World Economic Forum: Avskärmning av solen med aerosoler kan “bekämpa klimatförändringarna”

publicerad 20 juli 2022
- Gästskribent
Klaus Schwab, okänd fotograf

KLIMATET. World Economic Forum (WEF) föreslår att solen blockeras med hjälp av aerosoler som sprutas ut i rymden för att bekämpa klimatförändringarna, enligt en nyligen publicerad TikTok-video från den globalistiska organisationen.

Text: Yudi Sherman för Front Line News en nyhetskanal från Americas Frontline Doctors

 

“MIT-forskare säger att “rymdbubblor” kan hjälpa till att vända klimatförändringarna genom att reflektera solens värme bort från jorden”, börjar videon.

“Forskare säger att om man skär ut bara 1,8 % av solens strålar skulle det helt vända den globala uppvärmningen.”

“Bubblorna skulle tillverkas i rymden av robotar. De skulle bilda en “flotte” ungefär lika stor som Brasilien. Detta skulle placeras vid en Lagrange-punkt”, fortsätter WEF. “Det vill säga en punkt i rymden där solen och jordens gravitation balanserar varandra. Detta skulle hålla flotten fixerad på plats.”

“Den här typen av storskalig fysisk lösning på klimatförändringar kallas geoengineering”, förklarar WEF.

“Flera sådana idéer har föreslagits, från att spruta aerosoler i den övre atmosfären till att fräsa upp små bubblor på havets yta, allt i syfte att reflektera solstrålningen tillbaka till rymden.”

Solens värme och strålar är avgörande för livet på jorden, inklusive människor, djur och växter. Solen ger viktiga fysiska hälsofördelar utöver mentala hälsofördelar.

Det är oklart om det skulle bli en global omröstning om huruvida solens strålar skulle blockeras om beslutet skulle fattas av eliten i WEF.

Dessa förslag är bara det senaste i WEF:s desperata försök att kontrollera jordens miljö, även på bekostnad av jordens invånare. Tidigare miljöinitiativ av organisationen, som att begränsa jordbruket, har misslyckats spektakulärt; nyligen resulterade de i att Sri Lanka blev så bankrutt att dess president och premiärminister störtades, och holländarna såg nu ut att vara beredda att följa efter.

Sri Lankas uppror mot regeringen, WEF och globalisterna

Ironiskt nog har WEF publicerat en artikel från 2018 av Sri Lankas dåvarande premiärminister Ranil Wickremesinghe, som lovade att göra sitt land “rikt till 2025” genom att anta WEF-sponsrade initiativ för “klimatförändringar”. Artikeln raderades nyligen efter att svältande medborgare startat ett uppror och störtat regeringen.

Text: Yudi Sherman, Front Line News

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • När cabalisten använder ordet hjälp betyder det sin motsats.
  Vi måste hjälpa planeten med att sänka CO2 halter.
  Motsats: Trädgårdsodlare vill ha mer CO2, därför att växter växer sämre i låga halter.
  Vem köper land för att inte odla på den? Matprocessindustri brinner?
  Vem har intresse av att växtodling minskar?
  CO2 agendan är här för att skapa matbrist?

 • Jag gick igenom 500 semesterfoton där man kunde se himlen från flera länder åren mellan runt 1980-1997. Inte ett enda hade kemstreck…

  • Har samma minnesbild från ca 1970 och jag kollade nu upp att antalet plan har ökat exponentiellt med ca 6%/år och jetmotorerna har blivit mycket effektivare genom att öka motorernas bredd och sänka temperaturen. När vattenångan kommer ut kallare hänger strimman kvar längre så detta kan ha bidragit men jag undrar om inte även mängden aerosolpartiklar kan ha ökat så att det lättare skapas strimmor. Partiklar från industrier och fordon inklusive flygplanen själva. Små partiklar håller sig svävande länge

 • För den som är intresserad att förkovra sig i vilka det som egentligen orkestrerar den mörka föreställningen finns det ett bra alternativ här: Reptilians & The Great Awakening – YouTube Många andra pratar i samma ordalag, men denna kvinna redogör på ett hyfsat begripligt vis. En ganska lång video och lite tålamod får man kanske ha, men det bli intressantare allt eftersom. WEF lär var centralt i det hela.

  Videons innehåll påminner om det som berättats under mycket lång tid i mänsklighetens historia, om märkliga gudar och fallna änglar. Det skulle kunna förklara en hel del. För den som tar del av teorin krävs en öppenhet och acceptans att vi idag vet oerhört lite om det vi betraktar som vår enda verklighet.

  I korthet rör det sig om 10 000 – 20 000 individer som utgör den s.k. eliten vars medvetandeursprung inte är mänskligt utan det är dessa “reptiler”. Inte ödlor vi ser i terrarier utan en beteckning på en form av medvetande som inkarnerar framför allt i vissa familjer (det nämns Rockerfeller och Rotschild i videon).

  Dessa individer är högintelligenta, charmiga och fyller ofta ut hela rummet de befinner sig i, men de håller sig gärna i skymundan. Ibland känner de inte till sin bakgrund. De lever på människors rädslor och önskar kontrollera oss. Det har de gjort under eoner. Dessa relativt få styr i sin tur ett större antal och på detta vis kontrolleras regeringar, media, organisationer osv. och tidigare har de orsakat krig och elände. De livnär sig på det destruktiva och tjänar pengar på det så de kan finansiera mer elände. Kvinnan i videon poängterar att det naturligtvis finns ordinära människor som företräder ondska på ett sedvanligt vis. Videon beskriver snarast bakgrund till den kontroll av mänskligheten vi tydligt ser idag, men den har funnits med i åtminstone 7 000 år.

 • Påfallande likt vad de sumeriska gudarna höll på med för ca 300.000 år sedan och som var orsaken till att de invaderade Jorden. Orsaken till vår guld-hysteri. Allt detta finns i de arkeologiska skrifter som
  översatts från funna lertavlor. Man hyllar fortfarande dessa gudar och deras biologiska ättlingar finns idag i flera suspekta organisationer, typ Bilderberggruppen, Frimurarna m.fl.
  .

 • Jaha då fick jag äran att bli de. 33djw svararen Som det verkar

  Märkligare saker har hänt

  Men jag få säga att det från min sida råder samstämmighet när det lutar åt att världens mäktigaste och Rikaste (män stod de i ordboken). Knappast vill oss (vanliga människor)väl).

  Dessutom är jag ovaxxad så vi får helt enkelt se.

  God eld på er, i Jesu Namn

 • Utan tvekan pågår geoengineering (kombinering av utsläpp av partiklar från flyg + mikrovågor) idag rakt över våra huvuden i stockholmsområdet. Fullt synligt för alla som bemödar sig att kritiskt studera himlen. Oerhört att detta kan pågå år efter år medan media och ansvariga låtsas som om det som sker fullt synligt däruppe inte sker. Se bilder här på effekter av kombinationen https://yogaesoteric.net/en/geoengineering-square-clouds-and-massive-microwave-transmissions/

  Så de skapar alltså väderkriser med samma utsläpp som de sedan föreslår ska göras för att förhindra de kriser som utsläppen orsakat.
  Oerhört kriminellt.
  Och de som pekar på problemet trakasseras, förtalas och förbjuds. Mp tvångsuteslöt en lokal företrädare enbart för dennes förmåga att förstå och tala om det som pågår fullt synligt. Jan Lindholm också mp kölhalades i medierna för att ha vågat ställa en fråga i ämnet till riksdagens utredningstjänst.
  https://newsvoice.se/2014/09/miljopartiet-sparkar-lokalpolitiker-som-staller-fragor-om-miljofragan-chemtrails/
  Detta är en av de mest viktiga frågorna för vår gemensamma framtid.

  • London is burning, NWO:s sista push i climatechange agenda? Likheterna med Paradise i CAL. är slående. ÅS

 • Angående iden med att placera en dämpande bubbla vid L1 för att minska solinstrålningen. Jag kollade upp matematiken för stabiliteten för ett objekt som ligger nära L1 och för en liknande Lagrange punkt L2 där Webb-teleskopet finns framgår det att både L1 och L2 är instabila och därför måste ett föremål som ska ligga kvar där justeras med en svag motor. För Webb-teleskopet vid L2 behöver dom justera med några veckors mellanrum. Orsaken till instabilitetens storlek lär vara Jupiters och Venus störande verkan på sol-jord-systemets Lagrangepunkter. Jag har inte kollat upp någon motsvarande säker siffra för L1 men eftersom även den är instabil behövs det det också en aktiv justering vilket MIT-forskarna påpekade.
  Med andra ord, om ingenting görs kommer bubblan ganska snart att förlora sin klimatpåverkande verkan. Man behöver alltså inte vara orolig för att den skulle kunna orsaka varaktig nedkylning om vi inte vill.

  Jag har förståelse för att det finns en skepsis mot avancerade tekniska lösningar men att helt blunda för vårt inflytande på klimatet är sämre.
  Och deras ide är antagligen väldigt mycket billigare än att ihållande spraya enorma mängder partiklar som bland andra Edward Teller kvantitativt och kvalitativt utredde och det finns inga säkra uppgifter på om något annat än tester med sprayning gjorts. Det finns inga bevis för att det var så omfattande att det verkligen ändrade den globala temperaturen nämnvärt

  • Det är exakt detta som du peter, försöker förvilla med, som folk blir förvillade av. Gör det så invecklat som möjligt, det är globalism på hög nivå.
   Varför inte bara säga att all manipulering av naturen kommer att misslyckas, vad det än gäller.

   • Jag håller inte med om att det kommer att misslyckas. Hela civilisationen bygger på manipulation av naturen ända sen vi började göra upp eld och gjorde redskap.
    Men jag syftar inte på sprayning som Schwab utan tex på iden med kiselbubblor långt från jorden där det redan finns solteleskop och annat så det borde vara genomförbart och ger mänskligheten en värdefull tidsfrist för att ställa om.
    Det som saknas hos både vänster och konservativa är tron på människans kreativitet

  • Edward Teller var en framstående tillämpad fysiker som ibland kallas vätebombens fader. 1957 engagerade han sig beträffande CO2 och dess uppvärmande verkan och 1997 publicerade han kvantitativa beräkningar över hur mycket partiklar av olika typ som behövde spridas i stratosfären för att reflektera bort solstrålning.
   (Han tog även upp fallet att använda partiklar som värmer i stället)
   Jag tror att han räknade med att de kylande partiklarna behövde förnyas vart 6te år eller nåt för dom är tyngre än luft och sjunker sakta ner.
   Nånting i stil med hundratusen ton per år minst behövdes. Det finns stora transportplan som kan ta 100 ton i stöten. Men jag tror aldrig att det testats i tillräckligt stor skala för att uppfylla den planen. Såna plan kan flyga ovanför molnen och partiklarna sprids nog med jetströmmar så man måste inte vara synlig över bebyggelsen. Men det som folk ofta kallar chemtrails är bara kondensationsspår från avgaserna. Widdington är knappast en auktoritet.
   En omständighet kan vara att lufthavet numera är fullt av aerosoler som inte fanns där tidigare och att dom kanske påverkar kondensationsstrimmor att fälla ut lättare.
   Jag har inget minne av att k-strimmor hängde kvar så länge när jag var ung men flygplanen var av annan typ då och gav varmare utblås än de moderna turbojetplanen som sparar energi genom att ha större diameter och lägre temperatur i utblåset

   • Men det ändrar inte på vad jag skrev om Tellers seriösa forskning. Och din ton är trist!
    Werner von Braun avslöjade när han var döende 1977 att västoligarkin skulle använda Ufos som medel för att manipulera allmänheten.
    Och mellan 1972 till 1989 pågick en omfattande teknologisk överföring från Usa till Sovjet antagligen delvis som muta.
    Usa som då, i samarbete med Sovjet dolde att Usa hade fejkat sitt bemannade rymdprogram före 1981, hade bland annat påstått att astronauterna hade stött på utomjordingar på månen och på SRI manipulerades då även Uri Geller med röster som han påstod kom från utomjordingar etc etc . MKULTRA hade då sen en tid innefattat cybernetisk teknologi och annan radioteknologi i miniatyrutförande som djupa staten leker gud med.
    .

 • En bättre lösning är att skärma av WEF som gör ett världsproblem av att isen smälter en varm dag på sommaren, men vill inte veta av att det åter blir is på vintern.

 • ‘Fantastiskt’, när topplocket gått och de inte längre kan dölja sin högkriminalitet mot människa, djur, natur, planeten och livet självt (ie giftinjektionerna), så försöker de stjäla ‘nyheten’ (ie gammal skåpmat för altinsatta) i en schizofren övertygelse att de inte är påkomna med sina lögner, och ‘förklara’ hur ‘oerhört viktiga’ deras livsförstörande projekt är.

  De vänder det alltså till att det destruktiva de gör mot planeten är ‘nödvändigt’. Går det att tydligare definiera morbid psykopati..nej tror inte det. Går det att tydligare förstå vad de har för totala avsikter..nej tror inte det. Går det att missförstå vem de syftar på när de säger ‘hot mot ‘mänskligheten’ ‘, ‘hot mot dejemjokratin’..när de samtidigt betraktar de riktiga Människorna som värdelösa övertaliga ätare..nej tror inte det. Går det att missförstå vad de har för totala avsikter..nej tror inte det.

  Förstår dom själva vad som kommer hända med dom vid räkenskapens dag..nej tror inte det, psykopater brukar inte ha den sjukdomsinsikten, ‘felfria’ som dessa a..holes anser sig va..hehe

 • WEF och Svabben har nu figurerat i alternativ media åtskilligt på sistone. Hur det är i gammelmedia vet jag inte eftersom jag inte följer den. Hur som helst borde det vara uppenbart att WEF påverkar hela västvärlden via regimer, myndigheter, vetenskap, organisationer osv. Om det inte är WEF, så är det FN, WHO, EU osv. bakom vilka ett gäng eländiga familjer gömmer sig som återkommande är på tapeten. Det måste finnas något ruttet i största allmänhet om sådan skitar har kunnat växa till sig till denna omfattning. Dags att vakna nu och städa ut sörjan.

  Agendor såsom The Great Reset som tycks ha startat upp i t.ex. Nederländerna, Agenda 2030 som har sitt ursprung i WEF handlar ju tydligt om överstatlighet och totalitärt styre i dess sämre bemärkelse. Lögnen om klimatet har man lyckat sprida och använda som argument för åtgärder och hur jäkla dumma kommer inte en stor del av etablissemanget framstå när allt visade sig vara påhitt och det rör sig om naturliga temperatursvängningar (+ ev. klimatpåverkan med diverse metoder).

  Lyckligtvis finns det en handfull politiker som reagerat i EU, men knäpptyst i Sverige. Och i Sverige finns en lång tradition att ilsket protestera mot despoter och övergrepp mot människor runt om i världen och ändå samverkar våra “folkvalda” med en ondsint partner såsom WEF vars mål är att förtrycka, förgöra och försätta människor i en situation som är en direkt mardröm. Det mesta som regeringen står för är hyckleri och en fars som förvillar en stor del av befolkningen.

 • https://youtube.com/playlist?list=PL9H4VMiohf34-KJBDvFMjrpLKL3BPjXoM jag drog ihop en playlist på detta tema med hologram projektioner som militären sitter och leker med. Varje lands militär kopplar upp sig emot NASA satelliter och radar och sedan skapar dom detta. Många har lurats att tro att “dom sprayar oss med gifter..” etcetera men det är inte alls vad som pågår här. Dom lurar folk att tro på “Aliens & ufos” samt att dom via detta blockerar solen så vi inte får i oss vitaminer etc samt att natur växer sämre så vi får både en “klimatkris” samt dåliga skördar så dom kan kontrollera vår tillgång till mat. Sedan skylls allt på “Putin &Ryssland”, fast det egentligen är Peter Hultqvist och Mikael Byden och deras “hemliga leksaker”. Dom skickar 500 miljarder till AZOV Zelensky i Ukraina medans Svenska folket går på knäna och vi som klagar och är kritiska sätts upp på SÄPO listor som “dissidenter”. Vilka är dom riktiga dissidenterna här..

  • Supertack för ditt jobb med att sätta ihop och dela med dig av listan. Mycket viktiga videor …de jag hunnit titta på. De kommer att kunna förklara framtida fenomen som med all säkerhet kommer snart.

 • Det låter som en smart ide att placera ett svagt dämpande hinder i L1 som ligger drygt en miljon km från jorden och den håller sig snällt där om inget dramatiskt inträffar. För att förhindra att ngt går fel behöver dom ha beredskap för rymduppdrag med robotar men det vill dom ändå för boys will be boys…

  • Och så minskar solen sin aktivitet, varefter jorden går in i en ny istid. ‘Smarta’ grabbar det här, som verkligen begriper vad de håller på med…

   • Du underskattar dom nog. Dom har säkert valt utformningen för att lätt kunna eliminera den men även så att den går att utöka.

    • “Smart ide”? Att skärma ut det som ger liv till planeten och styr våra biologiska processer. Smarta grabbar, jovisst! Jag har nog underskattat din kompetensnivå.

     • Du underskattar dom som tänkt ut iden med bubblan och tror att dom inte tänkt på att man kan behöva reversera verkan. 1,8% tar inte bort livet det är ju såna ändringar som inträffat naturligt men nu driver vi själva upp temperaturen och det är bara den delen som ska motverkas. Om det behövs mycket mer dämpning betyder det att vi är illa ute både om vi inget gör eller minskar temperaturen på det viset.

      • Vad menar du med att “vi själva driver upp temperaturen”..Vi sprejar väl inte chemtrails som värmer upp planeten och vi släpper väl inte ut motsvarande det som natostan gör (terrororganisationen står för 50% av världens nedsmutsning)..Du begriper väl vid det här laget vem som skapar problemen, för att sedan ‘lösa dom’..på vanliga Människors bekostnad. Snart är det davosmöte igen o då sätter sig var och en i ett privat jumbojet, o passar väl samtidigt på att lägga några linor tungmetaller, psykopata lifestalkers som de är ger de sig inte förrän så mkt är förstört att kaoset infinner sig så ‘de kan ta över’..tror dom

      • Vårt tillskott av CO2 utöver det som naturen klarar att buffra ökar stadigt den globala temperaturen även om naturliga fluktuationer runt den trenden maskerar en del. MITs föreslagna metod med bubblorna vid L1 1,5M km bort ger oss en värdefull tidsfrist under vilken teknologin och samhällsorganisationen hinner vidta det som krävs på längre sikt om en så stor befolkning ska kunna leva väl. Projektet borde kunna genomföras på några årtiondens sikt och ger också intressanra utmaningar för rymdteknologi och AI vilket de ändå vill ha

      • Peter, allvarligt alltså. Vid det här laget torde vi ha förstått vem det är vi har att göra med…

       Jag kan också matematiskt analysera div projekt, tekn el ekn, men finner det mödan föga värt. Hade det varit konstruktörer som stått för projektet, och inte destruktörer som först skapar problemen och sedan ‘hittar på o pådyvlar sina lösningar’, hade jag också ‘tittat på matematiken’. Men att göra det är som att bekräfta att den förstörelsen de genomför, är acceptabel.

       Detta är högkriminella individer och ska behandlas som sådana, vilket alls inte sker idag eftersom de lagt beslag på all väst’media’ (ie döljer sina övergrepp) och triumfat igenom vad de kallar sitt största kap, fedact of 1913, med vilken falskmyntartryckpress de förser världen med mutor, hot, mord, regeringskapningar, drogsmuggling, trafficking, pedofl i massförstörelseskala samt inte minst alla deras krig där de kränger sina vapen.

       Du pratar om att de vill ha rymdteknl..vem är ‘de’. Jag läste en replik på ett annat forum som benämnde dom som sionistiska talmudglobalister, vilket är mkt träffande. Dvs de har ingen som helst koppling till ngn religion, utan kör sitt eget ‘ideologiska’ race där förvillande, bedrägeri och förstörelse är huvudsaken.

       Inte i ngn religion finns detta beskrivet, men i ett visst mkt rasistiskt och destruktivt ‘text’program ja. Hoppas du inte går på deras finter..och att du inte deltar i ngn frimurar’loge’, för det är ofta där rekryteringarna sker

      • Det är MIT-folk inte WEF-folk och dom har kommit på en lösning som är värd att överväga anser jag. Sprayning är dyrt och smutsigt men att ha ett dämpfilter som hålls på plats av sig själv verkar smart

      • Ne Peter, att läsa mit-el caltecrapporter är som att följa och tro vad som står på wikipedia, de är globalistkontrollerade, och naturligtvis åtskilliga/alla andra utbildningssäten i väst. Vidare pratar du fortfarande om deeras ‘lösningar’ på dee problem de själva åstadkommit. De är den största naturkatastrofen av alla, därefter katastroferna de plågar planeten med

      • Du blandar ihop. På universitet finns kreativa individer som är anställda för att vara just så – uppfinningsrika – och som inte har något med globaliserarna att göra.
       Först om dom skulle ta upp något som utgör ett hot mot eliterna skulle dom drabbas av indragna forskningsmedel etc men såna ideer som dom för fram där har troligen support både från kretsar inom civil och militär rymdteknologi.

       Ger möjligheter till intressanta robot-tillämpningar som dom ändå vill utveckla på sikt.

      • Här blandas ingenting, utan det gäller att hålla isär för att kunna sortera någorlunda. Ja det var ett tips och en kommentar i ett. För det första pratade jag inte om folket på institutionerna utan om institutionerna som sådana. Att de är globalistkapade. Men även globalisterna behöver arbetskraft, de som deras idol lenin benämnde som användbara idioter/ie omedvetna individer, vilka sedan kan kastas bort. Nr2 så har de ‘friheten’ att arbeta på sina projekt och komma till resultat och slutsatser. Meen de har inte friheten att publicera något som helst, som inte genomgått globalisternas censurfiltrering..
       Ökad medvetenhet är väl samma sak som
       s a s ökad intelligens, och det är just ökad medvetenhet som kan ta oss ur detta mkt besvärliga läge Vi hamnat i gentemot dom. De ger sig aaldrig i sin destruktivitet, och vad de är oerhört skraja inför är att Människor vaknar ur sin naivitet.

      • My gosh…ook, varför har de censurerat kontraforskning runt vjaccnjrna..Halloo, hoppas du inte driver med mig för då är det slöseri med dina resurser i dyrbara tidevarv

 • Dessa psykopater är ju uppenbart emot liv, och nöjer sig inte med enskilda individer utan vill ha ihjäl planeten.

  De borde deklareras som ett hot mot männskligheten och oskadliggöras omedelbart!

  Vanligtvis ser jag inte straff som särskilt produktivt.Men om alla människor som dessa individer vräkt ut kemikalier över gavs varsin liten sten. Kalla det en flört med mångkulturen, en liten steningscermoni för gamla goda tiders skull.

  Så kanske inte alla genomruttna forskare som tiger stilla även fast de vet att “klimathotet” är en enda stor fet lögn skulle vara så positiva till att ljuga för offentligheten längre?

 • Jag tror att det skulle vara väldigt bra om vi alla talar om för våra medmänniskor, att våra politiker är uppknutna kring de här psykopaterna – och att ALL alt. media lägger intresse på detta. Det är verkligen inte ointressant att vår statsminister och finansminister – för att ta några ur högen, är djupt involverade i WEF:s sjuka planer.

 • Ett barn av idag har aldrig sett en BLÅ himmel. Sedan många år är den grådaskig.
  Ondskan står på godheten och när godheten reducerats till nästan noll på planeten, kommer uppvaknandet – tänkte inte på det! Bibelordet om hus på lösand sand.

 • Varje gång människan försökt manipulera jordens balans, vare sig väder, djur eller växtliv har det gått illa
  Tänk på gräshopporna, kaninerna i Australien, vattenhyacinterna i USA, spridning och förflyttning av djur, insekter mm, mm
  Växtgifter och genmanipulering som håller på att ta kål på människan och naturen
  Det är Word Ecomomic Forum som måste förintas o stoppas, den lilla eliten som vill förinta människan för att ta över hela värden
  Nu sprider man ut aluminiumoxid i nano storlek i luften som sakta faller ner till marken förgiftar jorden, den försvinner aldrig från marken och detta blir vi tvungna och andas in, ingen vet hur det påverkar människan, men man vet att skogar dör och träd blir bruna.  

 • Har WEF läst gamla Kalle Ankas pocket som ofta tog upp dessa typer av vädermanipulation? Det var aldrig något bra slut i dessa. Om vi har otur står vi snart med en HELT död planet pga just manipulationerna. Det är så sorgligt…

  • Jo, DU! Släng ut TV:n och studera minst 4 timmar per dag i något som ger framtida avkastning, såsom språk, elingenjör, sjöfart, jordbruk, smide, musik, frekvensteknik-terapi, ja allt som har kontakt med det fysiska och liv…!
   Debitera dig själv minst 500:-sek för varje TV-tittad timme och se var finns vinsten i det?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *