Bok: Hjärthälsans hemligheter – På spaning efter hjärtsjukdomars verkliga orsaker

publicerad 30 augusti 2022
- Gästskribent
Malcolm Kendrick. Foto: Crossfit.com. Montage: NewsVoice

LITTERATURANNONS. Alltsedan 1950-talet har den dominerande teorin om vad som orsakar hjärtsjukdomar varit »­kolesterol­­hypotesen«. Det vill säga att hjärtsjukdomar orsakas av höga kole­sterolhalter, som i sin tur orsakas av ett alltför stort intag av mättat fett.

Det finns emellertid en hake med denna hypotes, menar den ­skots­ke läkaren Malcolm Kendrick. Den stämmer inte. I sin bok Hjärt­­hälsans hemligheter visar han att hjärtsjuk­domar inte har ­någonting att göra med vare sig högt kole­sterol eller mättat fett.

Den alternativa förklaringsmodell, som Malcolm Kendrick pre­sen­terar, kallar han »den trombogena processen«. Den innebär dels att upp­komsten av tromber (koagel eller koagulerat blod som täpper till blodkärl) är den huvudsakliga orsaken till hjärtsjukdom, och dels att tromberna i sin tur uppstår av en mängd olika ­orsaker.

“Om det inte är kolesterol vad är det då som orsakar ateroskleros?

I drygt 30 år har jag grubblat över den frågan.

Så en vacker dag visades jag mot ett nytt sätt att tänka av professor Paul Rosch. Över en middag påtalade han för mig att man måste överge enfaktormodellen och i stället se hjärtsjukdomar som en process.

Det kan liknas med rost på en bil­kaross. De flesta bilkarosser börjar inte rosta förrän lacken har skadats på något sätt. Hur kan det ske? Det finns en mängd möjliga orsaker. En sten kan flyga upp från vägen, du kan backa in i en dold låg mur, en burk med vita bönor kan ramla ur matkassen och stöta emot dörren.

Ytligt sett har en sten och en bönburk nästan ingenting ge­mensamt. Den enda kopplingen de har är att de båda, under vissa omständigheter, kan skada lacken på en bil.

När man ser på dem i det ljuset ser man den kopplingen. Det är inte vad de är, det är vad de kan göra. Det är inte sammansättningen eller funktionen utan processen, som binder samman dem, och den processen är skadan på lacken.

Genom processtänkandet blev det till slut möj­ligt att koppla samman alla riskfaktorer för hjärtsjukdomar: rök­ning, migrän, kronisk njursjukdom, diabetes

Vilket innebär att svaret på frågan om vad som orsakar hjärtsjukdom är: Att det inte finns något svar. Frågan är, och borde alltid ha varit: Hur ser processen för hjärtsjukdom ut? När man kan svara på det, kan man räkna ut hur olika faktorer kan orsaka ateroskleros. Och när man väl har förstått det kan man även räkna ut hur man snabbt får stopp på det hela” –  Malcolm Kendrick

I första delen av Hjärt­hälsans hemligheter går författaren igenom de viktigaste riskfaktorerna för hjärtsjukdomar alltifrån rökning, luftföroreningar och typ 2-­diabetes till psyko­social stress, psykisk sjukdom och bruk av immunhämmande läke­medel.

I andra delen av boken tar han upp vad du förutom att undvika riskfaktorerna kan göra för att förbättra din hjärthälsa. Det handlar om alltifrån lågkolhydratdiet, vitaminer och kost­till­skott till hög- intensiv fysisk träning, sol­expo­nering och att vårda goda sociala relationer.

Text: Karneval Förlag | Foto: Crossfit.com. Montage: NewsVoice

Malcolm Kendrick (drmalcolmkendrick.org) är läkare och för­fattare. Han tog sin allmänläkarexamen i Aberdeen, Skottland. Kendrick har i sam­arbete med EU-kom­missionen, byggt upp Europeiska kardiologföreningens utbildningssystem. Han är medlem i Centre for Evidence Based Medicine i Oxford och i The International Network of Cholesterol Sceptics (THINCS). Malcolm Kendrick har tidigare publicerat böckerna The Great Chole­sterol Con (2007), Doctoring Data (2015) och A Statin Nation (2018) samt medverkat i vetenskapliga tidskrifter som BMJ, Medical Hypotheses, Pulse och PharmacoEconomics.

 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq