Vad sa egentligen Putin till omvärlden onsdagen den 21 september?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 september 2022
- Torbjörn Sassersson
Vladimir Putin, 2018 i Kaliningrad - Pressfoto: Kremlin.ru

DEBATT. Onsdagens tal av Putin tillåts inte att nå fram i sin helhet. Västmedier väljer istället att omtolka hans ord och utelämna väsentliga delar, särskilt kritiken mot Väst. Västmedierna och västpolitiker eldar istället på ett rysshat och det tänkandet blir en säkerhetsrisk för Europa, men folken bör inte köras över med hatretorik. Vi behöver klarhet och ett första steg kan vara att läsa igenom hela Putins tal. Vi i Väst måste också granska oss själva.

Västmedierna väljer att inte bemöta angreppspolitiken mot Ryssland via Ukraina. Väst tar inget ansvar för några provokationer mot Ryssland. Den ryska ledningens klagomål får inte gehör.

Putins varning att Ryssland avser att besvara attacker mot landet tolkas omvänt som bevis på aggression. Ett målande exempel är Joe Biden som påstår att Putin hotar Europa med kärnvapen, men vad sa egentligen Putin?

“De har till och med tillgripit kärnkraftsutpressningen. Jag syftar inte bara på den västerländska beskjutningen av kärnkraftverket i Zaporozhye, som utgör ett hot om en kärnkraftskatastrof, utan också på uttalandena från några högt uppsatta företrädare för de ledande Nato-länderna om möjligheten och tillåtligheten att använda massförstörelsevapen – kärnvapen – mot Ryssland.”

“De ryska medborgarna kan vara säkra på att vårt moderlands territoriella integritet, vårt oberoende och vår frihet kommer att försvaras – jag upprepar – av alla de system som är tillgängliga för oss. De som använder kärnkraftsutpressning mot oss borde veta att vindrosen kan vända”.

“Jag skulle vilja påminna de som gör sådana uttalanden om Ryssland att vårt land har olika typer av vapen också, och några av dem är modernare än de vapen som Nato-länderna har. I händelse av ett hot mot vårt lands territoriella integritet och för att försvara Ryssland och vårt folk, kommer vi säkerligen att använda alla vapensystem som är tillgängliga för oss. Det här är ingen bluff.” – Putin

Joe Biden säger att Putin hotar med kärnvapen. Foto: Vita Huset, USA
Joe Biden säger att Putin hotar med kärnvapen. Foto: Vita Huset, USA

Kort sagt, Putin säger att om Väst realiserar sitt hot om att attackera Ryssland med kärnvapen kommer Ryssland att svara. Detta är en naturlig följd av den gemensamma hotpolitik mellan Väst- och Östblocket som var en realitet under hela det kalla kriget fram till 1991. Det kallas i sin ytterlighet för Mutual Assured Destruction (M.A.D.) och begreppet myntades 1962 av amerikanen Donald Brennan, en militärstrateg som arbetade vid Herman Kahns Hudson Institute.

Efter att Sovjetunion kollapsade 1991 försvann den östliga Warsawapakten, men dess militära motpart NATO har fortsatt en fientlig politik mot Ryssland sedan dess och fram till i dag. Rysshatarna betraktar i själva verket Ryssland som om det vore Sovjetunionen. Bortblåst är demokratiseringen av det tidiga Ryssland, glasnost och marknadsekonomins inträde i rysshatarnas sinnen.

Många som satt sig in den reella situaionen, som kan historien och som lyckats avprogrammera sig från den dagliga Västpropagandan ser att Västs bild av Ryssland, Putin och Ukrainakriget är en skev tunnelbild som har ett exploaterande, predatoriskt och elitistiskt syfte.

NewsVoice har därför översatt hela Putins tal så att du kan bilda dig en egen uppfattning om hur den ryska ledningen betraktar sin egen situation, omvärlden och kriget i Ukraina.

  • Ska Ryssland och det ryska folket krossas med Ukrainas och Europas folk som kanonmat? Är vi européer inte mer värda för Västeliten som satt upp agendan för oss?
  • Ska Västs megaföretag tillåtas stycka upp Ryssland och dela på naturresurerna? Putin anser att det är ett av huvudmålen med Västs vilja att krossa Ryssland. Ska därmed Ryssland gå samma öde till mötes som Afrika?
  • Kan Rysslands folk och ledning lämnas i fred för att få bestämma sitt eget öde eller ska EU och NATO bestämma ödet för den ryska populationen på 144 miljoner människor?
  • Bör EU och NATO återlämna Ukraina till ukrainarna så att de också får bestämma sitt eget öde eller anser man att Ukraina bara är ett fiffigt redskap, en Västbastion som ska kilas in för att knäcka Ryssland?

Listan på frågor kan göras betydligt längre. Denna typ av frågor är djupt obehagliga för krigshetsarna i Väst och därför undviker medierna och politikerna i Väst att beröra Putins tal i sin helhet och alla dess tankeväckande element.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

Översättning av Putins tal den 21 september 2022. Källa: Kremlin

Anförande av den ryska federationens president

Vänner,

Ämnet för detta tal är situationen i Donbass och förloppet av den särskilda militära operationen för att befria den från den nynazistiska regimen, som tog makten i Ukraina 2014 som ett resultat av en väpnad statskupp.

Idag vänder jag mig till er – alla medborgare i vårt land, människor i olika generationer, åldrar och etniciteter, folket i vårt stora fosterland, alla som är förenade av det stora historiska Ryssland, soldater, officerare och frivilliga som kämpar i frontlinjen och gör sin stridsplikt, våra bröder och systrar i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, Kherson- och Zaporozhye-regionerna och andra områden som har befriats från den nynazistiska regimen.

Frågan gäller de nödvändiga, tvingande åtgärderna för att skydda Rysslands suveränitet, säkerhet och territoriella integritet och stödja våra landsmäns önskan och vilja att självständigt välja sin framtid, och den aggressiva politiken hos vissa västerländska eliter, som gör sitt yttersta för att bevara deras dominans och med detta syfte i sikte försöker blockera och undertrycka alla suveräna och oberoende utvecklingscentra för att fortsätta att aggressivt tvinga sin vilja och pseudovärden på andra länder och nationer.

Målet för den delen av väst är att försvaga, splittra och i slutändan förstöra vårt land. De säger öppet nu att de 1991 lyckades dela upp Sovjetunionen och nu är det dags att göra detsamma mot Ryssland, som skulle delas upp i många regioner och därav hamna i dödliga fejder med varandra.

De [vissa västerländska eliter] utarbetade dessa planer för länge sedan. De uppmuntrade grupper av internationella terrorister i Kaukasus och flyttade Natos offensiva infrastruktur nära våra gränser. De använde urskillningslös russofobi som ett vapen, bland annat genom att vårda hatet mot Ryssland i decennier, främst i Ukraina, som var designat för att bli ett anti-Ryskt brohuvud. De förvandlade det ukrainska folket till kanonmat och drev dem in i ett krig med Ryssland, som de släppte löst redan 2014. De använde armén mot civila och organiserade ett folkmord, blockad och terror mot dem som vägrade erkänna regeringen som skapades i Ukraina som ett resultat av en statskupp.

Efter att Kievregimen offentligt vägrade att lösa frågan om Donbass på fredlig väg och gick så långt som att tillkännage sin ambition att äga kärnvapen, stod det klart att en ny offensiv i Donbass – det fanns två av dem tidigare – var oundviklig, och att den skulle oundvikligen följas av en attack mot Rysslands Krim, det vill säga mot Ryssland.

I detta sammanhang var beslutet att starta en [rysk] militär förebyggande operation nödvändigt och det enda alternativet. Huvudmålet för denna operation, som är att befria hela Donbass, förblir oförändrat.

Folkrepubliken Lugansk har nästan fullständigt befriats från nynazisterna. Striderna i Folkrepubliken Donetsk fortsätter. Under de föregående åtta åren skapade ockupationsregimen i Kiev en djupt förankrad linje av permanenta försvar. En frontal attack mot dem skulle ha lett till stora förluster, varför våra enheter, såväl som styrkorna i Donbassrepublikerna, agerar kompetent och systematiskt, använder militär utrustning och räddar liv och går steg för steg för att befria Donbass, rensa städer och byar från nynazisterna och hjälpa människorna som Kievregimen förvandlade till gisslan och mänskliga sköldar.

Som ni vet deltar professionell militär personal som tjänstgör under kontrakt i den särskilda militära operationen. Sida vid sida med dem kämpar volontärenheter – människor av olika etnicitet, yrken och åldrar som är riktiga patrioter. De besvarade sina hjärtans uppmaning att resa sig till försvar av Ryssland och Donbass.

I detta sammanhang har jag redan utfärdat instruktioner för regeringen och försvarsministeriet att fastställa den rättsliga statusen för frivilliga och personal från militärenheterna i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk. Det måste ha samma status som för militära yrkesmän i den ryska armén, inklusive materiella, medicinska och sociala förmåner. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att organisera leveransen av militär och annan utrustning för frivilliga enheter och Donbass folkmilis.

Samtidigt som våra trupper agerat för att uppnå huvudmålen att försvara Donbass i enlighet med försvarsministeriets och generalstabens planer och beslut, har våra trupper befriat betydande områden i Kherson- och Zaporozhye-regionerna och ett antal andra områden. Detta har skapat en utdragen kontaktlinje som är över 1000 kilometer lång.

Detta är vad jag skulle vilja göra offentligt för första gången idag. Efter starten av den särskilda militära operationen, i synnerhet efter Istanbul-samtalen, gav företrädare från Kiev ett ganska positivt svar på våra förslag. Dessa förslag gällde framför allt att säkerställa Rysslands säkerhet och intressen. Men en fredlig uppgörelse passade uppenbarligen inte västvärlden, varför Kiev, efter att vissa kompromisser samordnats, faktiskt beordrades att förstöra alla dessa överenskommelser.

Fler vapen pumpades in i Ukraina. Kievregimen satte i spel nya grupper av utländska legosoldater och nationalister, militära enheter utbildade enligt Natos standarder och fick order från västerländska rådgivare.

Samtidigt intensifierade [Kiev]regimen repressalier i hela Ukraina mot deras egna medborgare, något som hårt etablerades omedelbart efter den väpnade kuppen 2014. Taktiken [the policy] var att med skrämsel, terror och våld ta sig alltmer massskaliga, fruktansvärda och barbariska former.

Jag vill betona följande. Vi vet att majoriteten av människor som bor i de territorier som befriats från nynazisterna, och dessa är i första hand de historiska länderna i Novorossiya, inte vill leva under den nynazistiska regimens ok. Människor i Zaporozhye- och Cherson-regionerna, i Lugansk och Donetsk såg och ser nu grymheterna som begicks av nynazisterna i de [ukraina]ockuperade områdena i Kharkov-regionen. Banderiters ättlingar [Stepan Bandera] och medlemmar av nazistiska straffexpeditioner dödar, torterar och fängslar människor; de gör upp, misshandlar och begår övergrepp mot fredliga civila.

Det bodde över 7,5 miljoner människor i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk och i regionerna Zaporozhye och Cherson innan fientligheterna bröt ut. Många av dem tvingades bli flyktingar och lämna sina hem. De som har stannat – de är cirka fem miljoner – är nu utsatta för artilleri- och missilattacker som avfyras av nynazistiska militanter, som skjuter mot sjukhus och skolor och iscensätter terrorattacker mot fredliga civila.

Vi kan inte, vi har ingen moralisk rätt att låta våra släktingar och släkt slitas i stycken av slaktare; vi kan inte annat än reagera på [stödja] deras uppriktiga strävan att få avgöra sina öden på egen hand.

Parlamenten i Donbass folkrepubliker och de militär-civila förvaltningarna i Kherson- och Zaporozhye-regionerna har antagit beslut om att hålla folkomröstningar om framtiden för deras territorier och har vädjat till Ryssland att stödja detta.

Jag vill understryka att vi kommer att göra allt som krävs för att skapa säkra förutsättningar för dessa folkomröstningar så att människor kan uttrycka sin vilja. Och vi kommer att stödja det framtidsval som görs av majoriteten av människorna i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk och i regionerna Zaporozhye och Cherson.

Vänner,

Idag kämpar våra väpnade styrkor, som jag har nämnt, på kontaktlinjen som är över 1000 kilometer lång, och [vi] kämpar inte bara mot nynazistiska enheter utan faktiskt hela militärmaskinen i det kollektiva väst.

I denna situation anser jag att det är nödvändigt att fatta följande beslut, som är fullt adekvat för de hot vi står inför. Närmare bestämt finner jag det nödvändigt att stödja förslaget från försvarsministeriet och generalstaben om partiell mobilisering i Ryska federationen för att försvara vårt fosterland och dess suveränitet och territoriella integritet och för att säkerställa säkerheten för vårt folk och folk i de befriade områdena.

Som jag har sagt, vi talar om partiell mobilisering. Med andra ord kommer endast militära reservister, i första hand de som tjänstgjorde i de väpnade styrkorna och har specifika militära yrkesspecialiteter och motsvarande erfarenhet, att kallas in.

Innan de skickas till sina enheter kommer de som kallas till aktiv tjänst att genomgå obligatorisk ytterligare militär utbildning baserat på erfarenheterna från den särskilda militära operationen.

Jag har redan skrivit på en förordning om partiell mobilisering.

I enlighet med lagstiftning kommer förbundsförsamlingens hus – förbundsrådet och statsduman – att officiellt underrättas om detta skriftligen idag.

Mobiliseringen inleds idag, den 21 september. Jag instruerar regioncheferna att ge nödvändig hjälp till militära rekryteringskontors arbete.

Jag skulle vilja påpeka att de ryska medborgarna som kallas upp i enlighet med mobiliseringsordern kommer att ha [samma] status, ersättningar och alla sociala förmåner som militär personal som tjänstgör under kontrakt.

Dessutom föreskrivs i förordningen om partiell mobilisering ytterligare åtgärder för att fullgöra den statliga försvarsordningen. Cheferna för försvarsindustriföretagen kommer att vara direkt ansvariga för att uppnå målen att öka produktionen av vapen och militär utrustning och använda ytterligare produktionsanläggningar för detta ändamål. Samtidigt måste regeringen utan dröjsmål ta itu med alla aspekter av material, resurser och ekonomiskt stöd till våra försvarsföretag.

Vänner,

Västvärlden har gått för långt i sin aggressiva anti-Ryssland-politik, och gjort oändliga hot mot vårt land och folk. Vissa oansvariga västerländska politiker gör mer än att bara tala om sina planer på att organisera leveransen av offensiva långdistansvapen till Ukraina, som kan användas för att leverera strejker på Krim och andra ryska regioner.

Sådana terroristattacker, inklusive med hjälp av västerländska vapen, levereras vid gränsområdena i Belgorod- och Kursk-regionerna. Nato bedriver spaning genom Rysslands södra regioner i realtid och med hjälp av moderna system, flygplan, fartyg, satelliter och strategiska drönare.

Washington, London och Bryssel uppmuntrar öppet Kiev att flytta fientligheterna till vårt territorium. De säger öppet att Ryssland måste besegras på slagfältet med alla medel, och därefter berövas politisk, ekonomisk, kulturell och all annan suveränitet och [även] plundras.

De har till och med tillgripit kärnkraftsutpressningen. Jag syftar inte bara på den västerländska beskjutningen av kärnkraftverket i Zaporozhye, som utgör ett hot om en kärnkraftskatastrof, utan också på uttalandena från några högt uppsatta företrädare för de ledande Nato-länderna om möjligheten och tillåtligheten av använda massförstörelsevapen – kärnvapen – mot Ryssland.

Jag skulle vilja påminna dem som gör sådana uttalanden om Ryssland att vårt land har olika typer av vapen också, och några av dem är modernare än de vapen som Nato-länderna har. I händelse av ett hot mot vårt lands territoriella integritet och för att försvara Ryssland och vårt folk, kommer vi säkerligen att använda alla vapensystem som är tillgängliga för oss. Det här är ingen bluff.

De ryska medborgarna kan vara säkra på att vårt moderlands territoriella integritet, vårt oberoende och vår frihet kommer att försvaras – jag upprepar – av alla de system som är tillgängliga för oss. De som använder kärnkraftsutpressning mot oss borde veta att vindrosen kan vända.

Det är vår historiska tradition och vår nations öde att stoppa dem som är angelägna om global dominans och hotar att splittras och förslava vårt fosterland. Var säker på att vi kommer att göra det denna gång också.

Jag tror på ert stöd.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq