50 kor dog – mjölkbonde fick nog och släckte mobilmast

publicerad 30 augusti 2022
- av Mona Nilsson
Kossor och mobilmast. Foto tillhandahållet av Strålskyddsstifftelsen
Kossor och mobilmast. Foto tillhandahållet av Strålskyddsstifftelsen
Kossor och mobilmast. Foto tillhandahållet av Strålskyddsstifftelsen

ELEKTROSMOG. Den mjölkbonde i Frankrike som har sett cirka 50 av sina kor dö och mjölkproduktionen rasa sedan en mobilmast sattes i drift 200 meter från gården sommaren 2021, stängde nyligen själv av mobilmasten.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen

Händelsen inträffade efter att en domstol dagen innan upphävt ett tidigare domstolsbeslut från maj 2022 om att masten skulle stängas av för att studera om kornas hälsa förbättrades.

Strålskyddsstiftelsen rapporterade i maj om att mjölkbonden Frédéric Salgues hade förlorat 40 kor och erfarit en dramatisk försämring av mjölkproduktionen sedan en mast för 4G sattes i drift i juli 2021, 200 meter från gården. Efter att han tagit ärendet till domstol beslutade domstolen i Clermont-Ferrand i maj att antennerna i masten skulle stängas av under en period av två månader för att studera om kornas hälsotillstånd förbättrades.

Avstängningen skulle enligt beslutet ske inom 3 månader. Telekomoperatörerna (Bouygues Télécom, Free, SFR och Orange) överklagade beslutet och den 17 augusti upphävde överprövningsdomstolen  det tidigare beslutet och beslutade istället att operatörerna inte behövde stänga av masten.

Dagen därpå, den 18 augusti, stängde Salgues av strömmen till masten samtidigt som tiotals personer samt byns borgmästare närvarade. Syftet med åtgärden är att studera om kornas hälsotillstånd förbättras om masten stängs av.

50 kor har dött under ett år

Cirka 50 kor ska enligt Salgues ha dött fram till augusti 2022, det vill säga under endast ett år med masten i närheten. Detta i en besättning bestående av 200 kor som tillhör de bästa i regionen. Mjölkproduktionen har samtidigt gått ner till 10 liter per ko och dag från tidigare 25-30 liter. Korna har fått förändrat beteende, rör sig onormalt och har andra hälsoproblem.

Telekomoperatörernas advokater hade i domstolen hävdat att det saknas vetenskapliga belägg för att kor skadas av elektromagnetiska fält och strålning från mobilmaster.

Det är inte sant eftersom (även om det finns förbluffande lite forskning gjort på området) det finns forskning som visat att kalvar fått grå starr i onormal omfattning i närhet av mobilmaster. Det finns även forskning som visar allvarliga skador på grisar.

Å andra sidan  saknas det helt forskning som visar att kor inte skadas av mobilmaster. Telekomoperatörerna agerar tydligt för att sådan kunskap inte ska inhämtas.

I juni 2022 beslutade en annan fransk domstol att en bonde ska få skadestånd på 460 000 Euros (cirka 4,6 miljoner svenska kronor) på grund av de skador på kobesättningen som en kraftledning från EDF orsakat under många år. Även i detta fall hade mjölkproduktionen rasat och skadeståndet gäller bland annat ersättning för den försämrade mjölkproduktionen.

Mjölkbondens advokat konstaterar att beslutet innebär att det är förbjudet att efterforska sanningen om hurvida korna skadas av masten eller inte, vilket beslutet från maj 2022 gick ut på.

Svenskt fall

För drygt 15 år sedan kontaktades Mona Nilsson, idag verksamhetsansvarig för Strålskyddsstiftelsen, av ett svenskt par som drev en mjölkgård i södra Sverige. Sedan en mast för 3G satts upp cirka 300 meter från gården hade korna fått kraftigt försämrad hälsa och kastade kalvar i onormal omfattning. Korna mjölkade sämre, åt dåligt och ville inte vistas utomhus.

Efter ett år gav lantbrukarparet upp och sålde alla kor. Det blev omöjligt att fortsätta verksamheten. Det enda som förändrats var mobilmasten och masten det enda som kan förklara den dramatiskt försämrade djurhälsan.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

 • I stort sett majoriteten av insekterna är borta. Vid en längre bilresa är rutorna nästan rena. Förr hade man behövt göra rent framrutan flera gånger.
  Mobilmasterna står tätt längs de stora vägarna, men är “helt ofarliga” och har inget med insektsdöden att göra. Påstås det.
  Jag tror att den massiva strålningen från masterna är en stor orsak till att insekterna dör. Men det finns inget intresse att undersöka detta, pengarna styr.
  Vi ska ha ett högteknologiskt samhälle så det är viktigare att 5G kommer på plats så att vi får förarfria bussar och sopbilar.
  Då kan vi avveckla s.k. enkla jobb samtidigt. Det som våra politiker påstår behövs för att lågutbildade migranter skulle kunna försörja sig själva. Istället får de leva på bidrag. Allt hänger ihop. Våra politiker är korrupta och det kommer att krävas att medborgarna tittar upp från sina mobiltelefoner och vaknar till liv för att vi ska gå en bättre framtid till mötes. Jag är tyvärr skeptisk till att detta kommer att ske.

 • I stort sett majoriteten av insekterna är borta. Vid en längre bilresa är rutorna nästan rena. Förr hade man behövt göra rent framrutan flera gånger.
  Mobilmasterna står tätt längs de stora vägarna, men är “helt ofarliga” och har inget med insektsdöden att göra. Påstås det.
  Jag tror att den massiva strålningen från masterna är en stor orsak till att insekterna dör. Men det finns inget intresse att undersöka detta, pengarna styr.
  Vi ska ha ett högteknologiskt samhälle så det är viktigare att 5G kommer på plats så att vi får förarfria bussar och sopbilar.
  Då kan vi avveckla s.k. enkla jobb samtidigt. Det som våra politiker påstår behövs för att lågutbildade migranter skulle kunna försörja sig själva. Istället får de leva på bidrag. Allt hänger ihop. Våra politiker är korrupta och det kommer att krävas att medborgarna tittar upp från sina mobiltelefoner och vaknar till liv för att vi ska gå en bättre framtid till mötes. Jag är tyvärr skeptisk till att detta kommer att ske.

 • Detta är långt ifrån det enda fallet. Över 50 lantbrukare har drabbats av onormal sjuklighet och dödsfall bland kor och andra djur till följd av kraftledningar, mobilmaster, vindkraftverk. En av de drabbade lantbrukarna har förlorat 250 kor och kalvar under enbart 4,5 år. Kraftigt förhöjd strålning i marken och i vattnet har uppmätts på gården. Efter drygt fyra års efterforskningar efter orsaken, är han idag övertygad om att strålningen från två mobilmaster, en kraftledning, vindkraftverk i grannskapet och solceller är orsaken till massdöden och den försämrade hälsan bland djuren. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/11/03/hundratals-kor-offer-for-stralning-fran-kraftledningar-mobilmaster-vindkraftverk/

 • Jag tror inte att Mona Nilsson har betalt av kemijättarna som påverkar besprutning (tex vid master) eller att hon är i maskopi med andra som sprider något skadligt ämne.
  Men kemijättarna har ingenting emot att folk skyller på 5G
  USA bedriver ett intensiv psykologiskt krig mot all konkurrens och nu, till skillnad från tidigare hoppas dom på att kunna dominera högteknologin och gör vad som helst för att vinna tid och hindra Kina och andra konkurrenter att dominera inom det som är så viktigt för USAs industrispionage och USAs önskade TOTALA övervakningssamhälle.
  Michael Hudson hävdade före 24 februari att USA avser att ta över Tysklands industri genom att köra Tyskland i botten genom Ukraina-konflikten och nu verkar pultronen som skall föreställa Tysklands ledare verkligen förstöra ‘sitt eget’ land.
  USAs metoder är totalt hänsynslösa.
  Lögner inget problem och ju grövre destobättre!

  USA/CIA dominerar även totalt över Frankrike och hela västs medier.

  Lita inte på demoniseringen av telecom.
  Var inte ensidiga utan se hela bilden.
  Jag har ingen som helst koppling till någon branch telecom eller annan och har aldrig haft det.

  Sök mer rimliga förklaringar till att kossor fåglar och insekter dör.

  Och dom förklaringarna finns i högsta grad när det gäller insekter och troligen finns det kemiska förklaringar till drastiska dödsfall som det Mona återger.

  SVT har faktiskt tagit upp det som gäller besprutningarna och insektsdöden och det var på tiden.

  • Var inte ensidiga utan se hela bilden”.

   Hur vore det med lite av din egen medicin. Varenda artikel som kommer om strålningsrisker, så dyker du upp och uppmanar alla att inte överväga möjligheten att elektromagnetiska fält skulle påverka den elektromagnetiska människan. Alltid är det något annat.

   Själv har jag inga problem att se samverkanseffekter och att olika faktorer samverkar till sjukdom och ohälsa. På samma sätt som inte all sjukodom kommer från EMF, så förstår jag inte din ihärdiga hållning att EMF inte kan ha någon påverkan. Hade varit intressant att ha en diskussion med dig på riktigt.

   Om du nu inte är det troll du säger du inte är?

 • I Svensk praxis så elsaneras alla ladugårdar och skärmade kablar sätts in. Utan skärmade kablar blir det fort relativt höga elektriska fält och då börjar tydligen kossorna “oroa” sig.

  Kossor som står i elektriska fält produserar mycket mindre mjölk, ett faktum som är känt sedan länge.

  “Inga vetenskapliga bevis”! Hur vore det om industrin kunde komma fram med åtminstone en enda studie på effekten av just nya 5G sändare. Inte för att det saknas tidigare studier på EMF och hälsorisker.

  Tänk om vi skulle börja använda samma argument! Någon stormar in på Strålsäkerhetsmyndigheten och klubbar ner folkmördarna med, säg en förnsterbräda……

  Det finns ju inget samlat vetenskapligt underlag för att just fönsterbrädor är farliga! Händelsen har ju bara skett en gång, så den är ju inte “statistiskt signifikant”, och således har den ju rent “vetenskapligt” inte ens hänt. När kollegorna sen uttalar sig om att deras blodiga döda kollegor skadats så ska man ju naturligtvis inte ta hänsyn till vittnesmål. Jag menar på SSM finns ju mig veterligen inte en enda “expert” på dödligt våld med fönsterbrädor. Vad vet de om saken. Och efter en “statistisk bearbetning” så skulle ju ingen ha dött egentligen.
  SSM har ju jättemycket helt onödig personal, de få någon hinner klubba ner skulle ju med korrigering för slumpartat bortfall osv säkert visa att onormatl många faktiskt inte dött. Kanske var det bara ett olyckligt sammanträffande?

  Strålningen är nu så hög att även okänsliga individer blir direkt sjuka i sändarnas närhet. Fåglar trillar från himmlen, kossor dör och insekterna försvinner. Jordens naturliga magnetfält minskar konstant. Hur svårt skall det vara att lägga ihop 1 plus 1.Vi gör om jorden till en mikrovågsugn, undrar om det får någon effekt???

  Fårlåt! Måste naturligtvis vara “klimatets” fel. Eller möjligtvis Putins.

  • Stämmer redan i skiftet mellan 90-2000talet drog jag så kallade double shield twisted pair kablar för telefoni och data då jag garanterade en viss överföringskapacitet. Double shield betyder dubbel avskärmning alltså ett metallnät draget över kablar så att elektromagnetiska spänningsfält inte skulle påverka hastigheten hos elintensiva kunder, men människorna brydde man sig inte om. Att man bryr dig mer om kossor än människor bevisar bara att vi betraktas som “human farming” för eliten, för djur kan inte anpassa sig som hjärntvättade människor kan.

 • Stort tack för att ni belyser detta oerhört viktiga ämne till skillnad från statligt finansierade medieorgan som inte sakligt och objektivt tar upp detta, vilket i sig enkom lämnar ett tyst medgivande att där finns intressekonflikter med sargat förtroende som följd.(Det krävs faktiskt ingen särskild ttel för att förstå att allt fler och fler sändare/mottagare och dess kumulativa effekt kan komma att bli förödande)
  Tack igen inte minst för våra oerhört viktiga pollinatörer.

 • Detta är långt ifrån det enda fallet. Över 50 lantbrukare har drabbats av onormal sjuklighet och dödsfall bland kor och andra djur till följd av kraftledningar, mobilmaster, vindkraftverk. En av de drabbade lantbrukarna har förlorat 250 kor och kalvar under enbart 4,5 år. Kraftigt förhöjd strålning i marken och i vattnet har uppmätts på gården. Efter drygt fyra års efterforskningar efter orsaken, är han idag övertygad om att strålningen från två mobilmaster, en kraftledning, vindkraftverk i grannskapet och solceller är orsaken till massdöden och den försämrade hälsan bland djuren. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/11/03/hundratals-kor-offer-for-stralning-fran-kraftledningar-mobilmaster-vindkraftverk/

 • Jag tror inte att Mona Nilsson har betalt av kemijättarna som påverkar besprutning (tex vid master) eller att hon är i maskopi med andra som sprider något skadligt ämne.
  Men kemijättarna har ingenting emot att folk skyller på 5G
  USA bedriver ett intensiv psykologiskt krig mot all konkurrens och nu, till skillnad från tidigare hoppas dom på att kunna dominera högteknologin och gör vad som helst för att vinna tid och hindra Kina och andra konkurrenter att dominera inom det som är så viktigt för USAs industrispionage och USAs önskade TOTALA övervakningssamhälle.
  Michael Hudson hävdade före 24 februari att USA avser att ta över Tysklands industri genom att köra Tyskland i botten genom Ukraina-konflikten och nu verkar pultronen som skall föreställa Tysklands ledare verkligen förstöra ‘sitt eget’ land.
  USAs metoder är totalt hänsynslösa.
  Lögner inget problem och ju grövre destobättre!

  USA/CIA dominerar även totalt över Frankrike och hela västs medier.

  Lita inte på demoniseringen av telecom.
  Var inte ensidiga utan se hela bilden.
  Jag har ingen som helst koppling till någon branch telecom eller annan och har aldrig haft det.

  Sök mer rimliga förklaringar till att kossor fåglar och insekter dör.

  Och dom förklaringarna finns i högsta grad när det gäller insekter och troligen finns det kemiska förklaringar till drastiska dödsfall som det Mona återger.

  SVT har faktiskt tagit upp det som gäller besprutningarna och insektsdöden och det var på tiden.

  • Var inte ensidiga utan se hela bilden”.

   Hur vore det med lite av din egen medicin. Varenda artikel som kommer om strålningsrisker, så dyker du upp och uppmanar alla att inte överväga möjligheten att elektromagnetiska fält skulle påverka den elektromagnetiska människan. Alltid är det något annat.

   Själv har jag inga problem att se samverkanseffekter och att olika faktorer samverkar till sjukdom och ohälsa. På samma sätt som inte all sjukodom kommer från EMF, så förstår jag inte din ihärdiga hållning att EMF inte kan ha någon påverkan. Hade varit intressant att ha en diskussion med dig på riktigt.

   Om du nu inte är det troll du säger du inte är?

 • Ta en LED-ficklampa och i närkontakt belys ett känsligt hudparti. Efter en stund händer kanske saker i den belysta fläcken. En tankeställare?

   • Kanske för att då man leder ström från ett batteri till en lampa uppstår primärt en spänning som man ser (ljus) och sekundärt ett magnetiskt spänningsfältet men inte ser. Detta gäller all elektronik, som folk aldrig tänket på.

 • I Svensk praxis så elsaneras alla ladugårdar och skärmade kablar sätts in. Utan skärmade kablar blir det fort relativt höga elektriska fält och då börjar tydligen kossorna “oroa” sig.

  Kossor som står i elektriska fält produserar mycket mindre mjölk, ett faktum som är känt sedan länge.

  “Inga vetenskapliga bevis”! Hur vore det om industrin kunde komma fram med åtminstone en enda studie på effekten av just nya 5G sändare. Inte för att det saknas tidigare studier på EMF och hälsorisker.

  Tänk om vi skulle börja använda samma argument! Någon stormar in på Strålsäkerhetsmyndigheten och klubbar ner folkmördarna med, säg en förnsterbräda……

  Det finns ju inget samlat vetenskapligt underlag för att just fönsterbrädor är farliga! Händelsen har ju bara skett en gång, så den är ju inte “statistiskt signifikant”, och således har den ju rent “vetenskapligt” inte ens hänt. När kollegorna sen uttalar sig om att deras blodiga döda kollegor skadats så ska man ju naturligtvis inte ta hänsyn till vittnesmål. Jag menar på SSM finns ju mig veterligen inte en enda “expert” på dödligt våld med fönsterbrädor. Vad vet de om saken. Och efter en “statistisk bearbetning” så skulle ju ingen ha dött egentligen.
  SSM har ju jättemycket helt onödig personal, de få någon hinner klubba ner skulle ju med korrigering för slumpartat bortfall osv säkert visa att onormatl många faktiskt inte dött. Kanske var det bara ett olyckligt sammanträffande?

  Strålningen är nu så hög att även okänsliga individer blir direkt sjuka i sändarnas närhet. Fåglar trillar från himmlen, kossor dör och insekterna försvinner. Jordens naturliga magnetfält minskar konstant. Hur svårt skall det vara att lägga ihop 1 plus 1.Vi gör om jorden till en mikrovågsugn, undrar om det får någon effekt???

  Fårlåt! Måste naturligtvis vara “klimatets” fel. Eller möjligtvis Putins.

  • Stämmer redan i skiftet mellan 90-2000talet drog jag så kallade double shield twisted pair kablar för telefoni och data då jag garanterade en viss överföringskapacitet. Double shield betyder dubbel avskärmning alltså ett metallnät draget över kablar så att elektromagnetiska spänningsfält inte skulle påverka hastigheten hos elintensiva kunder, men människorna brydde man sig inte om. Att man bryr dig mer om kossor än människor bevisar bara att vi betraktas som “human farming” för eliten, för djur kan inte anpassa sig som hjärntvättade människor kan.

 • Stort tack för att ni belyser detta oerhört viktiga ämne till skillnad från statligt finansierade medieorgan som inte sakligt och objektivt tar upp detta, vilket i sig enkom lämnar ett tyst medgivande att där finns intressekonflikter med sargat förtroende som följd.(Det krävs faktiskt ingen särskild ttel för att förstå att allt fler och fler sändare/mottagare och dess kumulativa effekt kan komma att bli förödande)
  Tack igen inte minst för våra oerhört viktiga pollinatörer.

 • Ta en LED-ficklampa och i närkontakt belys ett känsligt hudparti. Efter en stund händer kanske saker i den belysta fläcken. En tankeställare?

   • Kanske för att då man leder ström från ett batteri till en lampa uppstår primärt en spänning som man ser (ljus) och sekundärt ett magnetiskt spänningsfältet men inte ser. Detta gäller all elektronik, som folk aldrig tänket på.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *