Vi skall vara glada för invandrarna – Låt oss göra något åt systemfelen och skapa en positiv inställning

Hans Sternlycke (1942-) var tidigare medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Han arbetar för ekonomisk omvandling underifrån, arbetskooperativ, ekobyar och omställningsrörelsen. Hans skriver om energifrågor, klimat, naturresurser, det ekonomiska pyramidspelet och hållbarhet.
publicerad 9 augusti 2022
- Hans Sternlycke
Temabild: Äldreomsorg. Foto: Inside Creative HouseLicens: Shutterstock.com

OPINION. Vi klarar snart inte att producera vår mat. Marken blir steril med vårt bruk av konstgödsel och gifter. Vi tar död på bakterier, svampar, maskar, insekter och fåglar. Den mångfald som behövs för skörden och för att göra marken levande. Snart tar vi död på oss själva.

Text: Hans Sternlycke

Fruktbarheten minskar genom sena födslar, mobilstrålning, de gifter vi får i oss och den mat fattig på näring vi får med vårt jordbruk, och som ytterligare urlakas av matindustrin.

Det behovs 2,1 barn per kvinna för att befolkningen skall hålla sig långsiktigt konstant. Vid sekelskiftet var fruktbarheten 1,5 barn per kvinna. Sen dess har den stigit något men är på väg ner igen och var 1,7 2021.

Nio månader efter pandemivaccinationerna har födda barn störtdykt. Så har också skett i Europa. Man vill inte ange dem som orsak, utan anger förändringar i arbetslivet. Testiklar och äggstockar har dock fått en hög halt av spikproteiner som vaccinerna skulle få kroppen att producera för att angripa viruset.

Att Sverige fortfarande ökar i folkmängd beror på invandringen och att vi blir äldre. Invandrarna är fortfarande unga och barnafödande, även om deras fruktsamhet närmar sig svenska tal efter några år. Vi skall vara glada för invandrarna. De kan ta hand om oss när vi blir för skröpliga. Och det blir vi. Vi får diabetes och hjärtproblem och även demens med den mat vi äter med för mycket kolhydrater och för lite fett.

Med den nytta invandrarna kan göra är det sorgligt att att de får ha en mycket större arbetslöshet och att de inte får arbete efter sin utbildning. Det skattesystem vi har med den största delen lagts på löneskatter ger mindre tillgång till arbetsintensiva instegsarbeten de kunde haft i stället. Deras barn döms till fortsatt marginalisering genom den bristfälliga skolgång som ges i förortsområden med för små lärarresurser och stökiga klasser och den lärarflykt det ger.

I stället för att välkomna invandrarna vi tagit emot skylls samhällsproblemen på dem i stället för att se och göra något åt systemfelen för att skapa en positivare miljö. Debatten handlar mer om poliser, brott och straff än om samhällsbyggande och boende, skola, vård och omsorg. Det är ett missbruk av pengar att inte ta vara den resurs invandrarna är.

Text: Hans Sternlycke

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq