50 kor dog – mjölkbonde fick nog och släckte mobilmast

publicerad 30 augusti 2022
- Mona Nilsson
Kossor och mobilmast. Foto tillhandahållet av Strålskyddsstifftelsen
Kossor och mobilmast. Foto tillhandahållet av Strålskyddsstifftelsen
Kossor och mobilmast. Foto tillhandahållet av Strålskyddsstifftelsen

ELEKTROSMOG. Den mjölkbonde i Frankrike som har sett cirka 50 av sina kor dö och mjölkproduktionen rasa sedan en mobilmast sattes i drift 200 meter från gården sommaren 2021, stängde nyligen själv av mobilmasten.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen

Händelsen inträffade efter att en domstol dagen innan upphävt ett tidigare domstolsbeslut från maj 2022 om att masten skulle stängas av för att studera om kornas hälsa förbättrades.

Strålskyddsstiftelsen rapporterade i maj om att mjölkbonden Frédéric Salgues hade förlorat 40 kor och erfarit en dramatisk försämring av mjölkproduktionen sedan en mast för 4G sattes i drift i juli 2021, 200 meter från gården. Efter att han tagit ärendet till domstol beslutade domstolen i Clermont-Ferrand i maj att antennerna i masten skulle stängas av under en period av två månader för att studera om kornas hälsotillstånd förbättrades.

Avstängningen skulle enligt beslutet ske inom 3 månader. Telekomoperatörerna (Bouygues Télécom, Free, SFR och Orange) överklagade beslutet och den 17 augusti upphävde överprövningsdomstolen  det tidigare beslutet och beslutade istället att operatörerna inte behövde stänga av masten.

Dagen därpå, den 18 augusti, stängde Salgues av strömmen till masten samtidigt som tiotals personer samt byns borgmästare närvarade. Syftet med åtgärden är att studera om kornas hälsotillstånd förbättras om masten stängs av.

50 kor har dött under ett år

Cirka 50 kor ska enligt Salgues ha dött fram till augusti 2022, det vill säga under endast ett år med masten i närheten. Detta i en besättning bestående av 200 kor som tillhör de bästa i regionen. Mjölkproduktionen har samtidigt gått ner till 10 liter per ko och dag från tidigare 25-30 liter. Korna har fått förändrat beteende, rör sig onormalt och har andra hälsoproblem.

Telekomoperatörernas advokater hade i domstolen hävdat att det saknas vetenskapliga belägg för att kor skadas av elektromagnetiska fält och strålning från mobilmaster.

Det är inte sant eftersom (även om det finns förbluffande lite forskning gjort på området) det finns forskning som visat att kalvar fått grå starr i onormal omfattning i närhet av mobilmaster. Det finns även forskning som visar allvarliga skador på grisar.

Å andra sidan  saknas det helt forskning som visar att kor inte skadas av mobilmaster. Telekomoperatörerna agerar tydligt för att sådan kunskap inte ska inhämtas.

I juni 2022 beslutade en annan fransk domstol att en bonde ska få skadestånd på 460 000 Euros (cirka 4,6 miljoner svenska kronor) på grund av de skador på kobesättningen som en kraftledning från EDF orsakat under många år. Även i detta fall hade mjölkproduktionen rasat och skadeståndet gäller bland annat ersättning för den försämrade mjölkproduktionen.

Mjölkbondens advokat konstaterar att beslutet innebär att det är förbjudet att efterforska sanningen om hurvida korna skadas av masten eller inte, vilket beslutet från maj 2022 gick ut på.

Svenskt fall

För drygt 15 år sedan kontaktades Mona Nilsson, idag verksamhetsansvarig för Strålskyddsstiftelsen, av ett svenskt par som drev en mjölkgård i södra Sverige. Sedan en mast för 3G satts upp cirka 300 meter från gården hade korna fått kraftigt försämrad hälsa och kastade kalvar i onormal omfattning. Korna mjölkade sämre, åt dåligt och ville inte vistas utomhus.

Efter ett år gav lantbrukarparet upp och sålde alla kor. Det blev omöjligt att fortsätta verksamheten. Det enda som förändrats var mobilmasten och masten det enda som kan förklara den dramatiskt försämrade djurhälsan.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq