.

Text: Hans Sternlycke

Nu skall Sverige gå med i NATO utan debatt och efter 200 år av neutralitet, öka militärutgifterna med 40 miljarder kronor om året och liera oss med världens största krigsförbrytare. Ett grundlagsförslag har redan lagts om att inskränka yttrandefriheten till att inte få kritisera allierade.

Vi tycks ha glömt Vietnam, Afghanistan Irak och Libyen, Chile, alla andra statskupper, blockader och beslagtagande av valutatillgångar och råvaror. Vi har glömt vad Assange avslöjade. Nu skall vi delta i USA:s försök att knäcka Ryssland, och om det lyckas, Kina.

Vi deltar i EU:s sanktioner mot Ryssland med blockader mot banker, båtar och flyg, värdepappershandel och betalningssystem, exportstopp för teknikhandel och importstopp för olja, gas, kol och mat. Det slår mot Ryssland, men frågan är om vi inte binder ris på egen rygg. Putins stöd hos befolkningen ökar.

Ryssland är en av världens största exportörer av säd och konstgödsel. Vi får hunger i världen. Sverige är inte så beroende av olja och gas från Ryssland, men Europa är det och får försöka ersätta med kol. Livsmedels- och energipriser skyhöjs. Ryssland tjänar mer pengar än förut på sin olja och gas genom bristen, och man kan sälja till Indien och Kina i stället. Inflationen höjs. Bostäder blir dyra med högre ränta. Ekonomin går in i en depression. Arbetslösheten ökar.

Det kan knappast vara i Europas intresse att så ställa upp på USA:s intresse av att behålla världsherravälde och att vinna ett proxykrig, krig genom ombud, mellan Ukraina och Ryssland på Europas yta för att komma åt Rysslands tillgångar.

USA:s ovilja till förhandlingar apostroferat av Europa har bidragit till det. Rysslands önskemål var från början modesta: att inte få baser nära gränsen, och att Ukraina skulle förbli neutralt. Flera gånger efter Tysklands återförening har USA lovat det, men nu ligger baserna nära tätt och Ukraina har upprustats med USA-bistånd.

Ryska och ukrainska lär vara mer lika varandra än svenska och norska. Ändå är rasismen mellan folken svår. Ryssarna i östra Ukraina förnekades språklig rätt och gjorde uppror. Likaså på Krim, och där ligger den ryska flottbasen Sevastopol. Krim var en autonom republik i association med Ukraina, och man röstade då för att förena sig med Ryssland i stället.

Europa är fattigt på råvaror och behöver dem från Ryssland, eller Afrika som också är rikt på råvaror. Bildar Ryssland och Kina en axel kan Europa utestängas. Vi kan få en situation likt kalla kriget, där utvecklingsländerna hellre förhandlade med Sovjet än imperalister. Europa har redan missat mycket mark i Afrika till Kina, som varit mer berett att investera där än Europa.

I stället för att se om sitt eget hus binder sig Europa vid USA som är en stormakt på nedåtgående, som lever på lånade pengar och är på väg att göra bankrutt.

Statens underskott är på över tio biljoner kronor och försvarsutgifterna 730 miljarder kronor, med motsvarande klimatförstörelse. De tar åtta procent av statsutgifterna och fyra procent av landets BNP. Sverige skall gå till två procent till försvaret från 1,2. USA står för 36 procent av världens militärutgifter. De är trefalt högre än Kinas och tiofalt mer än Rysslands.

Det bekostas till stor del av andra länder, därför att dollarns värde upprätthålls av att den är världshandelsvaluta, medan det verkliga värdet bara är fjärdedelen. Men BRIC-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, är nära att lansera en egen handelsvaluta, och då kastas det över ända.

EU har erbjudit Ukraina medlemskap. Vore det inte klokt att då förhandla, för att få slut på kriget, och erbjuda en sådan medlemskapsförhandling åt Ryssland också. Handel och samarbete är bättre än krig för att vinna inflytande. Nu drivs Ryssland in i armarna på Kina, som insett det, och mot en alltmer auktoritär inriktning, tack vare vår fientlighet.

Text: Hans Sternlycke


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: NATORyssland
Stöd NewsVoice 2024
 • Snarare äger inbjudan inte rum för närvarande. Annars skulle det bryta mot alla regel och allmän praktik. Höna kan inte flyga och en sinnessjuk måste begå alla möjliga fel tills han/hon fattar ett riktigt beslut.
  Det krävs tid och tålamod. Liksom på ett mentalsjukhus.

 • Snarare äger inbjudan inte rum för närvarande. Annars skulle det bryta mot alla regel och allmän praktik. Höna kan inte flyga och en sinnessjuk måste begå alla möjliga fel tills han/hon fattar ett riktigt beslut.
  Det krävs tid och tålamod. Liksom på ett mentalsjukhus.

 • Might is Right. Europa måste bygga upp ett massivt försvar som är starkare än Ryssland och USA, minst 10.000 interkontinentala kärnvapen missiler. Men Europa har valt vasall status till USA.

 • Might is Right. Europa måste bygga upp ett massivt försvar som är starkare än Ryssland och USA, minst 10.000 interkontinentala kärnvapen missiler. Men Europa har valt vasall status till USA.

 • Fel av mig, det var i en intervju med Tass Juvain sade detta, inte i ett parlamentstal. Vidare är Zev Zelenkos tal om livet ett s a s måste att lyssna på. Han yttrade sig fantastiskt. Och inledningen kan kopplas till den förunderliga historien om Cameron Macauley, artiklarna finns på Vaken.se resp Nya Dagbladet.

 • Som kriget fortskrider har jag allt svårare att tro på att västs verkliga motiv är att vinna. Och jag är säker på att västs eliter har motivet att göra sin ekonomi mer konkurrenskraftig. Kunde det ske genom att besegra Ryssland och Kina så vore det idealiskt för västs oligarki men om inte så måste lönekostnader och andra utgifter ner i väst och eftersom kriget nu gynnar både Usas big oil och vapenindustri så är det bättre för Usas eliter än fred.
  Inflation och försvagad ekonomi i övrigt tvingar fram reallönesänkningar. Vänsterkrafterna i väst kan ‘hjälpa’ oligarkin genom kollektivistiska reformer, men den allmänna nivån sjunker.
  Innan kriget låg EU bättre till än Usa men hela väst har för höga lönekostnader om konkurrensen inte kan slås ner längre. Så hela väst bedriver nu ett krig mot den egna befolkningens hittills höga välstånd. Om den analysen är riktig följer att EU och Usa behöver hålla igång det tills vi har krympts tillräckligt. Allt tal om fredsförhandlingar kommer då i en annan dager. Det intrycket stärks också av att våra myndigheter inte alls verkar förberedda med någon seriös analys vare sig av militära förvecklingar eller beträffande civilförsvaret i händelse av kärnvapenkrig. Det verkar som om dom innerst inne anar att alltsammans är en slags bluff. En bluff med höga insatser och förenat med allvarliga risker men ändå främst ett bedrägeri uppifrån. Deras intoleranta och bristfälliga agerande under Covid samstämmer med tanken att det är ett bedrägligt spel.

 • Herve Juvain, ‘eu’parlamentariker har precis uttalat sig om nato/hato som en krigsorganisation styrd av en stam..av sk neokonservativa..(de använder många sköldnamn) som vill föra krig enl bibliska (ej Nt eftersom det är en separat skrift) proportioner. Ja, att det är en krigs- och terrororganisation råder det inga tvivel om. Att det numera också är den största och ‘främsta’ är också sant. Vad som är svårare för intelligent sunda människor att greppa är att de dessutom överhuvudtaget inte och aldrig efter 1990 varit intresserade av världsfred, utan endast en one world monopolistic world(dis)order där de ‘fritt’ kan ‘härska’ och försöka förslava. Det är detta Ryssland, Kina, Iran, Venezuela, Nordkorea, Libanon, Syrien, Afghanistan et al totalt motsätter sig, tack och lov (Irak, Libyen försökte och vi vet vad som hände). Men som sagt, det svåra för oss/de i väst som läser deras monopoliserade ‘media’ är att begripa att allt de säger är en invertering av vad de menar. Pratar dom om frihet och ‘demokrati’ så menar de frihet för sin grupp el stam men slaveri för andra (de omhuldar sin ‘demokrati’ men avskyr Folkstyre), pratar de om fred så syftar de på fred o ordning för sig själva, men kaos, krig och förödelse för övriga. Clare Dale, irländsk euparlamentariker uttalade sig på samma tema precis som nu senast Zev Zelenko några veckor innan hn gick bort..De som vill väl går ftf bort..märkligt..Och oavsett vad havocörerna säger, att det skulle handla om etniska el andra motsättningar, så är naturligtvis det också n bluff. Det är däremot vad de viill att det ska röra sig om, och det är också därför vi har detta att avkoda

 • Fel av mig, det var i en intervju med Tass Juvain sade detta, inte i ett parlamentstal. Vidare är Zev Zelenkos tal om livet ett s a s måste att lyssna på. Han yttrade sig fantastiskt. Och inledningen kan kopplas till den förunderliga historien om Cameron Macauley, artiklarna finns på Vaken.se resp Nya Dagbladet.

 • Tänk om värden slutade kriga med varandra, alla fick driva sin egen politik som passar folkets välmående bäst,
  Behålla sin egen kultur och seder, tänk hur rik och intressant välden då vore,
  Tänk kur mycket rikare värden vore om vi slapp dessa krig och vapen
  Hoppade själv ur ekorrhjulet för många år sedan, seglade jorden runt 4,5 år i en 35 fotare, besökt massor med länder i alla världsdelar, levde som lokalbefolkningarna, undvek turism, kläder blir solbrända och gråa, det blir lite som en stämpel i pannan, långfärdsseglarna blir över lag vänligt bemötta stort sätt överallt i värden, du är lite udda, du lever anspråkslöst, enkelt och billigt utan stress.
  Det finns oerhört mycket vänlighet i värden, bollen stutsar alltid tillbaka som du slänger den, en blick en hälsning bemöts med nyfikenhet och leende, människor är i grungen vänliga överallt i värden. Bollen stutsar alltid tillbaka som du slänger den.
  Choken kommer när du kommer hem, kontrasten blir för stor, du upptäcker hur vackert Sverige är, men sina vita björkstammar, sjöar du förut inte ens lagt märke till, åren går och du vaggas in i samma gamla mönster, men du kan aldrig mera tänka som innan du startat din långa resa och enkla liv.
  Du har alltid en längtan tillbaka till havet och det enkla livet, du kan inte längre värdesätta pengar på samma sätt som innan
  Tänk om värden kunde slippa krig, jävelskap och elända och dessa ofattbara summor som går till krigsindustrin
  Varför måste politikerna alltid lägga sig i andra länders inre angelägenheter, vem vet bäst? inte västvärlden som det ser ut idag, nu håller vi på och förinta oss själva, vore det inta bra och ta ett steg tillbaka och tänka ett varv till?

  • Helt rätt allt. Den fjärde dimension “mänskligheten” upptäcker man som sjöman. Därför har sjömannen det väldigt svårt att nedgradera/återanpassa sig till enbart första dimensionen (själv).
   Tänk dig differensen i tanken när man efter år som vagabond med minnen från hamnar, floder, vidder och bergskedjor, kommer hem och “alla” ens gamla vänner diskuterar köksluckor.

   • Det ligger mycket i det du säger, för andra viktiga saker blir för dig ointressanta bagateller, konstigt nog älskade man dom ensamma nattvakterna, helt ensam under en stjärnhimmel, dagar kanske veckor från närmast kust, fördjupad i egna tankar när alla andra sover, då förstår man hur liten människan är, förstå naturens krafter och hur lite vi egentligen vet, då har man tid och reflektera livet och värden, vad är viktigt i livet, om ingenting annat så blir man lite mera ödmjuk, du sitter i en omgivning som är så mycket större än du själv är, helt utlämnad och omhuldad av alla naturkrafter. 

 • Som kriget fortskrider har jag allt svårare att tro på att västs verkliga motiv är att vinna. Och jag är säker på att västs eliter har motivet att göra sin ekonomi mer konkurrenskraftig. Kunde det ske genom att besegra Ryssland och Kina så vore det idealiskt för västs oligarki men om inte så måste lönekostnader och andra utgifter ner i väst och eftersom kriget nu gynnar både Usas big oil och vapenindustri så är det bättre för Usas eliter än fred.
  Inflation och försvagad ekonomi i övrigt tvingar fram reallönesänkningar. Vänsterkrafterna i väst kan ‘hjälpa’ oligarkin genom kollektivistiska reformer, men den allmänna nivån sjunker.
  Innan kriget låg EU bättre till än Usa men hela väst har för höga lönekostnader om konkurrensen inte kan slås ner längre. Så hela väst bedriver nu ett krig mot den egna befolkningens hittills höga välstånd. Om den analysen är riktig följer att EU och Usa behöver hålla igång det tills vi har krympts tillräckligt. Allt tal om fredsförhandlingar kommer då i en annan dager. Det intrycket stärks också av att våra myndigheter inte alls verkar förberedda med någon seriös analys vare sig av militära förvecklingar eller beträffande civilförsvaret i händelse av kärnvapenkrig. Det verkar som om dom innerst inne anar att alltsammans är en slags bluff. En bluff med höga insatser och förenat med allvarliga risker men ändå främst ett bedrägeri uppifrån. Deras intoleranta och bristfälliga agerande under Covid samstämmer med tanken att det är ett bedrägligt spel.

 • Herve Juvain, ‘eu’parlamentariker har precis uttalat sig om nato/hato som en krigsorganisation styrd av en stam..av sk neokonservativa..(de använder många sköldnamn) som vill föra krig enl bibliska (ej Nt eftersom det är en separat skrift) proportioner. Ja, att det är en krigs- och terrororganisation råder det inga tvivel om. Att det numera också är den största och ‘främsta’ är också sant. Vad som är svårare för intelligent sunda människor att greppa är att de dessutom överhuvudtaget inte och aldrig efter 1990 varit intresserade av världsfred, utan endast en one world monopolistic world(dis)order där de ‘fritt’ kan ‘härska’ och försöka förslava. Det är detta Ryssland, Kina, Iran, Venezuela, Nordkorea, Libanon, Syrien, Afghanistan et al totalt motsätter sig, tack och lov (Irak, Libyen försökte och vi vet vad som hände). Men som sagt, det svåra för oss/de i väst som läser deras monopoliserade ‘media’ är att begripa att allt de säger är en invertering av vad de menar. Pratar dom om frihet och ‘demokrati’ så menar de frihet för sin grupp el stam men slaveri för andra (de omhuldar sin ‘demokrati’ men avskyr Folkstyre), pratar de om fred så syftar de på fred o ordning för sig själva, men kaos, krig och förödelse för övriga. Clare Dale, irländsk euparlamentariker uttalade sig på samma tema precis som nu senast Zev Zelenko några veckor innan hn gick bort..De som vill väl går ftf bort..märkligt..Och oavsett vad havocörerna säger, att det skulle handla om etniska el andra motsättningar, så är naturligtvis det också n bluff. Det är däremot vad de viill att det ska röra sig om, och det är också därför vi har detta att avkoda

 • Vi lurades in i EU med att EU var en freds och handelsunion. En liten godisbit som folk gick på var att inget pass behövdes visas mellan medlemsländerna. EUs sanktioner har pågott en tid, så var det med den handelsunionen. EU är med och finansierar krig här och där, så var det med den fredsunionen. Till alla EU länder kommer man inte från ett medlemsland utan uppvisat pass, så var det med det passfria EU.
  Verkligen intelligent att bjuda in ett bankrutt ukraina till EU, så var det med det för att bli medlem, visa att finanserna i landet är under kontroll

 • Nato har bundit händerna på EU’s makthavare med bonuspengar. Jag tror inte Ryssarna tjänar något på en fred med EU-ormarna, i så fall måste de göra sig av med Nato’s trupper och raketramper i EU, men då missar EU-makthavarna sina lovade bonusar.

 • Tänk om värden slutade kriga med varandra, alla fick driva sin egen politik som passar folkets välmående bäst,
  Behålla sin egen kultur och seder, tänk hur rik och intressant välden då vore,
  Tänk kur mycket rikare värden vore om vi slapp dessa krig och vapen
  Hoppade själv ur ekorrhjulet för många år sedan, seglade jorden runt 4,5 år i en 35 fotare, besökt massor med länder i alla världsdelar, levde som lokalbefolkningarna, undvek turism, kläder blir solbrända och gråa, det blir lite som en stämpel i pannan, långfärdsseglarna blir över lag vänligt bemötta stort sätt överallt i värden, du är lite udda, du lever anspråkslöst, enkelt och billigt utan stress.
  Det finns oerhört mycket vänlighet i värden, bollen stutsar alltid tillbaka som du slänger den, en blick en hälsning bemöts med nyfikenhet och leende, människor är i grungen vänliga överallt i värden. Bollen stutsar alltid tillbaka som du slänger den.
  Choken kommer när du kommer hem, kontrasten blir för stor, du upptäcker hur vackert Sverige är, men sina vita björkstammar, sjöar du förut inte ens lagt märke till, åren går och du vaggas in i samma gamla mönster, men du kan aldrig mera tänka som innan du startat din långa resa och enkla liv.
  Du har alltid en längtan tillbaka till havet och det enkla livet, du kan inte längre värdesätta pengar på samma sätt som innan
  Tänk om värden kunde slippa krig, jävelskap och elända och dessa ofattbara summor som går till krigsindustrin
  Varför måste politikerna alltid lägga sig i andra länders inre angelägenheter, vem vet bäst? inte västvärlden som det ser ut idag, nu håller vi på och förinta oss själva, vore det inta bra och ta ett steg tillbaka och tänka ett varv till?

  • Helt rätt allt. Den fjärde dimension “mänskligheten” upptäcker man som sjöman. Därför har sjömannen det väldigt svårt att nedgradera/återanpassa sig till enbart första dimensionen (själv).
   Tänk dig differensen i tanken när man efter år som vagabond med minnen från hamnar, floder, vidder och bergskedjor, kommer hem och “alla” ens gamla vänner diskuterar köksluckor.

   • Det ligger mycket i det du säger, för andra viktiga saker blir för dig ointressanta bagateller, konstigt nog älskade man dom ensamma nattvakterna, helt ensam under en stjärnhimmel, dagar kanske veckor från närmast kust, fördjupad i egna tankar när alla andra sover, då förstår man hur liten människan är, förstå naturens krafter och hur lite vi egentligen vet, då har man tid och reflektera livet och värden, vad är viktigt i livet, om ingenting annat så blir man lite mera ödmjuk, du sitter i en omgivning som är så mycket större än du själv är, helt utlämnad och omhuldad av alla naturkrafter. 

 • Vi lurades in i EU med att EU var en freds och handelsunion. En liten godisbit som folk gick på var att inget pass behövdes visas mellan medlemsländerna. EUs sanktioner har pågott en tid, så var det med den handelsunionen. EU är med och finansierar krig här och där, så var det med den fredsunionen. Till alla EU länder kommer man inte från ett medlemsland utan uppvisat pass, så var det med det passfria EU.
  Verkligen intelligent att bjuda in ett bankrutt ukraina till EU, så var det med det för att bli medlem, visa att finanserna i landet är under kontroll

 • Nato har bundit händerna på EU’s makthavare med bonuspengar. Jag tror inte Ryssarna tjänar något på en fred med EU-ormarna, i så fall måste de göra sig av med Nato’s trupper och raketramper i EU, men då missar EU-makthavarna sina lovade bonusar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *