Exposé: Pfizer-dokument och officiella data visar att covidvaccinerna avfolkar världen

publicerad 14 augusti 2022
- Gästskribent
Temabild: Kvinna med sitt barn. Foto: Discha AS. Licens: Shutterstock.com

COVIDKRISEN. NewsVoice har sammanställt och översatt en artikel från brittiska Exposé som menar att de experimentella covidvaccinerna avfolkar världen. “Covid-19-vaccination orsakar massavfolkning. Detta är ett extremt djärvt påstående att göra, men tyvärr stöds detta djärva påstående av ett berg av bevis som finns i de konfidentiella Pfizer-dokumenten och officiella regeringsdata från hela världen.”

Text: Expose-news.com | Översättning, nedkortning och sammanställning: NewsVoice | Läs den kompletta artikeln med diagram: Pfizer Documents & Official Real-World Data prove the COVID Vaccines are already causing Mass Depopulation

Sammanfattning – Covidvaccinerna avfolkar världen

  • Hela världen lider av hundratusentals överskridande dödstal varje vecka.
  • Officiella statliga uppgifter visar att dödligheten per 100 000 är de lägsta bland den ovaccinerade befolkningen i alla åldersgrupper.
  • Officiell folkhälsodata från Skottland visar att nyfödda barns dödsfall har nått kritiska nivåer för andra gången på sju månader.
  • Tysklands officiella uppgifter visar att födelsetalen har sjunkit dramatiskt 2021.
  • Konfidentiella Pfizer-dokument visar en missfallsfrekvens på mellan 82% och 97%.
  • CDC VAERS-data visar att covidvaccinerna ökar risken för missfall med minst 1517% (ettusenfemhundrajutton procent).
  • En djurstudie som utförts för att bevisa säkerheten vid administrering av Pfizer-vaccin under graviditet tyder på en ökad risk för infertilitet och fosterskador.
  • Ytterligare konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar att vaccinet ackumuleras i äggstockarna.
  • Ytterligare data från Public Health Skottland avslöjar fall av äggstockscancer är på den högsta nivån någonsin,

Det verkar som att vi har mer än tillräckligt med bevis för att stödja det djärva påståendet att Covid-19-vaccination orsakar massavfolkning, skriver Exposé.

Artikeln fortsätter:

Överskjutande dödsfall

Världen står vid ett vägskäl, och eliten har två val. De försörjer miljoner eller till och med miljarder människor med ekonomiskt stöd och hjälper till att se till att de överlever och lever kvalitetsliv eller så började de avfolka världen.

ArcanumSkolan 2024

Tyvärr tyder bevis på att de valde avfolkningsvägen för ett tag sedan, och deras plan för att göra det är redan i rörelse.

Här är det olycksbådande och alarmerande beviset.

Office for National Statistics (ONS) publicerar veckovisa siffror över dödsfall som registrerats i England och Wales. De senaste uppgifterna visar dödsfall fram till den 22 juli 2022.

Följande diagram, skapat av ONS, visar antalet dödsfall per vecka jämfört med femårsgenomsnittet.

Dödstal i England och Wales perioden 202-2022. Källa: Office of National Statistics, UK
Dödstal i England och Wales perioden 202-2022. Källa: Office of National Statistics, UK

Som du kan se av ovanstående, från omkring maj 2021 och framåt, registrerade England och Wales en enorm mängd överdödsfall som inte tillskrevs Covid-19 jämfört med femårsgenomsnittet. Det verkar sedan som att antalet dödsfall minskade i början av 2022.

Men skenet kan lura, och den enda anledningen till att de tappade är att ONS beslutade att inkludera 2021-data i 5-årsgenomsnittet. Detta gör det desto mer oroande att överskottsdödsfall har registrerats varje vecka sedan slutet av april 2022 jämfört med femårsgenomsnittet (2016 till 2019 + 2021).

Den senaste veckan visar att det var 10.978 dödsfall i England och Wales, vilket motsvarar 1680 fler dödsfall mot femårsgenomsnittet. Endast 745 av dessa dödsfall tillskrevs Covid-19.

Dödstal i England och Wales vecka 29, 2022. Källa: Office of National Statistics, UK
Dödstal i England och Wales vecka 29, 2022. Källa: Office of National Statistics, UK

Vi ser också ett liknande mönster som förekommer i Skottland.

Följande diagram är hämtat från Public Health Scotlands rapport “Covid-19 wider impacts dashboard”. Den visar den procentuella förändringen av dödsfall jämfört med femårsgenomsnittet för 2015-2019 för motsvarande tid.

Procentuell jämförelse av dödstal 2022 jämfört med åren 2015-2019. Källa: Scotland.Shinyapps.io

Skottland har registrerat alltför stora dödsfall bland alla åldersgrupper sedan början av 2021. Men det som är anmärkningsvärt här är samma mönster som vi har sett i England och Wales. I januari 2021 tillskrevs många dödsfall till Covid-19. Men sedan omkring maj 2021 började antalet dödsfall att öka igen, men den här gången kunde de inte alla hänföras till Covid-19.

Det har sedan skett en liten nedgång i början av 2022 innan de återigen tog fart runt maj 2022, precis som i England och Wales. Frågan är varför.

Man skulle kunna hävda att Storbritanniens befolkning kanske är extremt ohälsosam jämfört med resten av världen och därför dör fler människor. Men detta är tyvärr inte en situation som bara är isolerad till Storbritannien.

Största delen av Europa registrerar fortfarande en betydande mängd överdödsfall, vilket kan ses i följande officiella diagram sammanställt av Eurostat som visar överdödlighet i Europa i maj 2022

Uppåtgående dödstal under 2022. Källa: EU
Uppåtgående dödstal under 2022. Källa: EU

Som du kan se upplever världen ett extremt allvarligt problem där tio till hundratusentals fler människor dör än vad som förväntas varje vecka, och ytterligare bevis tyder på att det är på grund av Covid-19-injektionerna.

Dödligheten per 100 000 är lägst bland ovaccinerade i alla åldersgrupper

Enligt en rapport publicerad den 6 juli 2022, av Storbritanniens Office for National Statistics, bara timmar innan Boris Johnson meddelade att han avgick som Storbritanniens premiärminister, är dödligheten per 100.000 de lägsta bland den ovaccinerade befolkningen i alla åldersgrupper .

Rapporten har titeln “Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022”, och den kan nås på ONS-webbplatsen här och laddas ner här.

Tabell 2 i rapporten innehåller den månatliga åldersstandardiserade dödligheten efter vaccinationsstatus per åldersgrupp för dödsfall per 100 000 personår i England fram till maj 2022.

Så här presenterar ONS data för 18 till 39-åringar i maj 2022.

ONS-data för 18 till 39-åringar i maj 2022.
ONS-data för 18 till 39-åringar i maj 2022.Källa: ons.gov.uk

Vi tog siffrorna och tog fram diagram för varje enskild åldersgrupp i en nyligen publicerad artikel som kan läsas här. Men här är några exempel för att bevisa hur allvarlig problemet är.

Följande diagram visar den månatliga åldersstandardiserade dödligheten efter vaccinationsstatus bland 18 till 39-åringar för icke-covid-19 dödsfall i England mellan januari och maj 2022.

Dödstal för åldersgruppen 18-39 år i i relation till vaccinationsstatus (ej dödsfall pga Covid-19) i England och Wales. Källa: Office of National Statistics, UK
Dödstal för åldersgruppen 18-39 år i i relation till vaccinationsstatus (ej dödsfall pga Covid-19) i England och Wales. Källa: Office of National Statistics, UK

Under varenda månad sedan början av 2022 har delvaccinerade och dubbelvaccinerade 18-39-åringar varit mer benägna att dö än ovaccinerade 18-39-åringar. Tredubbelvaccinerade 18 till 39-åringar har dock haft en dödlighet som har förvärrats månaden efter massboosterkampanjen som inträffade i Storbritannien i december 2021.

I januari hade trippelvaccinerade 18 till 39-åringar någonsin något mindre risk att dö än ovaccinerade 18 till 39-åringar, med en dödlighet på 29,8 per 100.000 bland ovaccinerade och 28,1 per 100.000 bland de trippelvaccinerade.

Men allt detta förändrades från februari och framåt. I februari hade trippelvaccinerade 18 till 39-åringar 27 % större risk att dö än ovaccinerade 18 till 39-åringar, med en dödlighet på 26,7 per 100.000 bland de trippelvaccinerade och 21 per 100.000 bland de ovaccinerade.

Saker och ting har tyvärr blivit ännu värre för de trippelvaccinerade i maj 2022. Data visar att trippelvaccinerade 18 till 39-åringar löpte 52 % större risk att dö än ovaccinerade 18 till 39-åringar i maj, med en dödlighet på 21,4 per 100.000 bland de trippelvaccinerade och 14,1 bland de ovaccinerade.

De sämsta siffrorna hittills är dock bland de delvis vaccinerade, där May såg delvis vaccinerade 18 till 39-åringar 202% mer sannolikt att dö än ovaccinerade 18 till 39-åringar.

Läs hela artikeln: Pfizer Documents & Official Real-World Data prove the COVID Vaccines are already causing Mass Depopulation

Exposé fortsätter:

60 till 69-åringarna visar exakt samma mönster som 18 till 39-åringarna. De dubbel- och delvaccinerade har haft större sannolikhet att dö än de ovaccinerade sedan årsskiftet, och de trippelvaccinerade har haft större risk att dö än de ovaccinerade sedan februari.

I januari hade delvis vaccinerade 60-69-åringar chockerande 256% större risk att dö än ovaccinerade 60-69-åringar. Medan dubbelvaccinerade 60-69-åringar under samma månad hade 223% större risk att dö än ovaccinerade 60-69-åringar.

I maj hade trippelvaccinerade 60-69-åringar oroande 117% större risk att dö än ovaccinerade 60-69-åringar, med en dödlighet på 1801,3 per 100 000 bland de trippelvaccinerade och en dödlighet på bara 831,1 bland de ovaccinerade.

I april hade dubbelvaccinerade 80-89-åringar 213 % större risk att dö än ovaccinerade 80-89-åringar, med en dödlighet på 7598,9 per 100 000 bland ovaccinerade och en dödlighet på oroande 23 781,8 per 100.000 bland de dubbelvaccinerade.

Men under samma månad hade delvis vaccinerade 80-89-åringar en skrämmande 672 % större risk att dö än ovaccinerade 80-89-åringar, med en chockerande dödlighet på 58 668,9 per 100 000 bland de delvis vaccinerade.

I maj 2022 hade trippelvaccinerade 80-89-åringar 142% större risk att dö än ovaccinerade 80-89-åringar, med en dödlighet på 14.002,3 bland de trippelvaccinerade och en dödlighet på 5789,1 bland de ovaccinerade.

De officiella siffrorna som i tysthet publicerats av den brittiska regeringen ger obestridliga bevis för att Covid-19-vaccinerna är dödliga och dödar tusentals människor.

Hur förklarar man annars betydande överdödsfall och det faktum att de vaccinerade har betydligt större risk att dö än de ovaccinerade i varje enskild åldersgrupp?

Avfolkning uppstår när antalet människor som mister livet uppväger antalet barn som föds. Så en räddning för det faktum att hundratusentals fler människor dör varje vecka än förväntat skulle vara en massiv upplyftning av nyfödda.

Dödsfall av nyfödda bebisar nådde kritiska nivåer för andra gången på 7 månader i mars 2022

Bevis som finns i konfidentiella Pfizer-dokument, som vi kommer att komma till inom kort, tyder på att Covid-19-vaccination ökar risken för att nyfödda bebisar tyvärr mister livet. Tyvärr ser vi nu bevis på detta i verkliga data och det kan hittas i data från Public Health Scotland ‘Covid-19 Wider Impacts’.

Officiella siffror visar att andelen neonatala dödsfall ökade till 4,6 per 1000 levande födda i mars 2022, en ökning med 119% jämfört med den förväntade dödsfrekvensen. Detta innebär att den neonatala dödligheten överskred en övre varningströskel som kallas “kontrollgränsen” för andra gången på minst fyra år.

Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar att 90 % av Covid-vaccinerade gravida kvinnor förlorade sitt barn

US Food and Drug Administration (FDA) försökte fördröja frisläppandet av Pfizers säkerhetsdata för COVID-19-vaccin i 75 år trots att de godkände injektionen efter bara 108 dagars säkerhetsgranskning den 11 december 2020.

Men i början av januari 2022 beordrade den federala domaren Mark Pittman dem att släppa 55.000 sidor per månad. De släppte 12 000 sidor i slutet av januari.

Sedan dess har PHMPT lagt ut alla dokument på sin webbplats. Den senaste nedgången inträffade den 1 augusti 2022.

Ett av dokumenten i datadumpen är ‘reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf’. Sidan 12 i det konfidentiella dokumentet innehåller data om användningen av Pfizer Covid-19-injektionen under graviditet och amning.

Pfizer uppger i dokumentet att den 28 februari 2021 fanns det 270 kända fall av exponering för mRNA-injektionen under graviditeten.

Fyrtiosex procent av mammorna (124) som exponerades för Pfizer Covid-19-injektionen drabbades av en biverkning.

Av de 124 mödrar som drabbades av en biverkning ansågs 49 vara icke-allvarliga biverkningar, medan 75 ansågs vara allvarliga. Det betyder att 58% av mammorna som rapporterade att de lidit av biverkningar drabbades av en allvarlig biverkning som sträckte sig från livmodersammandragning till fosterdöd.

Pfizer uppger att av de 270 graviditeterna har de absolut ingen aning om vad som hände i 238 av dem.

Det fanns totalt 34 utfall vid tidpunkten för rapporten, men 5 av dem var fortfarande under behandling. Pfizer noterar att endast 1 av de 29 kända utfallen var normala, medan 28 av de 29 resultaten resulterade i förlust/död av barnet. Detta motsvarar 97% av alla kända utfall av Covid-19-vaccination under graviditet som resulterar i att barnet förloras.

När vi inkluderar de 5 fallen där resultatet fortfarande var oavgjort motsvarar det 82 % av alla utfall av Covid-19-vaccination under graviditeten vilket resulterar i att barnet förloras. Detta motsvarar ett genomsnitt på cirka 90% mellan 82% och 97%.

Tyvärr ser vi ovanstående utspel i den verkliga världen och kan avsluta det tack vare data från U.S. Centers for Disease Control (CDC).

Covid-19-vaccination ökar risken att drabbas av missfall med minst 1517 %

Enligt CDC (Centers for Disease Control) Vaccine Adverse Event Database (VAERS) hade i april 2022 totalt 4 113 fosterdödsfall rapporterats som biverkningar på Covid-19-injektionerna, varav 3 209 rapporterades mot Pfizer injektion.

CDC har medgett att bara 1 till 10 % av biverkningarna faktiskt rapporteras till VAERS, därför kan den verkliga siffran vara många gånger värre. Men för att sätta dessa siffror i perspektiv var det bara 2239 rapporterade fosterdödsfall till VAERS under de 30 åren före godkännandet för akut användning av Covid-19-injektionerna i december 2020. (Källa)

Och en ytterligare studie som kan ses här, fann att risken att drabbas av missfall efter Covid-19-vaccination är 1517% högre än risken att drabbas av missfall efter influensavaccination.

Den verkliga risken kan dock faktiskt vara mycket högre eftersom gravida kvinnor är en målgrupp för influensavaccination, medan de än så länge bara är en liten demografi när det gäller Covid-19-vaccination.

Covid-vaccinationer. Foton av CDC och Little Plant. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice
Covid-vaccinationer. Foton av CDC och Little Plant. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

Pfizer och medicintillsynsmyndigheter gömde farorna med Covid-19-vaccination under graviditet på grund av djurstudier som fann en ökad risk för fosterskador och infertilitet

Medicintillsynsmyndigheter hävdar att “Djurstudier indikerar inte direkta eller indirekta skadliga effekter med avseende på graviditet etc”, men detta är en ren lögn.

Den faktiska studien kan ses i sin helhet här och har titeln “Brist på effekter på kvinnlig fertilitet och utveckling av prenatal och postnatal avkomma hos råttor med BNT162b2, ett mRNA-baserat COVID-19-vaccin”.

Tyvärr fann studien att Covid-19-vaccination avsevärt ökar risken för fosterskador och infertilitet.

Studien utfördes på 42 Wistar Han-råttor av honkön. Tjugoen fick Pfizer Covid-19-injektionen, och 21 fick inte.

Resultaten av antalet foster som observerades ha överflödiga ländryggsrevben i kontrollgruppen var 3/3 (2,1). Men resultaten av antalet foster som hade överflödiga ländryggsrevben i den vaccinerade gruppen var 6/12 (8,3). Därför var förekomsten i genomsnitt 295% högre i den vaccinerade gruppen.

Övertalsrevben, även kallade tillbehörsrevben, är en ovanlig variant av extra revben som oftast uppstår från hals- eller ländkotorna.

Så vad denna studie fann är bevis på onormal fosterbildning och fosterskador orsakade av Pfizer Covid-19-injektionen. Men de onormala resultaten av studien slutar inte där. Graden av “förlust före implantation” i den vaccinerade gruppen av råttor var dubbelt så hög som i kontrollgruppen.

Förlust före implantation avser befruktade ägg som inte kan implanteras. Därför tyder denna studie på att Pfizer Covid-19-injektionen minskar chanserna för en kvinna att kunna bli gravid. Så därför ökar risken för infertilitet.

Så när detta är fallet, hur i hela friden har läkemedelstillsynsmyndigheter runt om i världen lyckats säga i sin officiella vägledning att “Djurstudier indikerar inte direkta eller indirekta skadliga effekter med avseende på graviditet”? Och hur har de lyckats konstatera att “det är okänt om Pfizer-vaccinet har en inverkan på fertiliteten”?

Sanningen i saken är att de aktivt valde att dölja det. Vi vet detta tack vare en begäran om Freedom of Information (FOI) till Australian Government Department of Health and Therapeutic Goods Administration (TGA).

Du kan läsa svaret på begäran om informationsfrihet här.”

Du undrar förmodligen vilken process som är involverad i Covid-19-vaccination som kan leda till infertilitet, missbildningar, graviditetsförlust och dödfödslar. Tja, du hittar också svaret på den frågan i de konfidentiella Pfizer-dokumenten som både FDA och Pfizer försökte fördröja förverkligandet med 75 år.

Covidvaccinerna avfolkar världen enligt Exposé som hänvisar till den offentliga statistiken och avhemligade Pfizer-data.
Covidvaccinerna avfolkar världen enligt Exposé som hänvisar till den offentliga statistiken och avhemligade Pfizer-data.

Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar att Covid-19-vaccinet ackumuleras i äggstockarna

En annan studie, som kan hittas i den långa listan av konfidentiella Pfizer-dokument som FDA har tvingats publicera via ett domstolsbeslut här, utfördes på Wistar Han-råttor, varav 21 var honor och 21 var hanar.

Varje råtta fick en enda intramuskulär dos av Pfizer Covid-19-injektionen och sedan bestämdes innehållet och koncentrationen av total radioaktivitet i blod, plasma och vävnader vid fördefinierade punkter efter administrering.

Med andra ord, forskarna som genomförde studien mätte hur mycket av Covid-19-injektionen som har spridit sig till andra delar av kroppen som hud, lever, mjälte, hjärta etc.

Men ett av de mest oroande fynden från studien är det faktum att Pfizer-injektionen ackumuleras i äggstockarna med tiden.

En “äggstock” är en av ett par kvinnliga körtlar där äggen bildas och de kvinnliga hormonerna östrogen och progesteron tillverkas.

Under de första 15 minuterna efter injektionen av Pfizer jab fann forskare att den totala lipidkoncentrationen i äggstockarna mätte 0,104 ml. Detta ökade sedan till 1,34 ml efter 1 timme, 2,34 ml efter 4 timmar och sedan 12,3 ml efter 48 timmar.

Forskarna gjorde dock ingen ytterligare forskning om ackumuleringen efter en period på 48 timmar, så vi vet helt enkelt inte om det angående ackumuleringen fortsatte.

Men officiella brittiska data publicerade av Public Health Scotland, som kan hittas här, ger några oroande ledtrådar om konsekvenserna av denna ansamling på äggstockarna.

Fall av äggstockscancer är på den högsta nivån någonsin

Officiella siffror för antalet individer som lider av äggstockscancer visar att den kända trenden 2021 var betydligt högre än 2020 och genomsnittet 2017-2019.


Ovanstående diagram visar fram till juni 2021, men diagrammen som finns på Public Health Scotland Dashboard visar nu siffror ända fram till februari 2022 och avslöjar tyvärr att klyftan har ökat ytterligare med antalet kvinnor som lider av äggstockscancer som har ökat markant.

Text: Expose-news.com | Översättning och sammanställning: NewsVoice | Läs den kompletta artikeln med diagram: Pfizer Documents & Official Real-World Data prove the COVID Vaccines are already causing Mass Depopulation

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq